22.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ak by sme upadli do hriechu, okamžite sa so zármutkom pokorme v Božej prítomnosti. Potom sa s neobmedzenou dôverou hoďme do oceánu jeho dobroty, kde každý pád bude zabudnutý a strach premenený na lásku.

~Svätý Pavol z Kríža ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|
20.06.2003 -

Myšlienky... 104/2000
Téma: Povzbudenie

1377 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 105/2000
Téma: Nový rok / Lk 2, 21

3084 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 106/2000
Téma: Nový rok / Novoročné predsavzatie

1079 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 107/2000
Téma: Život / Život podľa Božej vôle / Mt 7, 21-27

1834 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 108a/2000
Téma: Život

464 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 108b/2000
Téma: Hriech

564 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 109/2000
Téma: Spása

795 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 110/2000
Téma: Obrátenie / Boh nepamätá na našu minulosť / Ez 18, 21-22

1159 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 1/2001
Téma: Viera

1364 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 2/2001
Téma: Život / Život môže byť monotónny / Mt 6, 31-34 a Mt 7, 9-11

2375 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 3a/2001
Téma: Viera

864 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 3b/2001
Téma: Svedectvo

1131 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 4/2001
Téma: Pohrebný príhovor – náčrt / Pohreb

4511 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 5a/2001
Téma: Duchovný život

457 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 5b/2001
Téma: Modlitba

424 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 6a/2001
Téma: Skutky / Ovocie nevidíme okamžite I.

1053 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 6b/2001
Téma: Skutky / Ovocie nevidíme okamžite II. / Maličkosti

1132 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 7a/2001
Téma: Duchovný život

420 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 7b/2001
Téma: Nádej

938 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 8a/2001
Téma: Kristus / Kristova prítomnosť

1004 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 8b/2001
Téma: Kristus / Ja som cesta

1054 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 9/2001
Téma: Duchovný život / Lk 18, 18-27

1625 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 10/2001
Téma: Duchovný život / Lk 18, 18-27

2688 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 11/2001
Téma: Duchovný život / Lk 18, 18-27

1688 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 12/2001
Téma: Boh – najväčšia túžba človeka

597 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 13/2001
Téma: Pohrebný príhovor – myšlienka / Pohreb

4017 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 14/2001
Téma: Viera / Mt 8, 5-13

1926 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 15/2001
Téma: Druhý a slávny príchod nášho Pána / Súd / Mt 25, 33-36. 40

1282 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 16a/2001
Téma: Duchovný život

381 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 16b/2001
Téma: Skutky / Meno dobrého Samaritána

1138 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 17/2001
Téma: Modlitba / Koľko váži modlitba?

1275 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 18/2001
Téma: Bdelosť / Lk 18, 35-43

1413 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 19/2001
Téma: Viera / Lk 18, 35-43

1545 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 20/2001
Téma: Svedectvo – Jn 1, 6-8

1524 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 21/2001
Téma: Bdelosť / Pôvod zla / Mt 13, 24-30

1432 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 22/2001
Téma: Pozdrav / Modlitba / Svedectvo / Evanjelizácia

1607 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 23/2001
Téma: Kríž – znamenie kríža

1247 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 24/2001
Téma: Pohrebný príhovor – náčrt / Pohreb

3422 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 25/2001
Téma: Obrátenie / Lk 19, 1-10

1512 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 26/2001
Téma: Sväté písmo

1172 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 27/2001
Téma: Duchovný život

410 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28a/2001
Téma: Dokonalosť

1121 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28b/2001
Téma: Láska k nepriateľom / Nepriateľ

2086 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2001
Téma: Svedomie / Správny pohľad do svojho vnútra / Lk 18, 9-14

1346 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2001
Téma: Liturgia / Pravá zbožnosť / Lk 18, 9-14

1769 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2001
Téma: Sekta

525 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2001
Téma: Podobenstvo o dobrom pastierovi / Jn 10, 1-18

1808 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2001
Téma: Askéza

866 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2001
Téma: Sviatosti / Ich sila / Pomazanie chorých

460 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2001
Téma: Obrátenie / Lk 15, 11-32

1368 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2001
Téma: Obrátenie / Lk 15, 11-32

1298 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 37/2001
Téma: Sväté písmo / Hlad po Svätom písme / Mk 8, 1-10

1505 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 38/2001
Téma: Duchovný život / Nepremárniť svoju šancu / Lk 18,18-27

2117 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 39/2001
Téma: Obrátenie / Lk 15, 11-32

1693 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40a/2001
Téma: Prozreteľnosť / Boh sa o teba stará / Mt 10, 29

1615 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40b/2001
Téma: Smrť / Ideme si pre svoj poklad?

1901 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 41/2001
Téma: Boh / Dar / Nezanedbávať Darcu darov

1385 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 42/2001
Téma: Láska / 1 Jn 3, 11 / Lk 16, 19-31

3354 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 43/2001
Téma: Duchovný život / Prozreteľnosť

920 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 44/2001
Téma: Podobenstvo o Poslednom súde / Mt 25, 31-46

2849 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 45/2001
Téma: Peklo / Súd / Mt 25, 31-46

1269 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46a/2001
Téma: Skutky / Lk 2, 36-37

1778 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46b/2001
Téma: Láska / Lk 15, 20

1563 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 47/2001
Téma: Duchovný život / Flp 2, 5

965 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48a/2001
Téma: Odpustenie / Mt 18, 27

1330 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48b/2001
Téma: Konzumizmus / Askéza / Mt 19, 21

1203 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48c/2001
Téma: Presvätá Bohorodička / Lk 1, 48

1423 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 49/2001
Téma: Pokora / Mk 1, 29-39

1657 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 50/2001
Téma: Pôst / Pokrytectvo / Mt 6, 16

2598 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 51/2001
Téma: Evanjelizácia

1018 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 52a/2001
Téma: Kristus / Jn 1, 41

1304 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 52b/2001
Téma: Kristus / Jn 19, 19

1214 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 53/2001
Téma: Krst / Sila sviatostí

2882 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 54a/2001
Téma: Zlo / Lk 5, 8

1604 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 54b/2001
Téma: Kresťanstvo / Krst / Mk 1, 11

3179 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 55/2001
Téma: Charakter / Lk 7, 24-30

1229 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 56/2001
Téma: Pôst / Pokánie / Askéza / Mt 6, 16

3444 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 57/2001
Téma: Odpustenie / Pôst / Mt 6, 14-21

2536 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 58/2001
Téma: Pôst / Pokánie / Spása / Mk 10, 33-45

3699 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 59/2001
Téma: Pôst / Almužna / Skutky / Mt 6, 14-21

2759 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60a/2001
Téma: Kresťanstvo / Milosrdenstvo / Hriech / Lk 5, 32

2560 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60b/2001
Téma: Pôst / Pokánie / Mk 1, 15

1338 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60c/2001
Téma: Kríž / Spása / Jn 3, 16

2178 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 61/2001
Téma: Život / Lenivosť

1366 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 62/2001
Téma: Pôst / Mk 1, 12-15

2065 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 63/2001
Téma: Obrátenie / Svedectvo / Evanjelizácia

1994 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 64/2001
Téma: Sväté písmo / Evanjelizácia / Svedectvo

1623 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 65/2001
Téma: Šťastie

1311 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 66/2001
Téma: Pokánie / Gal 6, 7

1468 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 67/2001
Téma: Súd / Hriech / Hebr 4, 12-13

1411 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 68a/2001
Téma: Svedectvo

1219 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 68b/2001
Téma: Modlitba / Modlitba za štátnych predstaviteľov

508 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 69/2001
Téma: Odpustenie

1297 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 70a/2001
Téma: Prozreteľnosť

2032 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 70b/2001
Téma: Bieda

763 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 71/2001
Téma: Potrat / Život / Dar života

1752 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 72/2001
Téma: Podobenstvo o horčičnom zrnku / Mk 4, 30-34

1371 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73a/2001
Téma: Kristus / Nasledovanie Krista / Lk 14, 27

3204 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73b/2001
Téma: Kristus / Jn 7, 37

1397 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73c/2001
Téma: Eucharistia / Jn 6, 51

4215 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet