1.jún 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ak zatiaľ veríš len vo svoju vlastnú silu, ty sám dávaš svojej výkonnosti hranice.

~MICHEL QUOIST~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
20.06.2003 -

Myšlienky... 151/2001
Téma: Evanjelizácia / Mk 6, 7-13

1698 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 152a/2001
Téma: Evanjelizácia / Mk 16, 15

1282 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 152b/2001
Téma: Súd / Jn 8, 7

1487 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 153/2001
Téma: Duchovný život / Nebo / Nanebovstúpenie Pána

1968 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 154/2001
Téma: Evanjelizácia / Pokánie / Mk 6, 7-13

1724 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 155/2001
Téma: Nasledovanie Ježiša Krista / Mk 8, 29

1281 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 156/2001
Téma: Sklamanie / Rim 15, 17-29

1108 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 157/2001
Téma: Bdelosť / 1 Sol 5, 6

1376 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 158/2001
Téma: Božie meno / Prikázania

1107 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 159/2001
Téma: Povolanie / Mt 9, 9

2173 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 160/2001
Téma: Svätý Duch

911 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 161/2001
Téma: Viera / Večnosť / Mk 5, 21-43

1732 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 162/2001
Téma: Dokonalosť / Nedeľa Všetkých svätých

1811 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 163a/2001
Téma: Kresťanstvo

1541 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 163b/2001
Téma: Cirkev

1000 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 164/2001
Téma: Svätý Duch

942 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 165/2001
Téma: Evanjelizácia

940 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 166/2001
Téma: Kresťanstvo

1305 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 167/2001
Téma: Svätosť / Hebr 12, 1-2

1026 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 168/2001
Téma: Poslušnosť / Mt 7, 21

1349 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 169/2001
Téma: Duchovný život / Mt 9, 14-17

2481 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 170/2001
Téma: Evanjelizácia / Mt 9,36 – 10,8

1682 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 171/2001
Téma: Evanjelizácia / Mt 10, 32

1393 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 172a/2001
Téma: Vzkriesenie / Sk 1, 3

1335 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 172b/2001
Téma: Chrám / Sk 1, 12-14

1618 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 173/2001
Téma: Nasledovanie Krista / Mt 4, 18-23

1811 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 174/2001
Téma: Viera

707 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 175/2001
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa / Lk 1, 5-25.56-80

1367 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 176/2001
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa / Lk 1, 66

2105 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 177/2001
Téma: Kristus / Mt 11, 2-5

1273 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 178a/2001
Téma: Človek / Každý je „niekto“

1483 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 178b/2001
Téma: Problémy / Utrpenie

1054 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 178c/2001
Téma: Blížny / Lk 10, 30

1122 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 179/2001
Téma: Kňaz / Mt 9, 37b-38

1756 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 180/2001
Téma: Modlitba / Zázraky sú možné

1466 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 181/2001
Téma: Modlitba / Modlitba má byť „vášnivá“ a „naliehavá“ / Lk 18, 39

1160 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 182/2001
Téma: Modlitba / Vytrvalosť v modlitbe / Lk 18, 36-39

1192 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 183a/2001
Téma: Modlitba / Sk 5, 12

1119 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 183b/2001
Téma: Mučeníctvo / Prenasledovanie / Sk 12, 1

996 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 184/2001
Téma: Modlitba / Konkrétnosť v modlitbe / Lk 18, 41

488 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 185a/2001
Téma: Blížny / Rim 12, 10-11

1587 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 185b/2001
Téma: Sväté písmo / Rim 15, 4

1543 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 186/2001
Téma: Modlitba / Modlitba a viera / Lk 18, 42 / Flp 4, 19

1128 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 187/2001
Téma: Modlitba / Modlitba a vďačnosť / Lk 18, 43

1341 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 188a/2001
Téma: Posudzovanie / Súd / 1 Kor 9, 3-5

1613 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 188b/2001
Téma: Kristus / Flp 2, 9-10

1936 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 189/2001
Téma: Kristus / Vykúpenie

973 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 190/2001
Téma: Duchovný život

359 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 191/2001
Téma: Život

393 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 192/2001
Téma: Božie kráľovstvo / Mt 13, 44-55

1220 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 193/2001
Téma: Obrátenie

928 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 194/2001
Téma: Božie slovo / Nepodceňujme silu Božieho slova / Sväté písmo / Mt 13, 10-23

1879 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 195/2001
Téma: Odpočinok / Mk 6, 30-34

1448 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 196/2001
Téma: Diabol / Mt 17, 14-20

2674 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 197a/2001
Téma: Viera / Ef 2, 8

1906 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 197b/2001
Téma: Odpustenie / Ef 5, 13

2331 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 198/2001
Téma: Prozreteľnosť / Mt 14, 14-22

2358 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 199a/2001
Téma: Poslušnosť / Hebr 13, 17

1489 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 199b/2001
Téma: Pravda / Pokrytectvo / Kol 3, 9

1736 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 200/2001
Téma: Kríž

1194 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 201/2001
Téma: Láska / Manželstvo / Sobášny príhovor - náčrt

13579 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 202/2001
Téma: Vina

872 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 203/2001
Téma: Duchovné cvičenia / Premenenie Pána

1188 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 204/2001
Téma: Sv. apoštol Jakub - slávnosť

2604 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 205/2001
Téma: Viera / Mt 17, 20

1287 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 206/2001
Téma: Presvätá Bohorodička / Zosnutie presvätej Bohorodičky

3262 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 207/2001
Téma: Nebo / Život / 1. september

840 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 208/2001
Téma: Viera / Podobenstvo o zlých vinohradníkoch / Mt 21, 33-42

1868 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 209/2001
Téma: Apoštolát / Evanjelizácia / Viera / Sv. Antim

1838 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 210/2001
Téma: Sväté písmo

978 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 211/2001
Téma: Odpustenie / Mt 6, 12 / Mt 18, 21-22 / Lk 17, 3-4

2164 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 212/2001
Téma: Dôvera

979 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 213/2001
Téma: Život / Narodenie presvätej Bohorodičky

1446 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 214/2001
Téma: Život / Narodenie presvätej Bohorodičky

1654 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 215/2001
Téma: Život / Narodenie presvätej Bohorodičky

3631 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 216/2001
Téma: Život / Narodenie presvätej Bohorodičky

2828 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 217/2001
Téma: Ikona / Duchovný život

1807 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 218/2001
Téma: Evanjelizácia / Mt 22, 2-14

1510 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 219/2001
Téma: Cirkev / Chrám / Nedeľa

1305 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 220/2001
Téma: Zlo / Odvaha

1223 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 221/2001
Téma: Modlitba / Terorizmus /Tragédia

932 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 222/2001
Téma: Duchovný život / sv. Ignác z Loyoly

3629 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 223/2001
Téma: Kríž / Povýšenie svätého Kríža

1624 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 224/2001
Téma: Kríž / Povýšenie svätého Kríža

1362 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 225/2001
Téma: Kríž

1253 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 226/2001
Téma: Kríž / Nasledovanie Krista / Mk 8,34 – 9,1

1822 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 227/2001
Téma: Duchovný život / Mk 6,54 – 7,8

1472 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 228/2001
Téma: Život

394 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 229/2001
Téma: Hriech / Následky hriechu

509 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 230a/2001
Téma: Bdelosť / Mt 24, 1-13 / Mt 24, 34-37.42-44

1230 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 230b/2001
Téma: Skromnosť / Trocha humoru

1031 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 231/2001
Téma: Duchovný život

407 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 232/2001
Téma: Talent / Mt 25, 14-30

1155 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 233/2001
Téma: Talent / Život / Mt 25, 14-30

1533 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 234/2001
Téma: Súd / Talent / Život / Mt 25, 14-30

2084 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 235/2001
Téma: Súd / Talent / Život / Mt 25, 14-30

1636 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 236/2001
Téma: Duchovný život

360 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 237/2001
Téma: Modlitba / Vytrvalosť / Mt 15, 21-28

2034 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 238/2001
Téma: Bdelosť / Mt 15, 21-28

1374 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 239/2001
Téma: Duchovný život / Kristove pozvania

450 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet