1.júl 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Modlitba sa ma vnútorne dotýka a pomáha mi. Robí mi dobre, keď sa ma niečo vnútorne dotýka.

~Bernard Shaw ~

19.09.2003 - Miron
čítanosť1457 reakcie0
(Share 326 0)


Téma: Zatiahni na hlbinu! / Evanjelizácia / Lk 5, 4

Myšlienky... 191/2003

AI      Každý z nás pozná ten pocit, keď zrazu je treba rýchlo konať. Takmer bez rozmýšľania. Niekedy to je len malé uskočenie na chodníku, keď auto vbehne do kaluže, alebo prudké šliapnutie na brzdu, aby sme sa vyhli zrážke. Keď sa topí dieťa, skáčeme do vody a nerozmýšľame, či náhodou nie je studená. V takýchto a podobných situáciách dokážeme rýchlo konať. Každé zaváhanie by prinieslo škodu.
      Dnešná spoločnosť nutne potrebuje ľudí, ktorí dokážu rýchlo konať. O akú prácu ide, pochopíme, keď sa započúvame do slov Svätého Otca. Pápež Ján Pavol II. najlepšie pozná stav dnešnej civilizácie, preto jeho slová o Novej evanjelizácii nemôžeme nechať padnúť vedľa. Nová evanjelizácia to nie je žiadna sladká duchovná obnova, ako ich zo skúsenosti poznáme. Je to nové ohlasovanie evanjelia medzi kresťanmi. Veríme, že Svätý Otec to myslí vážne, lebo sami pozorujeme rýchly ústup kresťanského jednania vo všetkých sférach života. Je potrebné okamžite rýchlo konať.
      Čo teda máme urobiť, aby sme boli schopní rýchlo konať ako to od nás vyžaduje nová evanjelizácia?
KE      Zreteľnú smernicu nájdeme v Ježišových slovách: „Zatiahni na hlbinu!“ (Lk 5, 4).
DI      Tak ako v plytkých vodách len ťažko nachytáme veľké množstvo rýb, podobne ani v povrchnom duchovnom živote nenájdeme šťastie. A ak nie sme vo svojej viere šťastní, nebudeme môcť túto vieru nikomu odovzdať. Veď načo je komu taká viera, ktorá neprináša šťastie a riešenie problémov? Okrem toho je v tom nebezpečenstvo, že sami zblúdime zo správnej cesty.
      Použijem azda nie celkom vhodné príklady. Predstavte si chlapca, ktorý sa učí za kuchára. Ale jeho majster hovorí: „Tento chlapec sa vôbec nezaujíma o varenie.“ Spýtame sa: „O čo sa teda zaujíma?“ „O hudbu a autá.“ „A nebolo by dobré ho nejakým spôsobom k vareniu pritiahnuť?“ „Nie, to nie! Keď sa ten lapaj nezaujíma o varenie, tak si pomýlil povolanie.“ Pochopte, naším povolaním je byť Božími deťmi. A ak sa niekto nezaujíma o Boha, tak si ako človek pomýlil povolanie. Človek sa až vtedy stáva skutočným človekom, keď sa stane Božím dieťaťom.
      Alebo pozrite na človeka, ktorý prechádza cez hranice. Podáva colníkovi pas. Ten povie: „Moment! Máte už neplatný pas!“ Pán odpovedá: „Nebuďte taký prísny. Hlavné predsa je, že nejaký pas mám.“ „Nie“, vysvetľuje colník presne a s istotou, „hlavné je mať platný pas!“
      Teraz už azda viac chápete, čo znamenajú Ježišove slová, ktoré nám dnes adresuje. Máme vyjsť z nezáujmu o Božie veci a dychtivo hľadať večné pravdy. Nesmieme sa uspokojiť s hocakou vierou, lebo životne dôležité je mať „platnú“ vieru. To znamená živú, opravdivú a hlbokú. To sú podmienky pre účasť na novej evanjelizácii.
PAR      Môžete povedať, že vy sa vôbec nechcete do ničoho zapájať. Že je vám dobre tak ako je. Ale či nie je hlúpe odmietať cesty k plnšiemu šťastiu a k spáse?
      Vypočujte si, čo povedal riaditeľ úradu Evanjelizácie 2000 pre Európu o. Manuel Casanova SJ na prvom slovenskom sympóziu o evanjelizácii: „Mnohí ľudia, ktorí sú pokrstení, pristupujú k sviatostiam, ale osobne sa s Ježišom Kristom ešte nestretli. Boli tak vedení od detstva, ale na otázku: Prečo si kresťan? odpovedia: Rodičia ma takto vychovali …
      Kresťana treba viesť k momentu prerodu z detskej viery k viere dospelej. Boh nechce vnúčatá, chce mať synov a dcéry, ktorí volajú: Abba! Otče! Úlohou evanjelizácie je priviesť ľudí k tomu, aby hovorili Bohu Otec nie preto, že ich to naučili rodičia, ale preto, že Boh ich osobne miluje.“
      Či to nie je krásna úloha. Či to nie je nádherný stav, keď som si istý, že ma Boh miluje a ja odpovedám na jeho lásku?
      Neváhajme a priblížme sa k tomuto stavu. Čítajme Sväté písmo. Tam sa dozvieme všetko o Bohu. Dočítame sa o mnohých veľkých skutkoch Božej lásky, ktoré sa vyliali na ľudstvo. Nájdeme tam všetky dôležité pokyny pre život, ako aj riešenie mnohých problémov. Zamilujme si evanjelium. Čítajme ho s láskou, veď v ňom sa nám prihovára sám Boh.
      Potom si kľaknime na kolená a modlime sa. Nie preto, aby sme si splnili povinnosť, ale aby sme prejavili lásku k Bohu. V modlitbe sa rodí viera. Všetko zmôžeme pomocou modlitby. Chváľme Boha za všetko, čo nás obklopuje. Prosme ho, aby nám dal Svätého Ducha. A On ho dáva každému, kto prosí. A tak potom vo Svätom Duchu budeme vidieť všetko oveľa zreteľnejšie. Dušu nám naplní neuhasiteľná radosť, ktorú budeme musieť vydať zo seba tým, že o nej porozprávame druhým. V tom spočíva evanjelizácia.
MY      Tí, ktorí toto pochopili a zrealizovali zistili, že Boh cez nich koná veľké veci. Zažili to aj účastníci tzv. „snežnej evanjelizácie“, ktorá sa uskutočnila počas zimných olympijských hier 1992 v Albertville. Rehoľní bratia a sestričky, kňazi, manželia i mládež prišli, aby predstavili Krista a jeho posolstvo všetkým účastníkom hier. Tým, ktorí ho vôbec nepoznajú, tým, ktorí sú k nemu ľahostajní i tým, ktorí ho nenávidia. V baroch spievali o Božej láske, na námestiach hrali bábkové divadlo s kresťanskou tematikou. Navštevovali nemocnice, klopali na dvere bytov, prihovárali sa chodcom na ulici, lyžiarom, usporiadateľom, obchodníkom i policajtom.
      Hovorili o Bohu a Boh dával ich slovám takú silá, že mnohí oslovení začali odznova budovať svoj vzťah k Bohu. Akoby len čakali na okamih, kedy im niekto k tomu dá impulz.
      Kto boli tí evanjelizátori? Sú to obyčajní veriaci ako my. Len si uvedomili, že sú Božími deťmi. Tento úžasný objav veľmi zvrúcnil ich vzťah k Bohu a stal sa zdrojom nevyčerpateľného šťastia. Hovoria o Bohu ľuďom okolo seba, aby každý mohol sám objaviť Boha ako svojho milujúceho Otca. (Nová evanjelizácia, 2000, č. 3.)
ADE      Boh aj tebe, brat a sestra, adresuje svoju výzvu: „Zatiahni na hlbinu!“ Zanechaj povrchnosť vo svojom vzťahu k Bohu. A ver, že sa tak staneš účastným na všetkých radostiach, ktoré vychádzajú z hlbokého a opravdivého vzťahu s Bohom.
09.06.2007 | Čítanosť(4729)
Téma: Evanjelizácia
30.09.2010 | Čítanosť(2603)
Téma: Evanjelizácia
12.06.2003 | Čítanosť(3144)
Lk 5, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2995)
Lk 5, 27-39
12.06.2003 | Čítanosť(2669)
Lk 5, 12-16


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet