22.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Akokoľvek by bola Mária činorodá, plná ohňa a nadšenia, podnikavá a rozhodná, keď sa ocitá pred Božou vôľou, jej trvalým postojom je počúvať, vzdávať úctu, mlčať a čakať na Božie slovo.”


~PETER LIPPERT~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 1, 35-42

1371 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mk 1, 14-20

1351 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 2, 22-40

1264 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 13, 1-9

1217 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 16, 24

1181 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 6, 16

1335 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 8, 1-11

1157 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mk 10, 33 / Jn 13, 15

1307 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 20, 1-9

1236 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 20, 19-31

1256 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: 1 Kor 15, 19

976 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Gal 5, 12

851 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 13, 31-35

1108 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 15-21

1224 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 1-12

1267 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 1-10

1294 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 24, 13-35

1302 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: 2 Tim 1, 12

394 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 27, 11-54

800 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 9, 1-38

1333 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 27-30

1274 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 27-30

1357 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 13, 31-35

1188 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 23-29

1229 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 17, 20-26

1200 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 4, 5-12

1161 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 20, 19-23

1202 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 16, 12-15

1028 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Púšť

721 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Vykúpenie

747 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Šťastie

816 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kresťanstvo

1190 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1265 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž

1298 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Istota / Život

1833 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Služba / Život

1265 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Súd

868 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Hnev

976 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Bohoslužba / Práca / Lk 10, 42

1413 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Sloboda

1104 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Život

421 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Človek

1237 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Práca / Život

1329 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

1688 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Pôst

507 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Zodpovednosť / Lk 1, 46 - 50

1441 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Duchovný život / Kríž

1160 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ľahostajnosť

931 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Nedeľa

842 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k Bohu

1328 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k Bohu

1416 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska

1025 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Korupcia

613 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obrátenie / Odpustenie

1241 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Boh / Život

525 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Odpustenie

1272 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pravda / Tolerancia

1055 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k chudobným / Chudoba

1306 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Talent / Vernosť

1008 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Diabol

1030 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie

833 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1085 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Modlitba / Vôľa

781 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

906 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Modlitba

395 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pravda

1103 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Vôľa

719 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

1639 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž / Utrpenie

1495 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž

1168 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

427 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 27/2003
Téma: Hriech / Odpustenie / Lk 15, 11-32

1819 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28/2003
Téma: ...bol si verný nad málom,... / Talent / Mt 25, 14-30

1885 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2003
Téma: Neplač... / Plač / Utrpenie / Lk 7, 13

1752 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2003
Téma: A neuveď nás do pokušenia... / Pokušenie / Skúška / Mt 6, 13

1888 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2003
Téma: Kúpil som päť záprahov volov ... prosím ťa, ospravedlň ma / Lk 14, 19

1343 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2003
Téma: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji... / Lk 2, 29

1295 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2003
Téma: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna...“ / Mk 9, 17

1813 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2003
Téma: Bože, stvor mi srdce čisté... / Ž 51, 12

1206 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2003
Téma: ŽENA, PREČO PLAČEŠ? KOHO HĽADÁŠ? / Jn 20, 15-16

1549 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2003
Téma: A neuveď nás do pokušenia... / Pokušenie / Skúška / Mt 6, 13

1530 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Ako ovce bez pastiera.... / Kristus / Pastier / Ž 23

1893 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Za koho Ho my pokladáme? / Kristus

1493 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Téma: Miluješ ma? / Pápež / Peter

1386 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obnova všetkých vecí v Kristovi / Ef 1, 10

1000 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Čas

789 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Cirkev - Baránkova nevesta / Zjv 21, 2

1051 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Staroba

1107 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1026 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1087 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie / Vina / Ž 51

1230 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 147

399 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 92

358 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dt 32, 1-43

414 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 8

366 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 93

366 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dan 3, 52-90

1356 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 148

391 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 2, 2-5

404 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 96

384 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet