19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Čo je telesná potrava pre udržanie našich síl, to je čítanie Svätého písma pre dušu. Ono je duchovným jedlom, ktoré posilňuje um a robí dušu silnejšou, tvrdšou a múdrejšou, pričom jej nedovoľuje, aby sa rozptyľovala nerozumnými vášňami, ale ju naopak odľahčuje, aby sa mohla povzniesť a letieť až na samé nebo.

~sv. Ján Zlatoústy~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
04.07.2003 -

Myšlienky... 154/2003
Téma: Modlitba príhovoru

2402 / 0 
03.07.2003 -

Myšlienky... 151/2003
Téma: Dôvera / Viera / Mt 8, 5-13

3540 / 0 
03.07.2003 -

Myšlienky... 152/2003
Téma: Boh / Človek je v Božích očiach vždy cenný

2712 / 0 
02.07.2003 -

Myšlienky... 150/2003
Téma: Človek / Nevera / Viera / Mk 6, 1-6

4607 / 0 
01.07.2003 -

Myšlienky... 147/2003
Téma: Rada k hlbšiemu duchovnému životu / Duchovný život

1328 / 0 
01.07.2003 -

Myšlienky... 148/2003
Eucharistia / Jn 6,

1507 / 0 
01.07.2003 -

Myšlienky... 149/2003
Téma: Všetci sme povolaní k svätosti / Svätosť / 1 Pt 1, 15-16

1679 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 1/2000
Téma: Sväté písmo / Rim 10, 17

1493 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 2/2000
Téma: Sväté písmo

1124 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 3/2000
Téma: Sväté písmo

1250 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 4/2000
Téma: Sväté písmo

1037 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 5/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mt 4, 17

1416 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 6/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mt 4, 17

2310 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 7/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mk 12, 34

1163 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 8/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mk 12, 34 / Sk 26, 28-29

1140 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 9/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Jn 18, 36

1538 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 10/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mk 1, 15 / Mt 11, 12

2067 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 11/2000
Téma: Božie kráľovstvo

907 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 12/2000
Téma: Život / Joz 14, 6-15

644 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 13/2000
Téma: Utrpenie / Jób 7, 1-11

1230 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 14/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mt 6, 33

1392 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 15/2000
Téma: Pohrebný príhovor / Pohreb / Smrť

10575 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 16/2000
Téma: Láska / 1 Kor 13,13

1531 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 17/2000
Téma: Pôst

1931 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 18/2000
Téma: Svedectvo / 1 Jn 5, 11-12

1598 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 19/2000
Téma: Askéza / 1 Kor 10, 13

1129 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 20/2000
Téma: Hriech / Mk 2, 15-17

1629 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 21/2000
Téma: Cirkev / Kresťanstvo / Jn 10, 14

1831 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 22/2000
Téma: Život – jeho kvalita

2054 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 23/2000
Téma: Blahoslavenstvá / Lk 6, 17-23

1612 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 24/2000
Téma: Evanjelizácia / Lk 5, 17-26

1507 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 25a/2000
Téma: Samota

943 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 25b/2000
Téma: Sloboda

994 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 25c/2000
Téma: Hriech

727 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 26/2000
Téma: Bdelosť / Rim 13, 11

976 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 27/2000
Téma: Bdelosť / Rim 13, 11

1070 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28/2000
Téma: Bohatstvo / Lk 6, 24

1333 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2000
Téma: Láska k nepriateľom / Lk 6, 27

2092 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2000
Téma: Modlitba

985 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2000
Téma: Láska

1299 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2000
Téma: Viera / Lk 9, 20

1364 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / O rozsievaní / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1741 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Dôležitosť podobenstva / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2034 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Uvažovanie nad rozsievačom / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1575 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Sme povolaní k rozsievaniu / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

3487 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 37/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Citovanie proroka Izaiáša / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8 / Iz 6, 9-13

1496 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 38/2000
Téma: Pochopenie semena – dielo pokory / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1484 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 39/2000
Téma: Dielo hlásateľov Božieho slova / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1318 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo na kraj cesty / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1324 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 41/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo na skalu / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1231 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 42/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo do tŕňa / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1240 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 43/2000
Téma: Starosti života / Správne využitie času / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2329 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 44/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Bohatstvo / / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2203 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 45/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Rôznosť úrody / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1574 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Pripravme svoje srdce / / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2222 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 47/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Ako sa stať dobrou pôdou / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1621 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48/2000
Téma: Modlitba / 1 Kr 19, 11-13

760 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 49/2000
Téma: Nasledovanie Krista / Mt 10, 37-38 / Rim 6, 5-11

1536 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 50/2000
Téma: Božia vôľa

909 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 51/2000
Téma: Skutky / Pomôž tomu, kto ti leží pri nohách / Gal 6, 10

1097 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 52/2000
Téma: Odpustenie

1386 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 53/2000
Téma: Pokoj

1055 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 54/2000
Téma: Evanjelizácia / 1 Kor 9, 16

1209 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 55/2000
Téma: Podobenstvo a boháčovi a Lazárovi / Lk 16, 19-31 / Hebr 9, 27-29 / Kaz 12, 7

1733 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 56/2000
Téma: Pokoj

947 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 57/2000
Téma: Duchovný život / Mať „iskru v oku“

400 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 58/2000
Téma: Pokušenie

1108 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 59/2000
Téma: Pokušenie / Mt 4, 10

1963 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60/2000
Téma: Kresťanstvo / 1 Kor 2,9 - 3,8

1735 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 61/2000
Téma: Diabol / Uzdravenie posadnutého / Lk 8, 28-39

1557 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 62/2000
Téma: Skutky

1030 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 63/2000
Téma: Modlitba

471 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 64/2000
Téma: Bohoslužba / Rim 12, 1-3

1210 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 65a/2000
Téma: Vytrvalosť

914 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 65b/2000
Téma: Láska k blížnemu / Láska sa prejavuje konkrétnymi skutkami

1960 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 66/2000
Téma: Duchovný život / Zomrieť, aby sme žili / Gal 2, 16-20

800 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 67a/2000
Téma: Nie je dobré dopredu súdiť

1366 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 67b/2000
Téma: Nenávisť

464 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 68/2000
Téma: Pohrebný príhovor / Pohreb / Smrť

6541 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 69/2000
Téma: Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok / Reč dotykov / Lk 8, 40-56 / Mk 5, 21-43

1471 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 70/2000
Téma: Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok / Boh cíti naše dotyky / Lk 8, 40-56 / Mk 5, 21-43

1589 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 71/2000
Téma: Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok / Ako sa dotknúť Ježiša? / Lk 8, 40-56 / Mk 5, 21-43

1640 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 72/2000
Téma: Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

3192 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73/2000
Téma: Spása – najväčšie požehnanie človeka / 2 Kor 4, 17-18

980 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74/2000
Téma: Dôvera / Mk 10, 24-32

1541 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 75/2000
Téma: Utrpenie / 1 Pt 4,12 – 5,5

1186 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 76/2000
Téma: Duchovný život

506 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 77/2000
Téma: Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi / Samaritáni / Lk 10, 25-37

1684 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 78/2000
Téma: Pokušenie / Poznať stratégiu nepriateľa / 2 Kor 2, 3-15

1478 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 79/2000
Téma: Láska / Jn 15, 13

1532 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80a/2000
Téma: Svedomie

921 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80b/2000
Téma: Staroba

1145 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80c/2000
Téma: Bdelosť / 2 Pt 3, 11-12

939 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 81/2000
Téma: Svedomie

927 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 82a/2000
Téma: Prikázania / 1 Tim 1, 8-14

909 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 82b/2000
Téma: Bdelosť

974 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 83/2000
Téma: Nebeské kráľovstvo / Mt 13, 44-50

1153 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 84/2000
Téma: Smrť / 1 Jn 2,18 – 3,8

1542 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 85/2000
Téma: Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky

1393 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 86/2000
Téma: Svedectvo / Mk 9, 38-42

1649 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet