27.september 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Mnohých presvedčí iba jediná Božia skúška: skúška lásky k blížnemu.”

~FRIEDRICH HEER~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
11.12.2004 -

Homília
Téma: Sv. Ján, apoštol a evanjelista / Jn 20, 2-8

1719 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Neviniatka, mučeníci / Herodesove vraždy / Mt 2, 13-18

1566 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Simeonovo proroctvo / Lk 2, 22-35

1550 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Svedectvo / Lk 2, 36-40

1600 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: 28. nedeľa po ZSD / Lk 14, 16-24

1255 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Praotcov / Lk 14, 16-24

1841 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: 28. nedeľa po ZSD / Lk 14, 16-24

1858 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Praotcov / Lk 14, 16-24

2314 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Vezmite a jedzte... / Eucharistia

1794 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Božia láska je v tom... / 1 Jn 4, 9-10

1495 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Úcta k svojmu menu / Lk 1, 57-66

1437 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Čas navštívenia je tu / Vianoce / Lk 1, 67-79

1581 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Uprostred noci zažiarilo svetlo / Vianoce / Lk 2, 10-11 / Iz 9, 1-3.5-6

1703 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Vianočné posilnenie vo viere / Vianoce / Jn 1, 1-18

1829 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Čo alebo kto hovorí z nás / Sv. Štefan / Sk 6 – 7 / Mt 10, 17-22

1351 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 243/2004
Téma: Nový rok / Novoročné prianie

1266 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 244/2004
Téma: Jn 15, 1-10

1538 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 245/2004
Téma: Adopcia / Ef 1, 5

1648 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 246/2004
Téma: Sk 16, 31-34

798 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 247/2004
Téma: Tít 2, 1-10

454 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 248/2004
Téma: Modlitba / Dan 6, 11

1602 / 0 
08.12.2004 -

Myšlienky... 242/2004
Téma: Reaguj!!! / Masmédia / Lk 16, 8 / 2 Tim 4, 2-4

1262 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 235/2004
Téma: Jn 1, 12. 14 / Vianoce

1245 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 236/2004
Téma: Sväté písmo si vyžaduje našu pozornosť / Lk 1, 31-33

1292 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 237/2004
Téma: Požehnanie / Ťažkosti života / Lk 1, 46-47

1457 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 238/2004
Téma: Kríž / Gal 6, 14

1369 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 239/2004
Téma: Klamstvo / Lož / Jn 18, 37

1272 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 240/2004
Téma: Viera / Vzkriesenie / Jn 20, 16

1878 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 241/2004
Téma: Dávajme si pozor pred modloslužbou / Modla

985 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Ježiš potrebuje pred svetom otca / Mt 1, 18-24

1447 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Postava Zachariáša / Lk 1, 5-25

1555 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Zvestovanie / Lk 1, 26-38

1825 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Význam stretnutia / Lk 1, 39-45

1504 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Mária je plná vďaky k Bohu / Lk 1, 43-56

1344 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: 27. nedeľa po ZSD / Lk 13, 10-17

1347 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: Nášho otca svätého Mikuláša / Lk 6, 17-23

1709 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

1799 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: 27. nedeľa po ZSD / Lk 13, 10-17

1885 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: Svätý otec Mikuláš / Lk 6, 17-23

2441 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

2098 / 0 
03.12.2004 -

Homilia
Téma: Jn 17, 1-13

1540 / 0 
03.12.2004 -

Myšlienky... 231/2004
Téma: Príprava na Vianoce / Lk 1, 26-45

1056 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Advent / Mt 24, 37–44

1723 / 0 
03.12.2004 -

Myšlienky... 232/2004
Téma: Príprava na Vianoce / Lk 1, 40-41

1073 / 0 
03.12.2004 -

Myšlienky... 233/2004
Téma: Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky

1108 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Čo čakám od Vianoc? / Mt 11, 2–11

861 / 0 
03.12.2004 -

Myšlienky... 234/2004
Téma: Boh sa o nás stará / Prozreteľnosť

961 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Uverme Jánovým slovám / Mt 21, 28-32

1205 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Ján chce mať istotu / Lk 7, 19-23

1409 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Svedectvo Pána Ježiša o Jánovi / Lk 7, 24-30

1366 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Ježiš hovorí o sebe / Jn 5, 33-36

1279 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Rodokmeň / Mt 1, 1-17

1753 / 0 
01.12.2004 -

Myšlienky... 228/2004
Téma: Rodina je domáca cirkev

1434 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 21, 28-32

1352 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 22, 1-14

1565 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 25, 1–13

1263 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Bdelosť / Mt 24, 37-44

1644 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 3, 1-12

1396 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie Panny Márie / Lk 1, 26-38

2016 / 0 
01.12.2004 -

Myšlienky... 229/2004
Téma: Lk 2, 7

1760 / 0 
01.12.2004 -

Myšlienky... 230/2004
Téma: Mt 6, 1-4

1561 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 11, 2-11

1596 / 0 
30.11.2004 -

Myšlienky... 223/2004
Téma: Príprava na príchod Spasiteľa / Hriech / Kristus / Spoveď / Lk 1, 67-79

1804 / 0 
30.11.2004 -

Myšlienky... 224/2004
Téma: Sila viery

647 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Znova v náručí Otca / Mt 18, 12-14

1375 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Ježiš volá všetkých / Mt 11, 8-30

1151 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Kto je pred Bohom väčší? / Mt 11, 11-15

1338 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Neprotivme sa pravde / Mt 11, 16-19

1505 / 0 
30.11.2004 -

Homilia
Téma: Lk 13, 10-17

1429 / 0 
30.11.2004 -

Myšlienky... 225/2004
Téma: 1 Pt 2, 15

548 / 0 
30.11.2004 -

Myšlienky... 226/2004
Téma: Mt 5, 29

879 / 0 
30.11.2004 -

Myšlienky... 227/2004
Téma: Lk 1, 28; 30

901 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Poznáte Ján Krstiteľa? / Mt 17, 10-13

1809 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Kto dal moc Ježišovi / Mt 21, 23-27

1528 / 0 
27.11.2004 -

Homília
Téma: Svätý Mikuláš / detská kázeň / Lk 10, 1-9

3557 / 0 
27.11.2004 -

Homília
Téma: 26. nedeľa po ZSD / Lk 12, 16-21

1194 / 0 
27.11.2004 -

Homília
Téma: 26. nedeľa po ZSD / Lk 12, 16-21

1810 / 0 
27.11.2004 -

Homília
Téma: Kto chce, vidí úžasné veci / Lk 5, 17-26

1301 / 0 
27.11.2004 -

Myšlienky... 221/2004
Téma: Lk 1, 11-12

1425 / 0 
27.11.2004 -

Myšlienky... 222/2004
Téma: Šťastie / Ž 144, 15

1136 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 216/2004
Téma: Hriech / Jn 3, 16 / 2 Kor 5, 17 / 1 Jn 7

1756 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 217/2004
Téma: Zmierenie / 2 Kor 5, 18-19

1082 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 218/2004
Téma: Hriech / Nový začiatok / 2 Kor 5, 17-21

1221 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 219/2004
Téma: 1 Kor 10, 5

951 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 220/2004
Téma: Mk 10, 32

1363 / 0 
23.11.2004 -

Myšlienky... 212/2004
Téma: Hľadajme pravdu o sebe! / Pokrytectvo

1010 / 0 
23.11.2004 -

Myšlienky... 213/2004
Téma: Lk 15, 7

934 / 0 
23.11.2004 -

Myšlienky... 214/2004
Téma: Kresťanstvo / Kristus Kráľ / Viera / Lk 23, 42-43

2185 / 0 
23.11.2004 -

Myšlienky... 215/2004
Téma: Múdrosť / Múd 7, 7-12

1015 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 8, 5-11

1709 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Ponúkaná radosť / Lk 10, 21-24

1586 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Sviatosť zmierenia / Mt 15, 29-37

1557 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Snaha o zhodu medzi slovami a skutkami / Mt 7, 21. 24-27 / Mt 10, 33

1600 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 9, 27-31

1730 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Kňazské poslanie laika v dnešnom svete / Zodpovednosť / Mt 9, 37-38

1591 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Božie kráľovstvo sa začína tu na zemi / Lk 17, 20-25

2463 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 13, 24-43

1311 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 13, 44-52

1317 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 14, 13-21

1410 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Odvaha / Viera / Mt 14, 22-33

2209 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet