10.december 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ak chceš kráčať k úspechu čiže k šťastiu, nestačí len vyhýbať zlomyseľným posmeškárom, ale musíš položiť náboženstvo za základ života... Chcem ti povedať, čo ti treba: Predovšetkým uznaj, že je jeden Boh. Potom sa usiluj plniť jeho vôľu a čo najlepšie prežiť život, ktorý ti dal a ktorý zahŕňa predovšetkým lásku k blížnemu. Skutočná viera je vec, na ktorú nemyslíme len v nedeľu, ale ktorú žijeme stále, v každom postavení denného života.

~Baden Powel ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Príhovor
Mt 21, 28-32

1068 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mt 21, 43-46

932 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mt 22, 15-22

816 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mt 22, 23-33

849 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mt 23, 1-12

996 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mt 23, 13-22

998 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mt 23, 23-28

1014 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mt 23, 29-39

1029 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 14. nedeli po ZSD / Mt 24, 1-13

871 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mt 24, 13-28

959 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mt 24, 27-33.42-51

960 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 15. nedeli po ZSD / Mt 24, 34-37.42-44

844 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 16. nedeli po ZSD / Mt 25, 1-13

949 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 1, 9-15

948 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 1, 16-22

880 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 1, 23-28

786 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 1, 29-35

747 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 2, 18-22

1058 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 3, 6-12

974 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 3, 13-21

1050 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 3, 20-27

1112 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 3, 28-35

1064 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 4, 1-9

892 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 4, 10-23

1005 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 4, 24-34

697 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 4, 35-41

943 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 5, 1-20

1069 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 5,21-24.35 - 6,1

873 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pondelok po 14. nedeli po ZSD / Mk 5, 24-34

1013 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Utorok po 14. nedeli po ZSD / Mk 6, 1-7

1006 / 0 
20.06.2003 -


Téma: Streda po 14. nedeli po ZSD / Mk 6, 7-13

800 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Štvrtok po 14. nedeli po ZSD / Mk 6, 30-45

1059 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Piatok po 14. nedeli po ZSD / Mk 6, 45-53

1160 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 15. nedeli po ZSD / Mk 6,54 - 7,8

949 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 15. nedeli po ZSD / Mk 7, 5-16

1024 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 15. nedeli po ZSD / Mk 7, 14- 24a

1120 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 15. nedeli po ZSD / Mk 7, 24-30

1172 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 15. nedeli po ZSD / Mk 8, 4-10

884 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 8, 11-21

1149 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 8, 22-26

1047 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 8, 30-34

1214 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 9, 10-15

890 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 9, 33-41

1059 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 9,42 – 10,1

959 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 10, 2-12

785 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 10, 11-16

943 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 10, 17-27

820 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 30. nedeli po ZSD / Mk 10, 14-30

651 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 10, 24-32a

782 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 10, 46-52

867 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 16. nedeli po ZSD / Mk 11, 11-23

1351 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 11, 11-23

1107 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 16. nedeli po ZSD / Mk 11, 22-26

1027 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 11, 23-26

962 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 16. nedeli po ZSD / Mk 11, 27-33

1299 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 11, 27-33

974 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 16. nedeli po ZSD / Mk 12, 1-12

990 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 12, 1-12

1093 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 1, 1-7.13-17

736 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 1, 7 - 12

701 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 1, 18-27

725 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 1,28 - 2,9

781 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 2, 14-28

656 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 2,28 – 3,18

605 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 3, 19-26

602 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 3,28 - 4,3

634 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 4, 4 -12

614 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 4, 13-25

672 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 5,17 - 6,2

580 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 6, 11-17

607 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 7, 1-13

601 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 7,14 - 8,2

652 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 8, 2-13

694 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 8, 14-21

680 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 8, 22-27

653 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 9, 1-5

455 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 9, 18-33

459 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 10,11 - 11,2a

581 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 11, 2-12

613 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 11, 13-24

654 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 11, 25-36

659 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 12, 1-3

982 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 12, 4-5.15-21

952 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 13, 1-10

836 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 14, 6-9

527 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 14, 9-18

536 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 15, 7-16

990 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 15, 17-29

989 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 15, 30-32

953 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 16, 1-16

564 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Rim 16, 17-24

516 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 1, 3-9

881 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 1, 1-9

916 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 1,26 - 2,5

1007 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 2, 6-9

1014 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 2,9 - 3,8

938 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 2,9 - 3,8

967 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 3, 18-23

940 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 4, 1-5

904 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 4, 5-8

864 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet