1.júl 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Je to neznesiteľný stav, že rozdelenie kresťanov stále ešte pretrváva. Toto úsilie ekumenizmus musí pokračovať, dokiaľ sa nedosiahne zjednotenia. Musíme nasledovať Krista a poctivo sa nechať viesť jeho Duchom, kam nás povedie.

~Ján Pavol II.~

04.10.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1614 reakcie0
(Share 443 0)


Téma: Mt 20, 1-16

Myšlienky... 203/2003

       Podobenstvo o robotníkoch vo vinici nám veľmi výstižne ukazuje, že v nebeskom kráľovstve platí iné právo než tu na zemi. Potvrdzujú to i slová starozákonného proroka Izaiáša“ „Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú cesty moje vysoko od ciest vašich a moje myšlienky od myšlienok vašich“ (Iz 55, 9). Nech by naša vernosť bola akákoľvek, nevytvára nárok na Božiu milosť (porov. KKC, 1996). Boh je spravodlivý a len on dokáže zvážiť a rešpektovať všetky skutočnosti. Práve toto nám chce povedať aj spomenuté podobenstvo.
       „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice...“ (Mt 20, 1). Na úsvite ich najal a dohovoril sa s nimi na denári za deň. Ale keď videl, že s prácou nebude hotový, robotníkov najal ešte o deviatej hodine. Podobne urobil aj o dvanástej a tretej hodine, ba dokonca aj predvečerom okolo piatej. S tými sa nezjednal, ale sľúbil im dať, „čo bude spravodlivé“ (Mt 20, 4). Keď sa deň skončil, hospodár prikázal správcovi, aby vyplatil mzdu „počnúc poslednými až po prvých“ (Mt 20, 8).
       Tí prví čakali, že dostanú najviac, a tí ďalší menej a menej, podľa odpracovaných hodín. Akí boli prekvapení, keď všetci dostali rovnako. Jedni druhým závideli, hádali sa medzi sebou a šomrali aj na hospodára, že je nespravodlivý. Hospodár však vysvetľuje, že nikomu neukrivdil. Tým prvým dal to, na čom sa s nimi zjednal. Tým ďalším zasa dal zo svojej dobroty. Mzda bola spravodlivá a nestala sa nespravodlivou preto, že druhým dal, čo im patrilo a ešte niečo naviac. Správne teda odpovedal prvým na ich šomranie: „Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?“ (Mt 20, 14-15).
       Je pravdou, že Boh raz odplatí podľa jeho skutkov. Stupeň odmeny však nezávisí len na veľkosti diela, ale i na vnútornej milosti, láske a čistote úmyslu, s akým sa ten či onen skutok koná. Toto práve dodáva pred Bohom mravnú hodnotu. Ľudskému oku to uniká. Ale Boh vidí i každý záhyb srdca. Práve z tejto príčiny „budú poslední prvými a prví poslednými“ (Mt 20, 16).
       Ježiš tu tiež názorne ukázal, ako odmieňa Boh. Musíme si priznať, že sa nám jeho jednanie zdá čudné. Boh ponúka večnú odmenu tým, čo sa o ňu usilovali celý život, i tým, čo prišli do jeho vinice pracovať až podvečer, teda na sklonku svojho života.
       Posledný súd od J. Anouilha nám túto pravdu vyjadruje takto: Vyvolení stoja pred bránou raja sú netrpezliví, kým ich nevpustia. Chvália sa svojimi zásluhami a sú istí, že dnu už majú rezervované miesta. Len naraz prebehne pomedzi nich správa: „Zdá sa, že Boh odpustí aj tým druhým.“ Tu všetkých zachytí údiv a rozhorčenie. Protestujú, oplakávajú svoje námahy a odriekania. Vybuchnú v kliatbu proti Bohu, a v tej chvíli sú zatratení.
       Z podobenstva o márnotratnom synovi vieme, že starší syn sa pohoršuje nad otcovým správaním, keď odpúšťa svojmu mladšiemu synovi. Starší syn možno bol aj v stave milosti. Nikdy neprestúpil otcov príkaz, ale bol neplodný na lásku. Jeho ospravedlnenie: „Už toľko rokov ti slúžim...“ (Lk 15, 29), malo mať nárok na prvé miesto v rodine? Otec však prosí staršieho syna, uznáva jeho vernosť, ale tu je dôvod k radosti. Možno predpokladať, že srdce staršieho syna sa obmäkčilo nad takou otcovou láskou. Otcova nežnosť ho úplne odzbrojila.
       Len Boh vie urobiť takéto gesto milosti, radosti a veľkodušnej lásky. Preto nekritizujme za to samotného Boha, ale tešme sa. Veď keby nás odmeňoval podľa spravodlivosti a nie podľa svojej dobroty, kto z nás by obstál? Táto jeho veľkodušná láska pozýva aj nás, aby sme odpúšťali svojim vinníkom, a aby Boh odpustil všetkým nám.

      Inšpirácie – Mt 20, 1-16
28.05.2011 | Čítanosť(2573)
Téma: Mt 20, l0-12
12.06.2003 | Čítanosť(3396)
Mt 20, 17-34
12.06.2003 | Čítanosť(3245)
Mt 20, 1-16


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet