22.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

     Aký šťastný a aký múdry je, kto sa teraz usiluje páčiť takým, akým by chcel byť v hodinu smrti.

~Kempenský ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|
20.06.2003 -

Myšlienky... 162/2001
Téma: Dokonalosť / Nedeľa Všetkých svätých

1804 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 163a/2001
Téma: Kresťanstvo

1540 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 163b/2001
Téma: Cirkev

990 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 164/2001
Téma: Svätý Duch

925 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 165/2001
Téma: Evanjelizácia

932 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 166/2001
Téma: Kresťanstvo

1301 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 167/2001
Téma: Svätosť / Hebr 12, 1-2

1020 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 168/2001
Téma: Poslušnosť / Mt 7, 21

1341 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 169/2001
Téma: Duchovný život / Mt 9, 14-17

2456 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 170/2001
Téma: Evanjelizácia / Mt 9,36 – 10,8

1673 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 171/2001
Téma: Evanjelizácia / Mt 10, 32

1385 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 172a/2001
Téma: Vzkriesenie / Sk 1, 3

1328 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 172b/2001
Téma: Chrám / Sk 1, 12-14

1608 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 173/2001
Téma: Nasledovanie Krista / Mt 4, 18-23

1804 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 174/2001
Téma: Viera

700 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 175/2001
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa / Lk 1, 5-25.56-80

1363 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 176/2001
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa / Lk 1, 66

2103 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 177/2001
Téma: Kristus / Mt 11, 2-5

1261 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 178a/2001
Téma: Človek / Každý je „niekto“

1478 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 178b/2001
Téma: Problémy / Utrpenie

1044 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 178c/2001
Téma: Blížny / Lk 10, 30

1115 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 179/2001
Téma: Kňaz / Mt 9, 37b-38

1745 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 180/2001
Téma: Modlitba / Zázraky sú možné

1462 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 181/2001
Téma: Modlitba / Modlitba má byť „vášnivá“ a „naliehavá“ / Lk 18, 39

1149 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 182/2001
Téma: Modlitba / Vytrvalosť v modlitbe / Lk 18, 36-39

1184 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 183a/2001
Téma: Modlitba / Sk 5, 12

1114 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 183b/2001
Téma: Mučeníctvo / Prenasledovanie / Sk 12, 1

989 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 184/2001
Téma: Modlitba / Konkrétnosť v modlitbe / Lk 18, 41

486 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 185a/2001
Téma: Blížny / Rim 12, 10-11

1582 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 185b/2001
Téma: Sväté písmo / Rim 15, 4

1529 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 186/2001
Téma: Modlitba / Modlitba a viera / Lk 18, 42 / Flp 4, 19

1122 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 187/2001
Téma: Modlitba / Modlitba a vďačnosť / Lk 18, 43

1333 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 188a/2001
Téma: Posudzovanie / Súd / 1 Kor 9, 3-5

1608 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 188b/2001
Téma: Kristus / Flp 2, 9-10

1926 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 189/2001
Téma: Kristus / Vykúpenie

967 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 190/2001
Téma: Duchovný život

357 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 191/2001
Téma: Život

392 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 192/2001
Téma: Božie kráľovstvo / Mt 13, 44-55

1207 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 193/2001
Téma: Obrátenie

923 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 194/2001
Téma: Božie slovo / Nepodceňujme silu Božieho slova / Sväté písmo / Mt 13, 10-23

1865 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 195/2001
Téma: Odpočinok / Mk 6, 30-34

1437 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 196/2001
Téma: Diabol / Mt 17, 14-20

2497 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 197a/2001
Téma: Viera / Ef 2, 8

1901 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 197b/2001
Téma: Odpustenie / Ef 5, 13

2316 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 198/2001
Téma: Prozreteľnosť / Mt 14, 14-22

2354 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 199a/2001
Téma: Poslušnosť / Hebr 13, 17

1485 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 199b/2001
Téma: Pravda / Pokrytectvo / Kol 3, 9

1727 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 200/2001
Téma: Kríž

1185 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 201/2001
Téma: Láska / Manželstvo / Sobášny príhovor - náčrt

13529 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 202/2001
Téma: Vina

863 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 203/2001
Téma: Duchovné cvičenia / Premenenie Pána

1182 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 204/2001
Téma: Sv. apoštol Jakub - slávnosť

2589 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 205/2001
Téma: Viera / Mt 17, 20

1276 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 206/2001
Téma: Presvätá Bohorodička / Zosnutie presvätej Bohorodičky

3249 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 207/2001
Téma: Nebo / Život / 1. september

838 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 208/2001
Téma: Viera / Podobenstvo o zlých vinohradníkoch / Mt 21, 33-42

1861 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 209/2001
Téma: Apoštolát / Evanjelizácia / Viera / Sv. Antim

1824 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 210/2001
Téma: Sväté písmo

972 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 211/2001
Téma: Odpustenie / Mt 6, 12 / Mt 18, 21-22 / Lk 17, 3-4

2136 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 212/2001
Téma: Dôvera

970 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 213/2001
Téma: Život / Narodenie presvätej Bohorodičky

1443 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 214/2001
Téma: Život / Narodenie presvätej Bohorodičky

1650 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 215/2001
Téma: Život / Narodenie presvätej Bohorodičky

3605 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 216/2001
Téma: Život / Narodenie presvätej Bohorodičky

2814 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 217/2001
Téma: Ikona / Duchovný život

1801 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 218/2001
Téma: Evanjelizácia / Mt 22, 2-14

1505 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 219/2001
Téma: Cirkev / Chrám / Nedeľa

1299 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 220/2001
Téma: Zlo / Odvaha

1213 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 221/2001
Téma: Modlitba / Terorizmus /Tragédia

929 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 222/2001
Téma: Duchovný život / sv. Ignác z Loyoly

3603 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 223/2001
Téma: Kríž / Povýšenie svätého Kríža

1619 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 224/2001
Téma: Kríž / Povýšenie svätého Kríža

1351 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 225/2001
Téma: Kríž

1252 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 226/2001
Téma: Kríž / Nasledovanie Krista / Mk 8,34 – 9,1

1800 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 227/2001
Téma: Duchovný život / Mk 6,54 – 7,8

1470 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 228/2001
Téma: Život

392 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 229/2001
Téma: Hriech / Následky hriechu

504 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 230a/2001
Téma: Bdelosť / Mt 24, 1-13 / Mt 24, 34-37.42-44

1222 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 230b/2001
Téma: Skromnosť / Trocha humoru

1024 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 231/2001
Téma: Duchovný život

398 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 232/2001
Téma: Talent / Mt 25, 14-30

1150 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 233/2001
Téma: Talent / Život / Mt 25, 14-30

1531 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 234/2001
Téma: Súd / Talent / Život / Mt 25, 14-30

2078 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 235/2001
Téma: Súd / Talent / Život / Mt 25, 14-30

1632 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 236/2001
Téma: Duchovný život

358 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 237/2001
Téma: Modlitba / Vytrvalosť / Mt 15, 21-28

2014 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 238/2001
Téma: Bdelosť / Mt 15, 21-28

1373 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 239/2001
Téma: Duchovný život / Kristove pozvania

446 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 240/2001
Téma: Svedectvo / Sväté písmo

1136 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 241/2001
Téma: Láska

1427 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 242/2001
Téma: Apoštolát / Cirkev / Peniaze / Mk 6, 7-13

2482 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 243/2001
Téma: Mt 15, 21-28

1049 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 244/2001
Téma: Duša / Smrť / Pohrebný príhovor – náčrt / Pohreb

4606 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 245/2001
Téma: Modlitba / Mt 15, 21-28

1459 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 246/2001
Téma: Modlitba / Modlitba príhovoru

495 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 247/2001
Téma: Presvätá Bohorodička / Ochrana presvätej Bohorodičky

3389 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 248/2001
Téma: Ikony / Bohorodička vo východnom umení

1441 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 249a/2001
Téma: Pýcha

861 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 249b/2001
Téma: Askéza

781 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 250/2001
Téma: Nasledovanie Krista / Strach / Lk 5, 1-11

1579 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet