26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Už nie je ďaleko deň, keď si ľudstvo bude musieť vybrať medzi samovraždou a uctievaním Boha.”

~PIERRE TEILHARD DE CHARDIN~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
27.04.2004 -

Myšlienky... 58/2004
Téma: Duchovný život / Kríza / Ž 77

3035 / 0 
26.04.2004 -

Myšlienky... 53/2004
Téma: Lk 18, 1-8

1279 / 0 
26.04.2004 -

Myšlienky... 54/2004
Téma: Dôležitosť modlitby / Modlitba

1168 / 0 
24.04.2004 -

Homília
Téma: Jn 14, 1–12

1569 / 0 
24.04.2004 -

Homília
Téma: Jn 14, 15–21

1339 / 0 
24.04.2004 -

Myšlienky... 51/2004
Téma: Nedeľa Myronosičiek / Mk 15,42 - 16,8

1750 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Láska – prameň vernosti / Jn 15, 9-12

2815 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Bez lásky sa nedá žiť / Mt 22, 34-40

3355 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Jednota / Jn 17, 20-26

2715 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Trvalá jednota / Mk 10, 6-9

2720 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ovocím prežívanej lásky je radosť / Jn 15, 9-12

2896 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Poďakovanie za jednotu v láske / Jn 17, 20-26

2733 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ježiš – vzor obetavej lásky / Jn 15, 12-16

2696 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Zdieľanie spoločného osudu v jednom tele / Mk 10, 1-12

3459 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Poukázať na jednotu v manželstve/ Mk 10,7

2775 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Odpustenie / Jn 8, 1-11

2717 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Manželstvo ako sviatosť / Mt 19, 3-6

2890 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Nerozlučnosť manželstva / Mt 19, 3-6

2695 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Pravá láska / Mk 10, 6-9

3896 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Na spoločnej ceste dialógom / Mt 19, 3-6

2696 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Manželská láska / Mk 10, 6-9

2737 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Modlitba – záruka rastu v láske / Jn 15, 12-16

3516 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Svetlo sveta a soľ zeme / Mt 5, 13-16

2878 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Mystérium lásky – opravdivá láska je viac ako život / Mt 19, 3-9

3125 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Niektoré štíty sa dajú dosiahnuť iba spoločne / Mk 10, 6-9

2823 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Áno Bohu, áno láske / Jn 13, 34

2864 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Nerozlučnosť manželstva / Mk 10, 7-9

2754 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Cesta s Kristom v manželstve / Jn 6, 60-69

2837 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Láska a manželstvo /1 Kor 13, 1-13

3088 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Buďte milosrdní a majte lásku / Lk 6, 27-38

2854 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ježišova ponuka lásky / Lk 10, 27

2831 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Životné šťastie / Jn 2, 1-12

5937 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Čo zabezpečí šťastné manželstvo? / Lk 10, 30-37

3951 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Oheň som prišiel vrhnúť na zem... / Lk 12, 49-51

2797 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Starosť o druhého / Lk 10, 38-42

3061 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Milujte sa navzájom / 1 Kor 12, 31-13, 8a; Jn 15, 12-16

2742 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ostaňte v mojej láske / Jn 15, 9-12

3206 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Je láska prikázaním? / Mt 22, 35-40

4416 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Dom na skale / Mt 7, 21-27

9930 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Nerozlučnosť manželstva / Mt 19, 5-6

4860 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Pevný základ / Mt 7, 21. 24-25

6886 / 0 
24.04.2004 -

Myšlienky... 52/2004
Téma: Dôležitosť duchovného čítania / Čítanie

1066 / 0 
23.04.2004 -

Myšlienky... 50/2004
Téma: Dobro / Láska k nepriateľom / Modlitba / Mt 5, 44

2739 / 0 
22.04.2004 -

Myšlienky... 48/2004
Téma: Milosť / Obrátenie / Život / Jn 3, 16-17

2652 / 0 
22.04.2004 -

Myšlienky... 49/2004
Téma: Hnev / Mt 5, 21-26

1516 / 0 
21.04.2004 -

Myšlienky... 47/2004
Téma: Boj / Modlitba / 1 Pt 5, 8-9 / Ž 5

2126 / 0 
20.04.2004 -

Meditácia
Téma: Vzkriesený Pán / Mária Magdaléna / Jn 20, 11-23

1638 / 0 
20.04.2004 -

Myšlienky... 46/2004
Téma: Svätého slávneho veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja / Kresťanstvo / Pravda / Svedectvo

3384 / 0 
19.04.2004 -

Myšlienky... 45/2004
Téma: Spása / 1 Kor 15, 1-5 / Gal 1, 6-9

1520 / 0 
17.04.2004 -

Myšlienky... 43/2004
Téma: Bázeň / Mt 10, 28 / Hebr 12, 29

1209 / 0 
17.04.2004 -

Myšlienky... 44/2004
Téma: Múdrosť / Prís 2, 1-9

1758 / 0 
15.04.2004 -

Myšlienky... 41/2004
Téma: Hriech / Maličkosť / Prís 3, 7-12 / Hebr 12, 15

1076 / 0 
15.04.2004 -

Myšlienky... 42/2004
Téma: Nedeľa Tomášova / Svedectvo / Viera / Jn 20, 19-31

2614 / 0 
13.04.2004 -

Myšlienky... 39/2004
Téma: Odmena / Sláva / Uznanie / 1 Sam 30, 11-18 / Jn 6, 9 / Lk 19, 33 / Lk 22, 11 / Sk 23, 16-22

1425 / 0 
13.04.2004 -

Myšlienky... 40/2004
Téma: Sľub / Dt 31, 6 / Hebr 13, 5-6

875 / 0 
12.04.2004 -

Myšlienky... 38/2004
Téma: Utorok svetlého týždňa / Lk 24, 12-35

1068 / 0 
09.04.2004 -

Myšlienky... 37/2004
Téma: Kríž / Mk 15, 16-21 / Lk 9, 23

2703 / 0 
08.04.2004 -

Homília
Téma: Kristovo zmŕtvychvstanie je naša nádej / Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Mt 28, 1– 10

3434 / 0 
08.04.2004 -

Homília
Téma: Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Jn 20, 1– 9

3972 / 0 
08.04.2004 -

Homília
Téma: Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Mt 28, 8–15

5697 / 0 
08.04.2004 -

Myšlienky... 35/2004
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Jn 1, 1-17

3110 / 0 
08.04.2004 -

Myšlienky... 36/2004
Téma: Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Jn 1, 18-28

4369 / 0 
07.04.2004 -

Myšlienky... 32/2004
Téma: Bdelosť / Múdrosť / Skutok / Zodpovednosť

1726 / 0 
07.04.2004 -

Myšlienky... 33/2004
Téma: Hriech / Odpustenie / Lk 22, 48

1695 / 0 
07.04.2004 -

Homília
Téma: Kristovo zmŕtvychvstanie nás učí / Pascha / Vzkriesenie / Mt 28, 1–10

1630 / 0 
07.04.2004 -

Myšlienky... 34/2004
Téma: Pokušenie / Ef 6, 13-17

1231 / 0 
05.04.2004 -

Homília
Téma: Zelený štvrtok / Jn 13, 1–15

1391 / 0 
05.04.2004 -

Homília
Téma: Zelený štvrtok / Jn 13, 1–15

1412 / 0 
05.04.2004 -

Homília
Téma: Zelený štvrtok / Jn 13, 1–15

1526 / 0 
05.04.2004 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Kríž - znamenie a nádej až do konca čias / Jn 18,1-19,42

3784 / 0 
05.04.2004 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Hodnota Kristovho kríža / Jn 18,1–19,42

2864 / 0 
05.04.2004 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Zomrel za nás z lásky / Jn 18,1–19,42

3441 / 0 
24.03.2004 -

Myšlienky... 29/2004
Téma: Mk 9, 17-31

2008 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Duševná slepota / Jn 9, 1–41

1694 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Ježiš vracia zrak / Každý hriech ničí náš pohľad na Božie dielo / Jn 9, 1-41

1634 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Prijmime každého, kto prichádza medzi nás / Jn 9, 1– 41

1327 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Istota nášho vzkriesenia je Ježiš / Jn 11, 1– 45

1170 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Zvestovania Pána / Boh chce našu spoluprácu / Lk 1,26–38

964 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Pochopiť svoje umieranie / Jn 11, 1–45

1213 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Smrť hovorí aj o láske / Jn 11, 1-45

1936 / 0 
24.03.2004 -

Myšlienky... 30/2004
Téma: Zvestovanie presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

1002 / 0 
24.03.2004 -

Myšlienky... 31/2004
Téma: Mk 10, 32b-45

1446 / 0 
12.03.2004 -

Homília
Téma: Naša potreba stretnúť sa s Kristom / Jn 4, 5–22

2000 / 0 
12.03.2004 -

Homília
Téma: Pôstnu dobu využiť na prehĺbenie svojho vzťahu ku krstu / Jn 4, 5-42

4446 / 0 
12.03.2004 -

Myšlienky... 28/2004
Téma: Mk 8,34 – 9,1

1477 / 0 
06.03.2004 -

Myšlienky... 27/2004
Téma: Kresťan / Nebo / Flp 3, 18-20

2365 / 0 
05.03.2004 -

Príhovor
Téma: Nanebovstúpenie ako kľúč k ozrejmeniu dôstojnosti človeka.

3741 / 0 
04.03.2004 -

Myšlienky... 26/2004
Téma: Existuje ešte hriech?

1588 / 0 
04.03.2004 -

Príhovor
Téma: Pôst / Prvá pôstna nedeľa / Ikona

2866 / 0 
03.03.2004 -

Myšlienky... 23/2004
Téma: Jn 1, 43-51

1486 / 0 
03.03.2004 -

Homília
Téma: S Ježišom sa nesmieme báť / Mt 17,1– 9

1323 / 0 
03.03.2004 -

Homília
Téma: Vážne pozrime na Ukrižovaného / Mk 9, 2–10

1190 / 0 
03.03.2004 -

Homília
Téma: Pozvanie k osobnej premene / Mt 17, 1-9

1580 / 0 
03.03.2004 -

Myšlienky... 24/2004
Téma: Mk 2, 1-12

1485 / 0 
03.03.2004 -

Myšlienky... 25/2004
Téma: Žiť lásku, ktorú Boh od nás očakáva / Láska / Mt 5, 46-47

1936 / 0 
25.02.2004 -

Homília
Téma: Hriech – vec veľmi vážna / Mt 4, 1–11

1582 / 0 
25.02.2004 -

Homília
Téma: Pokušenie / Kto formuje svoje svedomie, zvíťazí v čase pokušenia / Mt 4, 1-11

2093 / 0 
25.02.2004 -

Homília
Téma: Víťazstvo nad pokušením / Mt 4, 1– 11

2434 / 0 
25.02.2004 -

Myšlienky... 20/2004
Téma: Pôstny program kresťana / Mk 8, 34-35

2896 / 0 
25.02.2004 -

Myšlienky... 21/2004
Téma: Ako prežívať veľký pôst?

2051 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet