26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Nie je nič krajšie a radostnejšie, ako zamestnávať naše pohľady nazeraním na toho, kto nás tak veľmi miluje a v ktorom je všetko dobro.”

~sv. Terézia Avilská~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Myšlienky... 302/2001
Téma: Utrpenie / Lk 9, 57-62

1408 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 303/2001
Téma: Duchovný život / Ekonomika / Lk 12, 16-21

1436 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 304/2001
Téma: Modlitba / Vďačnosť

1145 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 305/2001
Téma: Duchovný život / Cesta k veľkosti

725 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 306/2001
Téma: Duchovný život / Lk 18, 28-30

558 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 307/2002
Téma: Sväté písmo / Božie slovo uzdravuje / Lk 13, 10-17

2723 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 308/2001
Téma: Duchovný život / Život

438 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 309/2001
Téma: Vôľa / Výchova

963 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 310/2001
Téma: Duchovný život

393 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 311/2001
Téma: Modlitba

889 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 312/2001
Téma: Duchovný život / Božia vôľa / Nasledovanie Krista / Lk 14, 15-24

1749 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 313/2001
Téma: Utrpenie

1148 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 314/2001
Téma: Sväté písmo / Hebr 4, 1-13

1044 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 315/2001
Téma: Duchovný život

1195 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 316/2001
Téma: Skutky / Viera / Mt 5, 16

1672 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 317/2001
Téma: Duchovný život / Nasledovanie Krista / Spása / Lk 14, 15-24

1247 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 318/2001
Téma: Sväté písmo

936 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 319/2001
Téma: Duchovný život

461 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 320/2001
Téma: Staroba

1094 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 321/2001
Téma: Viera / Hebr 10,35 – 11,7

973 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 322/2001
Téma: Sviatosti

572 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 323/2001
Téma: Vianoce / Lk 2, 1-20

1139 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 324/2001
Téma: Milosrdenstvo / Lk 1, 50

1526 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 325/2001
Téma: Vianoce / Lk 2, 1-20

1044 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 326/2001
Téma: Duchovný život / Vianoce

2538 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 327/2001
Téma: Vyrovnanosť

380 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 328/2001
Téma: Duchovný život / Mt 1, 1-17

1620 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 329/2001
Téma: Vianoce

2358 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 330/2001
Téma: Duchovný život / Sv. Štefan

1504 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 331a/2001
Téma: Duchovný život

432 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 331b/2001
Téma: Život

674 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 332/2001
Téma: Presvätá Bohorodička / Matka nekonečnej lásky...

1360 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 333/2001
Téma: Utrpenie / Jak 1, 19-37

1154 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 334/2001
Téma: Presvätá Bohorodička

1185 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 335/2001
Téma: Vianoce / Lk 2, 20

1146 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 336/2001
Téma: Bohatstvo / Duchovný život / Lk 12, 16-21

1778 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 337/2001
Téma: Nový rok / Lk 6, 31

1743 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 338/2001
Téma: Duchovný život / Vianoce / Ako si udržať vianočnú radosť? / Lk 2, 19-20

1418 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 339a/2001
Téma: Súd / Trocha humoru

1395 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 339b/2001
Téma: Matka

1827 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 339c/2001
Téma: Sväté písmo

881 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 340/2001
Téma: Maličkosti / Vernosť / Kresťanstvo / Lk 16, 10-15

2106 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 1/2002
Téma: Kresťanstvo / Nový rok

1282 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 2/2002
Téma: Modlitba / Lk 18, 35-43

1660 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 3/2002
Téma: Bdelosť / Lk 18, 35-43

1240 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 4/2002
Téma: Viera / Viera uzdravuje / Lk 18, 35-43

1487 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 5/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Svedomie / Vina / Mk 1, 1-8

1972 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 6/2002
Téma: Pokánie / Mk 1, 1-8

1562 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 7/2002
Téma: Hriech / Spása / Zachej / Lk 19, 1-10

1575 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 8/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Spása / Zachej / Lk 19, 1-10

1639 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 9/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Spása / Zachej / Život / Lk 19, 1-10

2312 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 10/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Spása / Zachej / Lk 19, 1-10

1785 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 11/2002
Téma: Hriech / Spása / Lk 19, 1-10

1230 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 12/2002
Téma: Zachej / Život / Lk 19, 1-10

1777 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 13/2002
Téma: Manželstvo / Sobášny príhovor - náčrt

9129 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 14/2002
Téma: Pýcha / Zbožnosť / Lk 18, 9-14

1151 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 15/2002
Téma: Hriech / Odpustenie / Pokánie / Mt 4, 17 / Lk 18, 9-14

2170 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 16/2002
Téma: Hriech / Odpustenie / Pokánie / Pýcha / Lk 19, 8 / Lk 18, 9-14

1831 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 17/2002
Téma: Hriech / Odpustenie / Pokánie / Lk 18, 9-14

1775 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 18/2002
Téma: Hriech / Obrátenie / Pokánie / Pýcha / Lk 18, 9-14

1754 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 19/2002
Téma: Sväté písmo / Lk 15, 11-32

1162 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 20/2002
Téma: Boh / Človek / Život / Lk 15, 11-32

2189 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 21/2002
Téma: Nedeľa

788 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 22/2002
Téma: Boh / Dávanie / Hriech / Láska / Pokánie / Lk 15, 11-32

1949 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 23/2002
Téma: Hriech / Obrátenie / Pokánie / Lk 15, 11-32

1534 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 24/2002
Téma: Duchovný život / Hriech / Obrátenie / Lk 15, 11-32

1498 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 25/2002
Téma: Sv. Gregor Bohoslovec / 25. 1.

2078 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 26/2002
Téma: Hriech / Odpustenie / Lk 15, 11-32

1591 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 27/2002
Téma: Duchovný život / Hriech / Nádej / Obrátenie / Lk 15, 11-32

1951 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28/2002
Téma: Prepodobný otec Efrém Sýrsky 28. 1.

1875 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2002
Téma: Duchovný život / Obrátenie / Život / Lk 15, 11-32

1917 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2002
Téma: Skutky / Súd / Mt 25, 31-46

1283 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2002
Téma: Súd / Mt 25, 31-46

1301 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2002
Téma: Láska / Skutky / Súd / Mt 25, 31-46

1684 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2002
Téma: Láska / Skutky / Súd / Mt 25, 31-46

2044 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2002
Téma: Súd / Večnosť / Mt 25, 31-46

1257 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2002
Téma: Blížny / Láska / Mt 25, 31-46

1955 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2002
Téma: Hnev / Obrátenie / Odpustenie / Mt 6, 14-15

1822 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 37/2002
Téma: Skutky / Zhromažďovať si poklad v nebi / Mt 6, 14-21

1530 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 38/2002
Téma: Pôst

438 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 39/2002
Téma: Sv. muč. Nicefor / 9. 2.

1470 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40/2002
Téma: Odpustenie / Pôst

1910 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 41/2002
Téma: Rozhodnutie

1363 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 42/2002
Téma: Duchovný život / Modlitba / Ťažkosti / Život

2112 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 43/2002
Téma: Duchovný život / Pokánie / Pokušenie / Prepodobný otec Martinián – 13. 2.

2875 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 44/2002
Téma: Duchovný život / Liturgia / Modlitba / Svetlo / Sviečka

1971 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 45/2002
Téma: Dôvera / Modlitba

1479 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46/2002
Téma: Sv. veľkomučeník Teodor Tyron – 17. 2.

1694 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 47/2002
Téma: Boh / Skutky / Život

1186 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48/2002
Téma: Sv. Taras, konštantínopolský arcibiskup – 25. 2. / Ikona

2073 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 49/2002
Téma: Duchovný život / Život

1624 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 50/2002
Téma: Moc / Pokušenie / Púšť / Mt 16, 26 / Mt 4, 1-11

1951 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 51/2002
Téma: Svätý otec Lev, rímsky pápež – 18. 2.

2250 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 52/2002
Téma: Človek / Duša / Pôst

2730 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 57/2002
Téma: Evanjelizácia / Modlitba / Mk 2, 1-12

2064 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 58/2002
Téma: Sv. hieromučeník Polykarp, biskup zo Smyrny – 23. 2.

2028 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 59/2002
Téma: Nasledovanie Krista / Pokánie / Pôst / Mk 8, 34 – 9, 1

3017 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60/2002
Téma: Láska / Slepec / Skutky

1766 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 61/2002
Téma: Život / Jn 4, 34

1209 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 62/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Päť ciest pokánia podľa sv. Jána Chryzostoma

2067 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet