27.september 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Našim najväčším učiteľom náboženstva je naše svedomie. Svedomie nás učí nielen to, že Boh je, ale i to, čo je. Dáva našej mysli skutočný Boží obraz, merítko dobra a zla ako merítko Božie a zákonník mravných povinností. Svedomie nám predstavuje Boha ako spravodlivého Sudcu.

~J.H. Newman ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
05.04.2004 -

Homília
Téma: Zelený štvrtok / Jn 13, 1–15

1645 / 0 
05.04.2004 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Kríž - znamenie a nádej až do konca čias / Jn 18,1-19,42

3970 / 0 
05.04.2004 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Hodnota Kristovho kríža / Jn 18,1–19,42

2953 / 0 
05.04.2004 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Zomrel za nás z lásky / Jn 18,1–19,42

3569 / 0 
24.03.2004 -

Myšlienky... 29/2004
Téma: Mk 9, 17-31

2095 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Duševná slepota / Jn 9, 1–41

1879 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Ježiš vracia zrak / Každý hriech ničí náš pohľad na Božie dielo / Jn 9, 1-41

1727 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Prijmime každého, kto prichádza medzi nás / Jn 9, 1– 41

1389 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Istota nášho vzkriesenia je Ježiš / Jn 11, 1– 45

1225 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Zvestovania Pána / Boh chce našu spoluprácu / Lk 1,26–38

1009 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Pochopiť svoje umieranie / Jn 11, 1–45

1271 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Smrť hovorí aj o láske / Jn 11, 1-45

2013 / 0 
24.03.2004 -

Myšlienky... 30/2004
Téma: Zvestovanie presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

1087 / 0 
24.03.2004 -

Myšlienky... 31/2004
Téma: Mk 10, 32b-45

1528 / 0 
12.03.2004 -

Homília
Téma: Naša potreba stretnúť sa s Kristom / Jn 4, 5–22

2072 / 0 
12.03.2004 -

Homília
Téma: Pôstnu dobu využiť na prehĺbenie svojho vzťahu ku krstu / Jn 4, 5-42

4618 / 0 
12.03.2004 -

Myšlienky... 28/2004
Téma: Mk 8,34 – 9,1

1536 / 0 
06.03.2004 -

Myšlienky... 27/2004
Téma: Kresťan / Nebo / Flp 3, 18-20

2467 / 0 
05.03.2004 -

Príhovor
Téma: Nanebovstúpenie ako kľúč k ozrejmeniu dôstojnosti človeka.

3861 / 0 
04.03.2004 -

Myšlienky... 26/2004
Téma: Existuje ešte hriech?

1645 / 0 
04.03.2004 -

Príhovor
Téma: Pôst / Prvá pôstna nedeľa / Ikona

2951 / 0 
03.03.2004 -

Myšlienky... 23/2004
Téma: Jn 1, 43-51

1609 / 0 
03.03.2004 -

Homília
Téma: S Ježišom sa nesmieme báť / Mt 17,1– 9

1394 / 0 
03.03.2004 -

Homília
Téma: Vážne pozrime na Ukrižovaného / Mk 9, 2–10

1255 / 0 
03.03.2004 -

Homília
Téma: Pozvanie k osobnej premene / Mt 17, 1-9

1664 / 0 
03.03.2004 -

Myšlienky... 24/2004
Téma: Mk 2, 1-12

1667 / 0 
03.03.2004 -

Myšlienky... 25/2004
Téma: Žiť lásku, ktorú Boh od nás očakáva / Láska / Mt 5, 46-47

2037 / 0 
25.02.2004 -

Homília
Téma: Hriech – vec veľmi vážna / Mt 4, 1–11

1641 / 0 
25.02.2004 -

Homília
Téma: Pokušenie / Kto formuje svoje svedomie, zvíťazí v čase pokušenia / Mt 4, 1-11

2157 / 0 
25.02.2004 -

Homília
Téma: Víťazstvo nad pokušením / Mt 4, 1– 11

2548 / 0 
25.02.2004 -

Myšlienky... 20/2004
Téma: Pôstny program kresťana / Mk 8, 34-35

3027 / 0 
25.02.2004 -

Myšlienky... 21/2004
Téma: Ako prežívať veľký pôst?

2122 / 0 
25.02.2004 -

Myšlienky... 22/2004
Téma: Askéza v pôste – začiatok Veľkého pôstu

2431 / 0 
21.02.2004 -

Myšlienky... 18/2004
Téma: Mt 6, 14-21 / Vydávať svedectvo

1720 / 0 
21.02.2004 -

Myšlienky... 19/2004
Téma: Pôst je doba pokánia

1941 / 0 
16.02.2004 -

Myšlienky... 17/2004
Téma: Stať sa „patronus Libri“ / Lk 1, 3

1180 / 0 
14.02.2004 -

Homília
Téma: Návod na večný život / Krista Kráľa / Mt 25, 31–46

2483 / 0 
14.02.2004 -

Homília
Téma: Ježiš žiada od svojich vernosť / Mt 21, 33–43

1495 / 0 
14.02.2004 -

Homília
Téma: Kristus Kráľ pozýva ku sebe všetkých / Mt 25, 31–46

1537 / 0 
14.02.2004 -

Homília
Téma: Syn človeka – Pastier, Kráľ, Sudca / Mt 25, 31-46

1973 / 0 
14.02.2004 -

Myšlienky... 16/2004
Téma: Mt 25, 31-46

1489 / 0 
07.02.2004 -

Myšlienky... 14/2004
Téma: Lk 15, 11-32

1311 / 0 
07.02.2004 -

Myšlienky... 15/2004
Téma: Lk 15, 11-32

1323 / 0 
31.01.2004 -

Homília
Téma: Obetovanie Pána / Obeta a staroba / Lk 2, 22–40

2004 / 0 
31.01.2004 -

Homília
Téma: Obetovanie Pána / Panna Mária je naším vzorom služby a obety / Lk 2,22–40

3000 / 0 
31.01.2004 -

Myšlienky... 13/2004
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1730 / 0 
28.01.2004 -

Homíla
Téma: Vydať svedectvo viery / Jn 1, 29–34

1487 / 0 
28.01.2004 -

Homília
Téma: Ježiš oslovuje všetkých / Mt 4, 12–23

1969 / 0 
28.01.2004 -

Homília
Téma: Radostný návod na večný život / Mt 5,1– 12

1376 / 0 
28.01.2004 -

Homília
Téma: Kresťan, si soľ a svetlo?/ Mt 5, 13–16

1610 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 8/2004
Téma: Miera Božej lásky / Láska / Jn 3, 13-17

1788 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 9/2004
Téma: Čo je prekážkou modlitby? / Modlitba / Mt 18, 19-20

1582 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 10/2004
Téma: Eliáš / Sila modlitby / Modlitba / Jak 5, 16

1928 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 11/2004
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

1397 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 12/2004
Téma: Lk 18, 10-14

1303 / 0 
24.01.2004 -

Myšlienky... 7/2004
Téma: Lk 19, 1-10

1351 / 0 
16.01.2004 -

Myšlienky... 5/2004
Téma: Lk 18, 18-27

1215 / 0 
16.01.2004 -

Myšlienky... 6/2004
Téma: Lk 18, 35-43

1604 / 0 
10.01.2004 -

Myšlienky... 4/2004
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

2536 / 0 
09.01.2004 -

Homília
Téma: Panna Mária Karmelská – sviatok / Lk 1, 26-38

1274 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Ísť za Ježišom / Mt 2, 1-12

1049 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Prežiť svoj krst / Mt 3, 13-17

1272 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Traja králi / Boh si nás vedie / Mt 2, 1–12

1221 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Prežiť svoj krst / Mt 3, 13–17

1379 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Zaangažovanosť kresťana - záležitosť viery, nádeje a lásky / Mt 2, 1-12

1047 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Krst kresťana zaväzuje k životu viery, nádeje a lásky / Mt 3, 13-17

2826 / 0 
04.01.2004 -

Myšlienky... 3/2004
Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

3370 / 0 
03.01.2004 -

Myšlienky... 2/2004
Téma: Nedeľa pred Bohozjavením / Hriech / Mk 1, 1-8

2209 / 0 
02.01.2004 -

Myšlienky... 1/2004
Téma: Nový rok / Lk 2, 52

1447 / 0 
31.12.2003 -

Myšlienky... 251/2003
Téma: Koniec roka / Silvester / Mk 8, 33 / Rim 8, 28

1900 / 0 
30.12.2003 -

Myšlienky... 249/2003
Téma: Nový rok / Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 20-21;40-52

1480 / 0 
30.12.2003 -

Myšlienky... 250/2003
Téma: Koniec roka / Silvester

1978 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Lk 2,1–14

1091 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Vianoce / Jn 1, 1–18

1987 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Svätá rodina / Mt 2,13–15.19–23

1737 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána Ježiša / Vianoce / Lk 2, 1–14

1742 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Jn 1, 1–18

1010 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Sviatok svätého Štefana – prvého mučeníka / Mt 10,17–22

1440 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Svätá rodina / Mt 2,13–15.19–23

2229 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Vianoce / Lk 2, 1-14

2536 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Vianoce / Lk 2, 15-20

1899 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Sviatok sv. Štefana, prvomučeníka / Mt 10,17-22

2598 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa / Mt 2,13-15.19-23

1283 / 0 
25.12.2003 -

Myšlienky... 246/2003
Téma: Zbor presvätej Bohorodičky / Mt 2, 13-23

1566 / 0 
25.12.2003 -

Myšlienky... 247/2003
Téma: Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana / Mt 21, 33-42

2083 / 0 
25.12.2003 -

Myšlienky... 248/2003
Téma: Nedeľa po Narodení Pána / Mt 2, 13-23

4315 / 0 
19.12.2003 -

Meditácia
Téma: Len v mlčaní a tichu možno stretnúť a počuť Pána Boha

1662 / 0 
19.12.2003 -

Myšlienky... 243/2003
Téma: Zvestujeme vám veľkú radosť... / Vianoce

2855 / 0 
19.12.2003 -

Myšlienky... 244/2003
Téma: Mt 1, 1-25

1685 / 0 
19.12.2003 -

Myšlienky... 245/2003
Téma: Narodenie Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista podľa tela / Vianoce / Mt 2, 1-12

6250 / 0 
06.12.2003 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie Panny Márie / Mária chce byť naším vzorom

3831 / 0 
06.12.2003 -

Myšlienky... 241/2003
Téma: Lk 12, 16-21

1532 / 0 
06.12.2003 -

Myšlienky... 242/2003
Téma: Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

2447 / 0 
04.12.2003 -

Myšlienky... 239/2003
Téma: Nášho otca svätého Mikuláša

1786 / 0 
04.12.2003 -

Myšlienky... 240/2003
Téma: Nepoškvrnená – pôvodný model krásy / Nepoškvrnené počatie

2797 / 0 
27.11.2003 -

Homília
Téma: Život viery je neustály boj / Mt 13, 24– 43

1992 / 0 
27.11.2003 -

Myšlienky... 235/2003
Téma: Lk 8, 26-39

1437 / 0 
27.11.2003 -

Myšlienky... 236/2003
Téma: Lk 8, 40-56

1607 / 0 
27.11.2003 -

Myšlienky... 237/2003
Téma: Lk 10, 25-37

1809 / 0 
27.11.2003 -

Myšlienky... 238/2003
Téma: Láska k nepriateľom

1593 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet