10.december 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Človek, ktorý vníma každého malého človeka, je veľký. No naozaj veľkým je ten, kto vníma malého človeka ako veľkého.

~GILBERT KEITH CHESTERTON~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 11-15

691 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 16-24

692 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 25-34

738 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 35-40

628 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 17, 1-9

629 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 17, 16-21

673 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 17, 19-28a

691 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 18, 5-8

972 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 18, 18-22

927 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 18, 22-28

946 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 1-8

945 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 8-12

746 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 13-20

838 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 23-40

797 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 1-6

732 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 7-12

760 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 13-16

740 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 17-18.25-31

791 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 8-14

729 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 17-26

652 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 26-32

681 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 37-40 a 22, 1-14

661 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 22, 17-29

638 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 23, 1-11

944 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 23, 12-24

815 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 25, 13-19

795 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 27, 1 - 28, 1

787 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 28, 1-31

621 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 28, 1-31

687 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

4120 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3615 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3613 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

5281 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

9945 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3765 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3619 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3621 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3662 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3614 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3616 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3624 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3621 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3663 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

4991 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3644 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3663 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

6987 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3619 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

13415 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3752 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

5809 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3703 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

6597 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3674 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

6802 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

5023 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

23393 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

8064 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

10302 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda (Mt 5, 14-19)

4908 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda (Mt 5, 14-19)

2621 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Slávnostné klaňanie sa prečistým tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista (Jn 6, 48-54)

865 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätého slávneho veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja (Jn 15, 17 – 16, 2)

1072 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nedeľa Krista Kráľa (Jn 18, 33-37)

1442 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nedeľa Krista Kráľa (Jn 18, 33-37)

1441 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Kvetná nedeľa (Jn 12, 1-18)

1208 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Zbor archanjela Michala a ostatných beztelesných mocností (Lk 10, 16-21)

2840 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Zbor archanjela Michala a ostatných beztelesných mocností (Lk 10, 16-21)

1218 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nášho otca svätého Mikuláša (Lk 6, 17-23)

914 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nášho otca svätého Mikuláša (Lk 6, 17-23)

785 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nášho otca svätého Mikuláša (Lk 6, 17-23)

792 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nanebovstúpenie Pána (Lk 24, 36-53)

1410 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nanebovstúpenie Pána (Lk 24, 36-53)

1043 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Narodenie Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista podľa tela (Mt 2, 1-12)

1104 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Narodenie Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista podľa tela (Mt 2, 1-12)

1242 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou (Lk 10, 38-42 a 11, 27-28)

942 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána (Lk 1, 24-25; 57-68; 76; 80)

625 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána (Lk 1, 24-25; 57-68; 76; 80)

661 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista; Nový rok (Lk 2, 20-21; 40-52)

848 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista; Nový rok (Lk 2, 20-21; 40-52)

818 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista; Nový rok (Lk 2, 20-21; 40-52)

929 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Ochrana presvätej Bohorodičky (Lk 10, 38-42 a 11, 27-28)

1445 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätá a veľká nedeľa Paschy (Jn 1, 1-17)

607 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätá a veľká nedeľa Paschy (Jn 1, 1-17)

554 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätá a veľká nedeľa Paschy (Jn 1, 1-17)

539 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätá a veľká nedeľa Paschy (Jn 1, 1-17)

535 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla (Mt 16, 13-19)

747 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla (Mt 16, 13-19)

744 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista (Mt 17, 1-9)

882 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista (Mt 17, 1-9)

884 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana (Mt 21, 33-42)

598 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana (Mt 21, 33-42)

602 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana (Mt 21, 33-42)

614 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista (Lk 2, 22-40)

915 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista (Lk 2, 22-40)

1017 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista (Lk 2, 22-40)

1110 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Boh je náš nebeský Otec / Abba

1423 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Boh v troch osobách / Boh / Trojica

867 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Cesty, ktoré vedú k poznaniu Boha / Poznanie / Boh

1240 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Prečo sme na svete? / Život / Zmysel života

1349 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet