26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Bratia, vždy posilňujte slovom Písma. Ono má živú moc i dnes, keď ľudské slovo je slabé. Slovo Písma je Božie slovo, v tom je jeho moc.

~Pavol VI.~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Príhovor
2 Tim 2, 20-26

396 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Tim 3, 16 – 4, 4

960 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Tim 4, 9-22

873 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Tit 1, 1-4

394 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Tit 1, 5b-14

397 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Tit 1, 15 – 2, 10

498 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Tit 2, 11-15

469 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 2, 1-9

446 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 3, 1-4

666 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 3, 5-11.17-19

710 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 4, 1-13

814 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 4, 14-16

814 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 5, 11 – 6, 8

1305 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 6, 10-15

929 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 7, 1-6

416 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 7, 18-25

423 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 7, 25 – 8, 6

428 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 8, 7-13

441 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 9, 8-23

890 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 10, 11-18

985 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 10,35 – 11,7

1271 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 11, 8-16

922 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 11, 17-31

919 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 12, 14-18.22

929 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 12, 25-27 a 13,22-25

923 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 1, 1-18

1218 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 1, 19-37

1080 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 2, 1-13

989 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 2, 14-26

926 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 3, 1-10

1004 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 3, 11 – 4, 6

1004 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 4, 7 – 5, 9

944 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 2, 5-11

951 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po Pasche / Sk 2, 22-38a

715 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Štvrtok po Pasche / Sk 2, 38-43

694 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Piatok po Pasche / Sk 3, 1-8

752 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Sobota po Pasche / Sk 3, 11-16

709 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pondelok po nedeli o Tomášovi / Sk 3, 19-26

777 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 4, 1-10

1311 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 4, 13-22

1307 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 4, 23-31

1276 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 5, 1-11

970 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 5, 21-32

963 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 6, 8 - 7,5a.47-60

962 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 1-4

844 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 5-17

842 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 18-25

896 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 26-39

939 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 40 – 9, 19a

1037 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 9, 19b-31

951 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 1-16

871 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 21-33

716 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 34-43

771 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 44 - 11, 10

739 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Sobota po nedeli uzdravenia ochrnutého / Sk 12, 1-11

707 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pondelok po nedeli o Samaritánke / Sk 12, 12-27

652 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Utorok po nedeli o Samaritánke / Sk 12, 25 - 13, 12

748 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po nedeli o Samaritánke / Sk 13, 13-24

654 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po nedeli uzdravenia ochrnutého / Sk 14, 6-18

763 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Štvrtok po nedeli o Samaritánke / Sk 14, 20 - 15, 4

821 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 1-5

690 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 5-12

726 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 12-21

598 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 22-29

668 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 30-35

531 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 35-41a

542 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 1-5

664 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 6-10

660 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 11-15

645 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 16-24

651 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 25-34

694 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 35-40

583 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 17, 1-9

600 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 17, 16-21

623 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 17, 19-28a

651 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 18, 5-8

934 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 18, 18-22

837 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 18, 22-28

894 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 1-8

870 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 8-12

688 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 13-20

805 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 23-40

761 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 1-6

687 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 7-12

712 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 13-16

705 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 17-18.25-31

734 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 8-14

658 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 17-26

619 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 26-32

636 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 37-40 a 22, 1-14

626 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 22, 17-29

586 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 23, 1-11

898 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 23, 12-24

769 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 25, 13-19

644 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 27, 1 - 28, 1

747 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 28, 1-31

584 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 28, 1-31

630 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3659 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3311 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3319 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet