19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Trpezlivosť je kľúčom k radosti.

~arabské príslovie ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš odsudzuje pretvárku a pokrytectvo / Mk 7,1-8.14-15.21-23

1298 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš – lekár duše i tela / Mk 7, 31-37

1480 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Za koho pokladám Ježiša? / Mk 8, 27-35

1430 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš nám pripomína poníženosť / Mk 9, 30-37

1545 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Jednota duše a tela kresťana / Mk 9, 38-43.45.47-48

1395 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Manželstvo v Božom pláne / Mk 10, 2-16

2328 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Živé Božie slovo pre náš život / Mk 10, 17-30

1606 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Misie – vec srdca / Mk 10, 35-45

1980 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zdravé oči duše i tela / Mk 10,46-52

1193 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Hlavný príkaz / Mk 12, 28b-34

1446 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Všetko obetovať / Mk 12, 38-44

2045 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Staroba / Mk 13, 24-32

1796 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prvé, jediné a večné Kráľovstvo / Krista Kráľa / Jn 18, 33b-37

1400 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Čas nášho vykúpenia / Lk 21,25-28,34-36

1273 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Advent nás učí žiť v realite s Kristom / Lk 3, 10-18

1619 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mária prichádza k nám a prináša nám dieťa Ježiša / Lk 1, 39-45

1403 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pozrieť sa Pravde do tváre / Vianoce / Jn 1, 1-18

1399 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Všedný deň viery / sv. Štefan / Mt 10, 17-22

1399 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nový rok – neopakovateľná možnosť znova začať / Lk 2,16-21

1198 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Čo chce od nás Boh v tomto roku? / Jn 1, 1-18

707 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Venujme pozornosť rodine našich dní / Lk 2, 41-52

1256 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Krstné záväzky / Lk 3, 15-16.21-22

3174 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Význam osobnej premeny / Jn 2,1-11

1277 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktuálny vzťah k Svätému písmu / Lk 1,1-4;4,14-21

1193 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prijať prorokov Ježiša / Lk 4, 21-30

1649 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dar povolania / Lk 5, 1-11

1585 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pochopme Ježišove blahoslavenstvá / Lk 6, 17.20-26

633 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pripomeňme si príkaz lásky / Lk 6, 27-38

1273 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Realita pokušenia / Lk 4, 1-13

1148 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Premena závisí aj od počutia / Lk 9, 28b-36

1269 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mať správny postoj k pokániu / Lk 13, 1-9

1398 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Stále aktuálny fenomén “márnotratný syn“ / Lk 15,1-3.11-32

1508 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milosrdenstvo / Jn 8, 1-11

1726 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť / Kvetná nedeľa / Lk 22, 14-23,56

1174 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježišova láska lieči a uzdravuje / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

1216 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristova smrť za náš život / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42

1257 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstanie Krista – najväčšia historická udalosť / Lk 24, 1-12

916 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstanie Krista sa nás bytostne dotýka / Jn 20, 1-9

954 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prijmime Ježiša, otvorme mu dvere srdca / Mt 28, 8-15

1450 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš prináša pokoj / Jn 20, 19-31

1794 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vedieť a chcieť počúvať pomáha viere / Lk 24, 13-35

1281 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Boh si volá / Jn 10, 27-30

1456 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nielen výzva k novému prikázaniu navzájom sa milovať / Jn 13,31-33a.34-35

1547 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prijmime a zachovajme Kristov pokoj / Jn 14, 23-29

1433 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kresťan má byť svedkom neba / Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 46-53

1482 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš hovorí, aby všetci jedno boli / Jn 17, 20-26

1355 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Misie na Slovensku a Duch Svätý / Jn 14,15-16.23b-26

1579 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Tajomstvo nášho vzťahu s Bohom / Najsvätejšia Trojica / Jn 16, 12-15

1388 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus v Eucharistii medzi nami / Lk 9,11-17

1307 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť svedkom radosti / Najsvätejšie Srdce / Lk 15, 3-7

923 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Boh rešpektuje slobodu človeka / Primície / Lk 9, 51-62

2283 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vyznanie viery / Lk 9, 18-24

1365 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť blížnym / Lk 10, 25-37

1656 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Miesto modlitby v našom živote / Lk 11, 1-13

1369 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Význam nedele / Lk 12,13-21

1423 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Žiť v prítomnosti Božej / Lk 12, 32-48

1523 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dôslednosť viery / Lk 14, 25-33

1406 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Časovosť dnešného sviatku / Sedembolestná P. Mária / Lk 2, 33-35

1031 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milosrdenstvo / Lk 15, 1-32

1731 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mať správny vzťah k Bohu aj k mamone / Lk 16,1-13

1377 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bohatstvo a chudoba / Lk 16, 19-31

1766 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Starosť o vieru / Lk 17, 5-10

1294 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vďačnosť sa vypláca / Lk 17, 11-19

1777 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vytrvať v rozhovore s Bohom / Lk 18, 1-8

1309 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Učme sa kajúcne modliť / Lk 18, 9-14

1269 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Stretnutie s Bohom / Lk 19, 1-10

1492 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Verím v živého Boha / Lk 20, 27-38

1423 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nedať sa zviesť a oklamať / Lk 21, 5-19

1929 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Inaugurácia Božieho kráľovstva / Krista Kráľa / Lk 23, 35-43

1334 / 0 
09.09.2003 -

Myšlienky... 184/2003
Téma: Peniaze očami Biblie

1208 / 0 
07.09.2003 -

Myšlienky... 182/2003
Téma: Narodenie presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

1133 / 0 
07.09.2003 -

Myšlienky... 183/2003
Téma: Nedeľa pred Povýšením úctyhodného a životodarného kríža / Jn 3, 13b-17

1586 / 0 
03.09.2003 -

Myšlienky... 181/2003
Téma: Podobenstvo o zlých vinohradníkoch / Mt 21, 33-42

1580 / 0 
30.08.2003 -

Myšlienky... 180/2003
Téma: Úprimne hľadať pravdu / Pravda / Mt 21, 23-27

1621 / 0 
28.08.2003 -

Myšlienky... 179/2003
Téma: Bratstvo / Sk 2, 44-47 / 1 Kor 15, 45

1017 / 0 
26.08.2003 -

Myšlienky... 178/2003
Téma: Mt 19, 16-26

1356 / 0 
25.08.2003 -

Myšlienky... 177/2003
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa

816 / 0 
23.08.2003 -

Myšlienky... 176/2003
Téma: Dôverovať Bohu sa vyplatí / Dôvera / Jn 8, 21

1883 / 0 
22.08.2003 -

Myšlienky... 175/2003
Téma: Eucharistia / Jn 6, 60-69

2952 / 0 
20.08.2003 -

Myšlienky... 174/2003
Téma: Odpustenie / Mt 18, 23-35

2819 / 0 
16.08.2003 -

Myšlienky... 173/2003
Téma: Dobro / Život

2108 / 0 
15.08.2003 -

Myšlienky... 172/2003
Téma: Kňaz / Viera / Mt 17, 14-23

3058 / 0 
14.08.2003 -

Myšlienky... 171/2003
Téma: Zosnutie presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

2707 / 0 
07.08.2003 -

Myšlienky... 170/2003
Téma: Viera / Mt 14, 22-34

2499 / 0 
05.08.2003 -

Myšlienky... 169/2003
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

3996 / 0 
02.08.2003 -

Myšlienky... 167/2003
Téma: Alkohol / Obrátenie / Sobáš / Zmena

5037 / 0 
02.08.2003 -

Myšlienky... 168/2003
Téma: Blížny / Dobro / Manželstvo / Sobáš

5954 / 0 
01.08.2003 -

Myšlienky... 166/2003
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Modlitba / Mt 17, 1-9

3729 / 0 
28.07.2003 -

Myšlienky... 165/2003
Téma: Sväté písmo / Mt 14, 14-22

3012 / 0 
23.07.2003 -

Myšlienky... 164/2003
Téma: Rozhodnutie / Sloboda / Mt 9, 27-35

3586 / 0 
20.07.2003 -

Myšlienky... 163/2003
Téma: Kresťanská pomsta / Hnev / Mt 5, 22

1940 / 0 
15.07.2003 -

Myšlienky... 162/2003
Téma: Hriech / Odpustenie / Vina / Mt 9, 1-8

4478 / 0 
14.07.2003 -

Myšlienky... 161/2003
Téma: Svätého slávneho proroka Eliáša / Modlitba

3404 / 0 
11.07.2003 -

Myšlienky... 160/2003
Téma: Nasledovať Ukrižovaného / Kristus

3019 / 0 
10.07.2003 -

Myšlienky... 158/2003
Téma: Nezneužívajme slová na klamstvo / Slovo / Pravda / Mt 5, 37 / Mt 10, 26 / Mt 12, 36-37

3224 / 0 
10.07.2003 -

Myšlienky... 159/2003
Téma: Svet je plný dobrých ľudí / Dobro / Skutok

1215 / 0 
09.07.2003 -

Myšlienky... 157/2003
Téma: Obozretnosť / Zlo / Mt 8, 28 – 9, 1

2052 / 0 
08.07.2003 -

Myšlienky... 156/2003
Téma: Problémy / Mk 6, 11 / 1 Pt 5, 7

1316 / 0 
07.07.2003 -

Myšlienky... 155/2003
Téma: Božie kráľovstvo / Matúš / Mt 9, 13

1950 / 0 
04.07.2003 -

Myšlienky... 153/2003
Téma: Kríž / Požehnanie / Problém / Ťažkosť

2244 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet