26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Božiu prítomnosť som prežíval v rodine ako síce neviditeľnú, ale živú. Tak ako prítomnosť otca či matky. A denná modlitba ráno, večer či pri stole mi to živo pripomínala.

~Ján Chryzostom Korec ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
09.09.2003 -

Homília
Téma: Postoj k Trpiacemu / Kvetná nedeľa / Mk 14, 1-15,47

1070 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktívna účasť na svätej omši / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

1117 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Buď pozdravený, svätý kríž / Veľký piatok / Jn 18,1-19.19,42

1389 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pri Zmŕtvychvstalom nemá miesto strach / Mk 16, 16

932 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstalý Kristus – naša istota / Jn 20, 1-9

903 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zvrat vo viere / Jn 20, 19-29

1362 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aký je môj vzťah k viere? / Lk 24, 35-48

2082 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Stála potreba Dobrého pastiera / Kňaz / Jn 10, 11-18

2112 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Spoločenstvo s Kristom / Jn 15, 1-8

1580 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pravá láska / Jn 15, 9-17

1501 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktuálnosť nanebovstúpenia Pána / Mk 16, 15-20

1147 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Svet potrebuje pokoj a jednotu / Jn 17, 11-19

1832 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Duch Svätý v dejinách Cirkvi / Zoslanie Ducha Svätého / Jn 15,26-27:6,12-15

1032 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznávať tajomstvo Najsvätejšej Trojice / Mt 28, 16-20

1089 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Verejná úcta telu a krvi Ježiša / Mk 14,12-16.22-26

683 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nedeľa je Boží dar / Mk 2, 23-3,6

1288 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bože, obnov moje srdce / Najsvätejšie Srdce Ježišovo / Jn 19, 31-37

1319 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Diabol je realita / Mk 3, 20-35

1620 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Moja Cirkev / Mk 4, 26-34

1648 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš – Pán nad búrkami / Mk 4, 35-41

1312 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Viera uzdravuje a lieči / Mk 5, 21-43

1732 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bez sklamania s Ježišom / Mk 6, 6-16

1071 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pán nás posiela hlásať jeho pravdu / Mk 6, 7-13

1286 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pre život dôležité / Mk 6, 30-34

1384 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nasýtenie zástupu / Mk 6, 34-44

1320 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš je chlieb života / Eucharistia

1661 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zrieknime sa šomrania / Jn 6, 41-51

1338 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pohľad na Nanebovzatú / Nanebovzatie Panny Márie / Lk 1,39-56

746 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Sila Eucharistie / Jn 6,51-58

2039 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Korene a príčiny nevery / Jn 6,60-69

1277 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš odsudzuje pretvárku a pokrytectvo / Mk 7,1-8.14-15.21-23

1304 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš – lekár duše i tela / Mk 7, 31-37

1482 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Za koho pokladám Ježiša? / Mk 8, 27-35

1433 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš nám pripomína poníženosť / Mk 9, 30-37

1546 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Jednota duše a tela kresťana / Mk 9, 38-43.45.47-48

1395 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Manželstvo v Božom pláne / Mk 10, 2-16

2331 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Živé Božie slovo pre náš život / Mk 10, 17-30

1614 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Misie – vec srdca / Mk 10, 35-45

1988 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zdravé oči duše i tela / Mk 10,46-52

1195 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Hlavný príkaz / Mk 12, 28b-34

1448 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Všetko obetovať / Mk 12, 38-44

2048 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Staroba / Mk 13, 24-32

1802 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prvé, jediné a večné Kráľovstvo / Krista Kráľa / Jn 18, 33b-37

1437 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Čas nášho vykúpenia / Lk 21,25-28,34-36

1281 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Advent nás učí žiť v realite s Kristom / Lk 3, 10-18

1625 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mária prichádza k nám a prináša nám dieťa Ježiša / Lk 1, 39-45

1411 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pozrieť sa Pravde do tváre / Vianoce / Jn 1, 1-18

1401 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Všedný deň viery / sv. Štefan / Mt 10, 17-22

1407 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nový rok – neopakovateľná možnosť znova začať / Lk 2,16-21

1200 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Čo chce od nás Boh v tomto roku? / Jn 1, 1-18

710 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Venujme pozornosť rodine našich dní / Lk 2, 41-52

1259 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Krstné záväzky / Lk 3, 15-16.21-22

3185 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Význam osobnej premeny / Jn 2,1-11

1283 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktuálny vzťah k Svätému písmu / Lk 1,1-4;4,14-21

1198 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prijať prorokov Ježiša / Lk 4, 21-30

1666 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dar povolania / Lk 5, 1-11

1606 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pochopme Ježišove blahoslavenstvá / Lk 6, 17.20-26

634 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pripomeňme si príkaz lásky / Lk 6, 27-38

1278 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Realita pokušenia / Lk 4, 1-13

1160 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Premena závisí aj od počutia / Lk 9, 28b-36

1274 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mať správny postoj k pokániu / Lk 13, 1-9

1411 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Stále aktuálny fenomén “márnotratný syn“ / Lk 15,1-3.11-32

1512 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milosrdenstvo / Jn 8, 1-11

1732 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť / Kvetná nedeľa / Lk 22, 14-23,56

1175 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježišova láska lieči a uzdravuje / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

1217 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristova smrť za náš život / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42

1260 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstanie Krista – najväčšia historická udalosť / Lk 24, 1-12

916 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstanie Krista sa nás bytostne dotýka / Jn 20, 1-9

955 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prijmime Ježiša, otvorme mu dvere srdca / Mt 28, 8-15

1454 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš prináša pokoj / Jn 20, 19-31

1803 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vedieť a chcieť počúvať pomáha viere / Lk 24, 13-35

1288 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Boh si volá / Jn 10, 27-30

1460 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nielen výzva k novému prikázaniu navzájom sa milovať / Jn 13,31-33a.34-35

1552 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prijmime a zachovajme Kristov pokoj / Jn 14, 23-29

1435 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kresťan má byť svedkom neba / Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 46-53

1483 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš hovorí, aby všetci jedno boli / Jn 17, 20-26

1358 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Misie na Slovensku a Duch Svätý / Jn 14,15-16.23b-26

1586 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Tajomstvo nášho vzťahu s Bohom / Najsvätejšia Trojica / Jn 16, 12-15

1389 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus v Eucharistii medzi nami / Lk 9,11-17

1312 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť svedkom radosti / Najsvätejšie Srdce / Lk 15, 3-7

927 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Boh rešpektuje slobodu človeka / Primície / Lk 9, 51-62

2289 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vyznanie viery / Lk 9, 18-24

1371 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť blížnym / Lk 10, 25-37

1670 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Miesto modlitby v našom živote / Lk 11, 1-13

1376 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Význam nedele / Lk 12,13-21

1428 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Žiť v prítomnosti Božej / Lk 12, 32-48

1533 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dôslednosť viery / Lk 14, 25-33

1419 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Časovosť dnešného sviatku / Sedembolestná P. Mária / Lk 2, 33-35

1032 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milosrdenstvo / Lk 15, 1-32

1739 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mať správny vzťah k Bohu aj k mamone / Lk 16,1-13

1392 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bohatstvo a chudoba / Lk 16, 19-31

1779 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Starosť o vieru / Lk 17, 5-10

1299 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vďačnosť sa vypláca / Lk 17, 11-19

1796 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vytrvať v rozhovore s Bohom / Lk 18, 1-8

1315 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Učme sa kajúcne modliť / Lk 18, 9-14

1273 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Stretnutie s Bohom / Lk 19, 1-10

1501 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Verím v živého Boha / Lk 20, 27-38

1429 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nedať sa zviesť a oklamať / Lk 21, 5-19

1944 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Inaugurácia Božieho kráľovstva / Krista Kráľa / Lk 23, 35-43

1355 / 0 
09.09.2003 -

Myšlienky... 184/2003
Téma: Peniaze očami Biblie

1209 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet