20.máj 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ak nás opustí nádej - kope nám hrob.

~Carmen Sylva ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Myšlienky... 8a/2001
Téma: Kristus / Kristova prítomnosť

1056 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 8b/2001
Téma: Kristus / Ja som cesta

1110 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 9/2001
Téma: Duchovný život / Lk 18, 18-27

1741 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 10/2001
Téma: Duchovný život / Lk 18, 18-27

2834 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 11/2001
Téma: Duchovný život / Lk 18, 18-27

1774 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 12/2001
Téma: Boh – najväčšia túžba človeka

639 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 13/2001
Téma: Pohrebný príhovor – myšlienka / Pohreb

4305 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 14/2001
Téma: Viera / Mt 8, 5-13

2134 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 15/2001
Téma: Druhý a slávny príchod nášho Pána / Súd / Mt 25, 33-36. 40

1350 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 16a/2001
Téma: Duchovný život

414 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 16b/2001
Téma: Skutky / Meno dobrého Samaritána

1180 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 17/2001
Téma: Modlitba / Koľko váži modlitba?

1348 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 18/2001
Téma: Bdelosť / Lk 18, 35-43

1515 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 19/2001
Téma: Viera / Lk 18, 35-43

1699 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 20/2001
Téma: Svedectvo – Jn 1, 6-8

1615 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 21/2001
Téma: Bdelosť / Pôvod zla / Mt 13, 24-30

1550 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 22/2001
Téma: Pozdrav / Modlitba / Svedectvo / Evanjelizácia

1687 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 23/2001
Téma: Kríž – znamenie kríža

1318 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 24/2001
Téma: Pohrebný príhovor – náčrt / Pohreb

3656 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 25/2001
Téma: Obrátenie / Lk 19, 1-10

1573 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 26/2001
Téma: Sväté písmo

1223 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 27/2001
Téma: Duchovný život

437 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28a/2001
Téma: Dokonalosť

1167 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28b/2001
Téma: Láska k nepriateľom / Nepriateľ

2148 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2001
Téma: Svedomie / Správny pohľad do svojho vnútra / Lk 18, 9-14

1427 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2001
Téma: Liturgia / Pravá zbožnosť / Lk 18, 9-14

1841 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2001
Téma: Sekta

576 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2001
Téma: Podobenstvo o dobrom pastierovi / Jn 10, 1-18

1962 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2001
Téma: Askéza

913 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2001
Téma: Sviatosti / Ich sila / Pomazanie chorých

553 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2001
Téma: Obrátenie / Lk 15, 11-32

1439 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2001
Téma: Obrátenie / Lk 15, 11-32

1368 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 37/2001
Téma: Sväté písmo / Hlad po Svätom písme / Mk 8, 1-10

1667 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 38/2001
Téma: Duchovný život / Nepremárniť svoju šancu / Lk 18,18-27

2212 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 39/2001
Téma: Obrátenie / Lk 15, 11-32

1761 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40a/2001
Téma: Prozreteľnosť / Boh sa o teba stará / Mt 10, 29

1748 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40b/2001
Téma: Smrť / Ideme si pre svoj poklad?

2002 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 41/2001
Téma: Boh / Dar / Nezanedbávať Darcu darov

1466 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 42/2001
Téma: Láska / 1 Jn 3, 11 / Lk 16, 19-31

3581 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 43/2001
Téma: Duchovný život / Prozreteľnosť

968 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 44/2001
Téma: Podobenstvo o Poslednom súde / Mt 25, 31-46

3104 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 45/2001
Téma: Peklo / Súd / Mt 25, 31-46

1335 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46a/2001
Téma: Skutky / Lk 2, 36-37

1868 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46b/2001
Téma: Láska / Lk 15, 20

1635 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 47/2001
Téma: Duchovný život / Flp 2, 5

1021 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48a/2001
Téma: Odpustenie / Mt 18, 27

1437 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48b/2001
Téma: Konzumizmus / Askéza / Mt 19, 21

1267 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48c/2001
Téma: Presvätá Bohorodička / Lk 1, 48

1511 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 49/2001
Téma: Pokora / Mk 1, 29-39

1793 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 50/2001
Téma: Pôst / Pokrytectvo / Mt 6, 16

2713 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 51/2001
Téma: Evanjelizácia

1068 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 52a/2001
Téma: Kristus / Jn 1, 41

1438 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 52b/2001
Téma: Kristus / Jn 19, 19

1311 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 53/2001
Téma: Krst / Sila sviatostí

3044 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 54a/2001
Téma: Zlo / Lk 5, 8

1725 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 54b/2001
Téma: Kresťanstvo / Krst / Mk 1, 11

3299 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 55/2001
Téma: Charakter / Lk 7, 24-30

1333 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 56/2001
Téma: Pôst / Pokánie / Askéza / Mt 6, 16

3647 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 57/2001
Téma: Odpustenie / Pôst / Mt 6, 14-21

2665 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 58/2001
Téma: Pôst / Pokánie / Spása / Mk 10, 33-45

3918 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 59/2001
Téma: Pôst / Almužna / Skutky / Mt 6, 14-21

2874 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60a/2001
Téma: Kresťanstvo / Milosrdenstvo / Hriech / Lk 5, 32

2699 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60b/2001
Téma: Pôst / Pokánie / Mk 1, 15

1395 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60c/2001
Téma: Kríž / Spása / Jn 3, 16

2341 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 61/2001
Téma: Život / Lenivosť

1412 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 62/2001
Téma: Pôst / Mk 1, 12-15

2200 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 63/2001
Téma: Obrátenie / Svedectvo / Evanjelizácia

2065 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 64/2001
Téma: Sväté písmo / Evanjelizácia / Svedectvo

1690 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 65/2001
Téma: Šťastie

1360 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 66/2001
Téma: Pokánie / Gal 6, 7

1563 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 67/2001
Téma: Súd / Hriech / Hebr 4, 12-13

1479 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 68a/2001
Téma: Svedectvo

1260 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 68b/2001
Téma: Modlitba / Modlitba za štátnych predstaviteľov

536 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 69/2001
Téma: Odpustenie

1366 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 70a/2001
Téma: Prozreteľnosť

2100 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 70b/2001
Téma: Bieda

793 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 71/2001
Téma: Potrat / Život / Dar života

1802 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 72/2001
Téma: Podobenstvo o horčičnom zrnku / Mk 4, 30-34

1463 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73a/2001
Téma: Kristus / Nasledovanie Krista / Lk 14, 27

3390 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73b/2001
Téma: Kristus / Jn 7, 37

1515 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73c/2001
Téma: Eucharistia / Jn 6, 51

4607 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74a/2001
Téma: Svedectvo

1141 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74b/2001
Téma: Kresťanstvo

1556 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74c/2001
Téma: Humor

1015 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 75/2001
Téma: Pokušenie / Hriech / Pôstny príhovor / Gn 2,20 – 3,20

917 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 76/2001
Téma: Pôst / Pravda

2115 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 77/2001
Téma: Pôst / Pokánie

1910 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 78a/2001
Téma: Sviatosti / Ich sila a potreba

1024 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 78b/2001
Téma: Dávanie

1835 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 79/2001
Téma: Modlitba / Gn 4, 16-26

1140 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80/2001
Téma: Boh / Láska k Bohu

1644 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 81/2001
Téma: Kríž / Premenenie Pána / Lk 9, 28-36

2322 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 82/2001
Téma: Boh / Mk 2, 12

1302 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 83/2001
Téma: Jednota / Jn 12, 32

1264 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 84/2001
Téma: Pôstny príhovor / Zlo / Gn 5,32 – 6,8

888 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 85a/2001
Téma: Utrpenie

1296 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 85b/2001
Téma: Odpustenie

1189 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 86/2001
Téma: Nebo / Túžba / Mt 13, 44

1403 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 87a/2001
Téma: Odriekanie / Askéza / Ticho

2299 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 87b/2001
Téma: Viera / Vyznanie viery

1338 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet