21.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Naša skúsenosť je veľkonočnou skúsenosťou... ako u Márie Magdalény pri hrobe. Hľadáš Boha a on je okolo teba, v tvojom vnútri, celého ťa preniká. Prebýva v tebe. Tvoje utrpenie, tvoje náklonnosti i tvoja nechuť sú záhadami, v ktorých sa ti Boh odovzdáva práve vtedy, keď ho hľadáš vo vznešenosti myšlienok, a on sa do nich zahaliť nechce, aby mohol prísť k tebe.”

~BERNARD DUCRUET~

23.07.2003 - Miron
čítanosť3709 reakcie0
(Share 505 1)


Téma: Rozhodnutie / Sloboda / Mt 9, 27-35

Myšlienky... 164/2003

AI      Človek je slobodná bytosť. Má slobodnú vôľu. Môže sa slobodne rozhodovať. Nezriedka však cíti, že je jeho sloboda obmedzovaná. Napríklad sa rozhodne kúpiť si auto. Nemá však na neho peniaze. A tak nedostatok finančných prostriedkov znemožňuje naplnenie jeho slobodného rozhodnutia. Takým istým obmedzením je aj nedostatok talentu, ak sa niekto chce stať maliarom. A tak je ľudská sloboda obmedzovaná v tomto svete rôznymi prekážkami, ktoré nie je schopná prekonať.
KE      Jedine Boh nijako neobmedzuje naše slobodné rozhodnutie. Nie sú žiadne neprekonateľné prekážky, ktoré by človeka obmedzili pre prijatie či odmietnutie ponuky spásy.
DI      Nepochybne v sebe každý nosí zodpovednosť za slobodu, ktorú mu Boh dal. Táto zodpovednosť je veľmi ťažká, lebo človek vie, že svojim rozhodnutím vyslovuje nad sebou súd. Naše rozhodnutie týkajúce sa vzťahu k Bohu je rozsudok nad nami. Boh nám necháva vždy posledné slovo, či už ide o spásu alebo zatratenie. Dáva nám plnú moc, aby sme sa sami rozhodli, aký bude náš večný život.
      Súčasne nám hovorí: Ja som urobil všetko. Teraz je rad na tebe. Ja, Nesmrteľný, vzal som na seba smrť - pre teba. Ja už viac nemôžem urobiť. Daroval som ti všetku svoju lásku. (BOROS, L.: Osvobození k životu. Praha : ZVON, České katolické nakladatelství,1994, s. 90.)
      Dnešné evanjelium hovorí o dvoch skupinách ľudí. V tej prvej sú tí, ktorí sa rozhodli pre Krista: dvaja slepci i tí, ktorí priviedli nemého posadnutého zlým duchom. Do druhej skupiny sa zaradili farizeji, keď napriek zázrakom odmietli prijať Krista.
PAR      Každý z nás stojí pred Bohom. Tvor pred Stvoriteľom. Bytosť vo všetkom odkázaná na svojho Stvoriteľa, ale napriek tomu s veľkým darom slobodnej vôle. Tento veľký dar človek neraz použije na to, aby sa odvrátil od Boha, aby pohrdol ponukou spásy.
      Exorcista P. Gabriel Amorte z Ríma hovorí túto strašnú skúsenosť: „Často sa stretávam s ľuďmi, ktorí žijú v stave zakoreneného ťažkého hriechu. Jeden muž, závislý na drogách, znásilnil mladé dievča a zúčastnil sa lúpežného prepadu. Prišiel za mnou, aby urobil radosť matke a sestre, ktoré ho sprevádzali. Nemodlil som sa nad ním ani tridsať, sekúnd keď upadol do vytrženia a začal strašne kričať. Rýchlo som prerušil modlitbu a povedal som mu, že je posadnutý diablom. Odpovedal: Ja to viem a to je v poriadku, pretože ja to chcem!“ (Světlo 1994, č. 49, s. 7.)
      Hľa, slobodné rozhodnutie človeka. Nepochopiteľné a strašné. Rovnako nepochopiteľné a strašné je každé slobodné rozhodnutie pre hriech a proti budovaniu vzťahu lásky k Bohu. Poznávame čo je správne, ale robíme opak, lebo tak chceme. Rozhodujeme sa pre pýchu, lakomstvo, hnev, závisť, ľahostajnosť i náboženskú nevedomosť preto, že to chceme. A len málokedy si uvedomujeme, že týmto ničím neobmedzovaným rozhodnutím si nad sebou vynášame rozsudok.
MY      Boh nám však ide vždy v ústrety. Svoju vôľu zjaví človeku v istých okamihoch tak zreteľne, že nie je pochýb o tom, čo je pravda a čo človeku osoží. Sú to okamihy veľkej milosti. Sv. Pavol zažil takýto okamih cestou do Damašku, sv. Matúš na svojej mýtnici, sv. Augustín vo chvíli, keď stál s matkou pri okne a jeho srdce bolo náhle zasiahnuté Bohom. V týchto okamžikoch človek jasne poznáva stav svojho života ako aj vyhliadky do budúcnosti. No ani táto milosť neznásilňuje našu slobodu. Človek sa musí rozhodnúť sám.
ADE      Slepci z dnešného evanjelia prejavili svoje slobodné rozhodnutie. V Kristovi spoznali Mesiáša. Na ich rozhodnutie Ježiš odpovedá uzdravením. Nech teda dnešná liturgia je pre nás príležitosťou, aby sme sa dokázali slobodne rozhodnúť pre Boha, pre spásu a aby sme podľa tohto rozhodnutia začali aj žiť. Minulosti sa nemusíme báť, pretože Boh nás uzdraví zo všetkých rán hriechov i tých, ktoré sme slobodne a vedome v minulosti spáchali.

      Inšpirácie – Mt 9, 27-38
20.06.2003 | Čítanosť(1398)
Téma: Rozhodnutie
25.06.2003 | Čítanosť(1302)
Téma: Evanjelium / Sloboda
27.03.2004 | Čítanosť(954)
Téma: Hopko / Rozhodnutie
12.06.2003 | Čítanosť(4102)
Mt 9, 1-8
12.06.2003 | Čítanosť(3949)
Mt 9, 27-38
16.08.2003 | Čítanosť(2162)
Sloboda


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet