26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Musíme sa modliť, aj keď to nevieme.

~R. Schneider ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Myšlienky... 63/2002
Téma: Boh / Hriech / Obrátenie / Pokánie / Pôst

2395 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 64/2002
Téma: Boh / Človek

1041 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 65/2002
Téma: Skutky / Život

1055 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 66/2002
Téma: Duša / Nasledovanie Ježiša Krista / Mk 8, 36 / 1 Kor 9, 25-27

1336 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 68/2002
Téma: Téma: Duša / Mk 8, 35-36

1415 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 69/2002
Téma: Modlitba / Mk 9, 14-29

1720 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 70/2002
Téma: Milosť / Skutky / Spravodlivosť /Súd / Mt 20, 1-16

2796 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 71/2002
Téma: Kresťanstvo / Život / 1 Kor 9, 24-25

1407 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 72/2002
Téma: Človek / Kresťanstvo / Krst / Ef 1, 3-6 / Rim 8, 15-16

3692 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73/2002
Téma: Svätí štyridsiati mučeníci na Sebastskom jazere – 9. 3.

1992 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74/2002
Téma: Láska / Obeta

1249 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 75/2002
Téma: Svätý otec Gregor Dvojeslov, rímsky pápež – 12. 3.

2049 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 76/2002
Téma: Duchovný život / Pôst / Predsavzatie / Lk 14, 28-30 / Flp 4, 13

2444 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 77/2002
Téma: Láska / Manželstvo

1526 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 78/2002
Téma: Bdelosť / Duchovný život / Kresťanstvo

1474 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 79/2002
Téma: Prepodobný otec Alexej, muž Boží – 17. 3.

2022 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80/2002
Téma: Svätý otec Cyril, jeruzalemský arcibiskup – 18. 3.

2192 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 81a/2002
Téma: Matka / Pokora / Skutky / Výchova

2427 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 81b/2002
Téma: Duchovný život

366 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 82/2002
Téma: Duchovný život / Utrpenie / Jn 11, 1-44

1994 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 83/2002
Téma: Kňaz / Večnosť / Zodpovednosť

3283 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 84/2002
Téma: Duchovný život / Utrpenie / Jn 11, 1-44

1510 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 100/2002
Téma: Rodina / Prikázania

1294 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 101/2002
Téma: Nádej / Vzkriesenie

1589 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 102/2002
Téma: Strach / Sk 4, 1-10

1556 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 103/2002
Téma: Svedectvo / Sk 4, 13-21

1406 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 104/2002
Téma: Modlitba / Svedectvo / Sk 4, 23-31

2633 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 105/2002
Téma: Klamstvo / Pokrytectvo / Sk 5, 1-11

1770 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 106/2002
Téma: Boh / Nevera / Sk 5, 21-32

1074 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 107/2002
Téma: Okultizmus / Sk 8, 9

889 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 108/2002
Téma: Cirkev / Kristus / Radosť / Lk 24, 5-6

1557 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 109/2002
Téma: Sväté písmo / Humor / Jn 10, 1

2375 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 110/2002
Téma: Láska / Obrátenie / Sk 8, 26-39

1395 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 111/2002
Téma: Kristus / Jn 10, 9

1816 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 112/2002
Téma: Kristus / Obrátenie / Sk 9, 5

1440 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 113/2002
Téma: Choroba / Služba / Jn 5, 7

1384 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 114/2002
Téma: Duchovný život / Jn 5, 6

1093 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 115/2002
Téma: Viera / Život

1372 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 116/2002
Téma: Svätý a slávny veľkomučeník Juraj

2752 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 117/2002
Téma: Blížny / Kresťanstvo / Sk 10, 1-16

1318 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 118/2002
Téma: Kresťanstvo

1713 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 119/2002
Téma: Svätý apoštol a evanjelista Marek – 25. 4.

2448 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 120/2002
Téma: Svätý apoštol Jakub, brat sv. Jána Bohoslovca – 30. 4.

2324 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 121/2002
Téma: Duchovný život / Sk 22, 16

693 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 122/2002
Téma: Ťažkosti / Život / Sk 12, 1-27

1205 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 123/2002
Téma: Život

508 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 124/2002
Téma: Svätý Atanáz, alexandrijský arcibiskup – 2. 5.

1561 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 125/2002
Téma: Prepodobný otec Teodóz Pečerský – 3. 5.

2130 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 126/2002
Téma: Humor / Lenivosť

1004 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 127/2002
Téma: Evanjelium / Mk 1, 1

2047 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 128/2002
Téma: Kristus / Pokušenie / Ťažkosti / Život

1603 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 129/2002
Téma: Čistota / Panenstvo / Presvätá Bohorodička

1431 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 130/2002
Téma: Bdelosť / Život

911 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 131/2002
Téma: Presvätá Bohorodička / Lk 1, 39-40

2169 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 132/2002
Téma: Ťažkosti / Život

768 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 133/2002
Téma: Svätý slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Bohoslovec

2228 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 134/2002
Téma: Modlitba

656 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 135/2002
Téma: Prenesenie čestných pozostatkov svätého otca Mikuláša z Mýr do mesta Bari – 9. 5.

2120 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 136/2002
Téma: Sväté písmo / Život

1199 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 137/2002
Téma: Presvätá Bohorodička / Zvestovanie presvätej Bohorodičke

1109 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 138/2002
Téma: Autorita / Cirkev / Farnosť / Humor / Spoločenstvo

1972 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 139/2002
Téma: Viera / Život

460 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 140/2002
Téma: Láska / Mt 22, 40 / 1 Kor 13, 8

1387 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 141/2002
Téma: Prepodobný otec Pachomius Veľký – 15. 5.

1986 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 142/2002
Téma: Kresťanstvo / Svätý Duch

1832 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 143a/2002
Téma: Svedectvo

1696 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 143b/2002
Téma: Sväté písmo / Humor

2223 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 144/2002
Téma: Hriech / Odpustenie / 1 Jn 1, 9; 2, 1

1440 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 145/2002
Téma: Duchovný život / Svätý Duch / Jn 7, 37-39

2237 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 146/2002
Téma: Svätý Duch / Sk 2, 2-3

1087 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 147/2002
Téma: Duchovný život / Srdce / Mt 5, 20-22

2262 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 148/2002
Téma: Kristus

972 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 149/2002
Téma: Sväté písmo / Mt 5, 1

1268 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 150/2002
Téma: Bdelosť / Svedomie / Lk 21, 34

1239 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 151/2002
Téma: Posudzovanie / Súd / Mt 7, 1

1557 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 152/2002
Téma: Kresťanstvo / Lk 21, 25-28

1846 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 153/2002
Téma: Odpustenie

1251 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 154/2002
Téma: Bdelosť / Tragédia

1032 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 155/2002
Téma: Evanjelizácia / Mk 16, 15-16

1366 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 156/2002
Téma: Svätý mučeník Justín Filozof – 1. 6.

1988 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 157/2002
Téma: Kňaz / Povolanie / Lk 6, 12-19

1832 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 158/2002
Téma: Presvätá Bohorodička

1105 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 159/2002
Téma: Láska

1125 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 160/2002
Téma: Kristus

1152 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 161/2002
Téma: Nasledovanie Krista / Jn 5, 33-36

1288 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 162/2002
Téma: Bartolomej a Barnabáš – 11. 6.

2071 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 163/2002
Téma: Presvätá Bohorodička

1500 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 164/2002
Téma: Askéza / Bdelosť / Lk 21,34

2078 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 165/2002
Téma: Prepodobný otec Onufer Veľký – 12. 6.

1667 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 166/2002
Téma: Duchovný život / Modlitba

485 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 167/2002
Téma: Duchovný život / Nasledovanie Krista / Vytrvalosť / Hebr 12, 1-2

2216 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 168/2002
Téma: Pokánie / Zázrak / Mt 11, 20-21

1626 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 169/2002
Téma: Otec

1119 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 170/2002
Téma: Kristus / Viera / Jn 9, 35

1448 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 171/2002
Téma: Boh / Dôvera / Nádej / Vernosť / Hebr 10, 23 / 2 Kor 1, 20

1699 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 172a/2002
Téma: Štipka humoru pre tých, ktorí sú smutní / Nepochopenie

987 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 172b/2002
Téma: Štipka humoru pre tých, ktorí sú smutní / Súd

1289 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 173/2002
Téma: Duchovná obnova / Kristus / Lk 13, 26-27

1186 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 174/2002
Téma: Manželstvo

2029 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 175/2002
Téma: Život

397 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet