19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Nie je to tak, že láska je súčasťou života - láska je život sám.”

~HERMANN KUTTER~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Myšlienky... 108/2002
Téma: Cirkev / Kristus / Radosť / Lk 24, 5-6

1553 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 109/2002
Téma: Sväté písmo / Humor / Jn 10, 1

2369 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 110/2002
Téma: Láska / Obrátenie / Sk 8, 26-39

1391 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 111/2002
Téma: Kristus / Jn 10, 9

1805 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 112/2002
Téma: Kristus / Obrátenie / Sk 9, 5

1437 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 113/2002
Téma: Choroba / Služba / Jn 5, 7

1376 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 114/2002
Téma: Duchovný život / Jn 5, 6

1091 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 115/2002
Téma: Viera / Život

1370 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 116/2002
Téma: Svätý a slávny veľkomučeník Juraj

2750 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 117/2002
Téma: Blížny / Kresťanstvo / Sk 10, 1-16

1315 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 118/2002
Téma: Kresťanstvo

1713 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 119/2002
Téma: Svätý apoštol a evanjelista Marek – 25. 4.

2433 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 120/2002
Téma: Svätý apoštol Jakub, brat sv. Jána Bohoslovca – 30. 4.

2318 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 121/2002
Téma: Duchovný život / Sk 22, 16

688 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 122/2002
Téma: Ťažkosti / Život / Sk 12, 1-27

1200 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 123/2002
Téma: Život

503 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 124/2002
Téma: Svätý Atanáz, alexandrijský arcibiskup – 2. 5.

1559 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 125/2002
Téma: Prepodobný otec Teodóz Pečerský – 3. 5.

2127 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 126/2002
Téma: Humor / Lenivosť

1003 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 127/2002
Téma: Evanjelium / Mk 1, 1

2044 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 128/2002
Téma: Kristus / Pokušenie / Ťažkosti / Život

1598 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 129/2002
Téma: Čistota / Panenstvo / Presvätá Bohorodička

1425 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 130/2002
Téma: Bdelosť / Život

905 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 131/2002
Téma: Presvätá Bohorodička / Lk 1, 39-40

2164 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 132/2002
Téma: Ťažkosti / Život

767 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 133/2002
Téma: Svätý slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Bohoslovec

2226 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 134/2002
Téma: Modlitba

655 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 135/2002
Téma: Prenesenie čestných pozostatkov svätého otca Mikuláša z Mýr do mesta Bari – 9. 5.

2118 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 136/2002
Téma: Sväté písmo / Život

1197 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 137/2002
Téma: Presvätá Bohorodička / Zvestovanie presvätej Bohorodičke

1107 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 138/2002
Téma: Autorita / Cirkev / Farnosť / Humor / Spoločenstvo

1965 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 139/2002
Téma: Viera / Život

460 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 140/2002
Téma: Láska / Mt 22, 40 / 1 Kor 13, 8

1380 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 141/2002
Téma: Prepodobný otec Pachomius Veľký – 15. 5.

1984 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 142/2002
Téma: Kresťanstvo / Svätý Duch

1830 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 143a/2002
Téma: Svedectvo

1694 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 143b/2002
Téma: Sväté písmo / Humor

2219 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 144/2002
Téma: Hriech / Odpustenie / 1 Jn 1, 9; 2, 1

1434 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 145/2002
Téma: Duchovný život / Svätý Duch / Jn 7, 37-39

2230 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 146/2002
Téma: Svätý Duch / Sk 2, 2-3

1079 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 147/2002
Téma: Duchovný život / Srdce / Mt 5, 20-22

2260 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 148/2002
Téma: Kristus

969 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 149/2002
Téma: Sväté písmo / Mt 5, 1

1265 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 150/2002
Téma: Bdelosť / Svedomie / Lk 21, 34

1234 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 151/2002
Téma: Posudzovanie / Súd / Mt 7, 1

1554 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 152/2002
Téma: Kresťanstvo / Lk 21, 25-28

1829 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 153/2002
Téma: Odpustenie

1248 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 154/2002
Téma: Bdelosť / Tragédia

1025 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 155/2002
Téma: Evanjelizácia / Mk 16, 15-16

1363 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 156/2002
Téma: Svätý mučeník Justín Filozof – 1. 6.

1984 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 157/2002
Téma: Kňaz / Povolanie / Lk 6, 12-19

1822 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 158/2002
Téma: Presvätá Bohorodička

1101 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 159/2002
Téma: Láska

1121 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 160/2002
Téma: Kristus

1150 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 161/2002
Téma: Nasledovanie Krista / Jn 5, 33-36

1283 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 162/2002
Téma: Bartolomej a Barnabáš – 11. 6.

2068 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 163/2002
Téma: Presvätá Bohorodička

1486 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 164/2002
Téma: Askéza / Bdelosť / Lk 21,34

2072 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 165/2002
Téma: Prepodobný otec Onufer Veľký – 12. 6.

1666 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 166/2002
Téma: Duchovný život / Modlitba

484 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 167/2002
Téma: Duchovný život / Nasledovanie Krista / Vytrvalosť / Hebr 12, 1-2

2210 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 168/2002
Téma: Pokánie / Zázrak / Mt 11, 20-21

1624 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 169/2002
Téma: Otec

1115 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 170/2002
Téma: Kristus / Viera / Jn 9, 35

1444 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 171/2002
Téma: Boh / Dôvera / Nádej / Vernosť / Hebr 10, 23 / 2 Kor 1, 20

1684 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 172a/2002
Téma: Štipka humoru pre tých, ktorí sú smutní / Nepochopenie

985 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 172b/2002
Téma: Štipka humoru pre tých, ktorí sú smutní / Súd

1285 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 173/2002
Téma: Duchovná obnova / Kristus / Lk 13, 26-27

1181 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 174/2002
Téma: Manželstvo

2028 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 175/2002
Téma: Život

396 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 176/2002
Téma: Bdelosť / Život

1306 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 177/2002
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo

1649 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 178/2002
Téma: Duchovný život / Mt 7, 26-27

2231 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 179/2002
Téma: Svätí slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol – 19. 6.

3504 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 180/2002
Téma: Svätý veľkomučeník Prokop – 8. 7.

1893 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 181/2002
Téma: Telo / Manželstvo

2516 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 182/2002
Téma: Život

416 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 183/2002
Téma: Prepodobný otec Anton Pečerský – 10. 7.

2111 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 184/2002
Téma: Blížny / Civilizácia / Starostlivosť / Súcit

1012 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 185/2002
Téma: Život

383 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 186/2002
Téma: Modlitba / Život

1583 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 187/2002
Téma: Talent / Život

1007 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 188/2002
Téma: Duchovný život / Hriech

903 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 189/2002
Téma: Bdelosť / Život / Mt 7, 24

2175 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 190/2002
Téma: Poslušnosť / Povinnosť

1009 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 191/2002
Téma: Odpustenie / Mt 18, 23-35

1938 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 192/2002
Téma: Hriech / Život

391 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 193/2002
Téma: Kráľovstvo / Povolanie / Mk 3, 7-19

1718 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 194/2002
Téma: Svätý veľkomučeník a liečiteľ Pantelejmon – 27. 7.

1767 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 195/2002
Téma: Dôvera

956 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 196/2002
Téma: Svedectvo / Viera / Život

1547 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 197/2002
Téma: Božie kráľovstvo / Mt 13, 44

1146 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 198/2002
Téma: Hriech / Spása

971 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 199/2002
Téma: Modlitba / Ťažkosti / Život / Mt 14, 13-21

1772 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 200/2002
Téma: Svätých sedem mládencov spiacich v Efeze – 4. 8.

1565 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 201/2002
Téma: Odpustenie / Priateľstvo

1389 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 202/2002
Téma: Sväté Premenenie Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista – 6. 8.

1067 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 203/2002
Téma: Premenenie Ježiša Krista / Bdelosť / Smrť

1097 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 204/2002
Téma: Duchovný život / Mt 19, 16-22

1913 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 205/2002
Téma: Vytrvať na ceste / Vytrvalosť / Lk 13, 31-35

1940 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet