4.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Svedomie mal čisté - nikdy ho nepoužíval.”

~STANISLAW JERZY LEC ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
21.07.2004 -

Myšlienky... 81/2004
Téma: Človek / Hodnota človeka

1381 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 82/2004
Téma: Evanjelizácia / 2 Kor 11, 24-27

1179 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 83/2004
Téma: Hriech / Opatrnosť / Pokušenie / 1 Kor 10, 12

1718 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 84/2004
Téma: Bohatstvo / Majetok / 1 Jn 2, 15-17

1597 / 0 
10.07.2004 -

Myšlienky... 78/2004
Téma: Mt 13, 3-9 / Mk 4, 3-9 / Lk 8, 5-8

2676 / 0 
10.07.2004 -

Myšlienky... 79/2004
Téma: Črty učeníka

1027 / 0 
01.07.2004 -

Myšlienky... 76/2004
Téma: Mt l3, 31-33 / Mk 4, 30-32 / Lk 13, l8-21

2171 / 0 
01.07.2004 -

Myšlienky... 77/2004
Téma: Lk 9, 62

1343 / 0 
29.06.2004 -

Myšlienky... 75/2004
Téma: Hnev / Nm 20, 10

1561 / 0 
28.06.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13–19

3931 / 0 
28.06.2004 -

Myšlienky... 74/2004
Téma: Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13-19

3371 / 0 
23.06.2004 -

Myšlienky... 72/2004
Téma: Zachariáš

991 / 0 
23.06.2004 -

Homília
Téma: Narodenie svätého Jána Krstiteľa / Ján Krstiteľ – požehnané dieťa / Lk 1,57–66.80

3935 / 0 
23.06.2004 -

Myšlienky... 73/2004
Téma: Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána / Lk 1, 24-25;57-68;76;80

2928 / 0 
21.06.2004 -

Myšlienky... 69/2004
Téma: Duchovný život / Rim 8, 9-11

2026 / 0 
21.06.2004 -

Myšlienky... 70/2004
Téma: Klamstvo / Pravda / Kol 3, 9-10

1940 / 0 
21.06.2004 -

Myšlienky... 71/2004
Téma: Bdelosť / Blížny / Mk 5, 22-34

2724 / 0 
19.06.2004 -

Myšlienky... 66/2004
Téma: Manželstvo

1399 / 0 
19.06.2004 -

Homília
Téma: Ježišovi i ľuďom sa páči poníženosť / Mt 23, 1-12

1642 / 0 
19.06.2004 -

Homília
Téma: Vysporiadať sa so strachom / Mt 10, 26-33

1418 / 0 
19.06.2004 -

Homília
Téma: Kto vás prijíma, mňa prijíma – kto Máriu prijíma, mňa prijíma / Mt 10, 37-42

1204 / 0 
19.06.2004 -

Homília
Téma: Paradox lásky / Učenie Krista neprekáža pravej láske, naopak / Mt 10, 37-42

1381 / 0 
19.06.2004 -

Myšlienky... 67/2004
Téma: Mt 13, 47-50

1318 / 0 
19.06.2004 -

Myšlienky... 68/2004
Téma: Mt 6, 22-33

1629 / 0 
18.06.2004 -

Myšlienky... 65/2004
Téma: Kristus / Jn 3, 16

1409 / 0 
16.06.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Božského Srdca Ježišovho / Mt 11, 25–30

1054 / 0 
16.06.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Božského Srdca Ježišovho / Mt 11, 25–30 / Mám srdce?

1290 / 0 
16.06.2004 -

Myšlienky... 64/2004
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí – Najsvätejšieho Ježišovho Srdca

535 / 0 
12.06.2004 -

Homília
Téma: Povolanie – vec nás všetkých / Primície / Mt 9,36–10, 8

2669 / 0 
12.06.2004 -

Myšlienky... 63/2004
Téma: Povolanie prvých učeníkov / Mt 4, 18-23

2822 / 0 
09.06.2004 -

Homília
Téma: Odstráňme krízu k Eucharistii / Jn 6,51–58

1443 / 0 
09.06.2004 -

Homília
Téma: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi / Jn 3,16-18

1058 / 0 
09.06.2004 -

Myšlienky... 62/2004
Téma: Slávnostné klaňanie sa prečistím tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista – Najsvätejšej Eucharistie / Jn 6, 48-54

3754 / 0 
31.05.2004 -

Myšlienky... 61/2004
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice

1354 / 0 
24.05.2004 -

Myšlienky... 60/2004
Téma: Evanjelizácia / Kresťanstvo / Svedectvo / Mt 5, 16 / Flp 2, 15

3742 / 0 
23.05.2004 -

Myšlienky... 59/2004
Téma: Povzbudenie / Slovo / Prís 12, 25

2309 / 0 
27.04.2004 -

Homília
Téma: Čo mi hovorí sviatosť kňazstva? / Jn 10, 1-10

3386 / 0 
27.04.2004 -

Myšlienky... 55/2004
Téma: O dobrom pastierovi / Jn 10, 1-30

2169 / 0 
27.04.2004 -

Myšlienky... 56/2004
Téma: O dobrom pastierovi / Jn 10, 1-30

2274 / 0 
27.04.2004 -

Myšlienky... 57/2004
Téma: Jn 10, 1-18

2924 / 0 
27.04.2004 -

Myšlienky... 58/2004
Téma: Duchovný život / Kríza / Ž 77

3018 / 0 
26.04.2004 -

Myšlienky... 53/2004
Téma: Lk 18, 1-8

1268 / 0 
26.04.2004 -

Myšlienky... 54/2004
Téma: Dôležitosť modlitby / Modlitba

1154 / 0 
24.04.2004 -

Homília
Téma: Jn 14, 1–12

1529 / 0 
24.04.2004 -

Homília
Téma: Jn 14, 15–21

1309 / 0 
24.04.2004 -

Myšlienky... 51/2004
Téma: Nedeľa Myronosičiek / Mk 15,42 - 16,8

1709 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Láska – prameň vernosti / Jn 15, 9-12

2777 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Bez lásky sa nedá žiť / Mt 22, 34-40

3295 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Jednota / Jn 17, 20-26

2683 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Trvalá jednota / Mk 10, 6-9

2691 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ovocím prežívanej lásky je radosť / Jn 15, 9-12

2857 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Poďakovanie za jednotu v láske / Jn 17, 20-26

2694 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ježiš – vzor obetavej lásky / Jn 15, 12-16

2643 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Zdieľanie spoločného osudu v jednom tele / Mk 10, 1-12

3421 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Poukázať na jednotu v manželstve/ Mk 10,7

2741 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Odpustenie / Jn 8, 1-11

2681 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Manželstvo ako sviatosť / Mt 19, 3-6

2831 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Nerozlučnosť manželstva / Mt 19, 3-6

2658 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Pravá láska / Mk 10, 6-9

3839 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Na spoločnej ceste dialógom / Mt 19, 3-6

2652 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Manželská láska / Mk 10, 6-9

2696 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Modlitba – záruka rastu v láske / Jn 15, 12-16

3459 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Svetlo sveta a soľ zeme / Mt 5, 13-16

2845 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Mystérium lásky – opravdivá láska je viac ako život / Mt 19, 3-9

3089 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Niektoré štíty sa dajú dosiahnuť iba spoločne / Mk 10, 6-9

2778 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Áno Bohu, áno láske / Jn 13, 34

2818 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Nerozlučnosť manželstva / Mk 10, 7-9

2725 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Cesta s Kristom v manželstve / Jn 6, 60-69

2806 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Láska a manželstvo /1 Kor 13, 1-13

3048 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Buďte milosrdní a majte lásku / Lk 6, 27-38

2808 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ježišova ponuka lásky / Lk 10, 27

2791 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Životné šťastie / Jn 2, 1-12

5846 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Čo zabezpečí šťastné manželstvo? / Lk 10, 30-37

3876 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Oheň som prišiel vrhnúť na zem... / Lk 12, 49-51

2760 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Starosť o druhého / Lk 10, 38-42

3013 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Milujte sa navzájom / 1 Kor 12, 31-13, 8a; Jn 15, 12-16

2706 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ostaňte v mojej láske / Jn 15, 9-12

3159 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Je láska prikázaním? / Mt 22, 35-40

4350 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Dom na skale / Mt 7, 21-27

9812 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Nerozlučnosť manželstva / Mt 19, 5-6

4814 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Pevný základ / Mt 7, 21. 24-25

6793 / 0 
24.04.2004 -

Myšlienky... 52/2004
Téma: Dôležitosť duchovného čítania / Čítanie

1050 / 0 
23.04.2004 -

Myšlienky... 50/2004
Téma: Dobro / Láska k nepriateľom / Modlitba / Mt 5, 44

2694 / 0 
22.04.2004 -

Myšlienky... 48/2004
Téma: Milosť / Obrátenie / Život / Jn 3, 16-17

2590 / 0 
22.04.2004 -

Myšlienky... 49/2004
Téma: Hnev / Mt 5, 21-26

1488 / 0 
21.04.2004 -

Myšlienky... 47/2004
Téma: Boj / Modlitba / 1 Pt 5, 8-9 / Ž 5

2113 / 0 
20.04.2004 -

Meditácia
Téma: Vzkriesený Pán / Mária Magdaléna / Jn 20, 11-23

1596 / 0 
20.04.2004 -

Myšlienky... 46/2004
Téma: Svätého slávneho veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja / Kresťanstvo / Pravda / Svedectvo

3345 / 0 
19.04.2004 -

Myšlienky... 45/2004
Téma: Spása / 1 Kor 15, 1-5 / Gal 1, 6-9

1500 / 0 
17.04.2004 -

Myšlienky... 43/2004
Téma: Bázeň / Mt 10, 28 / Hebr 12, 29

1184 / 0 
17.04.2004 -

Myšlienky... 44/2004
Téma: Múdrosť / Prís 2, 1-9

1738 / 0 
15.04.2004 -

Myšlienky... 41/2004
Téma: Hriech / Maličkosť / Prís 3, 7-12 / Hebr 12, 15

1059 / 0 
15.04.2004 -

Myšlienky... 42/2004
Téma: Nedeľa Tomášova / Svedectvo / Viera / Jn 20, 19-31

2543 / 0 
13.04.2004 -

Myšlienky... 39/2004
Téma: Odmena / Sláva / Uznanie / 1 Sam 30, 11-18 / Jn 6, 9 / Lk 19, 33 / Lk 22, 11 / Sk 23, 16-22

1401 / 0 
13.04.2004 -

Myšlienky... 40/2004
Téma: Sľub / Dt 31, 6 / Hebr 13, 5-6

856 / 0 
12.04.2004 -

Myšlienky... 38/2004
Téma: Utorok svetlého týždňa / Lk 24, 12-35

1053 / 0 
09.04.2004 -

Myšlienky... 37/2004
Téma: Kríž / Mk 15, 16-21 / Lk 9, 23

2645 / 0 
08.04.2004 -

Homília
Téma: Kristovo zmŕtvychvstanie je naša nádej / Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Mt 28, 1– 10

3370 / 0 
08.04.2004 -

Homília
Téma: Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Jn 20, 1– 9

3915 / 0 
08.04.2004 -

Homília
Téma: Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Mt 28, 8–15

5604 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet