11.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keď hľadím na Pána, počúvam jeho slová a uvažujem o ňom, prebúdza sa vo mne odpoveď: úcta, vzývanie, pokora, ľútosť, veľkodušnosť, viera, nádej, láska, vďaka, radosť, oddanosť. To všetko sa ozýva, keď sa modlím Ježišovo meno.

~J. Boure~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Utorok po nedeli o Samaritánke / Sk 12, 25 - 13, 12

743 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po nedeli o Samaritánke / Sk 13, 13-24

647 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po nedeli uzdravenia ochrnutého / Sk 14, 6-18

759 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Štvrtok po nedeli o Samaritánke / Sk 14, 20 - 15, 4

814 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 1-5

683 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 5-12

721 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 12-21

588 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 22-29

651 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 30-35

528 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 35-41a

536 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 1-5

658 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 6-10

657 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 11-15

640 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 16-24

648 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 25-34

690 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 35-40

581 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 17, 1-9

594 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 17, 16-21

618 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 17, 19-28a

648 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 18, 5-8

930 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 18, 18-22

829 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 18, 22-28

889 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 1-8

867 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 8-12

681 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 13-20

801 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 23-40

759 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 1-6

684 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 7-12

709 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 13-16

700 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 17-18.25-31

728 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 8-14

654 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 17-26

612 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 26-32

631 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 37-40 a 22, 1-14

622 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 22, 17-29

581 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 23, 1-11

894 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 23, 12-24

765 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 25, 13-19

642 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 27, 1 - 28, 1

741 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 28, 1-31

580 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 28, 1-31

627 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3615 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3268 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3275 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

4971 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

9252 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3272 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3290 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3330 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3299 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3269 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3275 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3269 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3275 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3273 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

4633 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3356 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3356 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

6493 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3279 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

12768 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3415 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

5495 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3377 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

6147 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3282 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

6203 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

4717 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

22486 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

7614 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

9559 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda (Mt 5, 14-19)

4706 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda (Mt 5, 14-19)

2334 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Slávnostné klaňanie sa prečistým tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista (Jn 6, 48-54)

791 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätého slávneho veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja (Jn 15, 17 – 16, 2)

965 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nedeľa Krista Kráľa (Jn 18, 33-37)

1253 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nedeľa Krista Kráľa (Jn 18, 33-37)

1277 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Kvetná nedeľa (Jn 12, 1-18)

1041 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Zbor archanjela Michala a ostatných beztelesných mocností (Lk 10, 16-21)

2643 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Zbor archanjela Michala a ostatných beztelesných mocností (Lk 10, 16-21)

1085 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nášho otca svätého Mikuláša (Lk 6, 17-23)

796 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nášho otca svätého Mikuláša (Lk 6, 17-23)

704 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nášho otca svätého Mikuláša (Lk 6, 17-23)

695 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nanebovstúpenie Pána (Lk 24, 36-53)

1326 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nanebovstúpenie Pána (Lk 24, 36-53)

959 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Narodenie Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista podľa tela (Mt 2, 1-12)

990 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Narodenie Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista podľa tela (Mt 2, 1-12)

993 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou (Lk 10, 38-42 a 11, 27-28)

824 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána (Lk 1, 24-25; 57-68; 76; 80)

572 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána (Lk 1, 24-25; 57-68; 76; 80)

602 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista; Nový rok (Lk 2, 20-21; 40-52)

782 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista; Nový rok (Lk 2, 20-21; 40-52)

727 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista; Nový rok (Lk 2, 20-21; 40-52)

857 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Ochrana presvätej Bohorodičky (Lk 10, 38-42 a 11, 27-28)

1265 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätá a veľká nedeľa Paschy (Jn 1, 1-17)

559 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätá a veľká nedeľa Paschy (Jn 1, 1-17)

500 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätá a veľká nedeľa Paschy (Jn 1, 1-17)

501 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätá a veľká nedeľa Paschy (Jn 1, 1-17)

493 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla (Mt 16, 13-19)

647 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla (Mt 16, 13-19)

659 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet