10.december 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Vaše deti poznajú mená športovcov, umelcov, vedia mená koní, ktoré vystupujú na dostihoch, ba aj celú ich genealógiu, ale nepoznajú nič z Listov sv. apoštola Pavla...

~sv. Ján Zlatoústy~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 9, 1-38

1452 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 27-30

1440 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 27-30

1479 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 13, 31-35

1437 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 23-29

1366 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 17, 20-26

1333 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 4, 5-12

1282 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 20, 19-23

1286 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 16, 12-15

1153 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Púšť

792 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Vykúpenie

811 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Šťastie

876 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kresťanstvo

1257 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1342 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž

1388 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Istota / Život

1925 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Služba / Život

1377 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Súd

932 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Hnev

1065 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Bohoslužba / Práca / Lk 10, 42

1509 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Sloboda

1187 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Život

468 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Človek

1314 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Práca / Život

1402 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

1761 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Pôst

548 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Zodpovednosť / Lk 1, 46 - 50

1563 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Duchovný život / Kríž

1224 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ľahostajnosť

992 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Nedeľa

930 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k Bohu

1404 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k Bohu

1499 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska

1076 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Korupcia

676 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obrátenie / Odpustenie

1343 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Boh / Život

582 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Odpustenie

1376 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pravda / Tolerancia

1118 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k chudobným / Chudoba

1422 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Talent / Vernosť

1084 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Diabol

1102 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie

896 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1196 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Modlitba / Vôľa

857 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

961 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Modlitba

447 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pravda

1215 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Vôľa

770 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

1696 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž / Utrpenie

1575 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž

1246 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

463 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 27/2003
Téma: Hriech / Odpustenie / Lk 15, 11-32

1970 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28/2003
Téma: ...bol si verný nad málom,... / Talent / Mt 25, 14-30

2047 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2003
Téma: Neplač... / Plač / Utrpenie / Lk 7, 13

1885 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2003
Téma: A neuveď nás do pokušenia... / Pokušenie / Skúška / Mt 6, 13

2005 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2003
Téma: Kúpil som päť záprahov volov ... prosím ťa, ospravedlň ma / Lk 14, 19

1437 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2003
Téma: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji... / Lk 2, 29

1393 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2003
Téma: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna...“ / Mk 9, 17

1991 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2003
Téma: Bože, stvor mi srdce čisté... / Ž 51, 12

1331 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2003
Téma: ŽENA, PREČO PLAČEŠ? KOHO HĽADÁŠ? / Jn 20, 15-16

1662 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2003
Téma: A neuveď nás do pokušenia... / Pokušenie / Skúška / Mt 6, 13

1643 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Ako ovce bez pastiera.... / Kristus / Pastier / Ž 23

2007 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Za koho Ho my pokladáme? / Kristus

1569 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Téma: Miluješ ma? / Pápež / Peter

1494 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obnova všetkých vecí v Kristovi / Ef 1, 10

1077 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Čas

840 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Cirkev - Baránkova nevesta / Zjv 21, 2

1158 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Staroba

1182 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1123 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1212 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie / Vina / Ž 51

1293 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 147

486 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 92

401 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dt 32, 1-43

464 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 8

420 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 93

408 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dan 3, 52-90

1439 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 148

440 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 2, 2-5

454 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 96

438 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 85

430 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 62

475 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dan 3, 57

822 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 149

399 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 5

740 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 26, 1-12

435 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 67

428 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 33

420 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 98

425 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1248 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 87

438 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 40, 10-11. 13. 17

424 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 99

399 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jer 14, 17-22

551 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: 1 Jn 4, 7-8

1417 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Spoveď / Mk 1, 15 / Mt 4, 17

1917 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 10, 21-22

1406 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 77

702 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 62

479 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet