25.február 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Radosť je sila. Kto udržuje v hĺbke svojej duše radosť, ten môže byť ľahšie dobrým.

~Werner de Boor~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 5,9 - 6,11

812 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 6, 20b - 7,12

839 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 7, 12b-24

842 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 7, 24 – 35

671 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 7, 35 - 8,7

758 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 9, 13-18

795 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 10, 5-12

890 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 10, 12-22

1072 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 15. nedeli po ZSD / 1 Kor 10, 23-28

716 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 10,28 - 11,7

975 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 11, 8-23

863 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 11, 31 - 12, 6

863 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 12, 12-26

917 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 13,4 - 14,5

968 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 14, 6-19

906 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 16. nedeli po ZSD / 1 Kor 14, 20-25

686 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 14, 26-40

901 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 15, 12-19

959 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 15, 29-38

897 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 17. nedeli po ZSD / 1 Kor 15, 39-45

734 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 18. nedeli po ZSD / 1 Kor 15,58 – 16,3

1031 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 16, 4-12

671 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 1, 1-7

821 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 19. nedeli po ZSD / 2 Kor 1, 8-11

701 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor l, 12-20

878 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 2, 3-15

804 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 2, 14 - 3,3

776 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 3, 4-11

843 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 20. nedeli po ZSD / 2 Kor 3, 12-18

670 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 4, 1-12

818 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 4, 13-18

909 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 21. nedeli po ZSD / 2 Kor 5, 1-10a

686 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 5, 10-15

927 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 5, 15-21

949 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 6, 11 16

689 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 7, 1-10

544 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 7, 10-16

549 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 22. nedeli po ZSD / 2 Kor 8, 1-5

727 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 8, 7-15

712 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 8,16 - 9,5

696 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 9, 12 - 10,7

626 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 10, 7-18

504 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 23. nedeli po ZSD / 2 Kor 11, 1-6

687 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 11, 5-21

890 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 12, 10-19

850 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 12,20 - 13,2

877 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 13, 3-13

427 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Gal 1, 1-3.20 - 2,5

871 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 24. nedeli po ZSD / Gal 1, 3-10

681 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Gal 2, 6-10

780 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pondelok po 14. nedeli po ZSD / Gal 2, 11-16

672 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Utorok po 14. nedeli po ZSD / Gal 2,21 - 3,7

732 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Sobota po 25. nedeli po ZSD / Gal 3, 8-12

677 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po 14. nedeli po ZSD / Gal 3. 15-22

652 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Štvrtok po 14. nedeli po ZSD / Gal 3, 23 - 4,5

647 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Piatok po 14. nedeli po ZSD / Gal 4, 8-21

689 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 15. nedeli po ZSD / Gal 4, 22 - 5,10

744 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 15. nedeli po ZSD / Gal 5, 11-21

683 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Gal 5,22 – 6,2

952 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 15. nedeli po ZSD / Gal 6, 2-10

764 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 15. nedeli po ZSD / Ef 1, 1-9a

1147 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 1, 7-17

948 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 1, 16-23

1006 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 16. nedeli po ZSD / Ef 1, 22 - 2,3

723 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 2, 11-13

921 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 16. nedeli po ZSD / Ef 2, 19 - 3,7

664 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 16. nedeli po ZSD / Ef 3, 8-21

642 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 16. nedeli po ZSD / Ef 4, 14-17

805 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 16. nedeli po ZSD / Ef 4, 17-25

680 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 17. nedeli po ZSD / Ef 4,25-32

878 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 5, 1-8

874 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 5, 20-25

877 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 17. nedeli po ZSD / Ef 5, 25 - 33

830 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 5, 33 – 6,9

1049 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 6, 18-24

909 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 1-7

1084 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 8-14

1046 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 12-20a

884 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 20b-27a

1541 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 27 – 2,4

1007 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 19. nedeli po ZSD / Flp 2, 12-16a

834 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 19. nedeli po ZSD / Flp 2, 16b- 23

769 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 19. nedeli po ZSD / Flp 2, 24-30

1652 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 19. nedeli po ZSD / Flp 3, 1-8

800 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 19. nedeli po ZSD / Flp 3, 8-19

1638 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Flp 3,17-21

944 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 20. nedeli po ZSD / Flp 4, 10-23

694 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Kol 1, 1-6

839 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 20. nedeli po ZSD / Kol 1, 1-3a. 6c-11

813 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 20. nedeli po ZSD / Kol 1, 18 - 23

683 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 20. nedeli po ZSD / Kol 1,24 – 2,1a

831 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 20. nedeli po ZSD / Kol 2, 1-7

700 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Kol 2, 8-15

899 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 21. nedeli po ZSD / Kol 2, 13-20

673 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 21. nedeli po ZSD / Kol 2,20 – 3,3

685 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Kol 3, 5-11

934 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Kol 3, 12-17

940 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 21. nedeli po ZSD / Kol 3,17 – 4,1

680 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 21. nedeli po ZSD / Kol 4, 2-9

690 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 21. nedeli po ZSD / Kol 4, 10-18

686 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet