11.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Tridsať rokov som hľadal Boha. Keď sa mi po toľkých rokoch otvorili oči, zistil som, že to on ma hľadal.”

~EDDIN ATTAR~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Homília
Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista (Mt 17, 1-9)

804 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista (Mt 17, 1-9)

795 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana (Mt 21, 33-42)

526 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana (Mt 21, 33-42)

520 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana (Mt 21, 33-42)

562 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista (Lk 2, 22-40)

837 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista (Lk 2, 22-40)

938 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista (Lk 2, 22-40)

1040 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Boh je náš nebeský Otec / Abba

1263 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Boh v troch osobách / Boh / Trojica

786 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Cesty, ktoré vedú k poznaniu Boha / Poznanie / Boh

1173 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Prečo sme na svete? / Život / Zmysel života

1261 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Túžba po Bohu / Túžba

1012 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Verím v Boha / Viera

1140 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky
Téma: Náboženstvo / Viera / Mt 7, 21-27

1506 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky
Téma: Hriech / Komunikácia / Sloboda / Mt 9, 9-13

1898 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky
Téma: Evanjelizácia / Povzbudenie / Mt 9, 36-10, 8

2604 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky
Téma: Strach / Mt 10, 26—33

1270 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky
Téma: Láska / Mt 10, 37-42

1630 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Pokora / Mt 11, 25-30

1844 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Sväté písmo / Mt 13, 1-9

1170 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Súd / Zlo / Mt 13, 24-30

1365 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Šťastie / Závisť / Mt 13, 44-52

1741 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Dávanie / Chlieb / Mt 14, 13-21

1306 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Utrpenie / Útrapy / Mt 14, 22-33

1346 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Kríza / Viera / Mt 15, 21-28

1718 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Peter / Mt 16, 13-20

1573 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Úspech / Neúspech / Mt 16, 21-27

1488 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Napomínanie / Mt 18, 15-20

1319 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Presvätá Bohorodička / Lk 2, 33-35

1346 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dobro / Mt 20, 1—16

1308 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Skutky / Mt 21, 28-32

1376 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Farnosť / Mt 21, 33-43

1425 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Hriech / Vina / Lk 6, 39-45

1240 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska / Lk 6, 27-38

1473 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Spása / Vykúpenie / Jn 17, 1-11a

1516 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch / Jn 20,

994 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 1/2003
Téma: Čas

915 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 2/2003
Téma: Pokánie / Mk 1, 1-8

1466 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 3/2003
Téma: Hriech

475 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 4/2003
Téma: Duchovný život / Jn 9, 1-38

1909 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 5/2003
Téma: Pokánie / Pýcha / Pravdy / Pokora / Lk 14, 07-11

2321 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 6/2003
Téma: Presvätá Bohorodička / Lk 2, 34-35

1251 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 7/2003
Téma: Pokora

1024 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 8/2003
Téma: Poklona čestným okovám svätého a všechválneho apoštola Petra – 16.1.

1764 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 9/2003
Téma: Viera / Lk 18, 18-27

1437 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 10/2003
Téma: Bolesť

1175 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 11/2003
Téma: Toto je môj milovaný Syn... / Kristus / Mt 3, 17 / Mt 17, 5

1360 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 12/2003
Téma: Prepodobný a bohonosný otec Anton Veľký – 17.1.

519 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 13/2003
Téma: Duchovný život / Mk 11, 15-19

865 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 14/2003
Téma: Bdelosť / Lk 12, 35-40

1444 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 15/2003
Téma: Božie kráľovstvo / Sväté písmo / Mk 4, 26-29

1591 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 16/2003
Téma: Súd / Sväté písmo / Jn 12, 44-50

1476 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 17/2003
Téma: Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu / Stretnutie Pána / Lk 2, 25-32

1699 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 19/2003
Téma: Pokora

979 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 20/2003
Téma: Pokora

1021 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 21/2003
Téma: Hriech / Pokušenie

1122 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 22/2003
Téma: Spása / Mt 27, 26

909 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 23/2003
Téma: Stretnutie Pána / Lk 2, 22-40

1239 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 24/2003
Téma: Zachej zatúžil vidieť Ježiša / Lk 19, 1-10

2024 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 25/2003
Téma: Vy ste soľ zeme / Kresťanstvo / Mt 5, 13

1981 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 26/2003
Téma: Boh / Kristus / Hriech / Vianoce / Vykúpenie

1072 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 3, 1-12

1336 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 24, 37-44

1047 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 17, 1-9; Mk 8, 34

1484 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 6, 40

609 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 4, 1-11

1464 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 13, 22-30

1309 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 12, 49-53

1340 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 12, 13-21

1177 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 11, 1-13

1162 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 10, 38-42

1295 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 10, 25-37

1321 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 10, 1-9

1458 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: 1 Kor 10, 23-24

939 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 9, 51-62

1274 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 1, 57-66.80

1206 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 18, 21-35

1328 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 21, 28-32

1282 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 5, 7

734 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 7, 36-50

1375 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 9, 28b-36

1153 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 22, 15-21

1067 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 22, 34-40

1084 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 23, 1-12

1308 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 25, 1—13

878 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 25, 14-30

993 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 25, 31-46

936 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mk 13, 33-37

1265 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 1, 6-8. 19-28

1392 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 1, 26-38

1162 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 1, 1-18

827 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 3, 13-17

1463 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 1, 35-42

1380 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mk 1, 14-20

1360 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 2, 22-40

1270 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 13, 1-9

1230 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 16, 24

1194 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 6, 16

1350 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 8, 1-11

1170 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet