11.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Teraz, keď kňazov už nevešajú, nezabíjajú a nemučia, jeden z tých málo prostriedkov, čo nám zostáva na posvätenie, je znášať iných kňazov. Bolesť už nie taká prudká, ale dlhšia.

~Bruce Marshall ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
09.04.2004 -

Myšlienky... 37/2004
Téma: Kríž / Mk 15, 16-21 / Lk 9, 23

2668 / 0 
08.04.2004 -

Homília
Téma: Kristovo zmŕtvychvstanie je naša nádej / Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Mt 28, 1– 10

3424 / 0 
08.04.2004 -

Homília
Téma: Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Jn 20, 1– 9

3961 / 0 
08.04.2004 -

Homília
Téma: Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Mt 28, 8–15

5679 / 0 
08.04.2004 -

Myšlienky... 35/2004
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Jn 1, 1-17

3099 / 0 
08.04.2004 -

Myšlienky... 36/2004
Téma: Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Jn 1, 18-28

4349 / 0 
07.04.2004 -

Myšlienky... 32/2004
Téma: Bdelosť / Múdrosť / Skutok / Zodpovednosť

1715 / 0 
07.04.2004 -

Myšlienky... 33/2004
Téma: Hriech / Odpustenie / Lk 22, 48

1683 / 0 
07.04.2004 -

Homília
Téma: Kristovo zmŕtvychvstanie nás učí / Pascha / Vzkriesenie / Mt 28, 1–10

1621 / 0 
07.04.2004 -

Myšlienky... 34/2004
Téma: Pokušenie / Ef 6, 13-17

1224 / 0 
05.04.2004 -

Homília
Téma: Zelený štvrtok / Jn 13, 1–15

1384 / 0 
05.04.2004 -

Homília
Téma: Zelený štvrtok / Jn 13, 1–15

1407 / 0 
05.04.2004 -

Homília
Téma: Zelený štvrtok / Jn 13, 1–15

1519 / 0 
05.04.2004 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Kríž - znamenie a nádej až do konca čias / Jn 18,1-19,42

3757 / 0 
05.04.2004 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Hodnota Kristovho kríža / Jn 18,1–19,42

2856 / 0 
05.04.2004 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Zomrel za nás z lásky / Jn 18,1–19,42

3431 / 0 
24.03.2004 -

Myšlienky... 29/2004
Téma: Mk 9, 17-31

2002 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Duševná slepota / Jn 9, 1–41

1689 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Ježiš vracia zrak / Každý hriech ničí náš pohľad na Božie dielo / Jn 9, 1-41

1625 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Prijmime každého, kto prichádza medzi nás / Jn 9, 1– 41

1316 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Istota nášho vzkriesenia je Ježiš / Jn 11, 1– 45

1164 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Zvestovania Pána / Boh chce našu spoluprácu / Lk 1,26–38

959 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Pochopiť svoje umieranie / Jn 11, 1–45

1203 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Smrť hovorí aj o láske / Jn 11, 1-45

1922 / 0 
24.03.2004 -

Myšlienky... 30/2004
Téma: Zvestovanie presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

998 / 0 
24.03.2004 -

Myšlienky... 31/2004
Téma: Mk 10, 32b-45

1433 / 0 
12.03.2004 -

Homília
Téma: Naša potreba stretnúť sa s Kristom / Jn 4, 5–22

1991 / 0 
12.03.2004 -

Homília
Téma: Pôstnu dobu využiť na prehĺbenie svojho vzťahu ku krstu / Jn 4, 5-42

4437 / 0 
12.03.2004 -

Myšlienky... 28/2004
Téma: Mk 8,34 – 9,1

1470 / 0 
06.03.2004 -

Myšlienky... 27/2004
Téma: Kresťan / Nebo / Flp 3, 18-20

2351 / 0 
05.03.2004 -

Príhovor
Téma: Nanebovstúpenie ako kľúč k ozrejmeniu dôstojnosti človeka.

3730 / 0 
04.03.2004 -

Myšlienky... 26/2004
Téma: Existuje ešte hriech?

1582 / 0 
04.03.2004 -

Príhovor
Téma: Pôst / Prvá pôstna nedeľa / Ikona

2858 / 0 
03.03.2004 -

Myšlienky... 23/2004
Téma: Jn 1, 43-51

1467 / 0 
03.03.2004 -

Homília
Téma: S Ježišom sa nesmieme báť / Mt 17,1– 9

1308 / 0 
03.03.2004 -

Homília
Téma: Vážne pozrime na Ukrižovaného / Mk 9, 2–10

1184 / 0 
03.03.2004 -

Homília
Téma: Pozvanie k osobnej premene / Mt 17, 1-9

1552 / 0 
03.03.2004 -

Myšlienky... 24/2004
Téma: Mk 2, 1-12

1477 / 0 
03.03.2004 -

Myšlienky... 25/2004
Téma: Žiť lásku, ktorú Boh od nás očakáva / Láska / Mt 5, 46-47

1924 / 0 
25.02.2004 -

Homília
Téma: Hriech – vec veľmi vážna / Mt 4, 1–11

1577 / 0 
25.02.2004 -

Homília
Téma: Pokušenie / Kto formuje svoje svedomie, zvíťazí v čase pokušenia / Mt 4, 1-11

2085 / 0 
25.02.2004 -

Homília
Téma: Víťazstvo nad pokušením / Mt 4, 1– 11

2418 / 0 
25.02.2004 -

Myšlienky... 20/2004
Téma: Pôstny program kresťana / Mk 8, 34-35

2885 / 0 
25.02.2004 -

Myšlienky... 21/2004
Téma: Ako prežívať veľký pôst?

2043 / 0 
25.02.2004 -

Myšlienky... 22/2004
Téma: Askéza v pôste – začiatok Veľkého pôstu

2359 / 0 
21.02.2004 -

Myšlienky... 18/2004
Téma: Mt 6, 14-21 / Vydávať svedectvo

1643 / 0 
21.02.2004 -

Myšlienky... 19/2004
Téma: Pôst je doba pokánia

1892 / 0 
16.02.2004 -

Myšlienky... 17/2004
Téma: Stať sa „patronus Libri“ / Lk 1, 3

1125 / 0 
14.02.2004 -

Homília
Téma: Návod na večný život / Krista Kráľa / Mt 25, 31–46

2191 / 0 
14.02.2004 -

Homília
Téma: Ježiš žiada od svojich vernosť / Mt 21, 33–43

1383 / 0 
14.02.2004 -

Homília
Téma: Kristus Kráľ pozýva ku sebe všetkých / Mt 25, 31–46

1430 / 0 
14.02.2004 -

Homília
Téma: Syn človeka – Pastier, Kráľ, Sudca / Mt 25, 31-46

1856 / 0 
14.02.2004 -

Myšlienky... 16/2004
Téma: Mt 25, 31-46

1394 / 0 
07.02.2004 -

Myšlienky... 14/2004
Téma: Lk 15, 11-32

1246 / 0 
07.02.2004 -

Myšlienky... 15/2004
Téma: Lk 15, 11-32

1263 / 0 
31.01.2004 -

Homília
Téma: Obetovanie Pána / Obeta a staroba / Lk 2, 22–40

1850 / 0 
31.01.2004 -

Homília
Téma: Obetovanie Pána / Panna Mária je naším vzorom služby a obety / Lk 2,22–40

2848 / 0 
31.01.2004 -

Myšlienky... 13/2004
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1577 / 0 
28.01.2004 -

Homíla
Téma: Vydať svedectvo viery / Jn 1, 29–34

1390 / 0 
28.01.2004 -

Homília
Téma: Ježiš oslovuje všetkých / Mt 4, 12–23

1838 / 0 
28.01.2004 -

Homília
Téma: Radostný návod na večný život / Mt 5,1– 12

1280 / 0 
28.01.2004 -

Homília
Téma: Kresťan, si soľ a svetlo?/ Mt 5, 13–16

1533 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 8/2004
Téma: Miera Božej lásky / Láska / Jn 3, 13-17

1576 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 9/2004
Téma: Čo je prekážkou modlitby? / Modlitba / Mt 18, 19-20

1467 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 10/2004
Téma: Eliáš / Sila modlitby / Modlitba / Jak 5, 16

1726 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 11/2004
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

1329 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 12/2004
Téma: Lk 18, 10-14

1236 / 0 
24.01.2004 -

Myšlienky... 7/2004
Téma: Lk 19, 1-10

1278 / 0 
16.01.2004 -

Myšlienky... 5/2004
Téma: Lk 18, 18-27

1137 / 0 
16.01.2004 -

Myšlienky... 6/2004
Téma: Lk 18, 35-43

1510 / 0 
10.01.2004 -

Myšlienky... 4/2004
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

2298 / 0 
09.01.2004 -

Homília
Téma: Panna Mária Karmelská – sviatok / Lk 1, 26-38

1148 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Ísť za Ježišom / Mt 2, 1-12

992 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Prežiť svoj krst / Mt 3, 13-17

1165 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Traja králi / Boh si nás vedie / Mt 2, 1–12

1153 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Prežiť svoj krst / Mt 3, 13–17

1286 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Zaangažovanosť kresťana - záležitosť viery, nádeje a lásky / Mt 2, 1-12

987 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Krst kresťana zaväzuje k životu viery, nádeje a lásky / Mt 3, 13-17

2709 / 0 
04.01.2004 -

Myšlienky... 3/2004
Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

3114 / 0 
03.01.2004 -

Myšlienky... 2/2004
Téma: Nedeľa pred Bohozjavením / Hriech / Mk 1, 1-8

2003 / 0 
02.01.2004 -

Myšlienky... 1/2004
Téma: Nový rok / Lk 2, 52

1383 / 0 
31.12.2003 -

Myšlienky... 251/2003
Téma: Koniec roka / Silvester / Mk 8, 33 / Rim 8, 28

1685 / 0 
30.12.2003 -

Myšlienky... 249/2003
Téma: Nový rok / Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 20-21;40-52

1381 / 0 
30.12.2003 -

Myšlienky... 250/2003
Téma: Koniec roka / Silvester

1819 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Lk 2,1–14

976 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Vianoce / Jn 1, 1–18

1836 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Svätá rodina / Mt 2,13–15.19–23

1587 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána Ježiša / Vianoce / Lk 2, 1–14

1539 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Jn 1, 1–18

920 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Sviatok svätého Štefana – prvého mučeníka / Mt 10,17–22

1359 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Svätá rodina / Mt 2,13–15.19–23

2060 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Vianoce / Lk 2, 1-14

2280 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Vianoce / Lk 2, 15-20

1715 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Sviatok sv. Štefana, prvomučeníka / Mt 10,17-22

2429 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa / Mt 2,13-15.19-23

1188 / 0 
25.12.2003 -

Myšlienky... 246/2003
Téma: Zbor presvätej Bohorodičky / Mt 2, 13-23

1427 / 0 
25.12.2003 -

Myšlienky... 247/2003
Téma: Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana / Mt 21, 33-42

1957 / 0 
25.12.2003 -

Myšlienky... 248/2003
Téma: Nedeľa po Narodení Pána / Mt 2, 13-23

4068 / 0 
19.12.2003 -

Meditácia
Téma: Len v mlčaní a tichu možno stretnúť a počuť Pána Boha

1592 / 0 
19.12.2003 -

Myšlienky... 243/2003
Téma: Zvestujeme vám veľkú radosť... / Vianoce

2746 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet