27.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Anjeli nás neopúšťajú, i keď my sme už Boha dávno opustili.

~František Saleský~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
05.11.2004 -

Myšlienky... 173/2004
Téma: Dokonalosť / Flp 3, 12-14

1147 / 0 
05.11.2004 -

Homília
Téma: Význam počúvania Božieho slova / Cirkev / Sväté písmo / Lk 8, 19-21

1863 / 0 
05.11.2004 -

Homília
Téma: Buďme svetlom sveta / Svedectvo / Lk 8, 16-18

2146 / 0 
05.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 16, 9-15

1267 / 0 
03.11.2004 -

Homília
Téma: Majme radosť nad bratom, ktorý robí pokánie / Lk 15, 1-10

1413 / 0 
03.11.2004 -

Myšlienky... 169/2004
Téma: Diabol / Zlo / 1 Sol 2, 18 / Gn 50, 20

1237 / 0 
03.11.2004 -

Myšlienky... 170/2004
Téma: Poslušnosť / Gn 15, 5 / Gn 22, 2

1089 / 0 
03.11.2004 -

Myšlienky... 171/2004
Téma: Gn 41, 51-52

439 / 0 
03.11.2004 -

Myšlienky... 172/2004
Téma: Nm 13, 1-2.26-33

421 / 0 
02.11.2004 -

Myšlienky... 164/2004
Téma: Diabol / Lk 8, 26-27

1351 / 0 
02.11.2004 -

Myšlienky... 165/2004
Téma: Modlitba / Lk 11, 1-4

1576 / 0 
02.11.2004 -

Myšlienky... 166/2004
Téma: Obrátenie / Svedectvo / 1 Sol 1, 7

1535 / 0 
02.11.2004 -

Myšlienky... 167/2004
Téma: Evanjelizácia / Svedectvo / 1 Sol 1, 6-7

1410 / 0 
02.11.2004 -

Myšlienky... 168/2004
Téma: Duchovný život / Duchovné sprevádzanie / 1 Sol 2, 7

1158 / 0 
01.11.2004 -

Myšlienky... 161/2004
Téma: Všetkých svätých / Mt 5, 1-12

2623 / 0 
01.11.2004 -

Homília
Téma: Spomienka na všetkých verných zosnulých / Mt 25, 1-13

3607 / 0 
01.11.2004 -

Homília
Téma: Oživme sa modlitbou / Modlitba / Lk 11, 1-4 / Jak 5, 13

1532 / 0 
01.11.2004 -

Myšlienky... 162/2004
Téma: Modlitba / Lk 11, 1 / Lk 18, 1

1663 / 0 
01.11.2004 -

Myšlienky... 163/2004
Téma: Svedectvo / 1 Kor 11, 1 / 1 Sol 1, 6-7

1309 / 0 
30.10.2004 -

Myšlienky... 159/2004
Téma: Zachej / Lk 19, 1-10

1341 / 0 
30.10.2004 -

Homília
Téma: 22. nedeľa po ZSD / Lk 16, 19-31

1509 / 0 
30.10.2004 -

Homília
Téma: 22. nedeľa po ZSD / Smrť / Večný život / Lk 16, 19-31

3294 / 0 
30.10.2004 -

Homília
Téma: Všetkých svätých / Mt 5, 1-12

1768 / 0 
30.10.2004 -

Myšlienky... 160/2004
Téma: Adopcia / Milosť / Vďačnosť / Zachej / Lk 19, 1-10

2942 / 0 
29.10.2004 -

Myšlienky... 155/2004
Téma: Dôvera / Smrť / Viera / Flp 1, 21 / Iz 43, 1

3368 / 0 
29.10.2004 -

Homília
Téma: Viera – sila života i staroby / Lk 7, 1-10

2327 / 0 
29.10.2004 -

Myšlienky... 156/2004
Téma: Pokora / Služba / Lk 14, 11 / Flp 2, 3-10

1379 / 0 
29.10.2004 -

Myšlienky... 157/2004
Téma: Svedectvo / Ž 145, 10-12 / Dt 6, 6. 9

1289 / 0 
29.10.2004 -

Myšlienky... 158/2004
Téma: Dôvera / Viera / 2 Kor 5, 7

1553 / 0 
28.10.2004 -

Myšlienky... 149/2004
Téma: Myslieť na večný život / Jn 3, 36

1198 / 0 
28.10.2004 -

Myšlienky... 150/2004
Téma: Dôvera v utrpení / Ž 46, 2 / Jób 35, 10

1054 / 0 
28.10.2004 -

Myšlienky... 151/2004
Téma: Sväté písmo / Ž 19, 8. 10 / Ž 119, 73

1144 / 0 
28.10.2004 -

Myšlienky... 152/2004
Téma: Čas / Kol 3, 17

1051 / 0 
28.10.2004 -

Myšlienky... 153/2004
Téma: Lk 14, 13-14

1177 / 0 
28.10.2004 -

Myšlienky... 154/2004
Téma: Túžba po Bohu / Mt 4, 4 / Ž 42, 2-3

1338 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
1. Tá, ktorá je nad všetkým

428 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
2. Tá, ktorá je nekonečne krásna

438 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
3. Tá, ktorá sa za nás prihovára

440 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
4. Tá, ktorá je nekonečne čistá

399 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
5. Tá, ktorá je nekonečne vznešená

423 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
6. Tá, ktorá je nekonečne bohatá

396 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
7. Tá, ktorá je nekonečne vysoko postavená

451 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
8. Tá, ktorá je nekonečne veľká

431 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
9. Tá, ktorá je nekonečne mladá

421 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
10. Tá, ktorá je nekonečne vzpriamená

444 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
11. Tá, ktorá je nekonečne radostná

536 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
12. Tá, ktorá je nekonečne dojemná

395 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
13. Tá, ktorá je veľkosť sama a viera sama

570 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
Záver

449 / 0 
27.10.2004 -

Myšlienky... 145/2004
Téma: Povzbudenie / Výchova / Ef 6, 4

1389 / 0 
27.10.2004 -

Myšlienky... 146/2004
Téma: Duchovný život – rast / Trpezlivosť / Flp 1, 6

2071 / 0 
27.10.2004 -

Myšlienky... 147/2004
Téma: Otec / Povzbudenie / Výchova / Ef 6, 4

1630 / 0 
27.10.2004 -

Homília
Téma: Trénujme lásku / Láska / Lk 13, 22-30

1874 / 0 
27.10.2004 -

Myšlienky... 148/2004
Téma: Mt 5, 48 / Lk 9, 23 / Kol 3, 23 / 1 Sol 5, 17

1594 / 0 
26.10.2004 -

Myšlienky... 142/2004
Téma: Duchovný život / Kol 3, 17. 23

1057 / 0 
26.10.2004 -

Homília
Téma: Lk 9, 43-45

1348 / 0 
26.10.2004 -

Myšlienky... 143/2004
Téma: Manželstvo / Počúvanie / Ef 5, 25

1732 / 0 
26.10.2004 -

Myšlienky... 144/2004
Téma: Poslušnosť / Výchova / Ef 6, 1 / Hebr. 12, 5-11

1305 / 0 
26.10.2004 -

Homília
Téma: Cirkev stále rastie / Lk 13, 18-21

1580 / 0 
25.10.2004 -

Myšlienky... 138/2004
Téma: Čistota / Duchovný život / Ef 5, 1-8

1088 / 0 
25.10.2004 -

Myšlienky... 139/2004
Téma: Vzkriesenie / Kol 2, 20 / Kol 3, 1

1552 / 0 
25.10.2004 -

Homília
Téma: Lk 13, 10-17

1445 / 0 
25.10.2004 -

Myšlienky... 140/2004
Téma: Duchovný život / 2 Pt 3, 17-18 / Ž 1, 3

1069 / 0 
25.10.2004 -

Myšlienky... 141/2004
Téma: Duchovný život / Kol 3, 2

1007 / 0 
23.10.2004 -

Homília
Téma: 21. nedeľa po ZSD / Lk 8, 5-15

1430 / 0 
23.10.2004 -

Myšlienky... 135/2004
Téma: Lk 18, 10-14

1297 / 0 
23.10.2004 -

Homília
Téma: Semeno Božieho slova / Sväté písmo / Lk 8, 4-15

1842 / 0 
23.10.2004 -

Myšlienky... 136/2004
Téma: Lk 18, 13

850 / 0 
23.10.2004 -

Myšlienky... 137/2004
Téma: Mt 18, 12-14

1466 / 0 
22.10.2004 -

Myšlienky... 130/2004
Téma: Cirkev / Povolanie / Ef 4, 7-16

1541 / 0 
22.10.2004 -

Myšlienky... 131/2004
Téma: Duchovný život / Svedectvo / 2 Kor 3, 18

1119 / 0 
22.10.2004 -

Myšlienky... 132/2004
Téma: Lk 13, 1-10

1178 / 0 
22.10.2004 -

Homília
Téma: Hodnota sviatku / Nedeľa / Lk 6, 1-5

746 / 0 
22.10.2004 -

Myšlienky... 134/2004
Téma: Smrť / 2 Tim 4, 6-7

1710 / 0 
21.10.2004 -

Homília
Téma: Poznaj svoje miesto vo svojej dobe / Lk 12, 54-59

1390 / 0 
21.10.2004 -

Myšlienky... 127/2004
Téma: Úspech / Život / 2 Tim 4, 7-8

1561 / 0 
21.10.2004 -

Myšlienky... 128/2004
Téma: Jednota / Ef 4, 2-6

1368 / 0 
21.10.2004 -

Myšlienky... 129/2004
Téma: Vďačnosť / Kol 2, 6-7

1468 / 0 
21.10.2004 -

Homília
Téma: Každé utrpenie má zmysel / Lk 13, 1-9

1881 / 0 
20.10.2004 -

Myšlienky... 123/2004
Téma: Modlitba / Utrpenie / Ef 3, 14-17

1231 / 0 
20.10.2004 -

Myšlienky... 124/2004
Téma: Utrpenie / Kol 1, 24

1255 / 0 
20.10.2004 -

Myšlienky... 125/2004
Téma: Boh sa o nás stará a ochraňuje nás / Ž 33, 5

866 / 0 
20.10.2004 -

Homília
Téma: Kristus je „oheň“ / Lk 12, 49-53

1708 / 0 
20.10.2004 -

Myšlienky... 126/2004
Téma: Sväté písmo / Lk 8, 4-15 / 2 Tim 3, 16-17

1407 / 0 
19.10.2004 -

Homília
Téma: Zodpovednosť za to, čo sme dostali od Boha / Lk 12, 39-48

1529 / 0 
19.10.2004 -

Myšlienky... 119/2004
Téma: Viera / Lk 8, 22-25 / Hebr 6, 19

1858 / 0 
19.10.2004 -

Myšlienky... 120/2004
Téma: Sväté písmo / Ef 3, 4-9

1203 / 0 
19.10.2004 -

Myšlienky... 121/2004
Téma: Kol 1, 28

912 / 0 
19.10.2004 -

Myšlienky... 122/2004
Téma: Dôvera / Strach / Iz 12, 2

1167 / 0 
18.10.2004 -

Homília
Téma: Žena v Cirkvi / Lk 8, 1-3

1545 / 0 
18.10.2004 -

Myšlienky... 115/2004
Téma: Kol 1, 9-11

1040 / 0 
18.10.2004 -

Myšlienky... 116/2004
Téma: Hriech / Odpustenie / Lk 7, 36-50

1926 / 0 
18.10.2004 -

Myšlienky... 117/2004
Téma: Jednota v rôznosti / Kol 4, 5-15 / Gal 3, 28

1362 / 0 
18.10.2004 -

Myšlienky... 118/2004
Téma: Jednota / Ef 2, 19

1144 / 0 
16.10.2004 -

Homília
Téma: Jn 17, 1– 11a

1490 / 0 
16.10.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Otcov – Pamiatka svätého siedmeho koncilu / Jn 17, 1-13

1190 / 0 
16.10.2004 -

Myšlienky... 112/2004
Téma: Ef 1, 15-20

1057 / 0 
16.10.2004 -

Myšlienky... 113/2004
Téma: Čestnosť / Hebr 13, 18

881 / 0 
16.10.2004 -

Homilia
Téma: Jn 17, 1-13

2151 / 0 
16.10.2004 -

Myšlienky... 114/2004
Téma: Mt 11, 16-19 / Lk 7, 31-35

2071 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet