19.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Pred Bohom nie je nikto veľký. Chceme sa cítiť malí, pretože sme malí. Keď sa takými necítime, viera je nemožná. Kto chodí so zdvihnutým nosom, ten neskladá dôveru v Boha. Napokon, človek nikdy nie je väčší ako v tej chvíli, keď kľaká pred Bohom.”

~ALBINO LUCIANI~

05.08.2003 - Miron
čítanosť4070 reakcie0
(Share 763 2)


Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

Myšlienky... 169/2003

      Ježišovo premenenie na hore muselo byť pre prítomných apoštolov úžasným zážitkom, na ktorý nikdy nezabudli. Svätý apoštol Peter spomína na tento okamih v svojom druhom liste slovami: „Veď sme nesledovali vymyslené bájky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby. On dostal od Boha Otca česť a slávu, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: „Toto je môj Syn, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie.“ A tento hlas sme my počuli; zaznel z neba, keď sme boli s ním na svätom vrchu. Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie“ (2 Pt 1, 16-19). Tento výnimočný zážitok upevnil ich vieru. Ježiš Kristus postupoval ako pozorný učiteľ pri vedení svojich apoštolov. Premenenie na hore bola jedna z lekcií, ktorá prišla v čase, kedy to apoštoli najviac potrebovali. Kapitola z evanjelia podľa Matúša, ktorá predchádza udalosti premenenia, hovorí o dvoch vážnych momentoch, ktoré museli naplniť apoštolov neistotou. Začalo sa to Ježišovou otázkou: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ (Mt 16, 13), za ktorou nasledovala podobná, ale oveľa osobnejšia: „A za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16, 15). Apoštol Peter odpovedal za všetkých: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16, 16). Mesiáš, ktorého príchod očakávali celé generácie bol medzi nimi. Nie je jednoduché si predstaviť, čo sa dialo v mysli apoštolov. Zaiste však pomysleli na všetky tie nádeje, ktoré boli v Izraeli viazané na príchod Mesiáša. Ježiš Kristus však okamžite začal búrať predstavy o Mesiášovi, ktoré vzišli z pozemských predstáv generácií Izraelitov. Začal hovoriť o svojom utrpení, smrti, ale aj o vzkriesení z mŕtvych. Je isté, že to muselo vyvolať zmätok v mysli apoštolov. Odkrytím svojho Božstva chcel upevniť vieru apoštolov a tak odstrániť ich neistotu.
      Ježiš Kristus podobne vedie aj nás. Zaiste každý z nás by mohol spomenúť rôzny silné duchovné zážitky, kedy sme pocítili zvláštne zjavenie prítomnosti Boha vo svojom živote, čo nás prinútilo pozrieť sa na seba, na svoj život, z úplne inej perspektívy.
      Môj nebohý otec často spomínal na svedectvo muža v dôchodkovom veku na odpuste v Klokočove. Toto gréckokatolícke pútnické miesto má svoju neopakovateľnú atmosféru. Je vklinené medzi rekreačné strediská, ktoré lemujú breh Zemplínskej Šíravy. Modlitby a spev sa nesú ďaleko a pozývajú k oslave Boha aj tých, na týchto miestach hľadajú len regeneráciu svojho tela a zábavu. Môj otec v noci spovedal na tomto pútnickom mieste. Vyspovedal aj spomínaného muža v dôchodkovom veku. Po svätej spovedi sa ho spýtal: „Čo vás priviedlo na toto miesto a k svätej spovedi?“
      Muž odpovedal: „Viete, ja som bol naposledy v chráme, keď som sa ženil. Je tomu už viac než tridsať rokov. Teraz som tu na rekreácií. Dnes večer som si vyšiel, aby som sa poprechádzal. Načúval som spevu, ktorý prichádzal z tohto miesta a začal som spomínať na svoje detstvo, kedy som miništroval a spieval tie isté modlitby počas svätej liturgie. Spomienky ma tak trochu prinútili, aby som zmenil cieľ mojej prechádzky. Zamieril som si to tu. Keď som videl to množstvo modliacich sa ľudí, čosi sa vo mne pohlo. Povedal som si: „Na tomto mieste je Boh. A kde som ja?“ Potom som išiel do chrámu, aby som si uctil zázračnú ikonu Presvätej Bohorodičky. Keď som ju bozkával, spomenul som si na čas, kedy som tu bol so svojou matkou, ktorá ma dvíhala k ikone, aby som ju mohol pobozkať. V tej chvíli som pocítil, že nemôžem odísť z tohto miesta bez toho, aby som sa zmieril s Bohom.“
      Smelo môžeme prirovnať zážitok tohto muža so zážitkom apoštolov na hore premenia. Boh využíva rôzne situácie na to, aby sa nám odhalil a tak upevnil našu vieru prípadne nás pozval k prehodnoteniu svojho života. Nenechajme si újsť takéto okamihy, ktoré nám Boh daruje ako posilu na našej ceste k večnému životu.

      Inšpirácie – Mt 17, 1-13
      Inšpirácie – Mk 9, 2-13
      Inšpirácie – Lk 9, 28-36
20.06.2003 | Čítanosť(3558)
Téma: Diabol / Mt 17, 14-20
12.06.2003 | Čítanosť(3874)
Mt 17, 14-21
12.06.2003 | Čítanosť(3653)
Mt 17, 1-13
12.06.2003 | Čítanosť(3403)
Mt 17, 22-27


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet