4.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Láska necháva trpieť, pretože milovať znamená dať sa ukrižovať za druhého.”

~MICHEL QUOIST~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Gal 5, 12

853 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 13, 31-35

1108 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 15-21

1228 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 1-12

1272 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 1-10

1295 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 24, 13-35

1302 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: 2 Tim 1, 12

394 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 27, 11-54

804 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 9, 1-38

1337 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 27-30

1275 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 27-30

1357 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 13, 31-35

1188 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 23-29

1233 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 17, 20-26

1201 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 4, 5-12

1162 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 20, 19-23

1205 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 16, 12-15

1029 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Púšť

724 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Vykúpenie

749 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Šťastie

820 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kresťanstvo

1192 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1268 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž

1298 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Istota / Život

1838 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Služba / Život

1268 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Súd

869 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Hnev

978 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Bohoslužba / Práca / Lk 10, 42

1419 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Sloboda

1108 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Život

423 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Človek

1238 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Práca / Život

1334 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

1701 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Pôst

510 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Zodpovednosť / Lk 1, 46 - 50

1442 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Duchovný život / Kríž

1162 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ľahostajnosť

934 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Nedeľa

843 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k Bohu

1332 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k Bohu

1421 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska

1028 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Korupcia

616 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obrátenie / Odpustenie

1246 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Boh / Život

529 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Odpustenie

1278 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pravda / Tolerancia

1057 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k chudobným / Chudoba

1311 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Talent / Vernosť

1010 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Diabol

1031 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie

834 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1086 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Modlitba / Vôľa

784 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

907 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Modlitba

398 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pravda

1110 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Vôľa

721 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

1644 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž / Utrpenie

1497 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž

1170 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

427 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 27/2003
Téma: Hriech / Odpustenie / Lk 15, 11-32

1824 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28/2003
Téma: ...bol si verný nad málom,... / Talent / Mt 25, 14-30

1890 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2003
Téma: Neplač... / Plač / Utrpenie / Lk 7, 13

1759 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2003
Téma: A neuveď nás do pokušenia... / Pokušenie / Skúška / Mt 6, 13

1912 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2003
Téma: Kúpil som päť záprahov volov ... prosím ťa, ospravedlň ma / Lk 14, 19

1344 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2003
Téma: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji... / Lk 2, 29

1298 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2003
Téma: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna...“ / Mk 9, 17

1838 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2003
Téma: Bože, stvor mi srdce čisté... / Ž 51, 12

1208 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2003
Téma: ŽENA, PREČO PLAČEŠ? KOHO HĽADÁŠ? / Jn 20, 15-16

1552 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2003
Téma: A neuveď nás do pokušenia... / Pokušenie / Skúška / Mt 6, 13

1543 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Ako ovce bez pastiera.... / Kristus / Pastier / Ž 23

1897 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Za koho Ho my pokladáme? / Kristus

1493 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Téma: Miluješ ma? / Pápež / Peter

1390 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obnova všetkých vecí v Kristovi / Ef 1, 10

1004 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Čas

792 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Cirkev - Baránkova nevesta / Zjv 21, 2

1056 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Staroba

1110 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1027 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1089 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie / Vina / Ž 51

1231 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 147

399 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 92

366 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dt 32, 1-43

417 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 8

367 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 93

368 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dan 3, 52-90

1362 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 148

393 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 2, 2-5

405 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 96

387 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 85

380 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 62

430 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dan 3, 57

760 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 149

347 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 5

694 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 26, 1-12

359 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 67

398 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 33

382 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 98

376 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1172 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 87

398 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet