8.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Muž z Nazaretu nebol pre nikoho nepochopiteľný. Prečo sú nepochopiteľní súčasní kresťania?

~Ernst Käsemann ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Myšlienky... 249a/2001
Téma: Pýcha

875 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 249b/2001
Téma: Askéza

810 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 250/2001
Téma: Nasledovanie Krista / Strach / Lk 5, 1-11

1600 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 251/2001
Téma: Nasledovanie Krista / Služba / Lk 5,

1507 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 252/2001
Téma: Evanjelizácia / Nasledovanie Krista / Lk 5, 1-11

1698 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 253/2001
Téma: Život / Lk 6, 12-19

1998 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 254/2001
Téma: Utrpenie / Flp 1, 27 – 2,14

2010 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 255/2001
Téma: Láska / Viera / Lk 6, 32

2180 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 256/2001
Téma: Vďačnosť / Utrpenie / 2 Kor 11,31 – 12,9

1223 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 257/2001
Téma: Slabosť / 2 Kor 11,31 – 12,9

1005 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 258/2001
Téma: Duchovný život / Lk 6, 37-45

1002 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 259/2001
Téma: Láska / Lk 6, 31-36

1820 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 260/2001
Téma: Obrátenie / Lk 6, 46

1241 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 261/2001
Téma: Obrátenie / Lk 6, 46

1266 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 264/2001
Téma: Hriech / Láska / Terorizmus

1242 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 265/2001
Téma: Láska / Skutky / Mt 25, 31-46

1869 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 266/2001
Téma: Duchovný život / Ľútosť / Lk 7, 36-50

2141 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 267/2001
Téma: Duchovný život / Kol 1, 1-12

841 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 268/2001
Téma: Duchovný život / Utrpenie / Lk 8, 22-25

2070 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 269/2001
Téma: Duchovný život / Ukrižovaný s Kristom / Gal 2, 16-20

851 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 270/2001
Téma: Sväté písmo / Lk 8, 5-15

1437 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 271/2001
Téma: Viera / Lk 9, 18-22

1722 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 272/2001
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo / Lk 9, 18-22

1880 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 273/2001
Téma: Cirkev / Ako sa staráme o jej „imidž?

924 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 274/2001
Téma: Duchovný život / Mlčanie / Samota / Ticho

1736 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 275/2001
Téma: Smrť / Pohrebný príhovor – náčrt / Pohreb

7245 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 276/2001
Téma: Láska / Výchova

1981 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 277/2001
Téma: Duša / Večnosť

1033 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 278a/2001
Téma: Staroba / Život / Skutky

1757 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 278b/2001
Téma: Staroba - trošku humoru

1534 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 278c/2001
Téma: Nasledovanie Krista

906 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 279/2001
Téma: Nádej / Svätosť / Vernosť / Zlo

1617 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 280/2001
Téma: Pokoj

972 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 281/2001
Téma: Svätosť / Povolanie ku svätosti

1021 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 282/2001
Téma: Pýcha

920 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 283/2001
Téma: Kresťanstvo / Odvaha

1302 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 284/2001
Téma: Krivda / Skutky / Spravodlivosť / Rim 12, 19-20

1252 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 285/2001
Téma: Nasledovanie Krista / Jn 6, 68

1280 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 286/2001
Téma: Čítanie / Slovo

1300 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 287/2001
Téma: Utrpenie / Zlo

1099 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 288/2001
Téma: Otec

937 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 289/2001
Téma: Láska / Obeta

1635 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 290/2001
Téma: Čistota / 1 Sol 4, 1-12

1810 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 291/2001
Téma: Viera / Mk 5, 21-43

1471 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 292/2001
Téma: Modlitba

635 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 293/2001
Téma: Duchovný život

384 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 294/2001
Téma: Kristus / Jn 1, 9

1359 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 295/2001
Téma: Uvedenie presvätej Bohorodičky do chrámu

3172 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 296/2001
Téma: Diabol / Duchovný život / Lk 8, 26-39

2771 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 297/2001
Téma: Blížny / Milosrdenstvo / Lk 10, 25-37

2760 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 298/2001
Téma: Kristus / Krista Kráľa

1339 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 299/2001
Téma: Modlitba

412 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 300/2001
Téma: Nebo / Šťastie

1026 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 301/2001
Téma: Blížny / Skutky / Lk 10, 25-37

1874 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 302/2001
Téma: Utrpenie / Lk 9, 57-62

1388 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 303/2001
Téma: Duchovný život / Ekonomika / Lk 12, 16-21

1432 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 304/2001
Téma: Modlitba / Vďačnosť

1134 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 305/2001
Téma: Duchovný život / Cesta k veľkosti

721 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 306/2001
Téma: Duchovný život / Lk 18, 28-30

551 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 307/2002
Téma: Sväté písmo / Božie slovo uzdravuje / Lk 13, 10-17

2692 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 308/2001
Téma: Duchovný život / Život

437 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 309/2001
Téma: Vôľa / Výchova

960 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 310/2001
Téma: Duchovný život

389 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 311/2001
Téma: Modlitba

887 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 312/2001
Téma: Duchovný život / Božia vôľa / Nasledovanie Krista / Lk 14, 15-24

1735 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 313/2001
Téma: Utrpenie

1145 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 314/2001
Téma: Sväté písmo / Hebr 4, 1-13

1036 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 315/2001
Téma: Duchovný život

1193 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 316/2001
Téma: Skutky / Viera / Mt 5, 16

1667 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 317/2001
Téma: Duchovný život / Nasledovanie Krista / Spása / Lk 14, 15-24

1235 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 318/2001
Téma: Sväté písmo

933 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 319/2001
Téma: Duchovný život

458 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 320/2001
Téma: Staroba

1091 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 321/2001
Téma: Viera / Hebr 10,35 – 11,7

968 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 322/2001
Téma: Sviatosti

570 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 323/2001
Téma: Vianoce / Lk 2, 1-20

1138 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 324/2001
Téma: Milosrdenstvo / Lk 1, 50

1515 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 325/2001
Téma: Vianoce / Lk 2, 1-20

1041 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 326/2001
Téma: Duchovný život / Vianoce

2534 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 327/2001
Téma: Vyrovnanosť

378 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 328/2001
Téma: Duchovný život / Mt 1, 1-17

1612 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 329/2001
Téma: Vianoce

2354 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 330/2001
Téma: Duchovný život / Sv. Štefan

1500 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 331a/2001
Téma: Duchovný život

429 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 331b/2001
Téma: Život

673 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 332/2001
Téma: Presvätá Bohorodička / Matka nekonečnej lásky...

1337 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 333/2001
Téma: Utrpenie / Jak 1, 19-37

1150 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 334/2001
Téma: Presvätá Bohorodička

1172 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 335/2001
Téma: Vianoce / Lk 2, 20

1137 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 336/2001
Téma: Bohatstvo / Duchovný život / Lk 12, 16-21

1770 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 337/2001
Téma: Nový rok / Lk 6, 31

1734 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 338/2001
Téma: Duchovný život / Vianoce / Ako si udržať vianočnú radosť? / Lk 2, 19-20

1408 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 339a/2001
Téma: Súd / Trocha humoru

1387 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 339b/2001
Téma: Matka

1795 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 339c/2001
Téma: Sväté písmo

876 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 340/2001
Téma: Maličkosti / Vernosť / Kresťanstvo / Lk 16, 10-15

2088 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 1/2002
Téma: Kresťanstvo / Nový rok

1279 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 2/2002
Téma: Modlitba / Lk 18, 35-43

1649 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 3/2002
Téma: Bdelosť / Lk 18, 35-43

1232 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 4/2002
Téma: Viera / Viera uzdravuje / Lk 18, 35-43

1475 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet