20.máj 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keby som len vedel, či zotrvám v dobrom až do konca! A čo by si urobil, keby si to vedel? Rob teraz, čo by si robil vtedy a budeš celkom bezpečný.

~Kempenský ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Myšlienky... 145/2002
Téma: Duchovný život / Svätý Duch / Jn 7, 37-39

2353 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 146/2002
Téma: Svätý Duch / Sk 2, 2-3

1153 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 147/2002
Téma: Duchovný život / Srdce / Mt 5, 20-22

2348 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 148/2002
Téma: Kristus

1011 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 149/2002
Téma: Sväté písmo / Mt 5, 1

1318 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 150/2002
Téma: Bdelosť / Svedomie / Lk 21, 34

1298 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 151/2002
Téma: Posudzovanie / Súd / Mt 7, 1

1612 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 152/2002
Téma: Kresťanstvo / Lk 21, 25-28

1917 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 153/2002
Téma: Odpustenie

1292 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 154/2002
Téma: Bdelosť / Tragédia

1073 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 155/2002
Téma: Evanjelizácia / Mk 16, 15-16

1474 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 156/2002
Téma: Svätý mučeník Justín Filozof – 1. 6.

2037 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 157/2002
Téma: Kňaz / Povolanie / Lk 6, 12-19

1955 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 158/2002
Téma: Presvätá Bohorodička

1162 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 159/2002
Téma: Láska

1176 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 160/2002
Téma: Kristus

1215 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 161/2002
Téma: Nasledovanie Krista / Jn 5, 33-36

1369 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 162/2002
Téma: Bartolomej a Barnabáš – 11. 6.

2216 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 163/2002
Téma: Presvätá Bohorodička

1611 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 164/2002
Téma: Askéza / Bdelosť / Lk 21,34

2155 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 165/2002
Téma: Prepodobný otec Onufer Veľký – 12. 6.

1708 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 166/2002
Téma: Duchovný život / Modlitba

511 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 167/2002
Téma: Duchovný život / Nasledovanie Krista / Vytrvalosť / Hebr 12, 1-2

2271 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 168/2002
Téma: Pokánie / Zázrak / Mt 11, 20-21

1716 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 169/2002
Téma: Otec

1155 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 170/2002
Téma: Kristus / Viera / Jn 9, 35

1493 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 171/2002
Téma: Boh / Dôvera / Nádej / Vernosť / Hebr 10, 23 / 2 Kor 1, 20

1775 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 172a/2002
Téma: Štipka humoru pre tých, ktorí sú smutní / Nepochopenie

1016 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 172b/2002
Téma: Štipka humoru pre tých, ktorí sú smutní / Súd

1342 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 173/2002
Téma: Duchovná obnova / Kristus / Lk 13, 26-27

1246 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 174/2002
Téma: Manželstvo

2074 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 175/2002
Téma: Život

463 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 176/2002
Téma: Bdelosť / Život

1341 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 177/2002
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo

1709 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 178/2002
Téma: Duchovný život / Mt 7, 26-27

2327 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 179/2002
Téma: Svätí slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol – 19. 6.

3798 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 180/2002
Téma: Svätý veľkomučeník Prokop – 8. 7.

1922 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 181/2002
Téma: Telo / Manželstvo

2576 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 182/2002
Téma: Život

435 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 183/2002
Téma: Prepodobný otec Anton Pečerský – 10. 7.

2195 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 184/2002
Téma: Blížny / Civilizácia / Starostlivosť / Súcit

1061 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 185/2002
Téma: Život

402 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 186/2002
Téma: Modlitba / Život

1638 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 187/2002
Téma: Talent / Život

1037 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 188/2002
Téma: Duchovný život / Hriech

944 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 189/2002
Téma: Bdelosť / Život / Mt 7, 24

2249 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 190/2002
Téma: Poslušnosť / Povinnosť

1059 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 191/2002
Téma: Odpustenie / Mt 18, 23-35

2041 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 192/2002
Téma: Hriech / Život

410 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 193/2002
Téma: Kráľovstvo / Povolanie / Mk 3, 7-19

1833 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 194/2002
Téma: Svätý veľkomučeník a liečiteľ Pantelejmon – 27. 7.

1824 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 195/2002
Téma: Dôvera

994 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 196/2002
Téma: Svedectvo / Viera / Život

1596 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 197/2002
Téma: Božie kráľovstvo / Mt 13, 44

1225 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 198/2002
Téma: Hriech / Spása

1014 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 199/2002
Téma: Modlitba / Ťažkosti / Život / Mt 14, 13-21

1826 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 200/2002
Téma: Svätých sedem mládencov spiacich v Efeze – 4. 8.

1601 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 201/2002
Téma: Odpustenie / Priateľstvo

1436 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 202/2002
Téma: Sväté Premenenie Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista – 6. 8.

1100 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 203/2002
Téma: Premenenie Ježiša Krista / Bdelosť / Smrť

1138 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 204/2002
Téma: Duchovný život / Mt 19, 16-22

1987 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 205/2002
Téma: Vytrvať na ceste / Vytrvalosť / Lk 13, 31-35

2026 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 206/2002
Téma: Milosť / Zážitok / Život

1027 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 207/2002
Téma: Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec – 10. 8.

2075 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 208/2002
Téma: Lékař nebo Spasitel? / Kristus / Lk 14, 1-6

1897 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 209/2002
Téma: Přední místo / Pokora / Skromnosť / Lk 14, 7-11

1980 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 210/2002
Téma: Kríž / Nádej / Život / Mt 14, 27

2425 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 211/2002
Téma: Humor

1031 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 212/2002
Téma: Kňaz / 1 Sol 2, 7-9.13

2077 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 213/2002
Téma: Chlieb / Život / Mt 6, 11

2233 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 214/2002
Téma: Srdce úžerníka / Bohatstvo / Lk 12, 34

2181 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 215/2002
Téma: Víc než nezištnost / Nezištnosť / Lk 14, 12-14

805 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 216/2002
Téma: Sväté písmo / Jak 1, 19-21

1235 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 217/2002
Téma: Hostina v Božím království / Večnosť / Lk 14, 15-24

2252 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 218/2002
Téma: Kríž

1272 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 219/2002
Téma: Zosnutie presvätej slávnej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie – 15. 8.

2534 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 220/2002
Téma: Podmínky učenictví / Nasledovanie Krista / Lk 14, 23-33

1719 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 221/2002
Téma: Hriech

589 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 222/2002
Téma: Radost v nebi / Hriech / Obrátenie / Lk 15, 1-10

3969 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 223/2002
Téma: Hriech

926 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 224/2002
Téma: Schopnost vidět dál než na špičku nosu / Čas / Obrátenie / Lk 16, 1-8

2823 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 225a/2002
Téma: Vízia / Život

607 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 225b/2002
Téma: Vízia / Život

697 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 226/2002
Téma: Věrnost v malém / Bohatstvo / Vernosť / Lk 16, 9-15

1962 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 227/2002
Téma: Kresťanstvo

1318 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 228/2002
Téma: Humor

1075 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 229/2002
Téma: Kresťanstvo / Láska / Mt 22, 34-40

2502 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 230/2002
Téma: Láska / Naučiť sa milovať – prijať seba samých / Mt 22, 34-40

1468 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 231/2002
Téma: Sťatie čestnej hlavy čestného slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána – 29. 8.

1323 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 232/2002
Téma: Boh / Radosť / Jn 3, 31-35

2094 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 233/2002
Téma: Hriech

708 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 234/2002
Téma: Rozhodnutie / Sv. Matej / Sk 1, 15-17.20-26

2277 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 235/2002
Téma: Prepodobný otec Simeon Stĺpnik – 1. 9.

1859 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 236/2002
Téma: Štipka humoru

974 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 237/2002
Téma: Jn 14, 27-31a

2227 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 238/2002
Téma: Evanjelizácia / Svedectvo / Viera

1809 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 239/2002
Téma: Sv. Ján Nepomucký / Spoveď

1999 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 240/2002
Téma: Talent / Život / Mt 25, 14-30

1772 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 241/2002
Téma: Radosť / Jn 15, 9-11

2316 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 242/2002
Téma: Talent / Život / Mt 25, 14-30

1806 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet