31.január 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ježiš Kristus... najprv priniesol obetu tu na zemi, keď podstúpil ukrutnú smrť. Potom, odetý novým rúchom nesmrteľnosti, vošiel so svojou vlastnou krvou do Svätyne svätých, čiže do neba, a tam priniesol pred trón nebeského Otca túto krv nesmiernej ceny, ktorú sedem ráz vylial za všetkých ľudí, čo otročili hriechu. A táto obeta je Bohu taká milá a príjemná, že len čo ju zazrel, nemohol urobiť nič iné, iba sa hneď zmilovať nad nami a láskavo zaobchodiť so všetkými, čo sa opravdivo kajajú.

~sv. Ján Fisher~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Príhovor
Túžba po Bohu / Túžba

1085 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Verím v Boha / Viera

1213 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky
Téma: Náboženstvo / Viera / Mt 7, 21-27

1623 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky
Téma: Hriech / Komunikácia / Sloboda / Mt 9, 9-13

2030 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky
Téma: Evanjelizácia / Povzbudenie / Mt 9, 36-10, 8

2782 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky
Téma: Strach / Mt 10, 26—33

1382 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky
Téma: Láska / Mt 10, 37-42

1754 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Pokora / Mt 11, 25-30

2001 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Sväté písmo / Mt 13, 1-9

1278 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Súd / Zlo / Mt 13, 24-30

1492 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Šťastie / Závisť / Mt 13, 44-52

1907 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Dávanie / Chlieb / Mt 14, 13-21

1450 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Utrpenie / Útrapy / Mt 14, 22-33

1518 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Kríza / Viera / Mt 15, 21-28

1939 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Peter / Mt 16, 13-20

1735 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Úspech / Neúspech / Mt 16, 21-27

1659 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Napomínanie / Mt 18, 15-20

1492 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Presvätá Bohorodička / Lk 2, 33-35

1479 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dobro / Mt 20, 1—16

1441 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Skutky / Mt 21, 28-32

1509 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Farnosť / Mt 21, 33-43

1587 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Hriech / Vina / Lk 6, 39-45

1395 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska / Lk 6, 27-38

1610 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Spása / Vykúpenie / Jn 17, 1-11a

1629 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch / Jn 20,

1089 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 1/2003
Téma: Čas

989 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 2/2003
Téma: Pokánie / Mk 1, 1-8

1612 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 3/2003
Téma: Hriech

528 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 4/2003
Téma: Duchovný život / Jn 9, 1-38

2249 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 5/2003
Téma: Pokánie / Pýcha / Pravdy / Pokora / Lk 14, 07-11

2493 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 6/2003
Téma: Presvätá Bohorodička / Lk 2, 34-35

1380 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 7/2003
Téma: Pokora

1099 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 8/2003
Téma: Poklona čestným okovám svätého a všechválneho apoštola Petra – 16.1.

1857 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 9/2003
Téma: Viera / Lk 18, 18-27

1576 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 10/2003
Téma: Bolesť

1266 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 11/2003
Téma: Toto je môj milovaný Syn... / Kristus / Mt 3, 17 / Mt 17, 5

1505 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 12/2003
Téma: Prepodobný a bohonosný otec Anton Veľký – 17.1.

581 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 13/2003
Téma: Duchovný život / Mk 11, 15-19

963 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 14/2003
Téma: Bdelosť / Lk 12, 35-40

1610 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 15/2003
Téma: Božie kráľovstvo / Sväté písmo / Mk 4, 26-29

1735 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 16/2003
Téma: Súd / Sväté písmo / Jn 12, 44-50

1611 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 17/2003
Téma: Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu / Stretnutie Pána / Lk 2, 25-32

1834 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 19/2003
Téma: Pokora

1059 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 20/2003
Téma: Pokora

1101 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 21/2003
Téma: Hriech / Pokušenie

1193 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 22/2003
Téma: Spása / Mt 27, 26

987 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 23/2003
Téma: Stretnutie Pána / Lk 2, 22-40

1380 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 24/2003
Téma: Zachej zatúžil vidieť Ježiša / Lk 19, 1-10

2279 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 25/2003
Téma: Vy ste soľ zeme / Kresťanstvo / Mt 5, 13

2111 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 26/2003
Téma: Boh / Kristus / Hriech / Vianoce / Vykúpenie

1155 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 3, 1-12

1445 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 24, 37-44

1187 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 17, 1-9; Mk 8, 34

1617 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 6, 40

710 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 4, 1-11

1550 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 13, 22-30

1451 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 12, 49-53

1486 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 12, 13-21

1285 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 11, 1-13

1283 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 10, 38-42

1410 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 10, 25-37

1447 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 10, 1-9

1635 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: 1 Kor 10, 23-24

1024 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 9, 51-62

1404 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 1, 57-66.80

1359 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 18, 21-35

1490 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 21, 28-32

1407 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 5, 7

801 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 7, 36-50

1555 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 9, 28b-36

1248 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 22, 15-21

1167 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 22, 34-40

1198 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 23, 1-12

1426 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 25, 1—13

997 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 25, 14-30

1100 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 25, 31-46

1027 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mk 13, 33-37

1416 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 1, 6-8. 19-28

1513 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 1, 26-38

1312 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 1, 1-18

944 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 3, 13-17

1786 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 1, 35-42

1509 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mk 1, 14-20

1469 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 2, 22-40

1380 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 13, 1-9

1381 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 16, 24

1323 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 6, 16

1423 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 8, 1-11

1303 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mk 10, 33 / Jn 13, 15

1473 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 20, 1-9

1367 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 20, 19-31

1351 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: 1 Kor 15, 19

1078 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Gal 5, 12

936 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 13, 31-35

1213 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 15-21

1338 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 1-12

1471 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 1-10

1432 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 24, 13-35

1404 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: 2 Tim 1, 12

460 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 27, 11-54

876 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet