4.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Eskalácia všetkého napätia sa začína odmietaním dialógu.”

~JULIUS DOPFNER~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
20.06.2003 -

Myšlienky... 55/2003
Téma: Človek / Kresťanstvo

1958 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 56/2003
Téma: Kajajte sa a verte evanjeliu! / Pôst / Mk 1, 15 / Joel 2, 12-13

2852 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 57/2003
Téma: Pôst

414 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 58/2003
Téma: Blížny / Duchovný život / Zbožnosť / Mk 2, 18-22 / Mt 9, 14-17 / Lk 5, 33-39

3104 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 59/2003
Téma: Kto chce byť medzi vami prvý.../ Mk 10, 37

1329 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60/2003
Téma: Askéza / Pôst

558 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 61/2003
Téma: Pôstne zamyslenie / Pôst / Mt 6, 16-18

3208 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 62/2003
Téma: Pôst / Mk 2, 18-22 / Mt 9, 14-17 / Lk 5, 33-39

3088 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 63/2003
Téma: A my sme dúfali... / Lk 24, 21

1292 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 64/2003
Téma: Nedôslednosť / Pôst

423 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 65/2003
Téma: Pôst

458 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 66/2003
Téma: Ježiš a zástupy / Mt 4, 25

1507 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 67/2003
Téma: Bdelosť / Ľahostajnosť / Pôst

2220 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 68/2003
Téma: Boj / Pokušenie / Púšť / Služba / Život / Mk 1, 13

2442 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 69/2003
Téma: Pôst / Púšť / Samota / Ticho / Mk 1, 12-13

1145 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mk 1, 12-15

1189 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mk 2, 18-22

1240 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mk 2, 1-12

1283 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mk 1, 40-45

1363 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 70/2003
Téma: Lk 20, 34-38

869 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 71/2003
Téma: „Boli nahí a nehanbili sa...“ / Hriech / Pôstny príhovor / Gn 2, 25

1761 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 72/2003
Téma: Hriech / Pôst / Prikázania

614 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73/2003
Téma: Skrývanie sa za listami figovníka / Pôstny príhovor / Gn 3, 7

616 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74/2003
Téma: Človek / Talent / Flp 3, 12-14 / Hebr 12, 1 / Mk 10, 45

3046 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 75/2003
Téma: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema... / Kristus / Kríž / Utrpenie / Mt 20, 18

3126 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 76/2003
Téma: Pôst

596 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 77/2003
Téma: Askéza / Pôst

496 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 78/2003
Téma: Načúvanie / Sústredenosť

892 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 79/2003
Téma: Načúvanie / Humor

1118 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80/2003
Téma: Láska / Načúvanie

1368 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 81/2003
Téma: Hriech / Pôst

504 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 82/2003
Téma: Obrátenie / Láska

1293 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 83/2003
Téma: Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? / Diabol / Mk 5, 7 / Zjv 12, 7-8

2004 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 84/2003
Téma: Humor

961 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 85/2003
Téma: Neúspech / Pokušenie / Vytrvalosť

1215 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 86/2003
Téma: Obrátenie / Pôst / Sk 9, 5 / Flp 3, 17

1059 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 87/2003
Téma: Život / Pôst

624 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 88/2003
Téma: Pozrite, ako sa milujú.../ Láska / Lk 10, 27

1668 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 89/2003
Téma: Boh / Človek / Dar / Jn 10, 10

1729 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 90/2003
Téma: Zvestovanie Presvätej Bohorodičke / Poslušnosť / Pýcha / Lk 1, 38

1860 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 91/2003
Téma: Humor / Sebavedomie

1047 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 92/2003
Téma: „Nesúďte, aby ste neboli súdení...“ (Mt 7, 1) / Súd

2596 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 93/2003
Téma: Acedia / Nedbalosť /

397 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 94/2003
Téma: Modlitba

402 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 95/2003
Téma: Mk 8, 22-26

1338 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 96/2003
Téma: A kto je môj blížny? / Lk 10, 29

1166 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 97/2003
Téma: Kresťanstvo / Obeta / Jn 12, 24-25

1789 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 98/2003
Téma: Dobrý skutok / Humor

1116 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 99/2003
Téma: Ak budete mať vieru / Viera / Mt 17, 17

1863 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 100/2003
Téma: Modlitba / Sv. Mária Egyptská / Mk 10, 35-40 / Jn 15, 7

1586 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 101/2003
Téma: Obeta / Talent / Jn 12, 24

1181 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 102/2003
Téma: Blížny / Priateľstvo / Služba

1164 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 103/2003
Téma: Vnútorná sila Božieho kráľovstva / Mk 4, 26-27.9

1144 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 104/2003
Téma: Blížny / Človek / 1 Sam 16, 1-13

1182 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 105/2003
Téma: Kvetná nedeľa / Lk 19, 44

1464 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 106/2003
Téma: Kvetná nedeľa / Lk 19, 44

1554 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 107/2003
Téma: Láska / Talent

1146 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 108/2003
Téma: Láska / Súcit

1394 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 109/2003
Téma: Kristus / Kvetná nedeľa

1481 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 110/2003
Téma: Kvetná nedeľa / Sväté písmo / Zach 9, 9

1524 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 111/2003
Téma: Jn 12, 20-36

1496 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 112/2003
Téma: Kameň našli od hrobu odvalený / Lk 24, 2

795 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 113/2003
Téma: Niekoľko krátkych postrehov

1121 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 114/2003
Téma: Eucharistia / Služba / Veľký štvrtok / Jn 13, 1-22

2582 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 115/2003
Téma: Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? / Lk 24, 1-10a

1271 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 116/2003
Téma: Pascha / Veľká noc / Zmŕtvychvstanie / Jn 20, 1-10

1237 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 117/2003
Téma: Pascha / Veľká noc / Vzkriesenie

1112 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 118/2003
Téma: Obrátenie / Odvaha / Pascha / Sväté písmo / Veľká noc / Vzkriesenie

1964 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 119/2003
Téma: Kristus / Kríž / Obeta / Spása

1981 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 120/2003
Téma: Kristus / Láska / Obeta /

1411 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 121/2003
Téma: Pascha / Vzkriesenie / Jn 20, 19-31

1309 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 122/2003
Téma: Vstal z mŕtvych, niet ho tu / Vzkriesenie

1295 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 123/2003
Téma: Boh / Stvoriteľ / Viera / Jn 2, 1-11

1602 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 124/2003
Téma: Využívajte čas... / Talent / Mt 25, 14-30

1181 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 125/2003
Téma: Odvaha / Strach / Svedectvo / Sk 4, 1-22

2848 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 126/2003
Téma: Odvaha / Svedectvo / Sk 4, 1-22

2558 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 127/2003
Téma: „A nájdete odpočinok pre svoju dušu“ Mt 11, 29 / Duša / Chrám / Utrpenie

2579 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 128/2003
Téma: Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im (Lk 6, 31)

1501 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 129/2003
Téma: Svätý Duch / Zostúpenie Svätého Ducha

1656 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 130/2003
Téma: Svätý Duch / Zostúpenie Svätého Ducha / Iz 12, 3 / Jn 7, 37-39

2066 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 131/2003
Téma: Stretol ma dnes Pán... / Stretnutie Pána / Obrátenie

3156 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 132/2003
Téma: Nevedomosť / Jn 4, 5-42

1270 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 133/2003
Téma: Matka

1717 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 134/2003
Téma: Obrátenie / Sväté písmo

1089 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 135/2003
Téma: Dávanie / Egoizmus / Skutok

1081 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 136/2003
Téma: Humor / Sväté písmo

1419 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 137/2003
Téma: Pane, nemám človeka... Jn 5, 7-8 / Hriech / Uzdravenie / Viera

3117 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 138/2003
Téma: Humor / Pýcha / Túžba po sláve

1147 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 139/2003
Téma: Vzdávajte vďaky Pánovi / Vďačnosť / Lk 17, 14

2592 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 140/2003
Téma: Utrpenie / Jn 9, 1-7

1377 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 141/2003
Téma: Utrpenie

1011 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 142/2003
Téma: „Know how“ - na vyliečenie našich chorôb / Duchovný život

508 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 143/2003
Téma: Učiteľ, celú noc sme sa namáhali... / Utrpenie / Lk 5, 5

1561 / 0 
20.06.2003 -

Životopis
Sv. Efrém Sýrsky, diakon a cirkevný učiteľ

2249 / 0 
20.06.2003 -

Životopis
Mária Egyptská, prepodobná - 1. apríl, piata nedeľa Veľkého pôstu

3334 / 0 
20.06.2003 -

Životopis
Sv. Gerasim, prepodobný - 4. 3.

2061 / 0 
20.06.2003 -

Životopis
Svätý Mirón, mučeník – 17. 8.

4806 / 0 
19.06.2003 -

Myšlienky... 144/2003
Téma: Kristus nemá alternatívu / Mesiáš

1502 / 0 
19.06.2003 -

Myšlienky... 145/2003
Téma: Evanjelium – spoľahlivý kompas / Sv. Cyrila a Metod

2431 / 0 
19.06.2003 -

Myšlienky... 146/2003
Téma: Zostúpenie Svätého Ducha

944 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet