17.august 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Sväté písmo hovorí tak, že svojou veľkosťou vysmeje pyšných, svojou hĺbkou pohýna učených, svojimi pravdami teší veľkých a svojou dobrotou pohladzuje deti.

~sv. Augustín~

20.06.2003 -
čítanosť2740 reakcie0
(Share 510 0)


Téma: Evanjelizácia / Povzbudenie / Mt 9, 36-10, 8

Výstrižky

Tri povzbudenia
MARIÁN ŠURÁB


      Neraz cítime, že naša horlivosť v evanjelizačnej činnosti ochabuje, a preto potrebujeme povzbudenie. Dáva nám ho evanjelium dnešnej nedele. Ježiš posiela apoštolov. V tomto poslaní vidíme tri dôležité skutočnosti.
      Prvou je motív, ktorým je láska a milosrdenstvo k ľuďom. Evanjelista Matúš to vyjadruje slovami: Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera (Mt 9, 36). Preto poslal apoštolov, aby ľuďom pomohli v ich duševných i telesných trápeniach.
      Druhou skutočnosťou sú adresáti poslania. Ježiš apoštolom prikazuje: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela” (Mt 10, 5-6)! Ježišov príkaz treba rozumieť tak, že Boh chcel, aby izraelský národ bol prvý, ktorému sa zvestuje evanjelium. Až potom mali nasledovať iné národy.
      Treťou skutočnosťou je cieľ poslania. Ježiš to vyjadruje slovami: „Choďte a hlásajte: ,Priblížilo sa nebeské kráľovstvo’” (Mt 10, 7). Apoštoli mali teda ohlasovať, že v Ježišovi prišlo na zem Božie kráľovstvo. V tomto ohlasovaní mali postupovať obetavo a nezištne. To, čo od Ježiša dostali, dostali zadarmo a zadarmo to mali aj dávať iným (porov. Mt 10, 8).
      Tieto tri prvky nemôžu chýbať ani v našej apoštolskej činnosti. Apoštolovať môže iba ten, kto má rád ľudí. Nezáujem a ľahostajnosť je nepriateľom apoštolátu. Aj dnes je veľa ľudí nešťastných, ohrozených a pochybujúcich. Bol by to útek od podstaty nášho kresťanstva, keby sme ostávali hluchí a slepí k potrebám druhých.
      Aj nás Ježiš posiela najprv k našim najbližším. Rodina je prvým miestom nášho apoštolovania. Máme síce niekedy skúsenosť, že sa nám to príliš nedarí, ale ak to robíme úprimne, s vierou a pokorou, Boh dá určite milosť obrátenia našim mužom, ženám, deťom, zaťom a nevestám.
      A napokon apoštolát nesmie byť akési hobby, dôvodom na vychvaľovanie, koľkým ľuďom sme pomohli alebo koľkých sme obrátili. Jeho zmyslom je priviesť ľudí ku Kristovi a do Cirkvi. My nesmieme ľudí naviazať na seba, ale na Krista. Naša láska a horlivosť sú len prostriedkom na to, aby ľudia neskoršie pocítili Božiu lásku. Obrátený človek nie je náš majetok, s ktorým budeme zaobchádzať, ako sa nám zachce. Ak máme nejaký apoštolský úspech, radšej si povedzme: Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť (Lk 17, 10).
09.06.2007 | Čítanosť(4730)
Téma: Evanjelizácia
30.09.2010 | Čítanosť(2606)
Téma: Evanjelizácia
12.06.2003 | Čítanosť(4237)
Mt 9, 1-8
12.06.2003 | Čítanosť(4002)
Mt 9, 27-38
12.06.2003 | Čítanosť(3682)
Mt 9, 9-13


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet