17.august 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Keď sa stretnú priatelia, spoločne si sadajú za stôl. Cirkev je ľud, ktorého úlohou je prestrieť spoločný stôl.”

~JEAN CARDONNEL ~

01.08.2003 - Miron
čítanosť3866 reakcie0
(Share 766 1)


Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Modlitba / Mt 17, 1-9

Myšlienky... 166/2003

AI      Zaiste každý z nás pozná pocit, ktorý sa vynorí pri rozprávaní o cudzích krajinách a miestach. Je to túžba vidieť toto všetko vlastnými očami, celkom reálne vnímať tieto cudzie miesta vlastnými zmyslami. Či sa niečo podobné neodohráva v nás pri počúvaní sv. evanjelia? Či ste azda nikdy nepocítili túžbu byť prítomní na nejakej udalosti, o ktorej rozprávajú evanjelisti?
      Nemôžeme sa vrátiť späť do minulosti, ale môžeme v Božej prítomnosti a za Božej pomoci hlboko vniknúť do týchto udalostí, A to nie zmyslami, ale rozumom a srdcom.
KE      Je potrebné o tom dnes hovoriť, pretože zážitok Premenenia pána, aký mali apoštoli, je nemožné zachytiť len telesnými zmyslami. K tomu je potrebné otvorené a načúvajúce srdce človeka.
DI      Ako to teda uskutočniť? Nuž celkom jednoducho: pestovaním rozjímania a meditácie. Sv. František Saleský, jedinečný učiteľ duchovného života hovorí: „Rozjímavá modlitba vystavuje náš rozum božskému svetlu a nebeskému jasu a otvára našu vôľu pre teplo Božej lásky. Preto nič tak nedokáže odvrátiť náš rozum od nevedomosti a vôľu od jej zvrátených náklonností, ako rozjímavá modlitba.“ A ak táto modlitba prechádza do meditácie, potom náš duchovný život rýchlo napreduje.
      Mohli by sme si povedať ešte veľa slov o potrebnosti tejto vnútornej modlitby, ale my chápeme jej dôležitosť, skôr očakávame nejaký návod na jej uskutočnenie.
PAR      Rozjímanie začína modlitbou, ktorá nás vovádza do Božej prítomnosti. Je potrebné odstrániť všetko, čo by rušilo našu sústredenosť. Potom sa zoberie Sväté Písmo, najlepšie evanjelia a prečíta sa krátky úryvok, ktorý sa ľubovoľne zvolí. To je zvestovanie, ktoré zažili pastieri pri stretnutí s anjelom v Betleheme. My vieme, že pastieri nezostali pri tomto zvestovaní, ale išli sa zblízka pozrieť na narodené Dieťa, Ježiša. Tomu sa podobá druhý krok rozjímania. Zvolený úryvok Svätého písma sa číta ešte raz, pomaly, s túžbou preniknúť úplne zmysel jednotlivých slov. Človek si všíma postavy, ktoré sa objavujú v tomto úryvku, sleduje ich konanie a snaží sa odhaliť posolstvo týchto evanjeliových slov.
      Takto sa človek stretáva zoči-voči určitej pravde, zjavenej Bohom. A vo svetle tejto pravdy sa pozerá na svoju minulosť. Konfrontuje s ňou svoje slová, skutky, postoje a pripomína si okamihy, kedy bol vo svojom konaní vzdialený tejto pravde.
      Ďalším krokom je pohľad do budúcnosti. Človek uvažuje, ako zasadiť túto pravdu do života. Ukladá si ju hlboko do srdca, tak ako Mária a premýšľa o nej. Z tohto uvažovania sa vynorí jasné predsavzatie: takto a takto chcem v budúcnosti konať. Vždy a všade žiť podľa tejto pravdy. A záverečná modlitba sa tak stane chválospevom Bohu, ktorý vyviera z radostného ľudského srdca.
      Tu sa môže začať meditácia. Už sa nekladie taký dôraz na rozum a uvažovanie, ale na srdce. Človek sa len vnútorne pozerá na pravdu, o ktorej rozjímal. Je pasívny, nechá ju na seba pôsobiť. A tu je čas, kedy sa Boh zmocňuje ľudského srdca, aby ho naplnil.
MY      Vnútorná modlitba je veľmi dôležitá pre kresťana. Je to ako dážď ktorý robí suchú zem úrodnou. Počujte odpovede na otázku, ktorú dal páter Tilmanns tým, ktorí sa venujú vnútornej modlitbe. Otázka znela: „Prečo medituješ?“
      „Aby som lepšie pochopil, akého ma chce mať Boh.“ „Aby som dal priestor Božiemu Duchu.“
      „Aby som rozdával lásku a radosť.“
      „Aby som odbúral všetky samoľúbe závory, ktoré prekážajú Božiemu účinkovaniu vo mne.“
      „Aby ma zasiahli Ježišove slová a premenili môj život.“
      „Aby som sa stal citlivejším na príjem darov Svätého Ducha a dal sa nimi preniknúť.“
      „Aby som sa stále väčšmi vystavoval účinkovaniu Boha, ktorý v nás pôsobí.“ (Dr. Jozef Vrablec, Obnova rozjímania I., s. 39.)
      Tých odpovedí bolo oveľa viac, ale nám to stačí, aby sme pochopili dôležitosť tejto modlitby a nadchli sa pre ňu.
ADE      Nemusíme sa teda vracať v čase do Ježišových čias. Aby sme zažili, čo zažili apoštoli, je potrebné vnárať sa vo vnútornej modlitbe do hĺbok Božej lásky.

      Inšpirácie – Mt 17, 1-13
11.07.2003 | Čítanosť(3912)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3214)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(3061)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(3053)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2962)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet