26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Meditácia je prostriedok, ako sa priblížiť k Bohu, nie však cieľ. Konečným cieľom meditácie je láska k Bohu a k blížnemu.

~SV. PÁTER PIO~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska

1040 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Korupcia

626 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obrátenie / Odpustenie

1268 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Boh / Život

540 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Odpustenie

1298 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pravda / Tolerancia

1072 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k chudobným / Chudoba

1329 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Talent / Vernosť

1031 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Diabol

1042 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie

842 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1117 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Modlitba / Vôľa

799 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

916 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Modlitba

408 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pravda

1141 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Vôľa

730 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

1653 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž / Utrpenie

1517 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž

1189 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

433 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 27/2003
Téma: Hriech / Odpustenie / Lk 15, 11-32

1857 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28/2003
Téma: ...bol si verný nad málom,... / Talent / Mt 25, 14-30

1960 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2003
Téma: Neplač... / Plač / Utrpenie / Lk 7, 13

1788 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2003
Téma: A neuveď nás do pokušenia... / Pokušenie / Skúška / Mt 6, 13

1935 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2003
Téma: Kúpil som päť záprahov volov ... prosím ťa, ospravedlň ma / Lk 14, 19

1370 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2003
Téma: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji... / Lk 2, 29

1312 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2003
Téma: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna...“ / Mk 9, 17

1894 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2003
Téma: Bože, stvor mi srdce čisté... / Ž 51, 12

1227 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2003
Téma: ŽENA, PREČO PLAČEŠ? KOHO HĽADÁŠ? / Jn 20, 15-16

1572 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2003
Téma: A neuveď nás do pokušenia... / Pokušenie / Skúška / Mt 6, 13

1557 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Ako ovce bez pastiera.... / Kristus / Pastier / Ž 23

1916 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Za koho Ho my pokladáme? / Kristus

1509 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Téma: Miluješ ma? / Pápež / Peter

1414 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obnova všetkých vecí v Kristovi / Ef 1, 10

1017 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Čas

806 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Cirkev - Baránkova nevesta / Zjv 21, 2

1074 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Staroba

1127 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1056 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1114 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie / Vina / Ž 51

1244 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 147

416 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 92

373 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dt 32, 1-43

430 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 8

379 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 93

378 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dan 3, 52-90

1381 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 148

403 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 2, 2-5

410 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 96

403 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 85

392 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 62

440 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dan 3, 57

775 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 149

359 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 5

704 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 26, 1-12

367 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 67

404 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 33

391 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 98

389 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1193 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 87

405 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 40, 10-11. 13. 17

391 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 99

374 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jer 14, 17-22

514 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: 1 Jn 4, 7-8

1364 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Spoveď / Mk 1, 15 / Mt 4, 17

1759 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 10, 21-22

1312 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 77

653 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 62

434 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 80

409 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 12, 1-6

993 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 81

378 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Vykúpený strach / Úzkosť

1349 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Ako Boh mne, tak ja tebe / Pascha / Veľká noc

2452 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Odvaha k budúcnosti / Nový rok

1243 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Kristov výkrik na kríži ponúka zázrak odpustenia / Pascha / Veľká noc

1310 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Božia láska k nám sa prejavila... (1 Jn 4, 9) / Vianoce

2742 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Nový rok začíname s pohľadom na Matku Božiu

1455 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Podstata Vianoc / Vianoce

1508 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pochopiť Vianoce

3574 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Cesta ku sláve / Kvetná nedeľa

2003 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Život za hranicou smrti / Pascha / Veľká noc

1592 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Obdarovanie narodeného Spasiteľa / Vianoce

1667 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Obeta nám dáva novú kvalitu / Stretnutie Pána

1442 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pravé vzkriesenie prežité v našom srdci / Pascha

1245 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Modlitba – rozhovor s Bohom

1498 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Nový rok – nové predsavzatia

1412 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Duch ukazuje svetu, čo je hriech

1556 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Vianoce – čas naplnenia Božieho prísľubu

1395 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: S nádejou do nového roku / Nový rok

1324 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pochopiť hlbšie zmysel rodiny / Rodina

1894 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Naša beznádejnosť vo svetle vzkriesenia / Pascha

1235 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

3369 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

3760 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

8198 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

5756 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

3292 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

4337 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

4729 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Náš optimizmus zo vzkriesenia Krista / Pascha

1226 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Podajme ruku vzkriesenému Kristovi / Pascha

1327 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet