19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Problém poriadku je základným problémom života... Človekom zmieta tisíc chúťok a tisíc snáh. Všetky tieto snahy treba uviesť do jednoty, určiť ich dôležitosť vzhľadom k čnosti ako základu jednoty a podrobiť ich zákonu jednoty, ktorý je základom poriadku... Dvojaká úloha, špekulatívna a praktická, poznať poriadok a uskutočniť ho.

~J. Leclercq ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Homília
Ako ovce bez pastiera.... / Kristus / Pastier / Ž 23

1913 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Za koho Ho my pokladáme? / Kristus

1502 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Téma: Miluješ ma? / Pápež / Peter

1411 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obnova všetkých vecí v Kristovi / Ef 1, 10

1014 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Čas

800 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Cirkev - Baránkova nevesta / Zjv 21, 2

1069 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Staroba

1121 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1051 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1113 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie / Vina / Ž 51

1241 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 147

411 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 92

372 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dt 32, 1-43

424 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 8

377 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 93

376 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dan 3, 52-90

1378 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 148

400 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 2, 2-5

410 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 96

402 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 85

389 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 62

437 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dan 3, 57

773 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 149

356 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 5

703 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 26, 1-12

365 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 67

404 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 33

389 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 98

385 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1181 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 87

405 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 40, 10-11. 13. 17

388 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 99

373 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jer 14, 17-22

514 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: 1 Jn 4, 7-8

1357 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Spoveď / Mk 1, 15 / Mt 4, 17

1756 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 10, 21-22

1307 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 77

652 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 62

433 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 80

409 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 12, 1-6

988 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 81

376 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Vykúpený strach / Úzkosť

1344 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Ako Boh mne, tak ja tebe / Pascha / Veľká noc

2450 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Odvaha k budúcnosti / Nový rok

1241 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Kristov výkrik na kríži ponúka zázrak odpustenia / Pascha / Veľká noc

1308 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Božia láska k nám sa prejavila... (1 Jn 4, 9) / Vianoce

2738 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Nový rok začíname s pohľadom na Matku Božiu

1454 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Podstata Vianoc / Vianoce

1505 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pochopiť Vianoce

3567 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Cesta ku sláve / Kvetná nedeľa

2002 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Život za hranicou smrti / Pascha / Veľká noc

1586 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Obdarovanie narodeného Spasiteľa / Vianoce

1663 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Obeta nám dáva novú kvalitu / Stretnutie Pána

1438 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pravé vzkriesenie prežité v našom srdci / Pascha

1244 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Modlitba – rozhovor s Bohom

1495 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Nový rok – nové predsavzatia

1411 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Duch ukazuje svetu, čo je hriech

1548 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Vianoce – čas naplnenia Božieho prísľubu

1393 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: S nádejou do nového roku / Nový rok

1323 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pochopiť hlbšie zmysel rodiny / Rodina

1889 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Naša beznádejnosť vo svetle vzkriesenia / Pascha

1233 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

3356 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

3751 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

8170 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

5737 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

3281 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

4325 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

4714 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Náš optimizmus zo vzkriesenia Krista / Pascha

1224 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Podajme ruku vzkriesenému Kristovi / Pascha

1325 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Amen

556 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Milosrdenstvo

1250 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Otec

867 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1189 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Smrť

1405 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 12, 49

1203 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätí Peter a Pavol

1112 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa

1036 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kresťanstvo

1028 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Bdelosť

991 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1400 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 9, 23

1107 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 4, 13-14

1161 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Nanebovstúpenie Pána

1175 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 23

1430 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Úspech

1189 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 28, 20

1347 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Nanebovstúpenie Pána

1243 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pascha / Vzkriesenie

992 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kol 3, 1

986 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 15, 32

1096 / 0 
20.06.2003 -

Životopis
Téma: Sväté apoštolom rovné knieža Vladimír pri svätom krste nazvané Bazil – 15.7.

1472 / 0 
20.06.2003 -

Životopis
Téma: Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna – 22.7.

5296 / 0 
20.06.2003 -

Exegéza
Téma: Reč na vrchu / Mt 5, 1 – 7, 29

1017 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Človek / Zhovievavosť / Život

1060 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Diabol / Mk 1, 29-39

1503 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 23, 35-43

1063 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 5, 5

557 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 21, 5-19

1322 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Zachej / Obrátenie / Lk 19, 1-10

1591 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet