27.júl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Duša je podobná železu, ktoré, keď ho ponecháme voľne, bude hrdzavieť a keď ho položíme do ohňa, očisťuje sa. Dokiaľ sa drží v ohni, samo sa stáva akoby ohňom. Nikto sa nemôže dotknúť rozpáleného železa, ako sa nemôže dotknúť ohňa. To isté sa robí s dušou. Dokiaľ duša prebýva v Bohu, dokiaľ sa poučením a modlitbou posilňuje, dotiaľ prebýva akoby rozpálená ohňom, páli všetkých svojich nepriateľov, ktorí ju prikryli hrdzou v čase, keď sa o seba nestarala. Čo robí materiálny oheň so železom, to robí božský oheň s dušou: očisťuje ju a obnovuje.

~pustovník Izaiáš~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Myšlienky... 244/2002
Téma: Bohatstvo / Dávanie / Lk 6, 38

1433 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 245/2002
Téma: Svet / Jn 15, 18-21

1788 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 246/2002
Téma: Dôvera / Viera / Lk 5, 1-11

1903 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 247/2002
Téma: Modlitba / Ž 91

1736 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 248/2002
Téma: Svätý hieromučeník stotník Kornélius – 13. 9.

2003 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 249/2002
Téma: Pokora / Pokánie / Lk 14, 7-11

1548 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 250/2002
Téma: Povýšenie úctyhodného a životodárneho kríža nad celým svetom – 14. 9.

1497 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 251/2002
Téma: Ž 18,8 – 10, 15

1246 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 252/2002
Téma: Bdelosť / Mt 25, 1-13

1559 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 253/2002
Téma: Humor

1014 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 254/2002
Téma: Vďačnosť / Ž 33, 4-5.6-7.16.19

1447 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 255/2002
Téma: Duchovný život / Svätý Duch

2357 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 256/2002
Téma: Šťastie / Ž 118, 1-2.4-5.7-8

1473 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 257/2002
Téma: Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry, Viera, Nádej, Láska – 17. 9.

4405 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 258/2002
Téma: Kristus / Mt 3, 17 / Lk 4, 24

2011 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 259/2002
Téma: Kríž

1410 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 260/2002
Téma: Modlitba / Jak 5, 13-16

864 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 261/2002
Téma: Svätý veľkomučeník Eustat Plakida – 20. 9.

1500 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 262/2002
Téma: Kristus / Jn 1, 41 / Jn 6, 68-69

1466 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 263/2002
Téma: Diabol / Pokušenie

1307 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 264/2002
Téma: Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla – 24. 9.

2023 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 265a/2002
Téma: Bohatstvo / Mt 19, 16-22

1592 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 265b/2002
Téma: Bohatstvo

1048 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 266/2002
Téma: Bohatstvo / Láska / Mt 19, 16-22

3035 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 267a/2002
Téma: Kristus

941 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 267b/2002
Téma: Kristus - Kráľ

1179 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 268/2002
Téma: Láska / Manželstvo / Obeta

2037 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 269/2002
Téma: Smrť / Večnosť / Život

2299 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 270/2002
Téma: Svätý hieromučeník Cyprián a sv. mučenica Justína – 2. 10.

1593 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 271/2002
Téma: Diabol / Pokušenie / Mk 1, 23-28

1870 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 272/2002
Téma: Čas

1097 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 273/2002
Téma: Svätá mučeníca Paraska zvaná Piatnica – 28. 10.

1718 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 274/2002
Téma: Dôvera / Prozreteľnosť / Mt 6, 11

3430 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 275/2002
Téma: Jednota / Jn 17, 11

1476 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 276/2002
Téma: Svätá prepodobná mučeníčka Anastázia Rímska – 29. 10.

1732 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 277/2002
Téma: Chlieb / Mt 6, 11

1510 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 278/2002
Téma: Svätý Duch / Jn 7, 38-39

1254 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 279/2002
Téma: Svätý a slávny veľkomučeník Demeter – 26. 10

2333 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 280/2002
Téma: Blahoslavenstvá

1126 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 281/2002
Téma: Anjel / Pokušenie / Mt 18, 10

2479 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 282/2002
Téma: Svätí divotvorci a nezištníci Kozma a Damián – 1. 11.

2266 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 283/2002
Téma: Odvaha / Ťažkosti

1037 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 284/2002
Téma: Svedectvo / Mt 10, 32

2279 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 285/2002
Téma: Svätý apoštol a evanjelista Lukáš – 18. 10.

2768 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 286/2002
Téma: Svedectvo / Mt 5, 16

1434 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 287/2002
Téma: Vzkriesenie / Mk 16, 6

1024 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 289/2002
Téma: Utrpenie / Jn 5, 2

1287 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 290/2002
Téma: Anjeli / Sv. Michal Archanjel

1822 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 291/2002
Téma: Boh / Ticho / Lk 24, 50

1241 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 292/2002
Téma: Svätá prvomučenička a apoštolom rovná Tekla – 24. 9.

750 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 293/2002
Téma: Kresťanstvo

1728 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 294/2002
Téma: Ťažkosti

780 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 295/2002
Téma: Boh / Boh nás pozná / Jn 4, 39

1281 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 296/2002
Téma: Svätý otec Ján Almužník, alexandrijský patriarcha – 12.11.

781 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 297/2002
Téma: Modlitba

605 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 298/2002
Téma: Súd / Mt 25, 41

1046 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 299/2002
Téma: Svätý otec Ján Zlatoústy – 13. 11.

2716 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 300/2002
Téma: Bdelosť / Ľahostajnosť / Smrť

1965 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 301/2002
Téma: Bohatý pred Bohom / Bohatstvo / Lk 12, 16-21

2992 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 302/2002
Téma: Svätý apoštol a evanjelista Matúš – 16. 11.

2343 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 303/2002
Téma: Kristus / Lk 2, 21

1171 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 304a/2002
Téma: Človek / Kristus

1222 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 304b/2002
Téma: Kristus / Život / Lk 6, 47-49

1893 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 305/2002
Téma: Viera / Uvedenie do viery / Uvedenie Presv. Bohorodičky do chrámu / Lk 10, 38-42.11,27-38

2137 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 306/2002
Téma: Duchovný život / Lk 2, 41-42

1125 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 307/2002
Téma: Viera / Mk 6, 2-6

1195 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 308/2002
Téma: Svätá veľkomučenica Katarína – 24. 11.

2353 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 309/2002
Téma: Bdelosť / Lk 12, 40; Lk 21, 36; Mt 25, 13

1375 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 310/2002
Téma: Láska / Jn 21, 15-17

1963 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 311/2002
Téma: Pokánie / Mt 3, 2

1775 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 312/2002
Téma: Svätý a všechválny prvý povolaný apoštol Andrej – 30. 11.

1866 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 313/2002
Téma: Kríž / Mt 16, 24

1800 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 314/2002
Téma: Zodpovednosť

926 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 315/2002
Téma: Nasledovanie Krista / Lk 18, 22

947 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 316/2002
Téma: Evanjelizácia / Zodpovednosť / Ef 6, 18-20 / 2 Kor 5, 18-20

1363 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 317/2002
Téma: Kríž / Utrpenie / Mk 10, 32

2262 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 318/2002
Téma: Obrátenie / 2 Kor 5, 17

1426 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 319/2002
Téma: Utrpenie / Jn 12, 8

1219 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 320/2002
Téma: Duchovný život / Ef 3, 14-15

870 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 321/2002
Téma: Utrpenie / Lk 24, 26

1187 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 322/2002
Téma: Svätá veľkomučenica Barbora – 4. 12.

2636 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 323/2002
Téma: Človek / Kresťanstvo / Život

1428 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 324/2002
Téma: Vzkriesenie / Lk 24, 31.33

1059 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 325/2002
Téma: Svätý otec Mikuláš, arcibiskup lýcijskomyrský, divotvorca – 6. 12.

2589 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 326/2002
Téma: Nedeľa / Prikázania / Mk 3, 1-6

1310 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 327/2002
Téma: Hriech / Modlitba / Uzdravenie / Mk 9, 29

1803 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 328/2002
Téma: Presvätá Bohorodička / Sviatok Nepoškvrneného počatia

899 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 329/2002
Téma: Kríž / Mk 8, 34

1892 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 330/2002
Téma: Pôst

427 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 331/2002
Téma: Blahoslavenstvá / Kresťanstvo / Mt 5, 3-11

1697 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 332/2002
Téma: Odpustenie

1520 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 333/2002
Téma: Svätý kňaz a mučeník Ignác Bohonosec – 20. 12.

1888 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 334/2002
Téma: Bdelosť / Lk 14, 16-24

1466 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 336/2002
Téma: Čas

784 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 337/2002
Téma: Štipka humoru na sviatočný deň

1377 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 338/2002
Téma: Humor

938 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 339/2002
Téma: Duchovný život / Viera / Mt 1, 1-25

2104 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 340/2002
Téma: Svätá mučenica Julianna – 21. 12.

1578 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 341/2002
Téma: Závisť / Lk 15, 29;30

1427 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 342/2002
Téma: Duchovný život / Kol 3, 1-2

993 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet