25.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

     Pán ... dopustí pokušenie, aby ťa očistil, urobil svätým a odpútal od vecí tohto sveta; povedie ťa, kam on chce, a cestou, akou on chce. Urobí ťa šťastnejším v živote, ktorý možno nebude pre teba jednoduchý a pohodlný, ale s jeho pomocou sa staneš vo svojej apoštolskej práci vytrvalejší, usilovnejší a hlavne pokornejší.

~S. Canals ~

20.06.2003 -
čítanosť622 reakcie0
(Share 212 0)


Téma: Lk 6, 40

Kartotéka

Kto je naším učiteľom?
ALEXANDER NEMEC

      Ľudská bytosť je schopná neustále sa učiť. Naše zmysly dokážu absorbovať rôzne informácie a závisí len od nás, čím ich nasýtime.
      O kladoch televízie ako vzdelávacieho a informačného média nemožno pochybovať. Bolo by však chybou nevenovať pozornosť aj jej nedostatkom, pretože televízia síce mení dnešný svet a systém jeho hodnôt, avšak nie vždy k lepšiemu. Na rozdiel od tlačených stránok dokáže v okamihu vložiť do miliónov myslí rovnakú myšlienku bez toho, aby boli jej príjemcovia pripravení ju prijať či správne jej porozumieť, pričom vôbec nemusia vedieť čítať. Vytvára svet bez deliacej čiary medzi skutočnosťou a ilúziou a v tomto svete pričasto býva ľudská zloba, agresivita a násilie predstierané ako kladná povahová vlastnosť, pri bagatelizovaní hodnoty ľudského života, citu, keď ľudská krv sa stáva len bezcennou tekutinou. Zákony morálky a svedomia sú nahradzované zákonom okamžitého pôžitku.
      Čokoľvek zlé môže televízia spôsobiť dospelým, v ešte väčšej miere môže spôsobiť deťom, ktoré nedokážu rozlíšiť skutočnosť od toho, čo vidia na obrazovke, a snažia sa tento neskutočný svet preniesť do reálneho života. I tu možno hľadať príčiny agresívneho a antisociálneho správania detí.
      Ak trávime príliš veľa času pred televízorom ako naším učiteľom, začíname bez toho, aby sme si to uvedomovali, napodobňovať spôsob života, ktorý propaguje, a prijímať hodnoty a normy správania, ktoré predkladá. Ježiš Kristus učí, že „žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ ”(Lk 6, 40). Dokonca i vtedy, keď televízia neprivádza do našich domov nevhodné či nerozumné relácie, neustále nám podsúva reklamu, ktorá spôsobuje, že ľudia pod jej vplyvom urobia aj to, čo by ich nikdy urobiť nenapadlo. Kniha prísloví o tom hovorí: Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie (popri nich), druhovi bláznov sa však plano vodí (Prís 13, 20).
      Tu niekde, pri neužitočnom pozeraní televízie má korene aj naša telesná pasivita, nevhodné konzumovanie rôznych pikantných „maličkostí” a s tým súvisiaca obezita. Televízna reklama dokonca radí nepohybovať sa, len ležať pri televízii a nechať si masírovať telo elektrickým stimulátorom, ktorý takto cvičí za vás!
      Veľmi málo z toho, čo sa objavuje na televíznej obrazovke, sa zameriava na potreby spoločné všetkým ľudským bytostiam, na duchovné hodnoty. Preto treba obrátiť pozornosť predovšetkým na Sväté písmo, ktoré nám dokáže dať odpoveď na všetky životne dôležité otázky a pomocou ktorého môžeme nielen prekonať úskalia života, ale mať aj pevnú nádej do budúcnosti. Ale ak neovládneme televíziu, kedy si naň nájdeme čas?
15.10.2003 | Čítanosť(3192)
Téma: Mt 7, 3-5 / Lk 6, 39-42
20.06.2003 | Čítanosť(2187)
Téma: Láska / Viera / Lk 6, 32
12.06.2003 | Čítanosť(4236)
Lk 6, 37-45
12.06.2003 | Čítanosť(3047)
Lk 6, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2895)
Lk 6, 12-19


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet