26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Ak sa hovorí o blízkosti konca, nemyslí sa tým koniec časov, ale to, že sa naša existencia dostáva do blízkosti absolútneho rozhodnutia a jeho dôsledkov: najvyšších možností a najväčších nebezpečenstiev.”


~ROMANO GUARDINI~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
1. Blažený Vasiľ, statočný pastier Božieho ľudu...

504 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
2. Blažený Vasiľ, neúnavný rozsievač Božieho slova...

645 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
3. Blažený Vasiľ, poslušný Cirkvi a Svätému Otcovi...

455 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
4. Blažený Vasiľ, ktorého srdce nepoškvrnila ani pomsta ani nenávisť...

500 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
5. Blažený Vasiľ, tíšil si búrky vášní, nezhôd a sporov...

405 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
6. Blažený Vasiľ, vyprosuješ nám ducha pokoja a jednoty...

906 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
7. Blažený Vasiľ, pôstom a utrpením si nás zbavil bolestí...

472 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
8. Blažený Vasiľ, vyprosuješ pokánie hriešnikom...

538 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
9. Blažený Vasiľ, ty si bol mužom čistého a jednoduchého srdca...

433 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
10. Blažený Vasiľ, Eucharistia ti bola prameňom svätosti...

682 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
11. Blažený Vasiľ, modlitbou meníš naše srdcia na úrodnú pôdu...

422 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
12. Blažený Vasiľ, s láskou nás vedieš do nebeského Jeruzalema...

434 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
Blažený otec a mučeník Vasiľ, pros Boha za nás

488 / 0 
16.11.2004 -

Homilia
Téma: Nedeľa Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

1388 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 14, 25-35

1288 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 10, 25-37

1276 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 12, 13-21

1332 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 12, 32-48

1360 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 193/2004
Téma: Lk 8, 5-7

921 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 194/2004
Téma: Lk 6, 31

1245 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 195/2004
Téma: Lk 11, 29

1232 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 196/2004
Téma: Lk 11, 29

1263 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 197/2004
Téma: Lk 12, 20

1126 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1074 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1627 / 0 
13.11.2004 -

Myšlienky... 191/2004
Téma: Duchovný život / Ž 1, 2

914 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: Eucharistia / Lk 14, 15-24

1855 / 0 
13.11.2004 -

Myšlienky... 192/2004
Téma: Spása / Večný život / Rim 6, 23 / Rim 8, 28-39 / Jn 1, 14

1286 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 188/2004
Téma: Sk 6, 1-2

846 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 189/2004
Téma: 1 Tim 6, 11-16

910 / 0 
12.11.2004 -

Homília
Téma: Spomni, aby si deň sviatočný svätil / Lk 14, 1-6

1169 / 0 
12.11.2004 -

Homília
Téma: Boh ich začal posielať / Povolanie / Lk 9, 1-6

1580 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 190/2004
Téma: Lk 8, 42-44

865 / 0 
10.11.2004 -

Myšlienky... 185/2004
Téma: Lk 11, 27

1160 / 0 
10.11.2004 -

Myšlienky... 186/2004
Téma: Lk 11, 41

1085 / 0 
10.11.2004 -

Homília
Téma: Čnosť / Poníženosť / Pýcha / Lk 14, 12-14

1631 / 0 
10.11.2004 -

Homília
Téma: Nepohodlný Ježiš / Lk 13, 31-35

1548 / 0 
10.11.2004 -

Myšlienky... 187/2004
Téma: Mt 25, 31-40

1162 / 0 
09.11.2004 -

Myšlienky... 182/2004
Téma: Nádej / Viera / Ž 42, 6.12 / Ž 43, 5 / Sk 27, 25

1263 / 0 
09.11.2004 -

Myšlienky... 183/2004
Téma: Mt 4, 17

1540 / 0 
09.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 11, 37-41

1266 / 0 
09.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 11, 47-54

1303 / 0 
09.11.2004 -

Myšlienky... 184/2004
Téma: Mt 17, 19-20

1265 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
Úvod

403 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
Bez komentára

413 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
1. Blažený Pavol, nástupca apoštolov podľa hodnosti, i v utrpení...

482 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
2. Blažený Pavol, horlivý nasledovník svätého Bazila Veľkého...

436 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
3. Blažený Pavol, ty si všetkých udivoval príkladom svojej jednoduchosti, pokory a lásky...

518 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
4. Blažený Pavol, sýtil si sa modlitbou sťa chlebom...

499 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
5. Blažený Pavol, s Božou pomocou si dosiahol vysoký stupeň dokonalosti...

485 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
6. Blažený Pavol, ozdoba veľkňazov a svätiteľov...

411 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
7. Blažený Pavol, vrúcny ctiteľ Najsvätejšieho Srdca nášho Pána...

504 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
8. Blažený Pavol, otec sirôt a pomocník beznádejných...

481 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
10. Blažený Pavol, ukázal si nám cestu, ako odpúšťať svojim nepriateľom...

491 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
11. Blažený Pavol, už za svojho pozemského života nazývaný „biskup zlatého srdca“...

382 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
12. Blažený Pavol, po mnohom utrpení prijal si víťazný veniec od nebeského kráľa...

485 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
„Vy teda buďte dokonalí...“ (Mt 5, 48)

427 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 174/2004
Téma: Mt 1, 1

1346 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 175/2004
Téma: Mt 2, 1; 11

1182 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 176/2004
Téma: Mt 2, 14

1369 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 177/2004
Téma: Mt 2, 16

1262 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 178/2004
Téma: Mt 3, 16-17

1439 / 0 
06.11.2004 -

Homília
Téma: 23. nedeľa po ZSD / Diabol / Lk 8, 26-39

2558 / 0 
06.11.2004 -

Homília
Téma: 23. nedeľa po ZSD / Lk 8, 26-39

1538 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 179/2004
Téma: 2 Sol 3, 6-15

839 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 180/2004
Téma: Poslušnosť / Jak 1, 22

2020 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 181/2004
Téma: Bdelosť / Jak 4, 14-15

1088 / 0 
05.11.2004 -

Homília
Téma: Súd / Svedomie / Lk 16, 1-8

1472 / 0 
05.11.2004 -

Myšlienky... 173/2004
Téma: Dokonalosť / Flp 3, 12-14

1106 / 0 
05.11.2004 -

Homília
Téma: Význam počúvania Božieho slova / Cirkev / Sväté písmo / Lk 8, 19-21

1794 / 0 
05.11.2004 -

Homília
Téma: Buďme svetlom sveta / Svedectvo / Lk 8, 16-18

2062 / 0 
05.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 16, 9-15

1244 / 0 
03.11.2004 -

Homília
Téma: Majme radosť nad bratom, ktorý robí pokánie / Lk 15, 1-10

1388 / 0 
03.11.2004 -

Myšlienky... 169/2004
Téma: Diabol / Zlo / 1 Sol 2, 18 / Gn 50, 20

1199 / 0 
03.11.2004 -

Myšlienky... 170/2004
Téma: Poslušnosť / Gn 15, 5 / Gn 22, 2

1025 / 0 
03.11.2004 -

Myšlienky... 171/2004
Téma: Gn 41, 51-52

426 / 0 
03.11.2004 -

Myšlienky... 172/2004
Téma: Nm 13, 1-2.26-33

405 / 0 
02.11.2004 -

Myšlienky... 164/2004
Téma: Diabol / Lk 8, 26-27

1323 / 0 
02.11.2004 -

Myšlienky... 165/2004
Téma: Modlitba / Lk 11, 1-4

1514 / 0 
02.11.2004 -

Myšlienky... 166/2004
Téma: Obrátenie / Svedectvo / 1 Sol 1, 7

1487 / 0 
02.11.2004 -

Myšlienky... 167/2004
Téma: Evanjelizácia / Svedectvo / 1 Sol 1, 6-7

1379 / 0 
02.11.2004 -

Myšlienky... 168/2004
Téma: Duchovný život / Duchovné sprevádzanie / 1 Sol 2, 7

1141 / 0 
01.11.2004 -

Myšlienky... 161/2004
Téma: Všetkých svätých / Mt 5, 1-12

2530 / 0 
01.11.2004 -

Homília
Téma: Spomienka na všetkých verných zosnulých / Mt 25, 1-13

3514 / 0 
01.11.2004 -

Homília
Téma: Oživme sa modlitbou / Modlitba / Lk 11, 1-4 / Jak 5, 13

1495 / 0 
01.11.2004 -

Myšlienky... 162/2004
Téma: Modlitba / Lk 11, 1 / Lk 18, 1

1618 / 0 
01.11.2004 -

Myšlienky... 163/2004
Téma: Svedectvo / 1 Kor 11, 1 / 1 Sol 1, 6-7

1271 / 0 
30.10.2004 -

Myšlienky... 159/2004
Téma: Zachej / Lk 19, 1-10

1307 / 0 
30.10.2004 -

Homília
Téma: 22. nedeľa po ZSD / Lk 16, 19-31

1456 / 0 
30.10.2004 -

Homília
Téma: 22. nedeľa po ZSD / Smrť / Večný život / Lk 16, 19-31

3162 / 0 
30.10.2004 -

Homília
Téma: Všetkých svätých / Mt 5, 1-12

1723 / 0 
30.10.2004 -

Myšlienky... 160/2004
Téma: Adopcia / Milosť / Vďačnosť / Zachej / Lk 19, 1-10

2844 / 0 
29.10.2004 -

Myšlienky... 155/2004
Téma: Dôvera / Smrť / Viera / Flp 1, 21 / Iz 43, 1

3304 / 0 
29.10.2004 -

Homília
Téma: Viera – sila života i staroby / Lk 7, 1-10

2260 / 0 
29.10.2004 -

Myšlienky... 156/2004
Téma: Pokora / Služba / Lk 14, 11 / Flp 2, 3-10

1327 / 0 
29.10.2004 -

Myšlienky... 157/2004
Téma: Svedectvo / Ž 145, 10-12 / Dt 6, 6. 9

1267 / 0 
29.10.2004 -

Myšlienky... 158/2004
Téma: Dôvera / Viera / 2 Kor 5, 7

1500 / 0 
28.10.2004 -

Myšlienky... 149/2004
Téma: Myslieť na večný život / Jn 3, 36

1157 / 0 
28.10.2004 -

Myšlienky... 150/2004
Téma: Dôvera v utrpení / Ž 46, 2 / Jób 35, 10

1031 / 0 
28.10.2004 -

Myšlienky... 151/2004
Téma: Sväté písmo / Ž 19, 8. 10 / Ž 119, 73

1121 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet