19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Prší na spravodlivého i nespravodlivého, ale na spravodlivého viac, pretože mu nespravodlivý ukradol dáždnik.”

~JOHN BOWEN ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Nová evanjelizácia – jej aspekty

2197 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Nová evanjelizácia – jej obsah a úloha laikov

1601 / 0 
24.09.2003 -

Homília
Téma: Pozor na tabu / Mt 5, 17–37

1469 / 0 
24.09.2003 -

Myšlienky... 195/2003
Téma: Mt 25, 1-13

1980 / 0 
24.09.2003 -

Myšlienky... 196/2003
Téma: Podobenstvo o talentoch / Mt 25, 14-30

1770 / 0 
22.09.2003 -

Myšlienky... 193/2003
Téma: Mt 22, 34-46

1174 / 0 
22.09.2003 -

Myšlienky... 194/2003
Téma: Mt 21, 33-44 / Mk 12, 1-12 / Lk 20, 9-19

2500 / 0 
22.09.2003 -

Homília
Téma: Správne milovať / Mt 5, 38–48

1587 / 0 
19.09.2003 -

Homília
Téma: Uznať Ježiša za svojho Boha / Mt 22, 1–14

1332 / 0 
19.09.2003 -

Myšlienky... 191/2003
Téma: Zatiahni na hlbinu! / Evanjelizácia / Lk 5, 4

1374 / 0 
19.09.2003 -

Myšlienky... 192/2003
Téma: Mt 22, 1-14

1584 / 0 
18.09.2003 -

Myšlienky... 190/2003
Téma: Vy ste soľ zeme / Duchovný život / Mt 5, 13

1715 / 0 
18.09.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť za udelené dary / Mt 25, 14–30

1436 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Viac poznať a realizovať príkaz lásky / Mt 22, 34–40

1301 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: S nádejou začíname nový cirkevný rok / Lk 21, 25-28.34-36

1293 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Advent a cesta / Lk 3, 1-6

1961 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Zužitkovať advent / Lk 3,10-18

1510 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Mária a advent / Lk 1, 39-45

2691 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Ježiša Krista sa nedá nikým a ničím nahradiť. / Lk 2, 1 -14

1415 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Sviatky narodenia Pána Ježiša využime na pravé obohatenie. / Jn 1, 1-18

1289 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Potrebuje svet svedkov? Vzor sv. Štefana diakona? / Mt 10, 17-22

1862 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Čomu sa učiť od Svätej rodiny / Lk 2, 41-52

1436 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Začnime s Máriou k Ježišovi / Nech už aj začiatok Nového roka je prežitý v náš prospech. / Lk 2, 16-21

960 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Boh sa nám dáva poznať / Mt 2, 1-12

1942 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Krst kresťana zaväzuje k životu viery, nádeje a lásky / Mt 3, 13-17

4329 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš zázrakom v Káne dáva dôkaz svojho božstva / Jn 2, 1-11

1672 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať Sväté písmo znamená poznať Boha. / Lk 1,1-4;4,14-21

1542 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Prijať Krista znamená zrieknuť sa seba, hriechu a všetkého zla. / Lk 4, 21-30

1399 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nasledovať Ježiša nie je jednoduchá záležitosť. / Lk 5, 1-11

1574 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Čo pre nás znamenajú slová blahoslavený a beda? / Lk 6, 17.20-26

1214 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Čnosťou milosrdenstva proti hnevu / Lk 6, 27-38

1608 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Prejavy telesné i duchovné hovoria o vzťahu k Bohu, duši, sebe i blížnym. / Lk 6, 39-45

1280 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nepodľahneš pokušeniu / Pôst / Lk 4, 1-13

3250 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Premenenie Pána – stále memento pre vzrast a upevnenie viery. / Lk 9, 28b-36

1598 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Výzva pôstneho obdobia k pokániu je časová. / Lk 13, 1-9

2304 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pôstna doba je čas uvedomiť si, že náš Boh je dobrý. / Lk 15, 1-3.11-32

2740 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pôstny čas je možné využiť k návratu k Bohu. / Jn 8, 1-11

2439 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Dráma, bez ktorej by nebolo nášho vykúpenia. / Kvetná nedeľa / Lk 22,14-23,56

1439 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – pravé telo a krv Ježiša Krista / Veľký štvrtok / Jn 13, 1-15

2204 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Kríž oslovuje / Veľký piatok / Jn 18, 1-19.4

1684 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš žije / Veľkonočná nedeľa / Lk 24, 1-12

1310 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Najväčší sviatok Cirkvi / Veľkonočná nedeľa / Jn 20, 1-9

1092 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstalý dáva zmysel žiť / Veľkonočný pondelok / Mt 28, 8-15

1651 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nedeľa Božieho milosrdenstva / Jn 20, 19-31

2316 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš sýti duše i telá / Jn 21, 1-19

1412 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Je kňaz ešte dobrým pastierom? / Jn 10, 27-3

1820 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Na lásku aj nelásku odpovedajme láskou / Jn 13,31-33a.34.35

1545 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: V Duchu Svätom zachovávať Božie slovo / Jn 14, 23-29

1589 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Viera nás vedie k Bohu / Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 46-53

2338 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Jednota v Kristovi nás robí bratov a sestry / Jn 17, 20-26

1625 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Duch Svätý a my / Zoslanie Ducha Svätého / Jn 14, 15-16.23b-26

1667 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus poodhalil tajomstvo Boha / Najsvätejšia Trojica / Jn 16, 12-19

1300 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Hold Kristovi v Eucharistii pod spôsobmi chleba a vína / Lk 9, 11b-17

1306 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Hľadajme a objavujme Božie milosrdenstvo / Lk 7, 36-8.3

2675 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nestačí len vyznať, ale aj nasledovať / Lk 9, 18-24

1430 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Byť kresťanom cez prázdniny a dovolenku / Lk 9, 51-62

1462 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Všetci sme pozvaní k apoštolátu / Lk 10, 1-12. 17-20

2767 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Viem, kto je môj blížny? / Lk 10, 25-37

1472 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Priorita nášho vzťahu k Bohu a k blížnym / Lk 10, 38-42

1634 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Modlitba moja každodenná / Lk 11, 1-13

2152 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Mať kresťanský vzťah k bohatstvu a chudobe / Lk 12, 13-21

1851 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Umenie žiť / Lk 12, 32-48

1688 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Kristov pokoj a rozdelenie / Lk 12, 49-59

1504 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Koľko bude spasených? / Lk 13, 22-30

1516 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pýcha a pokora / Lk 14, 1.7-14

1617 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pokora sa páči Bohu / Lk 14, 25-33

1734 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať učenie o nanebovzatí Panny Márie / Nanebovzatie Panny Márie / Lk 1, 1-42

744 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pomôcť získať milosrdenstvo / Lk 15, 1-32

1599 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ako sa dá a nedá slúžiť Bohu a mamone / Lk 16, 1-13

1445 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nech nám bohatstvo nezastrie oči pred núdzou blížnych / Lk 16, 19-31

1539 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pracovať na svojej viere / Lk 17, 5-10

1308 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Vďačnosť / Lk 17, 11-19

2424 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Vytrvalá modlitba / Lk 18, 1-8

1578 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pýcha a pokora sa nás bytostne dotýkajú / Lk 18, 9-14

2812 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Konverzia / Lk 18, 9-14

1272 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Stále aktuálna téma: zmŕtvychvstanie / Lk 20, 27-38

1291 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Vytrvať do konca / Lk 21, 5-19

1462 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš Kristus je Kráľ / Krista Kráľa / Lk 23, 35-43

3901 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Sviatok všetkých svätých / Mt 5, 1-12a

5180 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš nielen ukazuje cestu / Spomienka na všetkých zosnulých veriacich / Jn 14, 1-6

2607 / 0 
17.09.2003 -

Myšlienky... 188/2003
Téma: Podobenstvo o svadbe kráľovho syna / Mt 22, 2-14

1389 / 0 
17.09.2003 -

Myšlienky... 189/2003
Téma: Najväčšie prikázanie. Kristus, Dávidov syn a Pán. / Mt 22, 35-46

1197 / 0 
16.09.2003 -

Myšlienky... 187/2003
Téma: Podmienky evanjelizácie / Apoštolát

1273 / 0 
12.09.2003 -

Myšlienky... 186/2003
Téma: Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža / Jn 19,6-11;13-20;25-28a;.30b-35

4080 / 0 
10.09.2003 -

Myšlienky... 185/2003
Téma: Ako nasledovať Ježiša / Mk 8,34 – 9,1

1772 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Effeta – otvor sa! / Ježiš nás vyzýva prijať ho ako svojho Boha a Pána. / Mk 7, 31-37

1494 / 0 
09.09.2003 -

Príhovor
Téma: Sedembolestnej Panny Márie - Patrónky Slovenska

2440 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať a nasledovať Ježiša / Mk 8,27-35

1398 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť prvým znamená slúžiť / Mk 9, 30-37

1457 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť / Mk 9, 38-43.45.47-48

1623 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Sme deti farnosti / Farnosť, ktorú volám “moja“. / Mk 10, 2-12

3647 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bohatstvo nesmie byť prekážkou spásy / Mk 10, 17-30

1869 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Spolupráca na misijnom poli / Misijná nedeľa / Mk 10, 35-45

2178 / 0 
09.09.2003 -

Príhovor
Téma: Misie

1211 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus vstal z mŕtvych, aleluja / 16, 1-8

752 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus zmŕtvychvstaním nám dáva nádej / Jn 20, 1-9

840 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kto verí a kto neverí? / Je potrebné veriť? / Jn 20, 19-31

1703 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Staňme sa svedkami Zmŕtvychvstalého / Lk 24, 35-48

1502 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potrebuje svet pastierov? / Jn 10, 11-18

1492 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Rozhoduje spojenie s Ježišom / Jn 15, 1-8

1973 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet