27.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Vy čo ste dosiahli dôchodkový vek, viete, že na vašej ceste za Kristom nejestvuje dôchodková hranica? Možno práve teraz prichádza čas, keď sa vo vás rozvinú dary apoštolátu, ktoré Boh vložil do každého pokrsteného.

~brat Roger ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
11.12.2004 -

Homília
Téma: Sv. Ján, apoštol a evanjelista / Jn 20, 2-8

1637 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Neviniatka, mučeníci / Herodesove vraždy / Mt 2, 13-18

1501 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Simeonovo proroctvo / Lk 2, 22-35

1486 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Svedectvo / Lk 2, 36-40

1560 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: 28. nedeľa po ZSD / Lk 14, 16-24

1181 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Praotcov / Lk 14, 16-24

1757 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: 28. nedeľa po ZSD / Lk 14, 16-24

1739 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Praotcov / Lk 14, 16-24

2200 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Vezmite a jedzte... / Eucharistia

1753 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Božia láska je v tom... / 1 Jn 4, 9-10

1464 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Úcta k svojmu menu / Lk 1, 57-66

1390 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Čas navštívenia je tu / Vianoce / Lk 1, 67-79

1548 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Uprostred noci zažiarilo svetlo / Vianoce / Lk 2, 10-11 / Iz 9, 1-3.5-6

1650 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Vianočné posilnenie vo viere / Vianoce / Jn 1, 1-18

1676 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Čo alebo kto hovorí z nás / Sv. Štefan / Sk 6 – 7 / Mt 10, 17-22

1320 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 243/2004
Téma: Nový rok / Novoročné prianie

1243 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 244/2004
Téma: Jn 15, 1-10

1489 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 245/2004
Téma: Adopcia / Ef 1, 5

1632 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 246/2004
Téma: Sk 16, 31-34

775 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 247/2004
Téma: Tít 2, 1-10

440 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 248/2004
Téma: Modlitba / Dan 6, 11

1578 / 0 
08.12.2004 -

Myšlienky... 242/2004
Téma: Reaguj!!! / Masmédia / Lk 16, 8 / 2 Tim 4, 2-4

1237 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 235/2004
Téma: Jn 1, 12. 14 / Vianoce

1203 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 236/2004
Téma: Sväté písmo si vyžaduje našu pozornosť / Lk 1, 31-33

1268 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 237/2004
Téma: Požehnanie / Ťažkosti života / Lk 1, 46-47

1405 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 238/2004
Téma: Kríž / Gal 6, 14

1343 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 239/2004
Téma: Klamstvo / Lož / Jn 18, 37

1239 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 240/2004
Téma: Viera / Vzkriesenie / Jn 20, 16

1829 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 241/2004
Téma: Dávajme si pozor pred modloslužbou / Modla

968 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Ježiš potrebuje pred svetom otca / Mt 1, 18-24

1418 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Postava Zachariáša / Lk 1, 5-25

1523 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Zvestovanie / Lk 1, 26-38

1724 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Význam stretnutia / Lk 1, 39-45

1432 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Mária je plná vďaky k Bohu / Lk 1, 43-56

1313 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: 27. nedeľa po ZSD / Lk 13, 10-17

1242 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: Nášho otca svätého Mikuláša / Lk 6, 17-23

1660 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

1733 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: 27. nedeľa po ZSD / Lk 13, 10-17

1805 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: Svätý otec Mikuláš / Lk 6, 17-23

2246 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

2052 / 0 
03.12.2004 -

Homilia
Téma: Jn 17, 1-13

1507 / 0 
03.12.2004 -

Myšlienky... 231/2004
Téma: Príprava na Vianoce / Lk 1, 26-45

1026 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Advent / Mt 24, 37–44

1683 / 0 
03.12.2004 -

Myšlienky... 232/2004
Téma: Príprava na Vianoce / Lk 1, 40-41

1042 / 0 
03.12.2004 -

Myšlienky... 233/2004
Téma: Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky

1072 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Čo čakám od Vianoc? / Mt 11, 2–11

838 / 0 
03.12.2004 -

Myšlienky... 234/2004
Téma: Boh sa o nás stará / Prozreteľnosť

943 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Uverme Jánovým slovám / Mt 21, 28-32

1166 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Ján chce mať istotu / Lk 7, 19-23

1314 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Svedectvo Pána Ježiša o Jánovi / Lk 7, 24-30

1304 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Ježiš hovorí o sebe / Jn 5, 33-36

1241 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Rodokmeň / Mt 1, 1-17

1609 / 0 
01.12.2004 -

Myšlienky... 228/2004
Téma: Rodina je domáca cirkev

1404 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 21, 28-32

1310 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 22, 1-14

1504 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 25, 1–13

1227 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Bdelosť / Mt 24, 37-44

1567 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 3, 1-12

1370 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie Panny Márie / Lk 1, 26-38

1914 / 0 
01.12.2004 -

Myšlienky... 229/2004
Téma: Lk 2, 7

1713 / 0 
01.12.2004 -

Myšlienky... 230/2004
Téma: Mt 6, 1-4

1517 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 11, 2-11

1541 / 0 
30.11.2004 -

Myšlienky... 223/2004
Téma: Príprava na príchod Spasiteľa / Hriech / Kristus / Spoveď / Lk 1, 67-79

1759 / 0 
30.11.2004 -

Myšlienky... 224/2004
Téma: Sila viery

629 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Znova v náručí Otca / Mt 18, 12-14

1352 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Ježiš volá všetkých / Mt 11, 8-30

1125 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Kto je pred Bohom väčší? / Mt 11, 11-15

1305 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Neprotivme sa pravde / Mt 11, 16-19

1462 / 0 
30.11.2004 -

Homilia
Téma: Lk 13, 10-17

1390 / 0 
30.11.2004 -

Myšlienky... 225/2004
Téma: 1 Pt 2, 15

531 / 0 
30.11.2004 -

Myšlienky... 226/2004
Téma: Mt 5, 29

852 / 0 
30.11.2004 -

Myšlienky... 227/2004
Téma: Lk 1, 28; 30

872 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Poznáte Ján Krstiteľa? / Mt 17, 10-13

1749 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Kto dal moc Ježišovi / Mt 21, 23-27

1345 / 0 
27.11.2004 -

Homília
Téma: Svätý Mikuláš / detská kázeň / Lk 10, 1-9

3434 / 0 
27.11.2004 -

Homília
Téma: 26. nedeľa po ZSD / Lk 12, 16-21

1163 / 0 
27.11.2004 -

Homília
Téma: 26. nedeľa po ZSD / Lk 12, 16-21

1759 / 0 
27.11.2004 -

Homília
Téma: Kto chce, vidí úžasné veci / Lk 5, 17-26

1270 / 0 
27.11.2004 -

Myšlienky... 221/2004
Téma: Lk 1, 11-12

1404 / 0 
27.11.2004 -

Myšlienky... 222/2004
Téma: Šťastie / Ž 144, 15

1118 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 216/2004
Téma: Hriech / Jn 3, 16 / 2 Kor 5, 17 / 1 Jn 7

1728 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 217/2004
Téma: Zmierenie / 2 Kor 5, 18-19

1064 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 218/2004
Téma: Hriech / Nový začiatok / 2 Kor 5, 17-21

1193 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 219/2004
Téma: 1 Kor 10, 5

937 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 220/2004
Téma: Mk 10, 32

1206 / 0 
23.11.2004 -

Myšlienky... 212/2004
Téma: Hľadajme pravdu o sebe! / Pokrytectvo

987 / 0 
23.11.2004 -

Myšlienky... 213/2004
Téma: Lk 15, 7

893 / 0 
23.11.2004 -

Myšlienky... 214/2004
Téma: Kresťanstvo / Kristus Kráľ / Viera / Lk 23, 42-43

2140 / 0 
23.11.2004 -

Myšlienky... 215/2004
Téma: Múdrosť / Múd 7, 7-12

999 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 8, 5-11

1640 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Ponúkaná radosť / Lk 10, 21-24

1560 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Sviatosť zmierenia / Mt 15, 29-37

1511 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Snaha o zhodu medzi slovami a skutkami / Mt 7, 21. 24-27 / Mt 10, 33

1558 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 9, 27-31

1688 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Kňazské poslanie laika v dnešnom svete / Zodpovednosť / Mt 9, 37-38

1547 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Božie kráľovstvo sa začína tu na zemi / Lk 17, 20-25

2360 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 13, 24-43

1285 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 13, 44-52

1290 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 14, 13-21

1361 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Odvaha / Viera / Mt 14, 22-33

2135 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet