26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Priateľa hľadáme dlho, neľahko ho nachádzame a ťažko si ho udržiavame.”

~SV. HIERONYM ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
10.10.2003 -

Homília
Téma: Odstrániť hnev zo svojho života / Mt 18, 21–35

1837 / 0 
10.10.2003 -

Myšlienky... 212/2003
Téma: Lk 6, 37-45

1301 / 0 
10.10.2003 -

Myšlienky... 213/2003
Téma: Lk 11, 5-8

2279 / 0 
08.10.2003 -

Homília
Téma: Zaangažovanosť kresťana / Mt 13, 1–23

1498 / 0 
08.10.2003 -

Myšlienky... 209/2003
Téma: Lk 10, 25-37

1459 / 0 
08.10.2003 -

Myšlienky... 210/2003
Téma: Lk 7, 41-43

1332 / 0 
08.10.2003 -

Myšlienky... 211/2003
Téma: Mk 10, 17-30

1590 / 0 
07.10.2003 -

Homília
Téma: Na prvé miesto v živote dajme Boha / Mt 10, 37– 42

1388 / 0 
07.10.2003 -

Myšlienky... 206/2003
Téma: Lk 6, 27-36

1303 / 0 
07.10.2003 -

Myšlienky... 207/2003
Téma: Mk 4, 26-29

1266 / 0 
07.10.2003 -

Myšlienky... 208/2003
Téma: Mk 10, 17-31

1502 / 0 
06.10.2003 -

Homília
Téma: Túžba získať Božie kráľovstvo / Mt 13, 44–52

1687 / 0 
06.10.2003 -

Myšlienky... 204/2003
Téma: Povolanie rybárov / Lk 5, 1-11

2743 / 0 
06.10.2003 -

Myšlienky... 205/2003
Téma: Mk 13, 33-37 / Lk 12, 35-40 / Mt 24, 42-44

1963 / 0 
04.10.2003 -

Homília
Téma: Kedy nie je viera nepríjemná? / Mt 11, 25– 30

1505 / 0 
04.10.2003 -

Myšlienky... 202/2003
Téma: Lk 7, 11-17

1536 / 0 
04.10.2003 -

Myšlienky... 203/2003
Téma: Mt 20, 1-16

1538 / 0 
30.09.2003 -

Homília
Téma: Nebojte sa Boha! / Mt 10, 26–33

1422 / 0 
30.09.2003 -

Myšlienky... 199/2003
Téma: Mt 21, 28-32

1509 / 0 
30.09.2003 -

Myšlienky... 200/2003
Téma: Ochrana presvätej Bohorodičky

1185 / 0 
30.09.2003 -

Myšlienky... 201/2003
Téma: Uzdravenie Kanaánčanky / Mt 15, 21-28

1546 / 0 
26.09.2003 -

Myšlienky... 197/2003
Téma: Mt 25, 14-30

1423 / 0 
26.09.2003 -

Myšlienky... 198/2003
Téma: Mt 25, 14-30 / Lk 19, 12-27

1631 / 0 
26.09.2003 -

Homília
Téma: Byť kresťanom znamená byť aj dobrým občanom / Mt 22, 15–21

1419 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Liturgia / Modlitba tretej antifóny

1406 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Človek / Obraz o sebe a inom

1824 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 1, 18 – 25

1903 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Hlásať Evanjelium

1793 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Prečo a ako evanjelizovať?

1525 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Odvaha evanjelizovať / Ježiš Kristus – prvý a najväčší hlásateľ evanjelia

1434 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Nová evanjelizácia – jej aspekty

2204 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Nová evanjelizácia – jej obsah a úloha laikov

1602 / 0 
24.09.2003 -

Homília
Téma: Pozor na tabu / Mt 5, 17–37

1470 / 0 
24.09.2003 -

Myšlienky... 195/2003
Téma: Mt 25, 1-13

1992 / 0 
24.09.2003 -

Myšlienky... 196/2003
Téma: Podobenstvo o talentoch / Mt 25, 14-30

1801 / 0 
22.09.2003 -

Myšlienky... 193/2003
Téma: Mt 22, 34-46

1179 / 0 
22.09.2003 -

Myšlienky... 194/2003
Téma: Mt 21, 33-44 / Mk 12, 1-12 / Lk 20, 9-19

2511 / 0 
22.09.2003 -

Homília
Téma: Správne milovať / Mt 5, 38–48

1590 / 0 
19.09.2003 -

Homília
Téma: Uznať Ježiša za svojho Boha / Mt 22, 1–14

1335 / 0 
19.09.2003 -

Myšlienky... 191/2003
Téma: Zatiahni na hlbinu! / Evanjelizácia / Lk 5, 4

1383 / 0 
19.09.2003 -

Myšlienky... 192/2003
Téma: Mt 22, 1-14

1606 / 0 
18.09.2003 -

Myšlienky... 190/2003
Téma: Vy ste soľ zeme / Duchovný život / Mt 5, 13

1717 / 0 
18.09.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť za udelené dary / Mt 25, 14–30

1450 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Viac poznať a realizovať príkaz lásky / Mt 22, 34–40

1309 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: S nádejou začíname nový cirkevný rok / Lk 21, 25-28.34-36

1305 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Advent a cesta / Lk 3, 1-6

1967 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Zužitkovať advent / Lk 3,10-18

1517 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Mária a advent / Lk 1, 39-45

2701 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Ježiša Krista sa nedá nikým a ničím nahradiť. / Lk 2, 1 -14

1419 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Sviatky narodenia Pána Ježiša využime na pravé obohatenie. / Jn 1, 1-18

1292 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Potrebuje svet svedkov? Vzor sv. Štefana diakona? / Mt 10, 17-22

1866 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Čomu sa učiť od Svätej rodiny / Lk 2, 41-52

1439 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Začnime s Máriou k Ježišovi / Nech už aj začiatok Nového roka je prežitý v náš prospech. / Lk 2, 16-21

960 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Boh sa nám dáva poznať / Mt 2, 1-12

1945 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Krst kresťana zaväzuje k životu viery, nádeje a lásky / Mt 3, 13-17

4337 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš zázrakom v Káne dáva dôkaz svojho božstva / Jn 2, 1-11

1681 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať Sväté písmo znamená poznať Boha. / Lk 1,1-4;4,14-21

1547 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Prijať Krista znamená zrieknuť sa seba, hriechu a všetkého zla. / Lk 4, 21-30

1405 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nasledovať Ježiša nie je jednoduchá záležitosť. / Lk 5, 1-11

1608 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Čo pre nás znamenajú slová blahoslavený a beda? / Lk 6, 17.20-26

1224 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Čnosťou milosrdenstva proti hnevu / Lk 6, 27-38

1625 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Prejavy telesné i duchovné hovoria o vzťahu k Bohu, duši, sebe i blížnym. / Lk 6, 39-45

1295 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nepodľahneš pokušeniu / Pôst / Lk 4, 1-13

3266 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Premenenie Pána – stále memento pre vzrast a upevnenie viery. / Lk 9, 28b-36

1603 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Výzva pôstneho obdobia k pokániu je časová. / Lk 13, 1-9

2319 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pôstna doba je čas uvedomiť si, že náš Boh je dobrý. / Lk 15, 1-3.11-32

2746 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pôstny čas je možné využiť k návratu k Bohu. / Jn 8, 1-11

2444 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Dráma, bez ktorej by nebolo nášho vykúpenia. / Kvetná nedeľa / Lk 22,14-23,56

1443 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – pravé telo a krv Ježiša Krista / Veľký štvrtok / Jn 13, 1-15

2207 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Kríž oslovuje / Veľký piatok / Jn 18, 1-19.4

1687 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš žije / Veľkonočná nedeľa / Lk 24, 1-12

1312 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Najväčší sviatok Cirkvi / Veľkonočná nedeľa / Jn 20, 1-9

1094 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstalý dáva zmysel žiť / Veľkonočný pondelok / Mt 28, 8-15

1653 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nedeľa Božieho milosrdenstva / Jn 20, 19-31

2324 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš sýti duše i telá / Jn 21, 1-19

1415 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Je kňaz ešte dobrým pastierom? / Jn 10, 27-3

1824 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Na lásku aj nelásku odpovedajme láskou / Jn 13,31-33a.34.35

1550 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: V Duchu Svätom zachovávať Božie slovo / Jn 14, 23-29

1594 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Viera nás vedie k Bohu / Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 46-53

2339 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Jednota v Kristovi nás robí bratov a sestry / Jn 17, 20-26

1629 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Duch Svätý a my / Zoslanie Ducha Svätého / Jn 14, 15-16.23b-26

1672 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus poodhalil tajomstvo Boha / Najsvätejšia Trojica / Jn 16, 12-19

1304 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Hold Kristovi v Eucharistii pod spôsobmi chleba a vína / Lk 9, 11b-17

1306 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Hľadajme a objavujme Božie milosrdenstvo / Lk 7, 36-8.3

2690 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nestačí len vyznať, ale aj nasledovať / Lk 9, 18-24

1441 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Byť kresťanom cez prázdniny a dovolenku / Lk 9, 51-62

1468 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Všetci sme pozvaní k apoštolátu / Lk 10, 1-12. 17-20

2788 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Viem, kto je môj blížny? / Lk 10, 25-37

1487 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Priorita nášho vzťahu k Bohu a k blížnym / Lk 10, 38-42

1650 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Modlitba moja každodenná / Lk 11, 1-13

2171 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Mať kresťanský vzťah k bohatstvu a chudobe / Lk 12, 13-21

1868 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Umenie žiť / Lk 12, 32-48

1700 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Kristov pokoj a rozdelenie / Lk 12, 49-59

1520 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Koľko bude spasených? / Lk 13, 22-30

1519 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pýcha a pokora / Lk 14, 1.7-14

1627 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pokora sa páči Bohu / Lk 14, 25-33

1763 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať učenie o nanebovzatí Panny Márie / Nanebovzatie Panny Márie / Lk 1, 1-42

750 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pomôcť získať milosrdenstvo / Lk 15, 1-32

1604 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ako sa dá a nedá slúžiť Bohu a mamone / Lk 16, 1-13

1453 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nech nám bohatstvo nezastrie oči pred núdzou blížnych / Lk 16, 19-31

1546 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet