26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Pros Pána Boha o požehnanie pre svoju prácu, ale nežiadaj, aby ju aj on vykonal.

~Karl Heinrich Waggerl ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
28.10.2004 -

Myšlienky... 152/2004
Téma: Čas / Kol 3, 17

1025 / 0 
28.10.2004 -

Myšlienky... 153/2004
Téma: Lk 14, 13-14

1139 / 0 
28.10.2004 -

Myšlienky... 154/2004
Téma: Túžba po Bohu / Mt 4, 4 / Ž 42, 2-3

1320 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
1. Tá, ktorá je nad všetkým

414 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
2. Tá, ktorá je nekonečne krásna

417 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
3. Tá, ktorá sa za nás prihovára

411 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
4. Tá, ktorá je nekonečne čistá

388 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
5. Tá, ktorá je nekonečne vznešená

398 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
6. Tá, ktorá je nekonečne bohatá

380 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
7. Tá, ktorá je nekonečne vysoko postavená

430 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
8. Tá, ktorá je nekonečne veľká

416 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
9. Tá, ktorá je nekonečne mladá

405 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
10. Tá, ktorá je nekonečne vzpriamená

428 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
11. Tá, ktorá je nekonečne radostná

516 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
12. Tá, ktorá je nekonečne dojemná

380 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
13. Tá, ktorá je veľkosť sama a viera sama

542 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
Záver

426 / 0 
27.10.2004 -

Myšlienky... 145/2004
Téma: Povzbudenie / Výchova / Ef 6, 4

1347 / 0 
27.10.2004 -

Myšlienky... 146/2004
Téma: Duchovný život – rast / Trpezlivosť / Flp 1, 6

2037 / 0 
27.10.2004 -

Myšlienky... 147/2004
Téma: Otec / Povzbudenie / Výchova / Ef 6, 4

1596 / 0 
27.10.2004 -

Homília
Téma: Trénujme lásku / Láska / Lk 13, 22-30

1834 / 0 
27.10.2004 -

Myšlienky... 148/2004
Téma: Mt 5, 48 / Lk 9, 23 / Kol 3, 23 / 1 Sol 5, 17

1538 / 0 
26.10.2004 -

Myšlienky... 142/2004
Téma: Duchovný život / Kol 3, 17. 23

1028 / 0 
26.10.2004 -

Homília
Téma: Lk 9, 43-45

1297 / 0 
26.10.2004 -

Myšlienky... 143/2004
Téma: Manželstvo / Počúvanie / Ef 5, 25

1683 / 0 
26.10.2004 -

Myšlienky... 144/2004
Téma: Poslušnosť / Výchova / Ef 6, 1 / Hebr. 12, 5-11

1274 / 0 
26.10.2004 -

Homília
Téma: Cirkev stále rastie / Lk 13, 18-21

1522 / 0 
25.10.2004 -

Myšlienky... 138/2004
Téma: Čistota / Duchovný život / Ef 5, 1-8

1050 / 0 
25.10.2004 -

Myšlienky... 139/2004
Téma: Vzkriesenie / Kol 2, 20 / Kol 3, 1

1487 / 0 
25.10.2004 -

Homília
Téma: Lk 13, 10-17

1347 / 0 
25.10.2004 -

Myšlienky... 140/2004
Téma: Duchovný život / 2 Pt 3, 17-18 / Ž 1, 3

1036 / 0 
25.10.2004 -

Myšlienky... 141/2004
Téma: Duchovný život / Kol 3, 2

981 / 0 
23.10.2004 -

Homília
Téma: 21. nedeľa po ZSD / Lk 8, 5-15

1345 / 0 
23.10.2004 -

Myšlienky... 135/2004
Téma: Lk 18, 10-14

1261 / 0 
23.10.2004 -

Homília
Téma: Semeno Božieho slova / Sväté písmo / Lk 8, 4-15

1806 / 0 
23.10.2004 -

Myšlienky... 136/2004
Téma: Lk 18, 13

826 / 0 
23.10.2004 -

Myšlienky... 137/2004
Téma: Mt 18, 12-14

1431 / 0 
22.10.2004 -

Myšlienky... 130/2004
Téma: Cirkev / Povolanie / Ef 4, 7-16

1501 / 0 
22.10.2004 -

Myšlienky... 131/2004
Téma: Duchovný život / Svedectvo / 2 Kor 3, 18

1102 / 0 
22.10.2004 -

Myšlienky... 132/2004
Téma: Lk 13, 1-10

1154 / 0 
22.10.2004 -

Homília
Téma: Hodnota sviatku / Nedeľa / Lk 6, 1-5

712 / 0 
22.10.2004 -

Myšlienky... 134/2004
Téma: Smrť / 2 Tim 4, 6-7

1610 / 0 
21.10.2004 -

Homília
Téma: Poznaj svoje miesto vo svojej dobe / Lk 12, 54-59

1332 / 0 
21.10.2004 -

Myšlienky... 127/2004
Téma: Úspech / Život / 2 Tim 4, 7-8

1528 / 0 
21.10.2004 -

Myšlienky... 128/2004
Téma: Jednota / Ef 4, 2-6

1317 / 0 
21.10.2004 -

Myšlienky... 129/2004
Téma: Vďačnosť / Kol 2, 6-7

1415 / 0 
21.10.2004 -

Homília
Téma: Každé utrpenie má zmysel / Lk 13, 1-9

1825 / 0 
20.10.2004 -

Myšlienky... 123/2004
Téma: Modlitba / Utrpenie / Ef 3, 14-17

1203 / 0 
20.10.2004 -

Myšlienky... 124/2004
Téma: Utrpenie / Kol 1, 24

1216 / 0 
20.10.2004 -

Myšlienky... 125/2004
Téma: Boh sa o nás stará a ochraňuje nás / Ž 33, 5

831 / 0 
20.10.2004 -

Homília
Téma: Kristus je „oheň“ / Lk 12, 49-53

1637 / 0 
20.10.2004 -

Myšlienky... 126/2004
Téma: Sväté písmo / Lk 8, 4-15 / 2 Tim 3, 16-17

1369 / 0 
19.10.2004 -

Homília
Téma: Zodpovednosť za to, čo sme dostali od Boha / Lk 12, 39-48

1470 / 0 
19.10.2004 -

Myšlienky... 119/2004
Téma: Viera / Lk 8, 22-25 / Hebr 6, 19

1793 / 0 
19.10.2004 -

Myšlienky... 120/2004
Téma: Sväté písmo / Ef 3, 4-9

1176 / 0 
19.10.2004 -

Myšlienky... 121/2004
Téma: Kol 1, 28

890 / 0 
19.10.2004 -

Myšlienky... 122/2004
Téma: Dôvera / Strach / Iz 12, 2

1126 / 0 
18.10.2004 -

Homília
Téma: Žena v Cirkvi / Lk 8, 1-3

1433 / 0 
18.10.2004 -

Myšlienky... 115/2004
Téma: Kol 1, 9-11

1020 / 0 
18.10.2004 -

Myšlienky... 116/2004
Téma: Hriech / Odpustenie / Lk 7, 36-50

1876 / 0 
18.10.2004 -

Myšlienky... 117/2004
Téma: Jednota v rôznosti / Kol 4, 5-15 / Gal 3, 28

1331 / 0 
18.10.2004 -

Myšlienky... 118/2004
Téma: Jednota / Ef 2, 19

1124 / 0 
16.10.2004 -

Homília
Téma: Jn 17, 1– 11a

1437 / 0 
16.10.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Otcov – Pamiatka svätého siedmeho koncilu / Jn 17, 1-13

1137 / 0 
16.10.2004 -

Myšlienky... 112/2004
Téma: Ef 1, 15-20

1019 / 0 
16.10.2004 -

Myšlienky... 113/2004
Téma: Čestnosť / Hebr 13, 18

865 / 0 
16.10.2004 -

Homilia
Téma: Jn 17, 1-13

2018 / 0 
16.10.2004 -

Myšlienky... 114/2004
Téma: Mt 11, 16-19 / Lk 7, 31-35

1973 / 0 
15.10.2004 -

Homília
Téma: Modlitba / Vytrvalosť / Lk 18, 1-8 / Ex 17, 9

1690 / 0 
15.10.2004 -

Myšlienky... 109/2004
Téma: Hriech / Odpustenie / Pokánie / Lk 12, 2

1679 / 0 
15.10.2004 -

Myšlienky... 110/2004
Téma: Streda po nedeli uzdravenia ochrnutého / Sk 14, 6-18 / Život / Ž 145, 9 / 1 Tim 6, 17

900 / 0 
15.10.2004 -

Myšlienky... 111/2004
Téma: Modlitba / Ž 145, 18-19

848 / 0 
15.10.2004 -

Homília
Téma: Ježišova láska víťazí nad pokrytectvom farizejov / Lk 6, 6-11

1489 / 0 
14.10.2004 -

Myšlienky... 104/2004
Téma: Bolesť / Požehnanie / Utrpenie / Vďačnosť

1425 / 0 
14.10.2004 -

Myšlienky... 105/2004
Téma: Lk 5, 32

1034 / 0 
14.10.2004 -

Homília
Téma: Lk 7, 11-17

1820 / 0 
14.10.2004 -

Myšlienky... 106/2004
Téma: Meno / Lk 10, 20

1063 / 0 
14.10.2004 -

Homília
Téma: Ľahostajnosť / Lk 7, 31-35

1467 / 0 
14.10.2004 -

Myšlienky... 107/2004
Téma: Ž 121, 1-2

406 / 0 
14.10.2004 -

Myšlienky... 108/2004
Téma: Lk 7, 11-17 / Ef 2, 1

1582 / 0 
13.10.2004 -

Myšlienky... 102/2004
Téma: Mt 13, 44

1164 / 0 
13.10.2004 -

Myšlienky... 103/2004
Téma: Ef 6, 10-18

993 / 0 
13.10.2004 -

Homília
Téma: Lk 9, 7-9

1260 / 0 
02.10.2004 -

Myšlienky... 101/2004
Téma: 2 Tim 1, 6-14

511 / 0 
28.09.2004 -

Myšlienky... 99/2004
Téma: Pokušenie / Lk 4, 1-13

1566 / 0 
28.09.2004 -

Myšlienky... 100/2004
Téma: Modloslužba / Lk 4, 8 / Ex 20, 3

1168 / 0 
22.09.2004 -

Myšlienky... 97/2004
Téma: Lk 16, 19-31

1603 / 0 
22.09.2004 -

Myšlienky... 98/2004
Téma: Bohatstvo / Dávanie / Lk 16, 19-31

2969 / 0 
25.08.2004 -

Homília
Téma: Počuť Boha / Boh hovorí a my máme ho počúvať / Mt 13, 1-23

1761 / 0 
25.08.2004 -

Homília
Téma: Realita dobra a zla / Každý človek sa musí rozhodovať medzi dobrom a zlom / Mt 13, 24-43

2511 / 0 
25.08.2004 -

Myšlienky... 95/2004
Téma: Vzchopiť sa!

2309 / 0 
25.08.2004 -

Myšlienky... 96/2004
Téma: Lk 16, 1-13

1857 / 0 
14.08.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie / Lk 1, 39–56

694 / 0 
14.08.2004 -

Homília
Téma: Pravá viera musí kresťana niečo stáť / Mt 16, 21–27

1649 / 0 
14.08.2004 -

Myšlienky... 92/2004
Téma: Mt 18, 23-35

1584 / 0 
14.08.2004 -

Myšlienky... 93/2004
Téma: Buďme pripravení! / Bdelosť / Večný život

1479 / 0 
14.08.2004 -

Myšlienky... 94/2004
Téma: Zosnutie presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Uspenie

1681 / 0 
03.08.2004 -

Homília
Téma: O postoji k vôli Otca / Mt 21, 28-32

1482 / 0 
03.08.2004 -

Homília
Téma: Zodpovednosť za Cirkev / Mt 21, 33-43

2948 / 0 
03.08.2004 -

Myšlienky... 90/2004
Téma: Mt 5, 13

1555 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet