27.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Peklo je miesto večných muk. Jednou zo šikovností diabla je, že mnohých ľudí zamestnáva vymýšľaním teórií, že bude akýsi koniec trestu, aby tak mali viac smelosti hrešiť. Ale keby sa mal skončiť večný trest, potom by sa mala skončiť aj nebeská odmena. Lenže o konci večného života neuvažujeme. Ako je potom možné dávať i večným mukám koniec, keď pri obidvoch rovnako používame slovo „večné“. „A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života“ (Mt 25, 46).

~sv. Bazil Veľký~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 9, 1-38

1413 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 27-30

1371 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 27-30

1417 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 13, 31-35

1232 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 23-29

1298 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 17, 20-26

1265 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 4, 5-12

1201 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 20, 19-23

1248 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 16, 12-15

1096 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Púšť

767 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Vykúpenie

784 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Šťastie

852 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kresťanstvo

1234 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1308 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž

1346 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Istota / Život

1881 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Služba / Život

1322 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Súd

902 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Hnev

1035 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Bohoslužba / Práca / Lk 10, 42

1474 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Sloboda

1159 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Život

448 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Človek

1288 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Práca / Život

1374 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

1736 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Pôst

532 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Zodpovednosť / Lk 1, 46 - 50

1510 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Duchovný život / Kríž

1189 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ľahostajnosť

964 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Nedeľa

905 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k Bohu

1369 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k Bohu

1463 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska

1052 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Korupcia

655 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obrátenie / Odpustenie

1303 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Boh / Život

560 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Odpustenie

1339 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pravda / Tolerancia

1087 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k chudobným / Chudoba

1363 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Talent / Vernosť

1057 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Diabol

1066 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie

862 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1156 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Modlitba / Vôľa

825 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

934 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Modlitba

426 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pravda

1177 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Vôľa

743 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

1676 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž / Utrpenie

1548 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž

1211 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

443 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 27/2003
Téma: Hriech / Odpustenie / Lk 15, 11-32

1905 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28/2003
Téma: ...bol si verný nad málom,... / Talent / Mt 25, 14-30

2005 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2003
Téma: Neplač... / Plač / Utrpenie / Lk 7, 13

1833 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2003
Téma: A neuveď nás do pokušenia... / Pokušenie / Skúška / Mt 6, 13

1969 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2003
Téma: Kúpil som päť záprahov volov ... prosím ťa, ospravedlň ma / Lk 14, 19

1402 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2003
Téma: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji... / Lk 2, 29

1352 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2003
Téma: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna...“ / Mk 9, 17

1942 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2003
Téma: Bože, stvor mi srdce čisté... / Ž 51, 12

1286 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2003
Téma: ŽENA, PREČO PLAČEŠ? KOHO HĽADÁŠ? / Jn 20, 15-16

1618 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2003
Téma: A neuveď nás do pokušenia... / Pokušenie / Skúška / Mt 6, 13

1599 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Ako ovce bez pastiera.... / Kristus / Pastier / Ž 23

1965 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Za koho Ho my pokladáme? / Kristus

1542 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Téma: Miluješ ma? / Pápež / Peter

1452 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obnova všetkých vecí v Kristovi / Ef 1, 10

1047 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Čas

820 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Cirkev - Baránkova nevesta / Zjv 21, 2

1127 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Staroba

1154 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1096 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1159 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie / Vina / Ž 51

1265 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 147

455 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 92

384 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dt 32, 1-43

446 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 8

405 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 93

389 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dan 3, 52-90

1411 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 148

420 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 2, 2-5

433 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 96

417 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 85

413 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 62

458 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dan 3, 57

799 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 149

378 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 5

720 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 26, 1-12

415 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 67

411 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 33

402 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 98

405 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1218 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 87

423 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 40, 10-11. 13. 17

407 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 99

382 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jer 14, 17-22

530 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: 1 Jn 4, 7-8

1388 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Spoveď / Mk 1, 15 / Mt 4, 17

1832 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 10, 21-22

1353 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 77

679 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 62

459 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet