19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Čo je strašnejšie ako peklo? A nič nie je užitočnejšie ako bázeň pred ním, pretože bázeň z pekla nám prinesie veniec večného kráľovstva. Kde je bázeň pred peklom, tam niet závisti. Kde je bázeň pred peklom, tam nevíťazí láska k peniazom. Kde je bázeň pred peklom, tam hnev uhasína, žiadostivosť je premožená, nerozumná vášeň vykorenená. A ako v dome neustále ozbrojeného vojaka sa neodváži objaviť ani zločinec, ani zlodej, ani nijaký zlosyn. Ak bázeň pred peklom ovládne našu dušu, to ani jedna z prízemných vášni nemôže nás opantať, ale všetky vyliezajú a utekajú, súc naháňané zo všetkých strán silou bázne. Nič tak rýchlo nevykoreňuje hriech a čnostiam nepomáha k rastu ako stála bázeň pred peklom. Ten, kto nežije v bázni, nemôže získať čnosti a rovnako, kto žije v bázni, nemôže zhrešiť.

~sv. Ján Zlatoústy~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 3, 11 – 4, 6

1000 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 4, 7 – 5, 9

939 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 2, 5-11

949 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po Pasche / Sk 2, 22-38a

713 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Štvrtok po Pasche / Sk 2, 38-43

691 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Piatok po Pasche / Sk 3, 1-8

749 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Sobota po Pasche / Sk 3, 11-16

706 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pondelok po nedeli o Tomášovi / Sk 3, 19-26

776 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 4, 1-10

1310 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 4, 13-22

1303 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 4, 23-31

1274 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 5, 1-11

969 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 5, 21-32

958 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 6, 8 - 7,5a.47-60

960 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 1-4

842 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 5-17

840 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 18-25

896 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 26-39

936 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 40 – 9, 19a

1034 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 9, 19b-31

948 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 1-16

871 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 21-33

715 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 34-43

769 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 44 - 11, 10

738 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Sobota po nedeli uzdravenia ochrnutého / Sk 12, 1-11

707 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pondelok po nedeli o Samaritánke / Sk 12, 12-27

650 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Utorok po nedeli o Samaritánke / Sk 12, 25 - 13, 12

747 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po nedeli o Samaritánke / Sk 13, 13-24

651 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po nedeli uzdravenia ochrnutého / Sk 14, 6-18

762 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Štvrtok po nedeli o Samaritánke / Sk 14, 20 - 15, 4

818 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 1-5

685 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 5-12

726 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 12-21

596 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 22-29

657 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 30-35

530 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 35-41a

541 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 1-5

664 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 6-10

659 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 11-15

643 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 16-24

651 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 25-34

692 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 35-40

583 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 17, 1-9

596 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 17, 16-21

621 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 17, 19-28a

649 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 18, 5-8

931 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 18, 18-22

833 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 18, 22-28

891 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 1-8

867 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 8-12

685 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 13-20

802 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 23-40

760 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 1-6

685 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 7-12

710 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 13-16

703 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 17-18.25-31

733 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 8-14

656 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 17-26

617 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 26-32

635 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 37-40 a 22, 1-14

624 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 22, 17-29

583 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 23, 1-11

896 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 23, 12-24

768 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 25, 13-19

643 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 27, 1 - 28, 1

745 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 28, 1-31

582 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 28, 1-31

629 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3644 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3295 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3302 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

5000 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

9292 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3295 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3311 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3351 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3325 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3297 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3301 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3294 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3296 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3295 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

4653 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3380 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3379 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

6533 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3300 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

12817 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3442 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

5516 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3401 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

6178 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3300 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

6235 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

4742 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

22555 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

7650 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

9611 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda (Mt 5, 14-19)

4709 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda (Mt 5, 14-19)

2337 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Slávnostné klaňanie sa prečistým tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista (Jn 6, 48-54)

793 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet