19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Človek je záhadou. Stojac na hranici dvoch svetov, potrebuje ich oba, aby mohol byť sám sebou. Zem a nebo, čas a večnosť sa v ňom spájajú. Je na takom stupni pozemskej reality, na ktorej si uvedomuje svoju krehkosť, pozná svojho Stvoriteľa, kde sa prebúdza jeho túžba po Bohu a kde čaká, aby počul pozvanie Božej lásky.

~K. Adam~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Myšlienky... 206/2002
Téma: Milosť / Zážitok / Život

982 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 207/2002
Téma: Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec – 10. 8.

1981 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 208/2002
Téma: Lékař nebo Spasitel? / Kristus / Lk 14, 1-6

1782 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 209/2002
Téma: Přední místo / Pokora / Skromnosť / Lk 14, 7-11

1899 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 210/2002
Téma: Kríž / Nádej / Život / Mt 14, 27

2329 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 211/2002
Téma: Humor

987 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 212/2002
Téma: Kňaz / 1 Sol 2, 7-9.13

1992 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 213/2002
Téma: Chlieb / Život / Mt 6, 11

2145 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 214/2002
Téma: Srdce úžerníka / Bohatstvo / Lk 12, 34

2075 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 215/2002
Téma: Víc než nezištnost / Nezištnosť / Lk 14, 12-14

779 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 216/2002
Téma: Sväté písmo / Jak 1, 19-21

1179 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 217/2002
Téma: Hostina v Božím království / Večnosť / Lk 14, 15-24

2143 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 218/2002
Téma: Kríž

1222 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 219/2002
Téma: Zosnutie presvätej slávnej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie – 15. 8.

2397 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 220/2002
Téma: Podmínky učenictví / Nasledovanie Krista / Lk 14, 23-33

1647 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 221/2002
Téma: Hriech

568 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 222/2002
Téma: Radost v nebi / Hriech / Obrátenie / Lk 15, 1-10

3811 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 223/2002
Téma: Hriech

896 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 224/2002
Téma: Schopnost vidět dál než na špičku nosu / Čas / Obrátenie / Lk 16, 1-8

2726 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 225a/2002
Téma: Vízia / Život

587 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 225b/2002
Téma: Vízia / Život

672 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 226/2002
Téma: Věrnost v malém / Bohatstvo / Vernosť / Lk 16, 9-15

1872 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 227/2002
Téma: Kresťanstvo

1284 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 228/2002
Téma: Humor

964 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 229/2002
Téma: Kresťanstvo / Láska / Mt 22, 34-40

2396 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 230/2002
Téma: Láska / Naučiť sa milovať – prijať seba samých / Mt 22, 34-40

1386 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 231/2002
Téma: Sťatie čestnej hlavy čestného slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána – 29. 8.

1277 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 232/2002
Téma: Boh / Radosť / Jn 3, 31-35

1973 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 233/2002
Téma: Hriech

671 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 234/2002
Téma: Rozhodnutie / Sv. Matej / Sk 1, 15-17.20-26

2206 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 235/2002
Téma: Prepodobný otec Simeon Stĺpnik – 1. 9.

1791 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 236/2002
Téma: Štipka humoru

941 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 237/2002
Téma: Jn 14, 27-31a

2115 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 238/2002
Téma: Evanjelizácia / Svedectvo / Viera

1736 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 239/2002
Téma: Sv. Ján Nepomucký / Spoveď

1914 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 240/2002
Téma: Talent / Život / Mt 25, 14-30

1677 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 241/2002
Téma: Radosť / Jn 15, 9-11

2193 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 242/2002
Téma: Talent / Život / Mt 25, 14-30

1720 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 243/2002
Téma: Poslušnosť / Jn 15, 12-17

2619 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 244/2002
Téma: Bohatstvo / Dávanie / Lk 6, 38

1402 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 245/2002
Téma: Svet / Jn 15, 18-21

1724 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 246/2002
Téma: Dôvera / Viera / Lk 5, 1-11

1812 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 247/2002
Téma: Modlitba / Ž 91

1698 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 248/2002
Téma: Svätý hieromučeník stotník Kornélius – 13. 9.

1963 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 249/2002
Téma: Pokora / Pokánie / Lk 14, 7-11

1491 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 250/2002
Téma: Povýšenie úctyhodného a životodárneho kríža nad celým svetom – 14. 9.

1480 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 251/2002
Téma: Ž 18,8 – 10, 15

1228 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 252/2002
Téma: Bdelosť / Mt 25, 1-13

1523 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 253/2002
Téma: Humor

994 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 254/2002
Téma: Vďačnosť / Ž 33, 4-5.6-7.16.19

1424 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 255/2002
Téma: Duchovný život / Svätý Duch

2300 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 256/2002
Téma: Šťastie / Ž 118, 1-2.4-5.7-8

1450 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 257/2002
Téma: Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry, Viera, Nádej, Láska – 17. 9.

4262 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 258/2002
Téma: Kristus / Mt 3, 17 / Lk 4, 24

1957 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 259/2002
Téma: Kríž

1362 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 260/2002
Téma: Modlitba / Jak 5, 13-16

841 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 261/2002
Téma: Svätý veľkomučeník Eustat Plakida – 20. 9.

1482 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 262/2002
Téma: Kristus / Jn 1, 41 / Jn 6, 68-69

1429 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 263/2002
Téma: Diabol / Pokušenie

1276 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 264/2002
Téma: Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla – 24. 9.

1999 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 265a/2002
Téma: Bohatstvo / Mt 19, 16-22

1559 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 265b/2002
Téma: Bohatstvo

983 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 266/2002
Téma: Bohatstvo / Láska / Mt 19, 16-22

2968 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 267a/2002
Téma: Kristus

908 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 267b/2002
Téma: Kristus - Kráľ

1104 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 268/2002
Téma: Láska / Manželstvo / Obeta

2009 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 269/2002
Téma: Smrť / Večnosť / Život

2247 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 270/2002
Téma: Svätý hieromučeník Cyprián a sv. mučenica Justína – 2. 10.

1545 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 271/2002
Téma: Diabol / Pokušenie / Mk 1, 23-28

1826 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 272/2002
Téma: Čas

1079 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 273/2002
Téma: Svätá mučeníca Paraska zvaná Piatnica – 28. 10.

1685 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 274/2002
Téma: Dôvera / Prozreteľnosť / Mt 6, 11

3338 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 275/2002
Téma: Jednota / Jn 17, 11

1400 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 276/2002
Téma: Svätá prepodobná mučeníčka Anastázia Rímska – 29. 10.

1682 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 277/2002
Téma: Chlieb / Mt 6, 11

1477 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 278/2002
Téma: Svätý Duch / Jn 7, 38-39

1213 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 279/2002
Téma: Svätý a slávny veľkomučeník Demeter – 26. 10

2299 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 280/2002
Téma: Blahoslavenstvá

1101 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 281/2002
Téma: Anjel / Pokušenie / Mt 18, 10

2410 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 282/2002
Téma: Svätí divotvorci a nezištníci Kozma a Damián – 1. 11.

2224 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 283/2002
Téma: Odvaha / Ťažkosti

973 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 284/2002
Téma: Svedectvo / Mt 10, 32

2213 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 285/2002
Téma: Svätý apoštol a evanjelista Lukáš – 18. 10.

2708 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 286/2002
Téma: Svedectvo / Mt 5, 16

1401 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 287/2002
Téma: Vzkriesenie / Mk 16, 6

991 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 289/2002
Téma: Utrpenie / Jn 5, 2

1257 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 290/2002
Téma: Anjeli / Sv. Michal Archanjel

1742 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 291/2002
Téma: Boh / Ticho / Lk 24, 50

1203 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 292/2002
Téma: Svätá prvomučenička a apoštolom rovná Tekla – 24. 9.

733 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 293/2002
Téma: Kresťanstvo

1707 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 294/2002
Téma: Ťažkosti

751 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 295/2002
Téma: Boh / Boh nás pozná / Jn 4, 39

1256 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 296/2002
Téma: Svätý otec Ján Almužník, alexandrijský patriarcha – 12.11.

759 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 297/2002
Téma: Modlitba

583 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 298/2002
Téma: Súd / Mt 25, 41

1018 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 299/2002
Téma: Svätý otec Ján Zlatoústy – 13. 11.

2597 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 300/2002
Téma: Bdelosť / Ľahostajnosť / Smrť

1920 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 301/2002
Téma: Bohatý pred Bohom / Bohatstvo / Lk 12, 16-21

2943 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 302/2002
Téma: Svätý apoštol a evanjelista Matúš – 16. 11.

2298 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 303/2002
Téma: Kristus / Lk 2, 21

1138 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet