17.apríl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Láska je viac ako spravodlivosť a je mocnejšia ako viera a nádej. V nej je prítomný sám Boh. Pretože Boh je láska.

~Paul Tillich~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 22. nedeli po ZSD / 1 Sol 1, 1-5

755 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 22. nedeli po ZSD / 1 Sol 1, 6-10

736 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 22. nedeli po ZSD / 1 Sol 2, 1-8

755 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 22. nedeli po ZSD / 1 Sol 2, 9-14a

697 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 22. nedeli po ZSD / 1 Sol 2, 14-20

700 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 23. nedeli po ZSD / 1 Sol 2, 20 – 3, 8

844 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 13. nedeli po ZSD / 1 Sol 3, 8b-13

696 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 23. nedeli po ZSD / 1 Sol 4, 1-12

741 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Sol 4, 13-17

1360 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Sol 4, 1 Sol 5,

612 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Sol 5, 1-8

913 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 23. nedeli po ZSD / 1 Sol 5, 9-13.24-28

744 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Sol 5, 14-23

909 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 24. nedeli po ZSD / 2 Sol 1, 1-10

742 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 24. nedeli po ZSD / 2 Sol 1, 10 – 2, 2

874 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 24. nedeli po ZSD / 2 Sol 2, 1-12

703 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 24. nedeli po ZSD / 2 Sol 2, 13 – 3, 5

730 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 24. nedeli po ZSD / 2 Sol 3, 6-18

766 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pondelok po 25. nedeli po ZSD / 1 Tim 1, 1-7

699 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Utorok po 25. nedeli po ZSD / 1 Tim 1, 8-14

683 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Tim, 1,18-20 a 2,8-15

865 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Tim 2, 1-7

945 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Štvrtok po 25. nedeli po ZSD / 1 Tim 3, 1-13

670 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Tim 3, 1 Tim 4,

428 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Piatok po 25. nedeli po ZSD / 1 Tim 4, 4-8.16

759 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Tim 4, 12-16

689 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Tim 5, 1-10

641 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Tim 5, 11-21

645 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Tim 5, 22 – 6, 11a

614 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Tim 6, 17-21

936 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Tim 1,1-2.8-18

428 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Tim 2, 20-26

414 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Tim 3, 16 – 4, 4

968 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Tim 4, 9-22

880 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Tit 1, 1-4

399 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Tit 1, 5b-14

405 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Tit 1, 15 – 2, 10

507 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Tit 2, 11-15

475 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 2, 1-9

453 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 3, 1-4

673 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 3, 5-11.17-19

718 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 4, 1-13

823 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 4, 14-16

825 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 5, 11 – 6, 8

1322 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 6, 10-15

931 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 7, 1-6

424 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 7, 18-25

433 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 7, 25 – 8, 6

439 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 8, 7-13

449 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 9, 8-23

897 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 10, 11-18

997 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 10,35 – 11,7

1284 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 11, 8-16

926 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 11, 17-31

928 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 12, 14-18.22

965 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 12, 25-27 a 13,22-25

930 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 1, 1-18

1241 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 1, 19-37

1087 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 2, 1-13

1006 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 2, 14-26

937 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 3, 1-10

1010 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 3, 11 – 4, 6

1010 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 4, 7 – 5, 9

983 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 2, 5-11

963 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po Pasche / Sk 2, 22-38a

721 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Štvrtok po Pasche / Sk 2, 38-43

702 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Piatok po Pasche / Sk 3, 1-8

766 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Sobota po Pasche / Sk 3, 11-16

714 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pondelok po nedeli o Tomášovi / Sk 3, 19-26

785 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 4, 1-10

1315 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 4, 13-22

1315 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 4, 23-31

1292 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 5, 1-11

987 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 5, 21-32

972 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 6, 8 - 7,5a.47-60

1002 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 1-4

853 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 5-17

851 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 18-25

897 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 26-39

947 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 40 – 9, 19a

1054 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 9, 19b-31

963 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 1-16

881 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 21-33

719 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 34-43

781 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 44 - 11, 10

742 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Sobota po nedeli uzdravenia ochrnutého / Sk 12, 1-11

715 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pondelok po nedeli o Samaritánke / Sk 12, 12-27

658 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Utorok po nedeli o Samaritánke / Sk 12, 25 - 13, 12

753 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po nedeli o Samaritánke / Sk 13, 13-24

658 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po nedeli uzdravenia ochrnutého / Sk 14, 6-18

766 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Štvrtok po nedeli o Samaritánke / Sk 14, 20 - 15, 4

839 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 1-5

732 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 5-12

735 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 12-21

602 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 22-29

694 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 30-35

537 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 35-41a

548 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 1-5

672 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 6-10

668 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 11-15

656 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet