5.február 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Mlčanie je čakaním na Boha a blížnych, je bdelosťou. Človek už nežije na povrchu svojich zmyslov a predstavivosti, ale dokáže načúvať svojím srdcom.

~BERNARD DUCRUET~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1011 reakcie0
(Share 257 0)


Mt 23, 13-22

Príhovor

      Ježišovo učenie je krásne, ale i záväzné. Náš postoj k Ježišovi a k jeho náuke rozhoduje o našom večnom šťastí alebo o našej večnej katastrofe.
      Je preto potrebné stretnúť sa s Kristom najmä v jeho evanjelium. Evanjelium je jediná kniha na svete, ktorú nemožno nahradiť. Cez dvetisíc rokov evanjelium neostarlo ani o jediný deň. Nie je pozadu vzhľadom na dnešné časy, naopak, prechádza o celé storočia naše najhlbšie túžby.
      Život nám hádže do cesty nové a nové problémy. Ich riešenie je našou každodennou úlohou. Je potrebné sa pýtať: „Čo hovorí o mojom probléme Kristus? Čo mi chce dnes povedať?“ V evanjeliu nájdeme odpoveď, radu.
      Ak sa z tohto pohľadu pozrieme na dnešný úryvok z evanjelia podľa Matúša, pochopíme, že za výčitkami, ktoré Kristus udeľuje zákonníkom a farizejom sa skrýva volanie k opravdivému životu s Bohom, bez akejkoľvek pretvárky. Ježiš Kristus ich viackrát označil za slepých vodcov. Chceli byť duchovnými vodcami národa, ale nevideli svetlo Božieho slova. Videli iba predpisy a nariadenia, ktoré boli ľudskými predpismi.
      Takéto nebezpečenstvo duchovnej slepoty hrozí i nám, ak chceme svoju vieru zaškatuľkovať do určitých rozmerov podľa rôznych zvykov a predstáv. I my sa môžeme stať slepými vodcami, ak podľa týchto mier budeme chcieť usmerňovať život viery druhých.
      Evanjelium nám ukazuje cestu. Je potrebné ho často čítať, rozjímať nad ním, aby sme na svojej ceste k Bohu nezablúdili na nesprávnu cestu. Amen .
12.06.2003 | Čítanosť(4031)
Mt 23, 13-39
12.06.2003 | Čítanosť(3104)
Mt 23, 1-12


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet