22.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Márne sú modlitby a úsilie človeka, ktorý vo svojom srdci uchováva zlobu na blížneho a želanie pomsty.

~pustovník Izaiáš ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 9, 19b-31

934 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 1-16

860 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 21-33

700 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 34-43

752 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 44 - 11, 10

725 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Sobota po nedeli uzdravenia ochrnutého / Sk 12, 1-11

700 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pondelok po nedeli o Samaritánke / Sk 12, 12-27

638 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Utorok po nedeli o Samaritánke / Sk 12, 25 - 13, 12

725 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po nedeli o Samaritánke / Sk 13, 13-24

628 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po nedeli uzdravenia ochrnutého / Sk 14, 6-18

749 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Štvrtok po nedeli o Samaritánke / Sk 14, 20 - 15, 4

792 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 1-5

662 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 5-12

703 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 12-21

564 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 22-29

633 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 30-35

509 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 35-41a

524 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 1-5

648 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 6-10

645 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 11-15

623 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 16-24

635 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 25-34

677 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 35-40

570 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 17, 1-9

577 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 17, 16-21

612 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 17, 19-28a

627 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 18, 5-8

922 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 18, 18-22

817 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 18, 22-28

878 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 1-8

848 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 8-12

671 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 13-20

793 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 19, 23-40

753 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 1-6

674 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 7-12

693 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 13-16

687 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 20, 17-18.25-31

704 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 8-14

637 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 17-26

605 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 26-32

612 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 21, 37-40 a 22, 1-14

606 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 22, 17-29

572 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 23, 1-11

873 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 23, 12-24

754 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 25, 13-19

624 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 27, 1 - 28, 1

722 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 28, 1-31

571 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 28, 1-31

616 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3575 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3226 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3237 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

4914 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

9178 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3224 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3243 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3272 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3262 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3230 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3229 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3223 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3238 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3227 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

4593 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3303 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3308 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

6441 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3244 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

12680 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3383 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

5456 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3345 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

6099 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

3237 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

6151 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

4673 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

22360 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

7566 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pohrebný príhovor

9485 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda (Mt 5, 14-19)

4669 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda (Mt 5, 14-19)

2305 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Slávnostné klaňanie sa prečistým tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista (Jn 6, 48-54)

748 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Svätého slávneho veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja (Jn 15, 17 – 16, 2)

946 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nedeľa Krista Kráľa (Jn 18, 33-37)

1241 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nedeľa Krista Kráľa (Jn 18, 33-37)

1269 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Kvetná nedeľa (Jn 12, 1-18)

1019 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Zbor archanjela Michala a ostatných beztelesných mocností (Lk 10, 16-21)

2624 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Zbor archanjela Michala a ostatných beztelesných mocností (Lk 10, 16-21)

1082 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nášho otca svätého Mikuláša (Lk 6, 17-23)

790 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nášho otca svätého Mikuláša (Lk 6, 17-23)

702 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nášho otca svätého Mikuláša (Lk 6, 17-23)

684 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nanebovstúpenie Pána (Lk 24, 36-53)

1296 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nanebovstúpenie Pána (Lk 24, 36-53)

931 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Narodenie Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista podľa tela (Mt 2, 1-12)

976 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Narodenie Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista podľa tela (Mt 2, 1-12)

985 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou (Lk 10, 38-42 a 11, 27-28)

815 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána (Lk 1, 24-25; 57-68; 76; 80)

538 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána (Lk 1, 24-25; 57-68; 76; 80)

577 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista; Nový rok (Lk 2, 20-21; 40-52)

779 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista; Nový rok (Lk 2, 20-21; 40-52)

718 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista; Nový rok (Lk 2, 20-21; 40-52)

848 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet