26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Pozemské dobrá majú viac horkosti než sladkosti.

~sv. Bazil Veľký~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Myšlienky... 119/2001
Téma: Veľká noc

995 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 120/2001
Téma: Hriech / Odpustenie / Veľký piatok / Jn 18, 30

3857 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 121/2001
Téma: Skutky / Veľký štvrtok / Jn 13, 14

2692 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 122/2001
Téma: Vzkriesenie / Pascha

1082 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 123/2001
Téma: Nasledovanie Ježiša Krista / Jn 1, 43

1326 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 124/2001
Téma: Človek – nové stvorenie / Jn 3, 1-15 / 2 Kor 5, 15-21

1868 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 125/2001
Téma: Pokoj / Jn 20, 19-31

1685 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 126/2001
Téma: Viera / Jn 20, 19-31

1557 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 127a/2001
Téma: Láska / Koho miluje Boh? / Jn 3, 16-21

2120 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 127b/2001
Téma: Život / Na koho som zameraný?

426 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 128a/2001
Téma: Pokoj / Mt 5, 8

1336 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 128b/2001
Téma: Humor

1343 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 129/2001
Téma: Bdelosť / Čas / Mt 25, 13

1959 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 130/2001
Téma: Smrť / Hriech / 1 Sol 4, 13-18

2210 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 131/2001
Téma: Manželstvo / Sobášny príhovor - náčrt

7300 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 132/2001
Téma: Pokoj

979 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 133/2001
Téma: Duchovný život / Jn 5, 1-18

1546 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 134/2001
Téma: Duchovný život / Jn 5, 1-18

1980 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 135/2001
Téma: Duchovný život / Jn 6, 56-69

1283 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 136/2001
Téma: Duchovný život / Jn 4, 5-42

1624 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 137/2001
Téma: Duchovný život / Jn 4, 5-42

1685 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 138a/2001
Téma: Viera / Jn 20, 29

1788 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 138b/2001
Téma: Pokoj / Jn 20, 19

1600 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 138c/2001
Téma: Skutky / Jn 5, 7

1187 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 138d/2001
Téma: Boh / Jn 4, 29

1101 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 139/2001
Téma: Evanjelizácia / Obrátenie / Jn 4, 5-42

1656 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 140/2001
Téma: Duchovný život / Jn 4, 5-42

1659 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 141/2001
Téma: Duchovný život / Evanjelizácia / Jn 4, 5-42

1749 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 142/2001
Téma: Duchovný život / Kresťanstvo / Milosť / Jn 4, 5-42

2428 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 143/2001
Téma: Dávanie / Ponúknuť Bohu čo máme / Jn 6, 5-14

1528 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 144/2001
Téma: Duchovný život / Jn 9, 1-38

1745 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 145/2001
Téma: Krst / Jn 9, 1-38

3054 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 146/2001
Téma: Duchovný život / Jn 9, 1-38

1801 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 147/2001
Téma: Krst / Jn 9, 1-38

3218 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 148/2001
Téma: Sväté písmo / Pravda / Jn 9, 1-38

1743 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 149/2001
Téma: Sväté písmo / Jn 9, 3

1651 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 150/2001
Téma: Evanjelizácia / Mk 1, 17

1454 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 151/2001
Téma: Evanjelizácia / Mk 6, 7-13

1711 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 152a/2001
Téma: Evanjelizácia / Mk 16, 15

1295 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 152b/2001
Téma: Súd / Jn 8, 7

1497 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 153/2001
Téma: Duchovný život / Nebo / Nanebovstúpenie Pána

1981 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 154/2001
Téma: Evanjelizácia / Pokánie / Mk 6, 7-13

1741 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 155/2001
Téma: Nasledovanie Ježiša Krista / Mk 8, 29

1295 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 156/2001
Téma: Sklamanie / Rim 15, 17-29

1123 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 157/2001
Téma: Bdelosť / 1 Sol 5, 6

1383 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 158/2001
Téma: Božie meno / Prikázania

1116 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 159/2001
Téma: Povolanie / Mt 9, 9

2211 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 160/2001
Téma: Svätý Duch

927 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 161/2001
Téma: Viera / Večnosť / Mk 5, 21-43

1764 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 162/2001
Téma: Dokonalosť / Nedeľa Všetkých svätých

1857 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 163a/2001
Téma: Kresťanstvo

1550 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 163b/2001
Téma: Cirkev

1009 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 164/2001
Téma: Svätý Duch

955 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 165/2001
Téma: Evanjelizácia

949 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 166/2001
Téma: Kresťanstvo

1321 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 167/2001
Téma: Svätosť / Hebr 12, 1-2

1040 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 168/2001
Téma: Poslušnosť / Mt 7, 21

1378 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 169/2001
Téma: Duchovný život / Mt 9, 14-17

2548 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 170/2001
Téma: Evanjelizácia / Mt 9,36 – 10,8

1714 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 171/2001
Téma: Evanjelizácia / Mt 10, 32

1421 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 172a/2001
Téma: Vzkriesenie / Sk 1, 3

1344 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 172b/2001
Téma: Chrám / Sk 1, 12-14

1635 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 173/2001
Téma: Nasledovanie Krista / Mt 4, 18-23

1849 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 174/2001
Téma: Viera

715 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 175/2001
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa / Lk 1, 5-25.56-80

1415 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 176/2001
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa / Lk 1, 66

2149 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 177/2001
Téma: Kristus / Mt 11, 2-5

1302 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 178a/2001
Téma: Človek / Každý je „niekto“

1493 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 178b/2001
Téma: Problémy / Utrpenie

1065 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 178c/2001
Téma: Blížny / Lk 10, 30

1133 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 179/2001
Téma: Kňaz / Mt 9, 37b-38

1794 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 180/2001
Téma: Modlitba / Zázraky sú možné

1478 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 181/2001
Téma: Modlitba / Modlitba má byť „vášnivá“ a „naliehavá“ / Lk 18, 39

1169 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 182/2001
Téma: Modlitba / Vytrvalosť v modlitbe / Lk 18, 36-39

1208 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 183a/2001
Téma: Modlitba / Sk 5, 12

1130 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 183b/2001
Téma: Mučeníctvo / Prenasledovanie / Sk 12, 1

1008 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 184/2001
Téma: Modlitba / Konkrétnosť v modlitbe / Lk 18, 41

494 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 185a/2001
Téma: Blížny / Rim 12, 10-11

1597 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 185b/2001
Téma: Sväté písmo / Rim 15, 4

1553 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 186/2001
Téma: Modlitba / Modlitba a viera / Lk 18, 42 / Flp 4, 19

1139 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 187/2001
Téma: Modlitba / Modlitba a vďačnosť / Lk 18, 43

1356 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 188a/2001
Téma: Posudzovanie / Súd / 1 Kor 9, 3-5

1624 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 188b/2001
Téma: Kristus / Flp 2, 9-10

1947 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 189/2001
Téma: Kristus / Vykúpenie

983 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 190/2001
Téma: Duchovný život

367 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 191/2001
Téma: Život

398 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 192/2001
Téma: Božie kráľovstvo / Mt 13, 44-55

1249 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 193/2001
Téma: Obrátenie

937 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 194/2001
Téma: Božie slovo / Nepodceňujme silu Božieho slova / Sväté písmo / Mt 13, 10-23

1911 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 195/2001
Téma: Odpočinok / Mk 6, 30-34

1464 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 196/2001
Téma: Diabol / Mt 17, 14-20

3044 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 197a/2001
Téma: Viera / Ef 2, 8

1915 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 197b/2001
Téma: Odpustenie / Ef 5, 13

2351 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 198/2001
Téma: Prozreteľnosť / Mt 14, 14-22

2416 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 199a/2001
Téma: Poslušnosť / Hebr 13, 17

1501 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 199b/2001
Téma: Pravda / Pokrytectvo / Kol 3, 9

1754 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 200/2001
Téma: Kríž

1201 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 201/2001
Téma: Láska / Manželstvo / Sobášny príhovor - náčrt

13778 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 202/2001
Téma: Vina

881 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 203/2001
Téma: Duchovné cvičenia / Premenenie Pána

1236 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet