27.júl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Všetci, ktorí nedúfajú v iný život, sú pre tento život mŕtvi.”

~JOHANN WOLFGANG GOETHE ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
15.10.2004 -

Myšlienky... 109/2004
Téma: Hriech / Odpustenie / Pokánie / Lk 12, 2

1754 / 0 
15.10.2004 -

Myšlienky... 110/2004
Téma: Streda po nedeli uzdravenia ochrnutého / Sk 14, 6-18 / Život / Ž 145, 9 / 1 Tim 6, 17

916 / 0 
15.10.2004 -

Myšlienky... 111/2004
Téma: Modlitba / Ž 145, 18-19

863 / 0 
15.10.2004 -

Homília
Téma: Ježišova láska víťazí nad pokrytectvom farizejov / Lk 6, 6-11

1521 / 0 
14.10.2004 -

Myšlienky... 104/2004
Téma: Bolesť / Požehnanie / Utrpenie / Vďačnosť

1465 / 0 
14.10.2004 -

Myšlienky... 105/2004
Téma: Lk 5, 32

1046 / 0 
14.10.2004 -

Homília
Téma: Lk 7, 11-17

1882 / 0 
14.10.2004 -

Myšlienky... 106/2004
Téma: Meno / Lk 10, 20

1092 / 0 
14.10.2004 -

Homília
Téma: Ľahostajnosť / Lk 7, 31-35

1493 / 0 
14.10.2004 -

Myšlienky... 107/2004
Téma: Ž 121, 1-2

419 / 0 
14.10.2004 -

Myšlienky... 108/2004
Téma: Lk 7, 11-17 / Ef 2, 1

1616 / 0 
13.10.2004 -

Myšlienky... 102/2004
Téma: Mt 13, 44

1186 / 0 
13.10.2004 -

Myšlienky... 103/2004
Téma: Ef 6, 10-18

1023 / 0 
13.10.2004 -

Homília
Téma: Lk 9, 7-9

1284 / 0 
02.10.2004 -

Myšlienky... 101/2004
Téma: 2 Tim 1, 6-14

531 / 0 
28.09.2004 -

Myšlienky... 99/2004
Téma: Pokušenie / Lk 4, 1-13

1593 / 0 
28.09.2004 -

Myšlienky... 100/2004
Téma: Modloslužba / Lk 4, 8 / Ex 20, 3

1189 / 0 
22.09.2004 -

Myšlienky... 97/2004
Téma: Lk 16, 19-31

1626 / 0 
22.09.2004 -

Myšlienky... 98/2004
Téma: Bohatstvo / Dávanie / Lk 16, 19-31

3013 / 0 
25.08.2004 -

Homília
Téma: Počuť Boha / Boh hovorí a my máme ho počúvať / Mt 13, 1-23

1789 / 0 
25.08.2004 -

Homília
Téma: Realita dobra a zla / Každý človek sa musí rozhodovať medzi dobrom a zlom / Mt 13, 24-43

2569 / 0 
25.08.2004 -

Myšlienky... 95/2004
Téma: Vzchopiť sa!

2353 / 0 
25.08.2004 -

Myšlienky... 96/2004
Téma: Lk 16, 1-13

1902 / 0 
14.08.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie / Lk 1, 39–56

702 / 0 
14.08.2004 -

Homília
Téma: Pravá viera musí kresťana niečo stáť / Mt 16, 21–27

1673 / 0 
14.08.2004 -

Myšlienky... 92/2004
Téma: Mt 18, 23-35

1621 / 0 
14.08.2004 -

Myšlienky... 93/2004
Téma: Buďme pripravení! / Bdelosť / Večný život

1507 / 0 
14.08.2004 -

Myšlienky... 94/2004
Téma: Zosnutie presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Uspenie

1693 / 0 
03.08.2004 -

Homília
Téma: O postoji k vôli Otca / Mt 21, 28-32

1516 / 0 
03.08.2004 -

Homília
Téma: Zodpovednosť za Cirkev / Mt 21, 33-43

3006 / 0 
03.08.2004 -

Myšlienky... 90/2004
Téma: Mt 5, 13

1582 / 0 
03.08.2004 -

Myšlienky... 91/2004
Téma: Mt 13, 45-46

1366 / 0 
31.07.2004 -

Myšlienky... 87/2004
Téma: Gn 5, 22 / Gn 6, 9 / Hebr 11, 5-7

1448 / 0 
31.07.2004 -

Myšlienky... 88/2004
Téma: Rim 13, 8-10

833 / 0 
31.07.2004 -

Myšlienky... 89/2004
Téma: Lk 14, 16-24

1625 / 0 
30.07.2004 -

Myšlienky... 85/2004
Téma: Poslušnosť Božiemu slovu / Lk 6, 27-35

1379 / 0 
30.07.2004 -

Myšlienky... 86/2004
Téma: Mt 13, 24-30

1410 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Náhla smrť / Jn 11, 21-27

3483 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Máme nádej / Hebr 6, 10-20

3501 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Zbohom / Mt 9, 14-17

3608 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Zodpovednosť / 12, 39-48

804 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Na ceste do večnosti / Jn 11, 17-27

992 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Neplačte / Lk 7, 11-17

4433 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 17-27

1144 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť - dôvod na radosť? / Lk 7, 11-17

1617 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť – prijatie Božej vôle / Mk 1, 35-39

1801 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Konajme dobré skutky / Lk 12, 35-40

1021 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vzkriesený nám dáva nádej / Lk 24, 13-16

3824 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 17-27

1151 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Po smrti nová hodnota života / Lk 23, 44-53. 24, 1-6a

3502 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vierou k večnému životu / Jn 11, 25

968 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Strach pred smrťou / Jn 11, 25-26

971 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Sláva Pánova a nebo / Jn 17, 21-25

953 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Bedlite / Lk 12, 35-40

1196 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť – prechod z časnosti do večnosti / Ef 1, 3-6. 15-18

3994 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Žiť pripravený a plný nádeje / Lk 12, 35-40

1499 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 1-45

1135 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Stretnutie s Pánom / Jn 11, 17-27

992 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba / Mt 16, 21-27

977 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Najťažší kríž je ten, ktorý si človek pripraví sám / Mt 16, 21-27

3497 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Neboj sa, len ver / Mk 5, 21-43

1012 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Stretnutie s Ježišom / Lk 7, 11-17

1323 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Čo je v živote dôležité? / Lk 10, 38-42

4107 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Lebo kde je váš poklad, tam je vaše srdce / Lk 12, 33-34

1212 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť je stretnutie s milosrdným Otcom / Lk 15, 1-32

1597 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Bedlite / Mt 25, 1-13

1095 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vzkriesenie / Jn 11, 17-27

1477 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť s Kristom ako triumf víťazstva / Mk 15, 33-39

1121 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Poukázať na Krista ako na nádej / Jn 11, 17-44

1411 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Večný život / Jn 11, 21-27

1078 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Večný život / Jn 11, 21-27

1055 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ježiš je stále s nami / Lk 24, 13-35

1062 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Duše spravodlivých sú v Božích rukách / Múd 3, 1-3, 6

911 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Opravdivá nádej na večný život / Jn 2, 16

1763 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vrátiť požičané / Mt 11, 25-30

2030 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Po živom Bohu žízni moja duša / Lk 7, 11-17

1125 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť dieťaťa – vrátenie daru / Jn 6, 37-40

948 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Prebuďme svoje svedomie / Zjv 7, 2-4.9-1

841 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 25

1187 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Boh chce nám darovať večný život / Nár 3, 22-26; Jn 6, 37-40

1036 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Túžime žiť / Mt 11, 25-28

3665 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: O modlitbe / Jn 17, 24-26

1058 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Výzva k pokániu / Lk 13, 1-5

1034 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Modliť sa za zomrelého / Lk 11, 1-13

1351 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Boh - naša nádej / 1 Sol 4, 13-17

1191 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Na zemi nemáme trvalé miesto / Jn 14, 1-6

5449 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Nebojte sa / Jn 14, 1-6

3479 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Trpezlivosť / Mt 11, 25-30

4135 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrťou život nekončí / Jn 11, 17-27

6323 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Naša cesta k Bohu / 1 Sol 4, 13-14. 17-18

5848 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 80/2004
Téma: Bohatstvo / Majetok / 1 Tim 6, 6-10

1679 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 81/2004
Téma: Človek / Hodnota človeka

1410 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 82/2004
Téma: Evanjelizácia / 2 Kor 11, 24-27

1220 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 83/2004
Téma: Hriech / Opatrnosť / Pokušenie / 1 Kor 10, 12

1810 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 84/2004
Téma: Bohatstvo / Majetok / 1 Jn 2, 15-17

1629 / 0 
10.07.2004 -

Myšlienky... 78/2004
Téma: Mt 13, 3-9 / Mk 4, 3-9 / Lk 8, 5-8

2831 / 0 
10.07.2004 -

Myšlienky... 79/2004
Téma: Črty učeníka

1055 / 0 
01.07.2004 -

Myšlienky... 76/2004
Téma: Mt l3, 31-33 / Mk 4, 30-32 / Lk 13, l8-21

2264 / 0 
01.07.2004 -

Myšlienky... 77/2004
Téma: Lk 9, 62

1393 / 0 
29.06.2004 -

Myšlienky... 75/2004
Téma: Hnev / Nm 20, 10

1594 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet