17.august 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ak niekto číta evanjelium a neotriasa to ním, znamená to, že nepochopil.

~VOJTĚCH KODET~

20.06.2003 - Miron
čítanosť3254 reakcie0
(Share 678 1)


Téma: Nový rok / Lk 2, 21

Myšlienky... 105/2000

AI       Pred pár hodinami sme vstúpili do prvého dňa nového roku. So všetkým novým sa spájajú ľudské nádeje, predsavzatia i túžby po lepšom a krajšom živote. Preto azda dnes očakávame od Božieho slova povzbudenie i radu. Cirkev nám dnes ponúka správu sv. evanjelistu Lukáša o obrezaní a pomenovaní Ježiša Krista. Možno, že sa nám to zdá málo...
KE       No táto udalosť v sebe skrýva hlboký význam. Ak ho prijmeme, stane sa nám očakávaným povzbudením i radou.
DI       Obriezka bola znamením zmluvy, ktorú Boh uzatvoril s Abrahámom, praotcom židovského národa. Tento patriarcha bol ako prvý podrobený zákonu obriezky. Tento zákon bol tak prísny, že každý Izraelita, ktorý nenosil toto znamenie na svojom tele, musel byť vyvrhnutý zo stredu svojho ľudu.
       Boh zvolil toto znamenie, aby Židom pripomínalo, že sa narodili hriešni a že prvotný hriech sa odovzdáva plodením. Tým tiež spojil pokánie a obrad s vierou v príchod Mesiáša. Obriezka bola tiež znamením ich závislosti na Bohu. Prijatím obriezky sa uznávalo akoby dvojaké otroctvo: otroctvo prirodzenosti a otroctvo hriechu.
       Ježiš Kristus sa slobodne podrobuje tomuto zákonu, i keď pre neho tento zákon neplatí. V ňom niet žiadneho otroctva. Ale keďže sa stáva človekom, aby bol zástupnou obetou za hriešnikov, za celé ľudstvo, prijíma toto znamenie ako prejav ochoty stať sa obetou. Obriezkou začína dielo našej spásy a dokončuje ho na kríži.
PAR       Ježišovým dielom spásy prestáva platnosť o obriezke. Sme slobodní. Sme vyslobodení z otroctva hriechu. Sme Božie deti. Stará zmluva ustúpila Novej. Sme deťmi Novej zmluvy s Bohom. Vstupujeme do nej svätým krstom a prijímame obriezku nie tela, ale srdca na znamenie vlády Božej lásky nad nami.
       V istom americkom mestečku sa starý a bohatý pán pravidelne zúčastňoval súdnych procesov. Tento súd neriešil ťažké prípady. Obyčajne sa prejednávali malé previnenia voči zákonu ako autonehody, drobné krádeže, či bitky bez vážnych následkov. Súd obyčajne vyniesol trest v podobe pár mesiacov väzenia alebo zaplatenia určitej pokuty.
       Keď sa stalo, že niekto nemal peniaze na zaplatenie pokuty a hrozilo mu väzenie, tento starý a bohatý pán zvykol zaplatiť za odsúdeného. Potom sa k nemu obrátil a milo povedal: „Daj si už pozor, chlapče!“
MY       Kristus splatil všetky naše tresty. Žiada však od nás nápravu, aby sme mohli prijať ovocie vykúpenia. Žiada obriezku nášho srdca. Je potrebná hriešnikom, aby sa stala spravodlivými; je potrebná spravodlivým, aby vytrvali na ceste spravodlivosti. Táto obriezka srdca má veľa stupňov a stále v nej môžeme pokračovať. Máme čo robiť, aby sme zo seba odstránili všetko, čo nás privádza k zlu, k hriechu. Obriezka srdca je bolestivá, ale prináša postupné dozrievanie pre prijatie ovocia Kristovho vykupiteľského diela – neba.
ADE       Ak sme v dnešný deň očakávali od Božieho slova povzbudenie i radu do nasledujúcich dní nového roka, tak sa naše očakávanie určite naplnilo. Povzbudenie je v tom, že sme oslobodení od otroctva hriechu. Rada nás vedie k obriezke srdca, pre získanie neba. Ak prijmeme toto povzbudenie i radu, tento rok, ktorý dnes začíname, bude pre nás celkom určite veľmi úspešný. Amen.
01.01.2005 | Čítanosť(2377)
Téma: Nový rok / Predsavzatie
10.02.2010 | Čítanosť(2040)
Téma: Nový rok /
20.06.2003 | Čítanosť(1901)
Téma: Nový rok / Lk 6, 31
12.06.2003 | Čítanosť(3132)
Lk 2, 23-40
12.06.2003 | Čítanosť(2533)
Lk 2, 15-21
12.06.2003 | Čítanosť(2235)
Lk 2, 1-14


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet