27.september 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Náhle som zakúsil ticho ako niečiu prítomnosť. V srdci ticha bol ten, ktorý je sám tichom a pokojom.

~Georges Bernanos ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.11.2003 -

Homília
Téma: Chlieb života / Mt 14, 13–21

1642 / 0 
07.11.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť za vieru / Mt 15, 21–28

2182 / 0 
07.11.2003 -

Myšlienky... 231/2003
Téma: Lk 16, 19-31

1839 / 0 
07.11.2003 -

Myšlienky... 232/2003
Téma: Lk 8, 5-15

1341 / 0 
07.11.2003 -

Myšlienky... 233/2003
Téma: Lk 16, 19-31

1426 / 0 
07.11.2003 -

Myšlienky... 234/2003
Téma: Zbor archanjela Michala a ostatných beztelesných mocností / Anjel

2956 / 0 
29.10.2003 -

Myšlienky... 230/2003
Svetlá cintorínov – svetlá nádeje na vzkriesenie

1987 / 0 
28.10.2003 -

Homília
Téma: Hovorme o svätosti / Mt 5, 1–12a

2073 / 0 
28.10.2003 -

Homília
Téma: Večné zatratenie / Spomienka na všetkých verných zosnulých / Mt 25, 1–13

3287 / 0 
28.10.2003 -

Myšlienky... 228/2003
Téma: Lk 10, 25-37

1496 / 0 
28.10.2003 -

Myšlienky... 229/2003
Svetlo cintorínov – svetlo vzkrieseného Krista / Smrť / Vzkriesenie

1447 / 0 
27.10.2003 -

Homília
Téma: Ježiš čaká od nás odpoveď: Za koho ma pokladáte vy? / Mt 16, 13–20

1885 / 0 
27.10.2003 -

Myšlienky... 226/2003
Téma: Lk 8, 4-15

1140 / 0 
27.10.2003 -

Myšlienky... 227/2003
Téma: Lk 12, 16-21

1661 / 0 
24.10.2003 -

Homília
Téma: Slová a činy / Mt 21, 28–32

1609 / 0 
24.10.2003 -

Myšlienky... 224/2003
Téma: Lk 10, 30-37

1539 / 0 
24.10.2003 -

Myšlienky... 225/2003
Lk 7, 11-17

1595 / 0 
23.10.2003 -

Homília
Téma: Učme sa úcte / Mt 21,33–43

1358 / 0 
23.10.2003 -

Myšlienky... 221/2003
Téma: Lk 13, 6-9

1417 / 0 
23.10.2003 -

Myšlienky... 222/2003
Téma: Dôvera / Strach / Mt 28, 20

1474 / 0 
23.10.2003 -

Myšlienky... 223/2003
Téma: Lk 13, 1-9

1582 / 0 
20.10.2003 -

Homília
Téma: Spravodlivá odmena / Mt 20, 1–16

1476 / 0 
20.10.2003 -

Myšlienky... 219/2003
Téma: Lk 7, 11-16

1753 / 0 
20.10.2003 -

Myšlienky... 220/2003
Téma: Lk 14, 7-11

1387 / 0 
16.10.2003 -

Homília
Téma: Potrebujeme rásť vo viere / Mt 14, 22–33

1760 / 0 
16.10.2003 -

Myšlienky... 217/2003
Téma: Lk 6, 31-36

1616 / 0 
16.10.2003 -

Myšlienky... 218/2003
Téma: Lk 15, 4-10 / Mt 18, 12-14

2069 / 0 
15.10.2003 -

Homília
Téma: Vedieť prijať kríž / Mt 16, 21–27

2037 / 0 
15.10.2003 -

Myšlienky... 215/2003
Téma: Mk 4, 24-34

1520 / 0 
15.10.2003 -

Myšlienky... 216/2003
Téma: Mt 7, 3-5 / Lk 6, 39-42

3593 / 0 
14.10.2003 -

Myšlienky... 214/2003
Téma: Nasledovanie Krista / Svedectvo / Sv. Demeter

1445 / 0 
10.10.2003 -

Homília
Téma: Význam a potreba bratského napomenutia / Mt 18, 15–20

1486 / 0 
10.10.2003 -

Homília
Téma: Odstrániť hnev zo svojho života / Mt 18, 21–35

1951 / 0 
10.10.2003 -

Myšlienky... 212/2003
Téma: Lk 6, 37-45

1402 / 0 
10.10.2003 -

Myšlienky... 213/2003
Téma: Lk 11, 5-8

2383 / 0 
08.10.2003 -

Homília
Téma: Zaangažovanosť kresťana / Mt 13, 1–23

1569 / 0 
08.10.2003 -

Myšlienky... 209/2003
Téma: Lk 10, 25-37

1515 / 0 
08.10.2003 -

Myšlienky... 210/2003
Téma: Lk 7, 41-43

1390 / 0 
08.10.2003 -

Myšlienky... 211/2003
Téma: Mk 10, 17-30

1679 / 0 
07.10.2003 -

Homília
Téma: Na prvé miesto v živote dajme Boha / Mt 10, 37– 42

1465 / 0 
07.10.2003 -

Myšlienky... 206/2003
Téma: Lk 6, 27-36

1385 / 0 
07.10.2003 -

Myšlienky... 207/2003
Téma: Mk 4, 26-29

1342 / 0 
07.10.2003 -

Myšlienky... 208/2003
Téma: Mk 10, 17-31

1597 / 0 
06.10.2003 -

Homília
Téma: Túžba získať Božie kráľovstvo / Mt 13, 44–52

1766 / 0 
06.10.2003 -

Myšlienky... 204/2003
Téma: Povolanie rybárov / Lk 5, 1-11

2994 / 0 
06.10.2003 -

Myšlienky... 205/2003
Téma: Mk 13, 33-37 / Lk 12, 35-40 / Mt 24, 42-44

2144 / 0 
04.10.2003 -

Homília
Téma: Kedy nie je viera nepríjemná? / Mt 11, 25– 30

1588 / 0 
04.10.2003 -

Myšlienky... 202/2003
Téma: Lk 7, 11-17

1752 / 0 
04.10.2003 -

Myšlienky... 203/2003
Téma: Mt 20, 1-16

1638 / 0 
30.09.2003 -

Homília
Téma: Nebojte sa Boha! / Mt 10, 26–33

1492 / 0 
30.09.2003 -

Myšlienky... 199/2003
Téma: Mt 21, 28-32

1623 / 0 
30.09.2003 -

Myšlienky... 200/2003
Téma: Ochrana presvätej Bohorodičky

1241 / 0 
30.09.2003 -

Myšlienky... 201/2003
Téma: Uzdravenie Kanaánčanky / Mt 15, 21-28

1643 / 0 
26.09.2003 -

Myšlienky... 197/2003
Téma: Mt 25, 14-30

1478 / 0 
26.09.2003 -

Myšlienky... 198/2003
Téma: Mt 25, 14-30 / Lk 19, 12-27

1745 / 0 
26.09.2003 -

Homília
Téma: Byť kresťanom znamená byť aj dobrým občanom / Mt 22, 15–21

1481 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Liturgia / Modlitba tretej antifóny

1466 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Človek / Obraz o sebe a inom

1861 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 1, 18 – 25

2039 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Hlásať Evanjelium

1842 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Prečo a ako evanjelizovať?

1572 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Odvaha evanjelizovať / Ježiš Kristus – prvý a najväčší hlásateľ evanjelia

1490 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Nová evanjelizácia – jej aspekty

2315 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Nová evanjelizácia – jej obsah a úloha laikov

1643 / 0 
24.09.2003 -

Homília
Téma: Pozor na tabu / Mt 5, 17–37

1540 / 0 
24.09.2003 -

Myšlienky... 195/2003
Téma: Mt 25, 1-13

2091 / 0 
24.09.2003 -

Myšlienky... 196/2003
Téma: Podobenstvo o talentoch / Mt 25, 14-30

1920 / 0 
22.09.2003 -

Myšlienky... 193/2003
Téma: Mt 22, 34-46

1250 / 0 
22.09.2003 -

Myšlienky... 194/2003
Téma: Mt 21, 33-44 / Mk 12, 1-12 / Lk 20, 9-19

2753 / 0 
22.09.2003 -

Homília
Téma: Správne milovať / Mt 5, 38–48

1671 / 0 
19.09.2003 -

Homília
Téma: Uznať Ježiša za svojho Boha / Mt 22, 1–14

1391 / 0 
19.09.2003 -

Myšlienky... 191/2003
Téma: Zatiahni na hlbinu! / Evanjelizácia / Lk 5, 4

1472 / 0 
19.09.2003 -

Myšlienky... 192/2003
Téma: Mt 22, 1-14

1708 / 0 
18.09.2003 -

Myšlienky... 190/2003
Téma: Vy ste soľ zeme / Duchovný život / Mt 5, 13

1788 / 0 
18.09.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť za udelené dary / Mt 25, 14–30

1517 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Viac poznať a realizovať príkaz lásky / Mt 22, 34–40

1385 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: S nádejou začíname nový cirkevný rok / Lk 21, 25-28.34-36

1390 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Advent a cesta / Lk 3, 1-6

2120 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Zužitkovať advent / Lk 3,10-18

1625 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Mária a advent / Lk 1, 39-45

2981 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Ježiša Krista sa nedá nikým a ničím nahradiť. / Lk 2, 1 -14

1504 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Sviatky narodenia Pána Ježiša využime na pravé obohatenie. / Jn 1, 1-18

1394 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Potrebuje svet svedkov? Vzor sv. Štefana diakona? / Mt 10, 17-22

2004 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Čomu sa učiť od Svätej rodiny / Lk 2, 41-52

1518 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Začnime s Máriou k Ježišovi / Nech už aj začiatok Nového roka je prežitý v náš prospech. / Lk 2, 16-21

1021 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Boh sa nám dáva poznať / Mt 2, 1-12

2048 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Krst kresťana zaväzuje k životu viery, nádeje a lásky / Mt 3, 13-17

4568 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš zázrakom v Káne dáva dôkaz svojho božstva / Jn 2, 1-11

1872 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať Sväté písmo znamená poznať Boha. / Lk 1,1-4;4,14-21

1650 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Prijať Krista znamená zrieknuť sa seba, hriechu a všetkého zla. / Lk 4, 21-30

1490 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nasledovať Ježiša nie je jednoduchá záležitosť. / Lk 5, 1-11

1791 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Čo pre nás znamenajú slová blahoslavený a beda? / Lk 6, 17.20-26

1297 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Čnosťou milosrdenstva proti hnevu / Lk 6, 27-38

1795 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Prejavy telesné i duchovné hovoria o vzťahu k Bohu, duši, sebe i blížnym. / Lk 6, 39-45

1456 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nepodľahneš pokušeniu / Pôst / Lk 4, 1-13

3492 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Premenenie Pána – stále memento pre vzrast a upevnenie viery. / Lk 9, 28b-36

1831 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Výzva pôstneho obdobia k pokániu je časová. / Lk 13, 1-9

2548 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pôstna doba je čas uvedomiť si, že náš Boh je dobrý. / Lk 15, 1-3.11-32

2946 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pôstny čas je možné využiť k návratu k Bohu. / Jn 8, 1-11

2533 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Dráma, bez ktorej by nebolo nášho vykúpenia. / Kvetná nedeľa / Lk 22,14-23,56

1536 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet