31.január 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Cit pre poetické slová a schopnosť prijať ich je jednou z podmienok počúvania a porozumenia Božieho slova.

~Karl Rahner~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Sobota po 14. nedeli po ZSD / 1 Kor 4,17 - 5,5

675 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 5,9 - 6,11

880 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 6, 20b - 7,12

916 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 7, 12b-24

908 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 7, 24 – 35

724 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 7, 35 - 8,7

810 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 9, 13-18

854 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 10, 5-12

963 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 10, 12-22

1138 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 15. nedeli po ZSD / 1 Kor 10, 23-28

772 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 10,28 - 11,7

1027 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 11, 8-23

944 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 11, 31 - 12, 6

939 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 12, 12-26

973 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 13,4 - 14,5

1039 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 14, 6-19

980 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 16. nedeli po ZSD / 1 Kor 14, 20-25

732 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 14, 26-40

970 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 15, 12-19

1029 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 15, 29-38

952 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 17. nedeli po ZSD / 1 Kor 15, 39-45

781 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 18. nedeli po ZSD / 1 Kor 15,58 – 16,3

1072 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 16, 4-12

736 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 1, 1-7

881 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 19. nedeli po ZSD / 2 Kor 1, 8-11

759 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor l, 12-20

947 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 2, 3-15

872 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 2, 14 - 3,3

837 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 3, 4-11

903 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 20. nedeli po ZSD / 2 Kor 3, 12-18

716 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 4, 1-12

880 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 4, 13-18

977 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 21. nedeli po ZSD / 2 Kor 5, 1-10a

746 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 5, 10-15

990 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 5, 15-21

1014 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 6, 11 16

759 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 7, 1-10

594 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 7, 10-16

626 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 22. nedeli po ZSD / 2 Kor 8, 1-5

772 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 8, 7-15

771 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 8,16 - 9,5

741 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 9, 12 - 10,7

670 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 10, 7-18

552 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 23. nedeli po ZSD / 2 Kor 11, 1-6

751 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 11, 5-21

941 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 12, 10-19

911 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 12,20 - 13,2

932 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 13, 3-13

475 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Gal 1, 1-3.20 - 2,5

927 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 24. nedeli po ZSD / Gal 1, 3-10

730 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Gal 2, 6-10

830 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pondelok po 14. nedeli po ZSD / Gal 2, 11-16

743 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Utorok po 14. nedeli po ZSD / Gal 2,21 - 3,7

806 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Sobota po 25. nedeli po ZSD / Gal 3, 8-12

718 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po 14. nedeli po ZSD / Gal 3. 15-22

703 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Štvrtok po 14. nedeli po ZSD / Gal 3, 23 - 4,5

720 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Piatok po 14. nedeli po ZSD / Gal 4, 8-21

742 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 15. nedeli po ZSD / Gal 4, 22 - 5,10

800 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 15. nedeli po ZSD / Gal 5, 11-21

736 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Gal 5,22 – 6,2

1018 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 15. nedeli po ZSD / Gal 6, 2-10

828 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 15. nedeli po ZSD / Ef 1, 1-9a

1239 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 1, 7-17

1005 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 1, 16-23

1068 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 16. nedeli po ZSD / Ef 1, 22 - 2,3

772 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 2, 11-13

975 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 16. nedeli po ZSD / Ef 2, 19 - 3,7

717 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 16. nedeli po ZSD / Ef 3, 8-21

711 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 16. nedeli po ZSD / Ef 4, 14-17

873 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 16. nedeli po ZSD / Ef 4, 17-25

731 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 17. nedeli po ZSD / Ef 4,25-32

952 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 5, 1-8

942 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 5, 20-25

928 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 17. nedeli po ZSD / Ef 5, 25 - 33

905 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 5, 33 – 6,9

1117 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 6, 18-24

983 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 1-7

1133 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 8-14

1094 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 12-20a

926 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 20b-27a

1598 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 27 – 2,4

1061 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 19. nedeli po ZSD / Flp 2, 12-16a

912 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 19. nedeli po ZSD / Flp 2, 16b- 23

827 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 19. nedeli po ZSD / Flp 2, 24-30

1719 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 19. nedeli po ZSD / Flp 3, 1-8

860 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 19. nedeli po ZSD / Flp 3, 8-19

1686 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Flp 3,17-21

1025 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 20. nedeli po ZSD / Flp 4, 10-23

743 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Kol 1, 1-6

900 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 20. nedeli po ZSD / Kol 1, 1-3a. 6c-11

866 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 20. nedeli po ZSD / Kol 1, 18 - 23

736 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 20. nedeli po ZSD / Kol 1,24 – 2,1a

866 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 20. nedeli po ZSD / Kol 2, 1-7

775 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Kol 2, 8-15

963 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 21. nedeli po ZSD / Kol 2, 13-20

743 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 21. nedeli po ZSD / Kol 2,20 – 3,3

728 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Kol 3, 5-11

1000 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Kol 3, 12-17

1011 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 21. nedeli po ZSD / Kol 3,17 – 4,1

752 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 21. nedeli po ZSD / Kol 4, 2-9

737 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet