4.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Starosť o chorých má byť na prvom mieste a nad všetky ostatné veci sa im má slúžiť ako Kristovi, ktorý povedala: „Chorý som bol a navštívili ste ma.“

~sv. Benedikt ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
20.06.2003 -

Myšlienky... 264/2001
Téma: Hriech / Láska / Terorizmus

1236 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 265/2001
Téma: Láska / Skutky / Mt 25, 31-46

1859 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 266/2001
Téma: Duchovný život / Ľútosť / Lk 7, 36-50

2126 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 267/2001
Téma: Duchovný život / Kol 1, 1-12

836 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 268/2001
Téma: Duchovný život / Utrpenie / Lk 8, 22-25

2061 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 269/2001
Téma: Duchovný život / Ukrižovaný s Kristom / Gal 2, 16-20

844 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 270/2001
Téma: Sväté písmo / Lk 8, 5-15

1431 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 271/2001
Téma: Viera / Lk 9, 18-22

1708 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 272/2001
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo / Lk 9, 18-22

1868 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 273/2001
Téma: Cirkev / Ako sa staráme o jej „imidž?

918 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 274/2001
Téma: Duchovný život / Mlčanie / Samota / Ticho

1714 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 275/2001
Téma: Smrť / Pohrebný príhovor – náčrt / Pohreb

7168 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 276/2001
Téma: Láska / Výchova

1969 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 277/2001
Téma: Duša / Večnosť

1025 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 278a/2001
Téma: Staroba / Život / Skutky

1745 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 278b/2001
Téma: Staroba - trošku humoru

1526 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 278c/2001
Téma: Nasledovanie Krista

897 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 279/2001
Téma: Nádej / Svätosť / Vernosť / Zlo

1600 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 280/2001
Téma: Pokoj

966 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 281/2001
Téma: Svätosť / Povolanie ku svätosti

1009 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 282/2001
Téma: Pýcha

913 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 283/2001
Téma: Kresťanstvo / Odvaha

1282 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 284/2001
Téma: Krivda / Skutky / Spravodlivosť / Rim 12, 19-20

1237 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 285/2001
Téma: Nasledovanie Krista / Jn 6, 68

1273 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 286/2001
Téma: Čítanie / Slovo

1290 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 287/2001
Téma: Utrpenie / Zlo

1093 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 288/2001
Téma: Otec

928 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 289/2001
Téma: Láska / Obeta

1622 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 290/2001
Téma: Čistota / 1 Sol 4, 1-12

1784 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 291/2001
Téma: Viera / Mk 5, 21-43

1463 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 292/2001
Téma: Modlitba

629 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 293/2001
Téma: Duchovný život

373 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 294/2001
Téma: Kristus / Jn 1, 9

1349 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 295/2001
Téma: Uvedenie presvätej Bohorodičky do chrámu

3151 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 296/2001
Téma: Diabol / Duchovný život / Lk 8, 26-39

2749 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 297/2001
Téma: Blížny / Milosrdenstvo / Lk 10, 25-37

2733 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 298/2001
Téma: Kristus / Krista Kráľa

1329 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 299/2001
Téma: Modlitba

408 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 300/2001
Téma: Nebo / Šťastie

1020 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 301/2001
Téma: Blížny / Skutky / Lk 10, 25-37

1863 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 302/2001
Téma: Utrpenie / Lk 9, 57-62

1379 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 303/2001
Téma: Duchovný život / Ekonomika / Lk 12, 16-21

1425 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 304/2001
Téma: Modlitba / Vďačnosť

1129 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 305/2001
Téma: Duchovný život / Cesta k veľkosti

708 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 306/2001
Téma: Duchovný život / Lk 18, 28-30

542 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 307/2002
Téma: Sväté písmo / Božie slovo uzdravuje / Lk 13, 10-17

2673 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 308/2001
Téma: Duchovný život / Život

430 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 309/2001
Téma: Vôľa / Výchova

953 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 310/2001
Téma: Duchovný život

382 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 311/2001
Téma: Modlitba

876 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 312/2001
Téma: Duchovný život / Božia vôľa / Nasledovanie Krista / Lk 14, 15-24

1727 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 313/2001
Téma: Utrpenie

1130 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 314/2001
Téma: Sväté písmo / Hebr 4, 1-13

1023 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 315/2001
Téma: Duchovný život

1185 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 316/2001
Téma: Skutky / Viera / Mt 5, 16

1650 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 317/2001
Téma: Duchovný život / Nasledovanie Krista / Spása / Lk 14, 15-24

1229 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 318/2001
Téma: Sväté písmo

920 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 319/2001
Téma: Duchovný život

453 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 320/2001
Téma: Staroba

1085 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 321/2001
Téma: Viera / Hebr 10,35 – 11,7

963 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 322/2001
Téma: Sviatosti

563 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 323/2001
Téma: Vianoce / Lk 2, 1-20

1131 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 324/2001
Téma: Milosrdenstvo / Lk 1, 50

1494 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 325/2001
Téma: Vianoce / Lk 2, 1-20

1035 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 326/2001
Téma: Duchovný život / Vianoce

2524 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 327/2001
Téma: Vyrovnanosť

373 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 328/2001
Téma: Duchovný život / Mt 1, 1-17

1607 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 329/2001
Téma: Vianoce

2340 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 330/2001
Téma: Duchovný život / Sv. Štefan

1479 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 331a/2001
Téma: Duchovný život

422 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 331b/2001
Téma: Život

670 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 332/2001
Téma: Presvätá Bohorodička / Matka nekonečnej lásky...

1324 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 333/2001
Téma: Utrpenie / Jak 1, 19-37

1138 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 334/2001
Téma: Presvätá Bohorodička

1165 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 335/2001
Téma: Vianoce / Lk 2, 20

1127 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 336/2001
Téma: Bohatstvo / Duchovný život / Lk 12, 16-21

1760 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 337/2001
Téma: Nový rok / Lk 6, 31

1729 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 338/2001
Téma: Duchovný život / Vianoce / Ako si udržať vianočnú radosť? / Lk 2, 19-20

1401 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 339a/2001
Téma: Súd / Trocha humoru

1379 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 339b/2001
Téma: Matka

1774 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 339c/2001
Téma: Sväté písmo

865 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 340/2001
Téma: Maličkosti / Vernosť / Kresťanstvo / Lk 16, 10-15

2065 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 1/2002
Téma: Kresťanstvo / Nový rok

1274 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 2/2002
Téma: Modlitba / Lk 18, 35-43

1644 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 3/2002
Téma: Bdelosť / Lk 18, 35-43

1227 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 4/2002
Téma: Viera / Viera uzdravuje / Lk 18, 35-43

1464 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 5/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Svedomie / Vina / Mk 1, 1-8

1942 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 6/2002
Téma: Pokánie / Mk 1, 1-8

1544 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 7/2002
Téma: Hriech / Spása / Zachej / Lk 19, 1-10

1559 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 8/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Spása / Zachej / Lk 19, 1-10

1613 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 9/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Spása / Zachej / Život / Lk 19, 1-10

2284 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 10/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Spása / Zachej / Lk 19, 1-10

1770 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 11/2002
Téma: Hriech / Spása / Lk 19, 1-10

1218 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 12/2002
Téma: Zachej / Život / Lk 19, 1-10

1748 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 13/2002
Téma: Manželstvo / Sobášny príhovor - náčrt

8974 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 14/2002
Téma: Pýcha / Zbožnosť / Lk 18, 9-14

1141 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 15/2002
Téma: Hriech / Odpustenie / Pokánie / Mt 4, 17 / Lk 18, 9-14

2145 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 16/2002
Téma: Hriech / Odpustenie / Pokánie / Pýcha / Lk 19, 8 / Lk 18, 9-14

1810 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 17/2002
Téma: Hriech / Odpustenie / Pokánie / Lk 18, 9-14

1754 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 18/2002
Téma: Hriech / Obrátenie / Pokánie / Pýcha / Lk 18, 9-14

1734 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet