11.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keď v bezhraničnej detinskej dôvere hodím svoje chyby do spaľujúceho ohňa lásky, akože by nemali navždy zhorieť?

~sv. Terezka ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 33

388 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 98

382 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1179 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 87

402 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 40, 10-11. 13. 17

387 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 99

371 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jer 14, 17-22

514 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: 1 Jn 4, 7-8

1353 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Spoveď / Mk 1, 15 / Mt 4, 17

1747 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 10, 21-22

1304 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 77

650 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 62

431 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 80

407 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 12, 1-6

987 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 81

375 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Vykúpený strach / Úzkosť

1341 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Ako Boh mne, tak ja tebe / Pascha / Veľká noc

2448 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Odvaha k budúcnosti / Nový rok

1238 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Kristov výkrik na kríži ponúka zázrak odpustenia / Pascha / Veľká noc

1306 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Božia láska k nám sa prejavila... (1 Jn 4, 9) / Vianoce

2732 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Nový rok začíname s pohľadom na Matku Božiu

1454 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Podstata Vianoc / Vianoce

1503 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pochopiť Vianoce

3561 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Cesta ku sláve / Kvetná nedeľa

2002 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Život za hranicou smrti / Pascha / Veľká noc

1578 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Obdarovanie narodeného Spasiteľa / Vianoce

1662 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Obeta nám dáva novú kvalitu / Stretnutie Pána

1436 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pravé vzkriesenie prežité v našom srdci / Pascha

1243 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Modlitba – rozhovor s Bohom

1491 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Nový rok – nové predsavzatia

1410 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Duch ukazuje svetu, čo je hriech

1544 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Vianoce – čas naplnenia Božieho prísľubu

1390 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: S nádejou do nového roku / Nový rok

1318 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pochopiť hlbšie zmysel rodiny / Rodina

1885 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Naša beznádejnosť vo svetle vzkriesenia / Pascha

1230 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

3332 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

3735 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

8113 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

5703 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

3262 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

4299 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

4684 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Náš optimizmus zo vzkriesenia Krista / Pascha

1222 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Podajme ruku vzkriesenému Kristovi / Pascha

1323 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Amen

552 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Milosrdenstvo

1247 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Otec

866 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1187 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Smrť

1393 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 12, 49

1203 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätí Peter a Pavol

1092 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa

1032 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kresťanstvo

1028 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Bdelosť

990 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1399 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 9, 23

1103 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 4, 13-14

1158 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Nanebovstúpenie Pána

1172 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 23

1428 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Úspech

1188 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 28, 20

1345 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Nanebovstúpenie Pána

1241 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pascha / Vzkriesenie

992 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kol 3, 1

984 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 15, 32

1096 / 0 
20.06.2003 -

Životopis
Téma: Sväté apoštolom rovné knieža Vladimír pri svätom krste nazvané Bazil – 15.7.

1465 / 0 
20.06.2003 -

Životopis
Téma: Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna – 22.7.

5272 / 0 
20.06.2003 -

Exegéza
Téma: Reč na vrchu / Mt 5, 1 – 7, 29

1000 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Človek / Zhovievavosť / Život

1058 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Diabol / Mk 1, 29-39

1494 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 23, 35-43

1060 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 5, 5

557 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 21, 5-19

1320 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Zachej / Obrátenie / Lk 19, 1-10

1588 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 18, 9-14

938 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dôvera / Lk 18, 1-8

1397 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Duša / Lk 17, 11-19

1302 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Viera / Lk 17, 5-10

1560 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 14, 7-14

1109 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 16, 19-31

1255 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 16, 1-13

1310 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 15, 1-32

1069 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 14, 25-33

1276 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 37/2003
Téma: Cestou mýtnika či farizeja? / Lk 18, 10-14

1648 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 38/2003
Téma: Lk 18, 10-14

1086 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 39/2003
Téma: Lk 15, 31-32

1062 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40/2003
Téma: Spytovanie svedomia / Svedomie

802 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 41/2003
Téma: Túžba po slobode / Sloboda / Lk 15, 11-32 / Gal 5, 13

1943 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 42/2003
Téma: Láska nebeského Otca / Lk 15, 11-32

1036 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 43/2003
Téma: Už koľko rokov ti slúžim... / Lk 15, 11-32

1389 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 44/2003
Téma: Boh / Milosrdenstvo / Lk 15, 11-32

1637 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 45/2003
Téma: Hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho / Lk 15, 20

1296 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Prestaň, a maj dôveru v Boha! / Dôvera

972 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Zvestovanie Pána – 25. 3. / Lk 1, 24-38

1050 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Zvestovanie Presvätej Bohorodičke / Lk 1, 24-38

981 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46/2003
Téma: Poslušnosť / Skúška

1238 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 47/2003
Téma: Súd / Mt 25, 31-46

1125 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48/2003
Téma: Súd / Mt 25, 31-46

1191 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 49/2003
Téma: Hriech je nepremlčateľný

1430 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 50/2003
Téma: Blížny / Kristus / Súd / Mt 25, 31-46

1572 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet