5.február 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Čím viac sa blíži k Bohu ten, kto sa modli, tým viac ďakuje.

~Peter Lippert ~

11.07.2003 - Miron
čítanosť3168 reakcie0
(Share 562 0)


Téma: Nasledovať Ukrižovaného / Kristus

Myšlienky... 160/2003

AI      Každá doba priala tým, ktorí sa dokázali presadiť silou a tvrdosťou konania. Miernosť, zhovievavosť, odpúšťanie a láska sa vždy brali ako známky slabosti. To platí i o dnešnej dobe. A azda preto mnohí majú ťažkosť nasledovať Ježiša Krista, ktorého nám evanjelium vykresľuje ako mierneho, láskavého a odpúšťajúceho. Niet divu. Veď dennodenne sa môžeme stretnúť s oslavou ľudí, ktorých charakterizujú práve opačné vlastnosti.
      Je však nasledovanie vlastností a konania Ježiša Krista slabosťou?
KE      Ježišova smrť na kríži nám dáva odpoveď. Preto môžeme s plnou vážnosťou povedať: Nasledovanie Ježiša Krista je známkou veľkej odvahy, rýdzeho charakteru, pevnej vôle a neochvejnej viery.
DI      Ak pozorne rozjímame nad životom Ježiša Krista, ľahko nájdeme dôvod jeho mierneho a láskavého počínania. Neprišiel na svet, aby súdil, ale aby svet spasil. Všetkých chce priviesť k spáse. Jeho miernosť a láskavosť sú stálou ponukou k návratu človeka, ktorý neraz chybil. Spomeňte len na Zacheja, ktorý si podľa mienky súkmeňovcov zaslúžil len prísne potrestanie. Ježišova miernosť a láskavosť mu však otvorili dvere k inému životu. Spomeňte si len na Máriu Magdalénu, na Samaritánku alebo na cudzoložnú ženu, ktorú chceli ukameňovať, alebo na apoštola Petra, ktorého po zrade Ježišova láskavosť upevnila vo viere.
      Najpresvedčivejším dôkazom sily týchto božských vlastností je Ježišova smrť na kríži za naše hriechy. Nedajú sa spočítať tie zástupy ľudí, ktorým pohľad na tento vrcholný skutok lásky otvoril cestu k spáse.
PAR      Ak sme sa rozhodli pre Krista, máme sa snažiť napodobňovať ho vo všetkom. Teda i v tých vlastnostiach, ktoré dnešný svet odsudzuje ako slabosť. My však vieme, že práve ich prítomnosť vo svete je liekom na mnohé, prirodzenými prostriedkami neliečiteľné problémy dneška. Máme byť zhovievaví voči chybám a vinám druhým, pretože Pán je stále zhovievavý voči nám. Našou povinnosťou je raziť cesty pre prúd Božieho milosrdenstva.
      Je k tomu potrebná veľká odvaha, charakter, pevnosť i láska. Svet nám nikdy nebude tlieskať, hoci cíti, že bez miernosti a zhovievavosti, ktorú podľa Ježišovho príkladu rozsievame, by už dávno zanikol. Pretože tam, kde chýba láska, rastie nenávisť, tam, kde chýba odpustenie, panuje pomsta, tam, kde chýba stále nová dôvera, rastie nedôvera až po neznesiteľnú hranicu. Len konanie podľa Kristovho príkladu môže vytvoriť atmosféru, v ktorej sa roztápa všetko negatívne, čo sa na človeka nalepí.
MY      Mnohí ľudia svojim životom potvrdili túto pravdu. Jednou z nich je aj sv. Terézia z Lisieux. V jej životopise máme zachytené viaceré situácie, ktoré o tom svedčia.
      Sv. Terézia vždy dokázala darovať lásku tým, ktorí to potrebovali. V kláštore bola istá zlostná a nepohodlná sestra. Nikto s ňou nevedel vydržať pre jej povahu. A práve tejto sestre Terézia počas osobného voľna venovala všetok svoj čas. Jej obetavá láska sa dotkla tejto sestry a zanedlho bola jej dôverníčkou v intímnych rozhovoroch.
      Podobne to bolo s inou starou, chorou a veľmi urážlivou rehoľníčkou. Celých sedem rokov ju Terézia večer čo večer vodievala do jedálne, posadila ju, pritiahla aj so stoličkou k stolu, vyhrnula jej rukávy, rozdrobila chlieb a nikdy nezabudla túto svoju službu korunovať nežným úsmevom. Netrvalo dlho a stuhnuté srdce stareny sa začalo roztápať.
ADE      Svet síce oslavuje svojich hrdinov, ale zaobíde sa bez nich. Svet síce netlieska tým, ktorí v živote napodobňujú Ježiša Krista, ale nezaobíde sa bez nich. Ale nech nám nezáleží na názoroch tohto sveta! Nasledujme svojho Pána vo všetkom, čo nám ukázal, s odvahou, čistým srdcom, pevnou vierou a láskou vystupňovanou až k dokonalosti.
13.10.2003 | Čítanosť(3263)
Téma: Kristus / Smrť
20.09.2005 | Čítanosť(3011)
Téma: Kristus / Kríž / Obeta
25.11.2005 | Čítanosť(2600)
Téma: Kristus / Vzkriesenie


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet