4.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Boh nás žiada, aby sme ho milovali nie preto, lebo potrebuje našu lásku, ale preto, lebo lásku k nemu potrebujeme my.”

~Franz Werfel~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 1, 1-9

854 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 1,26 - 2,5

950 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 2, 6-9

918 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 2,9 - 3,8

874 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 2,9 - 3,8

885 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 3, 18-23

854 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 4, 1-5

838 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 4, 5-8

795 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Sobota po 14. nedeli po ZSD / 1 Kor 4,17 - 5,5

625 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 5,9 - 6,11

797 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 6, 20b - 7,12

821 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 7, 12b-24

820 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 7, 24 – 35

655 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 7, 35 - 8,7

738 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 9, 13-18

782 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 10, 5-12

873 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 10, 12-22

1053 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 15. nedeli po ZSD / 1 Kor 10, 23-28

704 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 10,28 - 11,7

952 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 11, 8-23

849 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 11, 31 - 12, 6

853 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 12, 12-26

888 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 13,4 - 14,5

945 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 14, 6-19

885 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 16. nedeli po ZSD / 1 Kor 14, 20-25

669 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 14, 26-40

887 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 15, 12-19

940 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 15, 29-38

871 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 17. nedeli po ZSD / 1 Kor 15, 39-45

714 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 18. nedeli po ZSD / 1 Kor 15,58 – 16,3

1019 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Kor 16, 4-12

659 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 1, 1-7

801 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 19. nedeli po ZSD / 2 Kor 1, 8-11

683 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor l, 12-20

862 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 2, 3-15

751 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 2, 14 - 3,3

756 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 3, 4-11

829 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 20. nedeli po ZSD / 2 Kor 3, 12-18

662 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 4, 1-12

796 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 4, 13-18

883 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 21. nedeli po ZSD / 2 Kor 5, 1-10a

672 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 5, 10-15

898 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 5, 15-21

925 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 6, 11 16

667 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 7, 1-10

527 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 7, 10-16

531 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 22. nedeli po ZSD / 2 Kor 8, 1-5

712 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 8, 7-15

699 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 8,16 - 9,5

684 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 9, 12 - 10,7

608 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 10, 7-18

488 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 23. nedeli po ZSD / 2 Kor 11, 1-6

679 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 11, 5-21

872 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 12, 10-19

837 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 12,20 - 13,2

858 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Kor 13, 3-13

415 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Gal 1, 1-3.20 - 2,5

853 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 24. nedeli po ZSD / Gal 1, 3-10

663 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Gal 2, 6-10

766 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pondelok po 14. nedeli po ZSD / Gal 2, 11-16

658 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Utorok po 14. nedeli po ZSD / Gal 2,21 - 3,7

712 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Sobota po 25. nedeli po ZSD / Gal 3, 8-12

660 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po 14. nedeli po ZSD / Gal 3. 15-22

635 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Štvrtok po 14. nedeli po ZSD / Gal 3, 23 - 4,5

633 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Piatok po 14. nedeli po ZSD / Gal 4, 8-21

672 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 15. nedeli po ZSD / Gal 4, 22 - 5,10

719 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 15. nedeli po ZSD / Gal 5, 11-21

673 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Gal 5,22 – 6,2

932 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 15. nedeli po ZSD / Gal 6, 2-10

750 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 15. nedeli po ZSD / Ef 1, 1-9a

1103 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 1, 7-17

927 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 1, 16-23

982 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 16. nedeli po ZSD / Ef 1, 22 - 2,3

704 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 2, 11-13

891 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 16. nedeli po ZSD / Ef 2, 19 - 3,7

657 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 16. nedeli po ZSD / Ef 3, 8-21

627 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 16. nedeli po ZSD / Ef 4, 14-17

789 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 16. nedeli po ZSD / Ef 4, 17-25

666 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 17. nedeli po ZSD / Ef 4,25-32

861 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 5, 1-8

855 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 5, 20-25

842 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 17. nedeli po ZSD / Ef 5, 25 - 33

813 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 5, 33 – 6,9

1032 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Ef 6, 18-24

888 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 1-7

1058 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 8-14

1028 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 12-20a

868 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 20b-27a

1522 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 27 – 2,4

987 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 19. nedeli po ZSD / Flp 2, 12-16a

811 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 19. nedeli po ZSD / Flp 2, 16b- 23

754 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 19. nedeli po ZSD / Flp 2, 24-30

1620 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 19. nedeli po ZSD / Flp 3, 1-8

784 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 19. nedeli po ZSD / Flp 3, 8-19

1625 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Flp 3,17-21

926 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 20. nedeli po ZSD / Flp 4, 10-23

681 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Kol 1, 1-6

829 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 20. nedeli po ZSD / Kol 1, 1-3a. 6c-11

794 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 20. nedeli po ZSD / Kol 1, 18 - 23

672 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 20. nedeli po ZSD / Kol 1,24 – 2,1a

814 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet