4.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Kríž je kritická situácia lásky.

~H. U. von Balthasar ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznajme v láske svoju spásu / Slová o láske nestačia, sú potrebné činy. / Jn 3, 14-21

1448 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prežiť pôst ako kresťan znamená chcieť vidieť Ježiša a žiť s Ježišom. / Jn 12, 20-33

2459 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vidieť zmysel trpieť s Ježišom / Trpieť s Ježišom obohacuje kresťana. / Mk 14,1-15,47

1032 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Večera, na ktorú sa len nespomína / Zelený štvrtok / Mk 14,1-15,47

1199 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kríž – znamenie našej spásy / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42

1347 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pozor, aby sme nepodcenili vieru / Mk 6, 1-6

1315 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať svoje miesto, kde ma Boh posiela / Mk 6, 7-13

1215 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potreba správne odpočívať / Mk 6, 30-34

1471 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potreba sýtiť seba i druhých Božím slovom a Eucharistiou / Jn 6, 1-15

1906 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb života / Jn 6, 35

2153 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb z neba / Jn 6, 41-51

1878 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb života / Jn 6, 51-58

2135 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Za kým kráčam v živote? / Jn 6, 60-69

1351 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zrieknime sa farizejského správania / Mk 7, 1-8.14-15.21-23

1312 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Chcel by som, Pane… / Prejavme svoju vieru a prosme. / Mk 10, 46-52

1617 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milovať Boha, blížneho i seba / Príkaz lásky nestráca na aktuálnosti. / Mk 12, 28b-34

1758 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vernosť voči Bohu / Byť verný Bohu znamená byť verný v maličkostiach. / Mk 12, 38-44

1636 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť vždy pripravený na stretnutie s Bohom. / Mk 13, 24-32

1348 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kráľ a Kráľovstvo pre všetkých / Jn 18, 33b-37

1344 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bdejte! Aktuálne slovo na začiatku cirkevného roka / Mk 13, 33-37

1609 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať zmysel svojho života / Mk 1, 1-8

1559 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nestarnúca krása / Nepoškvrnené počatie Panny Márie / Lk 1,26-38

1052 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznám, kto som pred Bohom? / Jn 1,6-8.19-28

968 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Význam kresťanského svedectva / Lk 1, 26-38

1614 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Narodil sa nám Spasiteľ, Kristus Pán / Vianoce / Lk 2, 1-14

3159 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nezabudnime vracať sa k Bohu, chváliť ho a oslavovať / Vianoce / Jn 1,1-18

1394 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť svedkom Krista / sv. Štefan / Mt 10, 17-22

1042 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: V rodine platia Božie zákony / Lk 2,22-40

1282 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nový rok – neopakovateľná možnosť znova začať / Lk 2, 16-21

1424 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Krst je životný program / Mk 1, 7-11

4206 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Povolanie kresťana / Jn 1,35-42

1843 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vážna výzva / Mk 1, 14-20

1433 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Učil ich ako ten, čo má moc / Mk 1, 21-28

1545 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš lekár / Mk 1, 29-39

1494 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mať jasno ohľadom pokušenia / Mk 1, 12-15

1580 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš nás pozýva k zmene života / Mt 6, 1-6.16-18

1378 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pôst je čas duchovnej obnovy / Mk 9, 2-10

2061 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Posilnime si úctu k svojej duši / Jn 2, 13-25

1324 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš je naším znamením / Jn 3, 14-21

1303 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vďaka, Ježiš, za lásku k nám / Spoveď / Jn 12, 20-33

1371 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Postoj k Trpiacemu / Kvetná nedeľa / Mk 14, 1-15,47

1058 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktívna účasť na svätej omši / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

1089 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Buď pozdravený, svätý kríž / Veľký piatok / Jn 18,1-19.19,42

1366 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pri Zmŕtvychvstalom nemá miesto strach / Mk 16, 16

906 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstalý Kristus – naša istota / Jn 20, 1-9

884 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zvrat vo viere / Jn 20, 19-29

1298 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aký je môj vzťah k viere? / Lk 24, 35-48

2055 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Stála potreba Dobrého pastiera / Kňaz / Jn 10, 11-18

2088 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Spoločenstvo s Kristom / Jn 15, 1-8

1549 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pravá láska / Jn 15, 9-17

1482 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktuálnosť nanebovstúpenia Pána / Mk 16, 15-20

1115 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Svet potrebuje pokoj a jednotu / Jn 17, 11-19

1787 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Duch Svätý v dejinách Cirkvi / Zoslanie Ducha Svätého / Jn 15,26-27:6,12-15

1015 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznávať tajomstvo Najsvätejšej Trojice / Mt 28, 16-20

1074 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Verejná úcta telu a krvi Ježiša / Mk 14,12-16.22-26

659 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nedeľa je Boží dar / Mk 2, 23-3,6

1273 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bože, obnov moje srdce / Najsvätejšie Srdce Ježišovo / Jn 19, 31-37

1291 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Diabol je realita / Mk 3, 20-35

1586 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Moja Cirkev / Mk 4, 26-34

1629 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš – Pán nad búrkami / Mk 4, 35-41

1291 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Viera uzdravuje a lieči / Mk 5, 21-43

1713 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bez sklamania s Ježišom / Mk 6, 6-16

1064 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pán nás posiela hlásať jeho pravdu / Mk 6, 7-13

1272 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pre život dôležité / Mk 6, 30-34

1366 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nasýtenie zástupu / Mk 6, 34-44

1290 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš je chlieb života / Eucharistia

1632 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zrieknime sa šomrania / Jn 6, 41-51

1325 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pohľad na Nanebovzatú / Nanebovzatie Panny Márie / Lk 1,39-56

721 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Sila Eucharistie / Jn 6,51-58

1998 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Korene a príčiny nevery / Jn 6,60-69

1263 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš odsudzuje pretvárku a pokrytectvo / Mk 7,1-8.14-15.21-23

1278 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš – lekár duše i tela / Mk 7, 31-37

1469 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Za koho pokladám Ježiša? / Mk 8, 27-35

1421 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš nám pripomína poníženosť / Mk 9, 30-37

1527 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Jednota duše a tela kresťana / Mk 9, 38-43.45.47-48

1375 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Manželstvo v Božom pláne / Mk 10, 2-16

2311 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Živé Božie slovo pre náš život / Mk 10, 17-30

1580 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Misie – vec srdca / Mk 10, 35-45

1962 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zdravé oči duše i tela / Mk 10,46-52

1182 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Hlavný príkaz / Mk 12, 28b-34

1435 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Všetko obetovať / Mk 12, 38-44

2024 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Staroba / Mk 13, 24-32

1787 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prvé, jediné a večné Kráľovstvo / Krista Kráľa / Jn 18, 33b-37

1389 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Čas nášho vykúpenia / Lk 21,25-28,34-36

1268 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Advent nás učí žiť v realite s Kristom / Lk 3, 10-18

1607 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mária prichádza k nám a prináša nám dieťa Ježiša / Lk 1, 39-45

1392 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pozrieť sa Pravde do tváre / Vianoce / Jn 1, 1-18

1380 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Všedný deň viery / sv. Štefan / Mt 10, 17-22

1375 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nový rok – neopakovateľná možnosť znova začať / Lk 2,16-21

1193 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Čo chce od nás Boh v tomto roku? / Jn 1, 1-18

699 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Venujme pozornosť rodine našich dní / Lk 2, 41-52

1246 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Krstné záväzky / Lk 3, 15-16.21-22

3152 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Význam osobnej premeny / Jn 2,1-11

1258 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktuálny vzťah k Svätému písmu / Lk 1,1-4;4,14-21

1182 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prijať prorokov Ježiša / Lk 4, 21-30

1627 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dar povolania / Lk 5, 1-11

1567 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pochopme Ježišove blahoslavenstvá / Lk 6, 17.20-26

622 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pripomeňme si príkaz lásky / Lk 6, 27-38

1257 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Realita pokušenia / Lk 4, 1-13

1139 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Premena závisí aj od počutia / Lk 9, 28b-36

1246 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet