19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keď zanecháš modlitbu, robíš to isté, ako keď vyberieš rybu z vody. Čo je pre rybu voda, to je modlitba pre človeka.

~sv. Ján Zlatoústy~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
25.10.2004 -

Myšlienky... 140/2004
Téma: Duchovný život / 2 Pt 3, 17-18 / Ž 1, 3

1032 / 0 
25.10.2004 -

Myšlienky... 141/2004
Téma: Duchovný život / Kol 3, 2

981 / 0 
23.10.2004 -

Homília
Téma: 21. nedeľa po ZSD / Lk 8, 5-15

1320 / 0 
23.10.2004 -

Myšlienky... 135/2004
Téma: Lk 18, 10-14

1259 / 0 
23.10.2004 -

Homília
Téma: Semeno Božieho slova / Sväté písmo / Lk 8, 4-15

1799 / 0 
23.10.2004 -

Myšlienky... 136/2004
Téma: Lk 18, 13

825 / 0 
23.10.2004 -

Myšlienky... 137/2004
Téma: Mt 18, 12-14

1427 / 0 
22.10.2004 -

Myšlienky... 130/2004
Téma: Cirkev / Povolanie / Ef 4, 7-16

1495 / 0 
22.10.2004 -

Myšlienky... 131/2004
Téma: Duchovný život / Svedectvo / 2 Kor 3, 18

1100 / 0 
22.10.2004 -

Myšlienky... 132/2004
Téma: Lk 13, 1-10

1148 / 0 
22.10.2004 -

Homília
Téma: Hodnota sviatku / Nedeľa / Lk 6, 1-5

707 / 0 
22.10.2004 -

Myšlienky... 134/2004
Téma: Smrť / 2 Tim 4, 6-7

1601 / 0 
21.10.2004 -

Homília
Téma: Poznaj svoje miesto vo svojej dobe / Lk 12, 54-59

1316 / 0 
21.10.2004 -

Myšlienky... 127/2004
Téma: Úspech / Život / 2 Tim 4, 7-8

1522 / 0 
21.10.2004 -

Myšlienky... 128/2004
Téma: Jednota / Ef 4, 2-6

1310 / 0 
21.10.2004 -

Myšlienky... 129/2004
Téma: Vďačnosť / Kol 2, 6-7

1409 / 0 
21.10.2004 -

Homília
Téma: Každé utrpenie má zmysel / Lk 13, 1-9

1803 / 0 
20.10.2004 -

Myšlienky... 123/2004
Téma: Modlitba / Utrpenie / Ef 3, 14-17

1201 / 0 
20.10.2004 -

Myšlienky... 124/2004
Téma: Utrpenie / Kol 1, 24

1213 / 0 
20.10.2004 -

Myšlienky... 125/2004
Téma: Boh sa o nás stará a ochraňuje nás / Ž 33, 5

828 / 0 
20.10.2004 -

Homília
Téma: Kristus je „oheň“ / Lk 12, 49-53

1601 / 0 
20.10.2004 -

Myšlienky... 126/2004
Téma: Sväté písmo / Lk 8, 4-15 / 2 Tim 3, 16-17

1363 / 0 
19.10.2004 -

Homília
Téma: Zodpovednosť za to, čo sme dostali od Boha / Lk 12, 39-48

1446 / 0 
19.10.2004 -

Myšlienky... 119/2004
Téma: Viera / Lk 8, 22-25 / Hebr 6, 19

1780 / 0 
19.10.2004 -

Myšlienky... 120/2004
Téma: Sväté písmo / Ef 3, 4-9

1175 / 0 
19.10.2004 -

Myšlienky... 121/2004
Téma: Kol 1, 28

887 / 0 
19.10.2004 -

Myšlienky... 122/2004
Téma: Dôvera / Strach / Iz 12, 2

1124 / 0 
18.10.2004 -

Homília
Téma: Žena v Cirkvi / Lk 8, 1-3

1401 / 0 
18.10.2004 -

Myšlienky... 115/2004
Téma: Kol 1, 9-11

1017 / 0 
18.10.2004 -

Myšlienky... 116/2004
Téma: Hriech / Odpustenie / Lk 7, 36-50

1857 / 0 
18.10.2004 -

Myšlienky... 117/2004
Téma: Jednota v rôznosti / Kol 4, 5-15 / Gal 3, 28

1329 / 0 
18.10.2004 -

Myšlienky... 118/2004
Téma: Jednota / Ef 2, 19

1123 / 0 
16.10.2004 -

Homília
Téma: Jn 17, 1– 11a

1434 / 0 
16.10.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Otcov – Pamiatka svätého siedmeho koncilu / Jn 17, 1-13

1131 / 0 
16.10.2004 -

Myšlienky... 112/2004
Téma: Ef 1, 15-20

1019 / 0 
16.10.2004 -

Myšlienky... 113/2004
Téma: Čestnosť / Hebr 13, 18

861 / 0 
16.10.2004 -

Homilia
Téma: Jn 17, 1-13

2013 / 0 
16.10.2004 -

Myšlienky... 114/2004
Téma: Mt 11, 16-19 / Lk 7, 31-35

1946 / 0 
15.10.2004 -

Homília
Téma: Modlitba / Vytrvalosť / Lk 18, 1-8 / Ex 17, 9

1682 / 0 
15.10.2004 -

Myšlienky... 109/2004
Téma: Hriech / Odpustenie / Pokánie / Lk 12, 2

1670 / 0 
15.10.2004 -

Myšlienky... 110/2004
Téma: Streda po nedeli uzdravenia ochrnutého / Sk 14, 6-18 / Život / Ž 145, 9 / 1 Tim 6, 17

894 / 0 
15.10.2004 -

Myšlienky... 111/2004
Téma: Modlitba / Ž 145, 18-19

846 / 0 
15.10.2004 -

Homília
Téma: Ježišova láska víťazí nad pokrytectvom farizejov / Lk 6, 6-11

1478 / 0 
14.10.2004 -

Myšlienky... 104/2004
Téma: Bolesť / Požehnanie / Utrpenie / Vďačnosť

1417 / 0 
14.10.2004 -

Myšlienky... 105/2004
Téma: Lk 5, 32

1031 / 0 
14.10.2004 -

Homília
Téma: Lk 7, 11-17

1781 / 0 
14.10.2004 -

Myšlienky... 106/2004
Téma: Meno / Lk 10, 20

1058 / 0 
14.10.2004 -

Homília
Téma: Ľahostajnosť / Lk 7, 31-35

1445 / 0 
14.10.2004 -

Myšlienky... 107/2004
Téma: Ž 121, 1-2

405 / 0 
14.10.2004 -

Myšlienky... 108/2004
Téma: Lk 7, 11-17 / Ef 2, 1

1570 / 0 
13.10.2004 -

Myšlienky... 102/2004
Téma: Mt 13, 44

1162 / 0 
13.10.2004 -

Myšlienky... 103/2004
Téma: Ef 6, 10-18

992 / 0 
13.10.2004 -

Homília
Téma: Lk 9, 7-9

1236 / 0 
02.10.2004 -

Myšlienky... 101/2004
Téma: 2 Tim 1, 6-14

508 / 0 
28.09.2004 -

Myšlienky... 99/2004
Téma: Pokušenie / Lk 4, 1-13

1552 / 0 
28.09.2004 -

Myšlienky... 100/2004
Téma: Modloslužba / Lk 4, 8 / Ex 20, 3

1165 / 0 
22.09.2004 -

Myšlienky... 97/2004
Téma: Lk 16, 19-31

1598 / 0 
22.09.2004 -

Myšlienky... 98/2004
Téma: Bohatstvo / Dávanie / Lk 16, 19-31

2955 / 0 
25.08.2004 -

Homília
Téma: Počuť Boha / Boh hovorí a my máme ho počúvať / Mt 13, 1-23

1755 / 0 
25.08.2004 -

Homília
Téma: Realita dobra a zla / Každý človek sa musí rozhodovať medzi dobrom a zlom / Mt 13, 24-43

2486 / 0 
25.08.2004 -

Myšlienky... 95/2004
Téma: Vzchopiť sa!

2305 / 0 
25.08.2004 -

Myšlienky... 96/2004
Téma: Lk 16, 1-13

1830 / 0 
14.08.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie / Lk 1, 39–56

694 / 0 
14.08.2004 -

Homília
Téma: Pravá viera musí kresťana niečo stáť / Mt 16, 21–27

1646 / 0 
14.08.2004 -

Myšlienky... 92/2004
Téma: Mt 18, 23-35

1582 / 0 
14.08.2004 -

Myšlienky... 93/2004
Téma: Buďme pripravení! / Bdelosť / Večný život

1475 / 0 
14.08.2004 -

Myšlienky... 94/2004
Téma: Zosnutie presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Uspenie

1680 / 0 
03.08.2004 -

Homília
Téma: O postoji k vôli Otca / Mt 21, 28-32

1456 / 0 
03.08.2004 -

Homília
Téma: Zodpovednosť za Cirkev / Mt 21, 33-43

2892 / 0 
03.08.2004 -

Myšlienky... 90/2004
Téma: Mt 5, 13

1553 / 0 
03.08.2004 -

Myšlienky... 91/2004
Téma: Mt 13, 45-46

1332 / 0 
31.07.2004 -

Myšlienky... 87/2004
Téma: Gn 5, 22 / Gn 6, 9 / Hebr 11, 5-7

1411 / 0 
31.07.2004 -

Myšlienky... 88/2004
Téma: Rim 13, 8-10

820 / 0 
31.07.2004 -

Myšlienky... 89/2004
Téma: Lk 14, 16-24

1571 / 0 
30.07.2004 -

Myšlienky... 85/2004
Téma: Poslušnosť Božiemu slovu / Lk 6, 27-35

1344 / 0 
30.07.2004 -

Myšlienky... 86/2004
Téma: Mt 13, 24-30

1383 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Náhla smrť / Jn 11, 21-27

3407 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Máme nádej / Hebr 6, 10-20

3410 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Zbohom / Mt 9, 14-17

3473 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Zodpovednosť / 12, 39-48

776 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Na ceste do večnosti / Jn 11, 17-27

969 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Neplačte / Lk 7, 11-17

4326 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 17-27

1067 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť - dôvod na radosť? / Lk 7, 11-17

1534 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť – prijatie Božej vôle / Mk 1, 35-39

1694 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Konajme dobré skutky / Lk 12, 35-40

998 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vzkriesený nám dáva nádej / Lk 24, 13-16

3687 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 17-27

1110 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Po smrti nová hodnota života / Lk 23, 44-53. 24, 1-6a

3393 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vierou k večnému životu / Jn 11, 25

945 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Strach pred smrťou / Jn 11, 25-26

954 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Sláva Pánova a nebo / Jn 17, 21-25

934 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Bedlite / Lk 12, 35-40

1174 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť – prechod z časnosti do večnosti / Ef 1, 3-6. 15-18

3803 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Žiť pripravený a plný nádeje / Lk 12, 35-40

1469 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 1-45

1093 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Stretnutie s Pánom / Jn 11, 17-27

969 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba / Mt 16, 21-27

950 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Najťažší kríž je ten, ktorý si človek pripraví sám / Mt 16, 21-27

3410 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Neboj sa, len ver / Mk 5, 21-43

986 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet