10.december 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Svätosť znamená nielen to, že Kristus je vo mne, ale aj to, že ja ho sprostredkúvam iným. Mojím pričinením milujú ľudia Krista, a keď hľadia na mňa, uvidia vo mne Krista.”


~FULTON SHEEN~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
29.06.2004 -

Myšlienky... 75/2004
Téma: Hnev / Nm 20, 10

1637 / 0 
28.06.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13–19

4325 / 0 
28.06.2004 -

Myšlienky... 74/2004
Téma: Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13-19

3773 / 0 
23.06.2004 -

Myšlienky... 72/2004
Téma: Zachariáš

1068 / 0 
23.06.2004 -

Homília
Téma: Narodenie svätého Jána Krstiteľa / Ján Krstiteľ – požehnané dieťa / Lk 1,57–66.80

4331 / 0 
23.06.2004 -

Myšlienky... 73/2004
Téma: Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána / Lk 1, 24-25;57-68;76;80

3340 / 0 
21.06.2004 -

Myšlienky... 69/2004
Téma: Duchovný život / Rim 8, 9-11

2126 / 0 
21.06.2004 -

Myšlienky... 70/2004
Téma: Klamstvo / Pravda / Kol 3, 9-10

2064 / 0 
21.06.2004 -

Myšlienky... 71/2004
Téma: Bdelosť / Blížny / Mk 5, 22-34

3019 / 0 
19.06.2004 -

Myšlienky... 66/2004
Téma: Manželstvo

1682 / 0 
19.06.2004 -

Homília
Téma: Ježišovi i ľuďom sa páči poníženosť / Mt 23, 1-12

1784 / 0 
19.06.2004 -

Homília
Téma: Vysporiadať sa so strachom / Mt 10, 26-33

1574 / 0 
19.06.2004 -

Homília
Téma: Kto vás prijíma, mňa prijíma – kto Máriu prijíma, mňa prijíma / Mt 10, 37-42

1364 / 0 
19.06.2004 -

Homília
Téma: Paradox lásky / Učenie Krista neprekáža pravej láske, naopak / Mt 10, 37-42

1514 / 0 
19.06.2004 -

Myšlienky... 67/2004
Téma: Mt 13, 47-50

1416 / 0 
19.06.2004 -

Myšlienky... 68/2004
Téma: Mt 6, 22-33

1783 / 0 
18.06.2004 -

Myšlienky... 65/2004
Téma: Kristus / Jn 3, 16

1536 / 0 
16.06.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Božského Srdca Ježišovho / Mt 11, 25–30

1261 / 0 
16.06.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Božského Srdca Ježišovho / Mt 11, 25–30 / Mám srdce?

1426 / 0 
16.06.2004 -

Myšlienky... 64/2004
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí – Najsvätejšieho Ježišovho Srdca

676 / 0 
12.06.2004 -

Homília
Téma: Povolanie – vec nás všetkých / Primície / Mt 9,36–10, 8

2899 / 0 
12.06.2004 -

Myšlienky... 63/2004
Téma: Povolanie prvých učeníkov / Mt 4, 18-23

3250 / 0 
09.06.2004 -

Homília
Téma: Odstráňme krízu k Eucharistii / Jn 6,51–58

1562 / 0 
09.06.2004 -

Homília
Téma: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi / Jn 3,16-18

1207 / 0 
09.06.2004 -

Myšlienky... 62/2004
Téma: Slávnostné klaňanie sa prečistím tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista – Najsvätejšej Eucharistie / Jn 6, 48-54

4179 / 0 
31.05.2004 -

Myšlienky... 61/2004
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice

1572 / 0 
24.05.2004 -

Myšlienky... 60/2004
Téma: Evanjelizácia / Kresťanstvo / Svedectvo / Mt 5, 16 / Flp 2, 15

3974 / 0 
23.05.2004 -

Myšlienky... 59/2004
Téma: Povzbudenie / Slovo / Prís 12, 25

2396 / 0 
27.04.2004 -

Homília
Téma: Čo mi hovorí sviatosť kňazstva? / Jn 10, 1-10

3580 / 0 
27.04.2004 -

Myšlienky... 55/2004
Téma: O dobrom pastierovi / Jn 10, 1-30

2322 / 0 
27.04.2004 -

Myšlienky... 56/2004
Téma: O dobrom pastierovi / Jn 10, 1-30

2443 / 0 
27.04.2004 -

Myšlienky... 57/2004
Téma: Jn 10, 1-18

3181 / 0 
27.04.2004 -

Myšlienky... 58/2004
Téma: Duchovný život / Kríza / Ž 77

3155 / 0 
26.04.2004 -

Myšlienky... 53/2004
Téma: Lk 18, 1-8

1401 / 0 
26.04.2004 -

Myšlienky... 54/2004
Téma: Dôležitosť modlitby / Modlitba

1220 / 0 
24.04.2004 -

Homília
Téma: Jn 14, 1–12

1661 / 0 
24.04.2004 -

Homília
Téma: Jn 14, 15–21

1431 / 0 
24.04.2004 -

Myšlienky... 51/2004
Téma: Nedeľa Myronosičiek / Mk 15,42 - 16,8

1972 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Láska – prameň vernosti / Jn 15, 9-12

2923 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Bez lásky sa nedá žiť / Mt 22, 34-40

3496 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Jednota / Jn 17, 20-26

2822 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Trvalá jednota / Mk 10, 6-9

2829 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ovocím prežívanej lásky je radosť / Jn 15, 9-12

3044 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Poďakovanie za jednotu v láske / Jn 17, 20-26

2886 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ježiš – vzor obetavej lásky / Jn 15, 12-16

2818 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Zdieľanie spoločného osudu v jednom tele / Mk 10, 1-12

3598 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Poukázať na jednotu v manželstve/ Mk 10,7

2875 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Odpustenie / Jn 8, 1-11

2853 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Manželstvo ako sviatosť / Mt 19, 3-6

3013 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Nerozlučnosť manželstva / Mt 19, 3-6

2822 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Pravá láska / Mk 10, 6-9

4090 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Na spoločnej ceste dialógom / Mt 19, 3-6

2821 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Manželská láska / Mk 10, 6-9

2858 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Modlitba – záruka rastu v láske / Jn 15, 12-16

3767 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Svetlo sveta a soľ zeme / Mt 5, 13-16

2991 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Mystérium lásky – opravdivá láska je viac ako život / Mt 19, 3-9

3289 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Niektoré štíty sa dajú dosiahnuť iba spoločne / Mk 10, 6-9

2971 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Áno Bohu, áno láske / Jn 13, 34

3038 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Nerozlučnosť manželstva / Mk 10, 7-9

2866 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Cesta s Kristom v manželstve / Jn 6, 60-69

2961 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Láska a manželstvo /1 Kor 13, 1-13

3220 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Buďte milosrdní a majte lásku / Lk 6, 27-38

2981 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ježišova ponuka lásky / Lk 10, 27

2950 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Životné šťastie / Jn 2, 1-12

6285 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Čo zabezpečí šťastné manželstvo? / Lk 10, 30-37

4102 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Oheň som prišiel vrhnúť na zem... / Lk 12, 49-51

2906 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Starosť o druhého / Lk 10, 38-42

3184 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Milujte sa navzájom / 1 Kor 12, 31-13, 8a; Jn 15, 12-16

2857 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ostaňte v mojej láske / Jn 15, 9-12

3346 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Je láska prikázaním? / Mt 22, 35-40

4602 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Dom na skale / Mt 7, 21-27

10248 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Nerozlučnosť manželstva / Mt 19, 5-6

5014 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Pevný základ / Mt 7, 21. 24-25

7173 / 0 
24.04.2004 -

Myšlienky... 52/2004
Téma: Dôležitosť duchovného čítania / Čítanie

1120 / 0 
23.04.2004 -

Myšlienky... 50/2004
Téma: Dobro / Láska k nepriateľom / Modlitba / Mt 5, 44

2882 / 0 
22.04.2004 -

Myšlienky... 48/2004
Téma: Milosť / Obrátenie / Život / Jn 3, 16-17

2803 / 0 
22.04.2004 -

Myšlienky... 49/2004
Téma: Hnev / Mt 5, 21-26

1631 / 0 
21.04.2004 -

Myšlienky... 47/2004
Téma: Boj / Modlitba / 1 Pt 5, 8-9 / Ž 5

2192 / 0 
20.04.2004 -

Meditácia
Téma: Vzkriesený Pán / Mária Magdaléna / Jn 20, 11-23

1738 / 0 
20.04.2004 -

Myšlienky... 46/2004
Téma: Svätého slávneho veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja / Kresťanstvo / Pravda / Svedectvo

3520 / 0 
19.04.2004 -

Myšlienky... 45/2004
Téma: Spása / 1 Kor 15, 1-5 / Gal 1, 6-9

1582 / 0 
17.04.2004 -

Myšlienky... 43/2004
Téma: Bázeň / Mt 10, 28 / Hebr 12, 29

1300 / 0 
17.04.2004 -

Myšlienky... 44/2004
Téma: Múdrosť / Prís 2, 1-9

1835 / 0 
15.04.2004 -

Myšlienky... 41/2004
Téma: Hriech / Maličkosť / Prís 3, 7-12 / Hebr 12, 15

1115 / 0 
15.04.2004 -

Myšlienky... 42/2004
Téma: Nedeľa Tomášova / Svedectvo / Viera / Jn 20, 19-31

2906 / 0 
13.04.2004 -

Myšlienky... 39/2004
Téma: Odmena / Sláva / Uznanie / 1 Sam 30, 11-18 / Jn 6, 9 / Lk 19, 33 / Lk 22, 11 / Sk 23, 16-22

1504 / 0 
13.04.2004 -

Myšlienky... 40/2004
Téma: Sľub / Dt 31, 6 / Hebr 13, 5-6

934 / 0 
12.04.2004 -

Myšlienky... 38/2004
Téma: Utorok svetlého týždňa / Lk 24, 12-35

1159 / 0 
09.04.2004 -

Myšlienky... 37/2004
Téma: Kríž / Mk 15, 16-21 / Lk 9, 23

2896 / 0 
08.04.2004 -

Homília
Téma: Kristovo zmŕtvychvstanie je naša nádej / Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Mt 28, 1– 10

3634 / 0 
08.04.2004 -

Homília
Téma: Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Jn 20, 1– 9

4281 / 0 
08.04.2004 -

Homília
Téma: Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Mt 28, 8–15

6013 / 0 
08.04.2004 -

Myšlienky... 35/2004
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Jn 1, 1-17

3269 / 0 
08.04.2004 -

Myšlienky... 36/2004
Téma: Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Jn 1, 18-28

4768 / 0 
07.04.2004 -

Myšlienky... 32/2004
Téma: Bdelosť / Múdrosť / Skutok / Zodpovednosť

1805 / 0 
07.04.2004 -

Myšlienky... 33/2004
Téma: Hriech / Odpustenie / Lk 22, 48

1787 / 0 
07.04.2004 -

Homília
Téma: Kristovo zmŕtvychvstanie nás učí / Pascha / Vzkriesenie / Mt 28, 1–10

1752 / 0 
07.04.2004 -

Myšlienky... 34/2004
Téma: Pokušenie / Ef 6, 13-17

1292 / 0 
05.04.2004 -

Homília
Téma: Zelený štvrtok / Jn 13, 1–15

1530 / 0 
05.04.2004 -

Homília
Téma: Zelený štvrtok / Jn 13, 1–15

1607 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet