27.júl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Aby láska bola úplne uspokojená, musí sa ponížiť až po nič a toto nič premeniť na oheň.”

~SV. TERÉZIA Z LISIEUX~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 27-30

1350 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 27-30

1413 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 13, 31-35

1225 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 23-29

1291 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 17, 20-26

1258 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 4, 5-12

1198 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 20, 19-23

1241 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 16, 12-15

1087 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Púšť

762 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Vykúpenie

777 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Šťastie

849 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kresťanstvo

1227 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1302 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž

1342 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Istota / Život

1877 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Služba / Život

1312 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Súd

894 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Hnev

1024 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Bohoslužba / Práca / Lk 10, 42

1468 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Sloboda

1151 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Život

445 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Človek

1279 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Práca / Život

1371 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

1732 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Pôst

531 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Zodpovednosť / Lk 1, 46 - 50

1500 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Duchovný život / Kríž

1186 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ľahostajnosť

960 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Nedeľa

899 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k Bohu

1365 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k Bohu

1462 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska

1052 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Korupcia

645 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obrátenie / Odpustenie

1296 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Boh / Život

558 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Odpustenie

1330 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pravda / Tolerancia

1085 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k chudobným / Chudoba

1356 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Talent / Vernosť

1052 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Diabol

1063 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie

858 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1148 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Modlitba / Vôľa

821 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

930 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Modlitba

423 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pravda

1165 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Vôľa

739 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

1670 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž / Utrpenie

1541 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž

1207 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

442 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 27/2003
Téma: Hriech / Odpustenie / Lk 15, 11-32

1893 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28/2003
Téma: ...bol si verný nad málom,... / Talent / Mt 25, 14-30

1988 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2003
Téma: Neplač... / Plač / Utrpenie / Lk 7, 13

1818 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2003
Téma: A neuveď nás do pokušenia... / Pokušenie / Skúška / Mt 6, 13

1965 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2003
Téma: Kúpil som päť záprahov volov ... prosím ťa, ospravedlň ma / Lk 14, 19

1398 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2003
Téma: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji... / Lk 2, 29

1343 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2003
Téma: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna...“ / Mk 9, 17

1933 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2003
Téma: Bože, stvor mi srdce čisté... / Ž 51, 12

1280 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2003
Téma: ŽENA, PREČO PLAČEŠ? KOHO HĽADÁŠ? / Jn 20, 15-16

1608 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2003
Téma: A neuveď nás do pokušenia... / Pokušenie / Skúška / Mt 6, 13

1591 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Ako ovce bez pastiera.... / Kristus / Pastier / Ž 23

1956 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Za koho Ho my pokladáme? / Kristus

1537 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Téma: Miluješ ma? / Pápež / Peter

1443 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obnova všetkých vecí v Kristovi / Ef 1, 10

1042 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Čas

816 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Cirkev - Baránkova nevesta / Zjv 21, 2

1115 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Staroba

1148 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1093 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1148 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie / Vina / Ž 51

1263 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 147

451 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 92

383 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dt 32, 1-43

441 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 8

397 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 93

384 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dan 3, 52-90

1409 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 148

416 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 2, 2-5

428 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 96

414 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 85

403 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 62

455 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dan 3, 57

797 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 149

376 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 5

719 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 26, 1-12

411 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 67

410 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 33

398 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 98

401 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1211 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 87

419 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 40, 10-11. 13. 17

404 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 99

381 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jer 14, 17-22

527 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: 1 Jn 4, 7-8

1381 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Spoveď / Mk 1, 15 / Mt 4, 17

1802 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 10, 21-22

1348 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 77

671 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 62

457 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 80

422 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet