27.september 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nielen slová a skutky zlých ľudí, ale aj hrozivé mlčanie dobrých.”

~MARTIN LUTHER KING~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Myšlienky... 27/2002
Téma: Duchovný život / Hriech / Nádej / Obrátenie / Lk 15, 11-32

2059 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28/2002
Téma: Prepodobný otec Efrém Sýrsky 28. 1.

1909 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2002
Téma: Duchovný život / Obrátenie / Život / Lk 15, 11-32

2066 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2002
Téma: Skutky / Súd / Mt 25, 31-46

1350 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2002
Téma: Súd / Mt 25, 31-46

1394 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2002
Téma: Láska / Skutky / Súd / Mt 25, 31-46

1767 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2002
Téma: Láska / Skutky / Súd / Mt 25, 31-46

2130 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2002
Téma: Súd / Večnosť / Mt 25, 31-46

1325 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2002
Téma: Blížny / Láska / Mt 25, 31-46

2062 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2002
Téma: Hnev / Obrátenie / Odpustenie / Mt 6, 14-15

1901 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 37/2002
Téma: Skutky / Zhromažďovať si poklad v nebi / Mt 6, 14-21

1611 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 38/2002
Téma: Pôst

465 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 39/2002
Téma: Sv. muč. Nicefor / 9. 2.

1514 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40/2002
Téma: Odpustenie / Pôst

1968 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 41/2002
Téma: Rozhodnutie

1420 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 42/2002
Téma: Duchovný život / Modlitba / Ťažkosti / Život

2196 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 43/2002
Téma: Duchovný život / Pokánie / Pokušenie / Prepodobný otec Martinián – 13. 2.

2992 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 44/2002
Téma: Duchovný život / Liturgia / Modlitba / Svetlo / Sviečka

2096 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 45/2002
Téma: Dôvera / Modlitba

1566 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46/2002
Téma: Sv. veľkomučeník Teodor Tyron – 17. 2.

1744 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 47/2002
Téma: Boh / Skutky / Život

1236 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48/2002
Téma: Sv. Taras, konštantínopolský arcibiskup – 25. 2. / Ikona

2190 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 49/2002
Téma: Duchovný život / Život

1684 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 50/2002
Téma: Moc / Pokušenie / Púšť / Mt 16, 26 / Mt 4, 1-11

2041 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 51/2002
Téma: Svätý otec Lev, rímsky pápež – 18. 2.

2328 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 52/2002
Téma: Človek / Duša / Pôst

2782 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 57/2002
Téma: Evanjelizácia / Modlitba / Mk 2, 1-12

2152 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 58/2002
Téma: Sv. hieromučeník Polykarp, biskup zo Smyrny – 23. 2.

2101 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 59/2002
Téma: Nasledovanie Krista / Pokánie / Pôst / Mk 8, 34 – 9, 1

3234 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60/2002
Téma: Láska / Slepec / Skutky

1876 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 61/2002
Téma: Život / Jn 4, 34

1273 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 62/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Päť ciest pokánia podľa sv. Jána Chryzostoma

2108 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 63/2002
Téma: Boh / Hriech / Obrátenie / Pokánie / Pôst

2465 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 64/2002
Téma: Boh / Človek

1089 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 65/2002
Téma: Skutky / Život

1119 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 66/2002
Téma: Duša / Nasledovanie Ježiša Krista / Mk 8, 36 / 1 Kor 9, 25-27

1393 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 68/2002
Téma: Téma: Duša / Mk 8, 35-36

1496 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 69/2002
Téma: Modlitba / Mk 9, 14-29

1808 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 70/2002
Téma: Milosť / Skutky / Spravodlivosť /Súd / Mt 20, 1-16

2926 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 71/2002
Téma: Kresťanstvo / Život / 1 Kor 9, 24-25

1477 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 72/2002
Téma: Človek / Kresťanstvo / Krst / Ef 1, 3-6 / Rim 8, 15-16

3798 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73/2002
Téma: Svätí štyridsiati mučeníci na Sebastskom jazere – 9. 3.

2047 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74/2002
Téma: Láska / Obeta

1307 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 75/2002
Téma: Svätý otec Gregor Dvojeslov, rímsky pápež – 12. 3.

2090 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 76/2002
Téma: Duchovný život / Pôst / Predsavzatie / Lk 14, 28-30 / Flp 4, 13

2524 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 77/2002
Téma: Láska / Manželstvo

1582 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 78/2002
Téma: Bdelosť / Duchovný život / Kresťanstvo

1536 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 79/2002
Téma: Prepodobný otec Alexej, muž Boží – 17. 3.

2068 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80/2002
Téma: Svätý otec Cyril, jeruzalemský arcibiskup – 18. 3.

2270 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 81a/2002
Téma: Matka / Pokora / Skutky / Výchova

2546 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 81b/2002
Téma: Duchovný život

398 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 82/2002
Téma: Duchovný život / Utrpenie / Jn 11, 1-44

2081 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 83/2002
Téma: Kňaz / Večnosť / Zodpovednosť

3349 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 84/2002
Téma: Duchovný život / Utrpenie / Jn 11, 1-44

1592 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 100/2002
Téma: Rodina / Prikázania

1508 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 101/2002
Téma: Nádej / Vzkriesenie

1669 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 102/2002
Téma: Strach / Sk 4, 1-10

1668 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 103/2002
Téma: Svedectvo / Sk 4, 13-21

1458 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 104/2002
Téma: Modlitba / Svedectvo / Sk 4, 23-31

2729 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 105/2002
Téma: Klamstvo / Pokrytectvo / Sk 5, 1-11

1851 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 106/2002
Téma: Boh / Nevera / Sk 5, 21-32

1143 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 107/2002
Téma: Okultizmus / Sk 8, 9

933 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 108/2002
Téma: Cirkev / Kristus / Radosť / Lk 24, 5-6

1616 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 109/2002
Téma: Sväté písmo / Humor / Jn 10, 1

2511 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 110/2002
Téma: Láska / Obrátenie / Sk 8, 26-39

1452 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 111/2002
Téma: Kristus / Jn 10, 9

1943 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 112/2002
Téma: Kristus / Obrátenie / Sk 9, 5

1505 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 113/2002
Téma: Choroba / Služba / Jn 5, 7

1503 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 114/2002
Téma: Duchovný život / Jn 5, 6

1185 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 115/2002
Téma: Viera / Život

1426 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 116/2002
Téma: Svätý a slávny veľkomučeník Juraj

2850 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 117/2002
Téma: Blížny / Kresťanstvo / Sk 10, 1-16

1426 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 118/2002
Téma: Kresťanstvo

1755 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 119/2002
Téma: Svätý apoštol a evanjelista Marek – 25. 4.

2545 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 120/2002
Téma: Svätý apoštol Jakub, brat sv. Jána Bohoslovca – 30. 4.

2429 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 121/2002
Téma: Duchovný život / Sk 22, 16

743 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 122/2002
Téma: Ťažkosti / Život / Sk 12, 1-27

1262 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 123/2002
Téma: Život

533 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 124/2002
Téma: Svätý Atanáz, alexandrijský arcibiskup – 2. 5.

1624 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 125/2002
Téma: Prepodobný otec Teodóz Pečerský – 3. 5.

2183 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 126/2002
Téma: Humor / Lenivosť

1085 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 127/2002
Téma: Evanjelium / Mk 1, 1

2147 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 128/2002
Téma: Kristus / Pokušenie / Ťažkosti / Život

1673 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 129/2002
Téma: Čistota / Panenstvo / Presvätá Bohorodička

1502 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 130/2002
Téma: Bdelosť / Život

962 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 131/2002
Téma: Presvätá Bohorodička / Lk 1, 39-40

2316 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 132/2002
Téma: Ťažkosti / Život

801 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 133/2002
Téma: Svätý slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Bohoslovec

2285 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 134/2002
Téma: Modlitba

703 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 135/2002
Téma: Prenesenie čestných pozostatkov svätého otca Mikuláša z Mýr do mesta Bari – 9. 5.

2183 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 136/2002
Téma: Sväté písmo / Život

1252 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 137/2002
Téma: Presvätá Bohorodička / Zvestovanie presvätej Bohorodičke

1207 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 138/2002
Téma: Autorita / Cirkev / Farnosť / Humor / Spoločenstvo

2070 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 139/2002
Téma: Viera / Život

507 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 140/2002
Téma: Láska / Mt 22, 40 / 1 Kor 13, 8

1444 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 141/2002
Téma: Prepodobný otec Pachomius Veľký – 15. 5.

2023 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 142/2002
Téma: Kresťanstvo / Svätý Duch

1907 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 143a/2002
Téma: Svedectvo

1756 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 143b/2002
Téma: Sväté písmo / Humor

2292 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 144/2002
Téma: Hriech / Odpustenie / 1 Jn 1, 9; 2, 1

1529 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet