25.február 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Pravé umenie je vždy forma dôkladnosti - v tom sa podobá vede. Je vždy problémom tvrdej úprimnosti - v tom sa podobá etike. Je vždy aktom túžby - v tom sa podobá náboženstvu. Je vždy rozhodnutím - v tom sa podobá smrti.”


~PAVOL STRAUSS ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 12, 1-6

996 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 81

382 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Vykúpený strach / Úzkosť

1358 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Ako Boh mne, tak ja tebe / Pascha / Veľká noc

2458 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Odvaha k budúcnosti / Nový rok

1248 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Kristov výkrik na kríži ponúka zázrak odpustenia / Pascha / Veľká noc

1313 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Božia láska k nám sa prejavila... (1 Jn 4, 9) / Vianoce

2779 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Nový rok začíname s pohľadom na Matku Božiu

1463 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Podstata Vianoc / Vianoce

1536 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pochopiť Vianoce

3644 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Cesta ku sláve / Kvetná nedeľa

2007 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Život za hranicou smrti / Pascha / Veľká noc

1612 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Obdarovanie narodeného Spasiteľa / Vianoce

1699 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Obeta nám dáva novú kvalitu / Stretnutie Pána

1455 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pravé vzkriesenie prežité v našom srdci / Pascha

1252 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Modlitba – rozhovor s Bohom

1507 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Nový rok – nové predsavzatia

1420 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Duch ukazuje svetu, čo je hriech

1564 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Vianoce – čas naplnenia Božieho prísľubu

1433 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: S nádejou do nového roku / Nový rok

1332 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pochopiť hlbšie zmysel rodiny / Rodina

1919 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Naša beznádejnosť vo svetle vzkriesenia / Pascha

1241 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

3376 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

3772 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

8226 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

5777 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

3306 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

4351 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

4749 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Náš optimizmus zo vzkriesenia Krista / Pascha

1230 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Podajme ruku vzkriesenému Kristovi / Pascha

1331 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Amen

560 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Milosrdenstvo

1259 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Otec

878 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1207 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Smrť

1423 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 12, 49

1214 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätí Peter a Pavol

1133 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa

1039 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kresťanstvo

1036 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Bdelosť

997 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1412 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 9, 23

1135 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 4, 13-14

1175 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Nanebovstúpenie Pána

1180 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 23

1443 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Úspech

1197 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 28, 20

1355 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Nanebovstúpenie Pána

1253 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pascha / Vzkriesenie

1000 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kol 3, 1

993 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 15, 32

1110 / 0 
20.06.2003 -

Životopis
Téma: Sväté apoštolom rovné knieža Vladimír pri svätom krste nazvané Bazil – 15.7.

1481 / 0 
20.06.2003 -

Životopis
Téma: Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna – 22.7.

5344 / 0 
20.06.2003 -

Exegéza
Téma: Reč na vrchu / Mt 5, 1 – 7, 29

1088 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Človek / Zhovievavosť / Život

1071 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Diabol / Mk 1, 29-39

1540 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 23, 35-43

1075 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 5, 5

563 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 21, 5-19

1365 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Zachej / Obrátenie / Lk 19, 1-10

1605 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 18, 9-14

954 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dôvera / Lk 18, 1-8

1428 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Duša / Lk 17, 11-19

1336 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Viera / Lk 17, 5-10

1576 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 14, 7-14

1122 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 16, 19-31

1274 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 16, 1-13

1328 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 15, 1-32

1082 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 14, 25-33

1305 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 37/2003
Téma: Cestou mýtnika či farizeja? / Lk 18, 10-14

1670 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 38/2003
Téma: Lk 18, 10-14

1095 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 39/2003
Téma: Lk 15, 31-32

1074 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40/2003
Téma: Spytovanie svedomia / Svedomie

809 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 41/2003
Téma: Túžba po slobode / Sloboda / Lk 15, 11-32 / Gal 5, 13

1983 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 42/2003
Téma: Láska nebeského Otca / Lk 15, 11-32

1047 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 43/2003
Téma: Už koľko rokov ti slúžim... / Lk 15, 11-32

1400 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 44/2003
Téma: Boh / Milosrdenstvo / Lk 15, 11-32

1650 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 45/2003
Téma: Hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho / Lk 15, 20

1311 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Prestaň, a maj dôveru v Boha! / Dôvera

985 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Zvestovanie Pána – 25. 3. / Lk 1, 24-38

1057 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Zvestovanie Presvätej Bohorodičke / Lk 1, 24-38

1002 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46/2003
Téma: Poslušnosť / Skúška

1249 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 47/2003
Téma: Súd / Mt 25, 31-46

1142 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48/2003
Téma: Súd / Mt 25, 31-46

1209 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 49/2003
Téma: Hriech je nepremlčateľný

1447 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 50/2003
Téma: Blížny / Kristus / Súd / Mt 25, 31-46

1597 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 51/2003
Téma: Bdelosť / Súd / Mt 25, 31-46

1507 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 52/2003
Téma: Blížny / Cirkev / Spoločenstvo / Mk 2, 1-12

1646 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 53/2003
Téma: Almužna / Pôst

584 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 54/2003
Téma: Hriech / Judáš / Zrada / Mk 14, 43-50

2345 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 55/2003
Téma: Človek / Kresťanstvo

1977 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 56/2003
Téma: Kajajte sa a verte evanjeliu! / Pôst / Mk 1, 15 / Joel 2, 12-13

2900 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 57/2003
Téma: Pôst

430 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 58/2003
Téma: Blížny / Duchovný život / Zbožnosť / Mk 2, 18-22 / Mt 9, 14-17 / Lk 5, 33-39

3235 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 59/2003
Téma: Kto chce byť medzi vami prvý.../ Mk 10, 37

1359 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60/2003
Téma: Askéza / Pôst

572 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 61/2003
Téma: Pôstne zamyslenie / Pôst / Mt 6, 16-18

3262 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 62/2003
Téma: Pôst / Mk 2, 18-22 / Mt 9, 14-17 / Lk 5, 33-39

3167 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 63/2003
Téma: A my sme dúfali... / Lk 24, 21

1317 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet