17.august 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Hovoríš, že si smutný? Miluj a radosť príde.”

~CARLO CARRETTO ~

20.06.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť3928 reakcie0
(Share 740 0)


Téma: Pôst / Pokánie / Spása / Mk 10, 33-45

Myšlienky... 58/2001

      Poslanie Božieho Syna na zemi sa pomaly končí. Prichádza čas, že sa musí splniť všetko, čo je o ňom napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch (Lk 24, 44).
      Na poslednej ceste do Jeruzalema jeho učeníci „tŕpli a so strachom išli za ním“ (Mk 10, 32). Cítili, že v nasledujúcich dňoch sa tu stane čosi zvláštneho, čo teraz ešte nemohli pochopiť. Preto im cestou začal hovoriť, čo ho očakáva: „Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, vysmejú ho, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych“ (Mk 10, 33-45).
      Prišiel Veľký piatok a Boží Syn po ťažkých mukách dokonal na kríži. Svoj život položil ako výkupné nebeskému Otcovi za naše hriechy... A čo pre nás z toho plynie? Sv. evanjelista Marek na začiatku svojho evanjelia píše o posolstve, s ktorým prišiel Boží Syn na tento svet: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15).
      Boží Syn ako Spasiteľ ľudstva počas svojho pozemského života stále oznamoval radostnú zvesť, že Boh pre nás dokorán otvoril dvere svojho Kráľovstva a chce všetkých urobiť šťastnými. Znázornil to neraz v podobenstvách. On ako Spasiteľ zaplatil za všetky ľudské hriechy svojím utrpením a smrťou na kríži. Ale pripomína, že ľudia zo svojej strany musia urobiť všetko, aby tejto milosti boli hodní. Do tohto kráľovstva vojde len ten, kto sa obráti a uverí.
      Za Spasiteľových čias bolo rozšírené, že keď niekoho navštívilo nejaké nešťastie, že si to zaslúžil ako trest za svoje hriechy. Spasiteľ takéto zmýšľanie odsúdil. Bolo to pri jednej príležitosti. V Siloe sa zrútila veža a zabila osemnásť ľudí. Ľudia si mysleli: Kto vie, čo tí ľudia mali na svedomí, keď ich Boh takto potrestal. Ale Spasiteľ poučuje: Myslíte, „že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší hriešnici ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne“ (Lk 13, 4).
      V starom Grécku žil mudrc, ktorý vedel dať každému dobrú radu a poučenie. Istého dňa prišiel k nemu akýsi chytrák, ktorý držal v ruke vrabca tak, že ho nebolo vidieť. I spýtal sa mudrca, či vrabec, ktorého drží v ruke, je živý, alebo mŕtvy. – Pritom si myslel: ak povie, že je mŕtvy, otvorím dlaň a vrabec vyletí živý. Ak povie, že je živý, stisnem vrabca a zadusím ho. Potom budem mať pravdu ja! Mudrc bol však chytrejší a pohotovo odpovedal: „Vrabec je taký, akým ho chceš mať. Ak živým, bude živý – ak mŕtvym, bude mŕtvy.“
      Takú istú odpoveď môžeme dostať aj my, ak ide o našu dušu. Naša duša bude taká, akú ju chceme mať. Ak živú, bude živá, ak mŕtvu, bude mŕtva. Ak nám teda na nej záleží, verme evanjeliu a čiňme pokánie. Každý z nás je hriešny. Všetci sme sa viac-menej vzdialili z otcovského domu. Čas sa i pre nás naplnil, aby sme sa obrátili a verili evanjeliu. Lebo ak nebudeme robiť pokánie – hovorí Spasiteľ – všetci zahyniete podobne“ (Lk 13, 5).
       „Nastal nám príhodný čas. Priblížila sa pôstna doba. Odhoďme skutky temnosti. Oblečme si výzbroj pravdy, aby sme šťastne prekonali cestu pôstnou púšťou a tak došli k slávnemu vzkrieseniu Pána a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý prišiel spasiť naše duše.“
04.02.2008 | Čítanosť(5375)
Téma: 1. pôstna nedeľa
25.06.2003 | Čítanosť(2233)
Téma: Pôst
25.06.2003 | Čítanosť(2151)
Téma: Pôst
25.06.2003 | Čítanosť(1903)
Téma: Pôst
Pokánie |
Pokánie | Pokánie
12.06.2003 | Čítanosť(3046)
Mk 10, 1-16
12.06.2003 | Čítanosť(2635)
Mk 10, 17-27
12.06.2003 | Čítanosť(2467)
Mk 10, 35-45


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet