21.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Boh je stále na ceste k nám. Musíme iba byť doma, keď príde, a pozvať ho ďalej, keď zaklope na dvere.

~HERMANN BAHR ~

22.09.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť2632 reakcie0
(Share 529 0)


Téma: Mt 21, 33-44 / Mk 12, 1-12 / Lk 20, 9-19

Myšlienky... 194/2003

      Už v Starom zákone nazýval Boh vyvolený ľud svojou vinicou (Iz 5, 7). Posielal k nim svojich prorokov, skrze ktorých im pripomínal, že je to vinica milá jeho srdcu, že pre ňu urobí všetko, aby bola plodná na dobré skutky, a aby mal z nej úžitok.
      Túto vinicu zveril do opatery svojim zástupcom. Práve títo „veľkňazi a starší ľudu“ mali opatrovať vinicu a zveľaďovať ju. Zabudli však na to, že sú iba nájomníkmi tejto vinice a nie jej pánmi.
      Ježiš Kristus nemal rád takýchto ľudí. Preto pri jednej príležitosti - bolo to pred jeho výkupnou smrťou - na ich adresu povedal toto podobenstvo:
      Istý hospodár vysadil vinicu a potom ju prenajal vinohradníkom. Tí sa mu zaviazali, že ju budú opatrovať a odovzdávať čiastku z úrody. Keď sa priblížil čas oberačky, hospodár poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Lenže vinohradníci jeho sluhov pochytali; „jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali“ (Mt 21, 35). Hospodár znova poslal iných sluhov s podobným cieľom, ale aj s nimi urobili to isté. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si myslel, že budú mať k nemu úctu. Keď ho vinohradníci uvideli, povedali si: „To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!“ (Mt 21, 38). A tak ho vyvliekli z vinice a zabili.
      Z podobenstva jasne vysvitá, o kom je tu reč. Týmto podobenstvom chcel veľkňazom a starším ľudu pripomenúť, že tak sa viedlo prorokom, ktorých Boh posielal k svojmu ľudu. Keď hovoril o synovi hospodára, myslel na seba. Videl dopredu, ako s ním budú nakladať, keď ho za hradbami Jeruzalema ukrižujú.
      Aký však bude Boží súd? „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu“ (Mt 21, 41). Židia odmietli Ježiša a jeho učenie, preto neujdú trestu. Ich hlavné mesto, ktoré bolo oporou ich pýchy a namyslenosti, bude kruto zničené. Kristove slová o Jeruzaleme sa doslova splnili v roku 70 po Kristovi.
      V Novom zákone Kristova Cirkev vo všetkých národoch je tou Božou vinicou, ktorá ponesie ovocie Božieho kráľovstva verným plnením Božej vôle, životom podľa Kristovho nového prikázania lásky. To zdôrazňuje Ježiš v závere podobenstva: „Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu“ (Mt 21, 43).
      Podobenstvo o nájomníkoch vinice hovorí o nebeskom Hospodárovi, Pánovi neba a zeme, ktorý si vo svojej dobrote mimoriadne zamiloval izraelský ľud. Prirovnal ho k vinici, od ktorej očakával úrodu vo svätosti. Posielal k nim svojich sluhov a nakoniec aj svojho Syna. Oni však jeho pozvanie odmietli. Preto sa obracia na pohanov a ich pozýva do Božieho kráľovstva. Sv. Matúš to znázorňuje troma podobenstvami“ o dvoch synoch (21, 28-33); o zlých vinohradníkoch (21, 33-36), a o svadbe kráľovho syna (22, 1-14).
      Bolo by príliš jednoduché a pohodlné, ak by sme všetku zodpovednosť presunuli na vtedajších izraelských náboženských vodcov. Evanjelium je Božím posolstvom pre všetky časy. Podobenstvo je varovaním i pre dnešnú dobu. V Novom zákone správcom Božej vinice je Cirkev. Boží Syn rovnako žiada načas odovzdávať úrodu.
      Jeden z hrdinov povesti B. Marshalla hovorí s trpkým humorom: „Božia vinica? - skôr Božie kameňolomy!...“ Nech sa na nás nikdy nevzťahujú tieto slová! I novozákonný ľud podlieha rovnakej súdnej norme: bude od neho žiadané ovocie spravodlivosti a lásky. Zamyslime sa nad tým a vynasnažme sa, aby sme napriek svojim slabostiam a nedostatkom boli Božou vinicou, užitočnou vinicou a prinášali ovocie dobrých skutkov načas. Skutočné kresťanstvo sa vyjadruje najlepšie zodpovednými skutkami. Snažme sa to zmeniť aj podľa osvedčenej zásady - menej rečí a viac skutkov.
28.09.2010 | Čítanosť(2453)
Téma: Mt 21, 28
12.06.2003 | Čítanosť(3435)
Mt 21, 33-46
12.06.2003 | Čítanosť(3328)
Mt 21, 18-27
12.06.2003 | Čítanosť(3135)
Mt 21, 28-32


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet