20.máj 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Kým my čakáme a diskutujeme, ako by sme mali zmeniť štruktúry Cirkvi, kým sa hádame o novú reč pre zvestovanie viery, kým vášnivo debatujeme o demokratizácií, o regulácií pôrodnosti a o celibáte, všade rastie cirkev chudobných. Neháda sa, ale je tu.

~Mario von Galli~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
28.01.2005 -

Homília
Téma: Ľud túži po ozdravení / Mk 6, 53-56

1342 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Božie prikázania nie sú vecou vkusu / Mk 7, 1-13

1805 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Vážne varovanie / Mk 8, 14-21

1473 / 0 
25.01.2005 -

Myšlienky... 25/2005
Téma: Chlieb, ktorý dáva svetu život / Eucharistia

1714 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

1068 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1619 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

1016 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1699 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána / Na ceste poslušnosti k viere / Lk 2, 22-40

1417 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Viera uzdravuje a lieči / Mk 5, 21-43

1888 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Vedieť pochopiť, uznať / Mk 6, 1-6

1395 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Boh ich začal posielať / Mk 6, 7-13

1391 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1105 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1523 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 3, 1–12

1513 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Život kresťana zaväzuje k vydávaniu svedectva / Jn 1, 29-34

1946 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Svedomie / Mt 5, 17-37

1730 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 10, 26-33

1310 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 25-30

1583 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 13, 44-52

1350 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 21/2005
Téma: 1 Kor 8, 8-9

650 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 22/2005
Téma: Rim 13, 11

779 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 23/2005
Téma: Mt 5, 37

1421 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 24/2005
Téma: Modlitba / Mt 7, 7-8

2011 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš učí o Božom kráľovstve / Mk 4, 26-34

1604 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš poučuje apoštolov / Mk 4, 35-41

1370 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Množstvo hriechu / Mk 5, 1-26

1227 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 4, 12-23

1744 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 1-12

1413 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 13-16

1138 / 0 
18.01.2005 -

Myšlienky... 18/2005
Téma: Naučme sa odpúšťať! / Odpustenie / Lk 23, 34

1718 / 0 
18.01.2005 -

Myšlienky... 19/2005
Téma: „Tým, čo uverili v jeho meno...“ / Jn 1, 12

969 / 0 
18.01.2005 -

Myšlienky... 20/2005
Téma: Ježiš je Mesiáš / Mt 1, 1-17

1476 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Buď vôľa tvoja... / Mk 3, 31-35

1505 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Ochota počúvať Božie slovo / Mk 4, 1-20

1910 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Pred Bohom nič neskryješ / Mk 4, 21-25

1552 / 0 
17.01.2005 -

Myšlienky... 15/2005
Téma: Ikony v živote kresťana / Ikona / Umenie

1226 / 0 
17.01.2005 -

Myšlienky... 16/2005
Téma: Jn 1, 1-2

1108 / 0 
17.01.2005 -

Myšlienky... 17/2005
Téma: Jn 1, 3

871 / 0 
17.01.2005 -

Homília
Téma: Bláznovstvo kríža / Mk 3, 20-21

1791 / 0 
17.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš miluje a odpúšťa / Mk 3, 20-21

1258 / 0 
17.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš je víťaz nad pokušiteľom / Mk 3, 22-30

1626 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

2065 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

1151 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Dôveruj Ježišovi! / Mk 3, 7-12

1398 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš volá i dnes / Mk 3, 13-19

1467 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Zrada viery / Mk 3, 13-19

1642 / 0 
11.01.2005 -

Myšlienky... 12/2005
Téma: Nedeľa pred Povýšením svätého kríža / Jn 3, 14-15

1227 / 0 
11.01.2005 -

Myšlienky... 13/2005
Téma: Jn 10, 11

1313 / 0 
11.01.2005 -

Myšlienky... 14/2005
Téma: Jn 18, 36

1192 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 18, 9-14

1208 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 18, 9-14

1044 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 19, 1-10

1256 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 19, 1-10

1265 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Naučme sa správne pochopiť / Mk 2, 18-22

1491 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Čo je viac? Čo je podstatné? / Mk 2, 23-28

1705 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Kedy je dovolené robiť dobre? / Mk 3, 1-6

1258 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Oplatí sa robiť dobro? / Mk 3, 1-6

1659 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Ježišov život je činný / Mk 3, 7-12

1290 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 5/2005
Téma: Kol 2, 9-10

859 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 6/2005
Téma: Tít 2, 14

410 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 7/2005
Téma: 2 Tim 3, 12

898 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 8/2005
Téma: 1 Kor 6, 20

794 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 9/2005
Téma: Mt 13, 44 / Lk 1, 1-2 / Flp 3, 7-12

2038 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 10/2005
Téma: A Slovo sa telom stalo... / Jn 1, 14

992 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 11/2005
Téma: Nechať sa inšpirovať / Sväté písmo

1079 / 0 
08.01.2005 -

Homília
Téma: Cením si dušu viac ako telo? / Mk 2, 1-12

1351 / 0 
08.01.2005 -

Homília
Téma: Hriech a odpustenie / Mk 2, 13-17

2076 / 0 
08.01.2005 -

Homília
Téma: Ticho – bohatstvo duší / Mk 2, 13-17

1545 / 0 
07.01.2005 -

Myšlienky... 2/2005
Téma: Jn 1, 29

1054 / 0 
07.01.2005 -

Myšlienky... 3/2005
Téma: Jn 1, 32

955 / 0 
07.01.2005 -

Myšlienky... 4/2005
Téma: Dbajme o vzrast svojej viery!/ Viera

651 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

1027 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

1583 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

1467 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

2198 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: Zdravie duše i tela / Mk 2, 1-12

1485 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

1858 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

1695 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Najväčší objav v dejinách sveta / Mt 2, 1-12

1159 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Čo od nás chce Ježiš? / Mk 1, 14-20

1496 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš má moc / Mk 1, 21-28

1592 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Ježišov príklad / Mk 1, 29-39

1645 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Vďačnosť / Mk 1, 40-45

1814 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Potreba byť čistý / Mk 1, 40-45

1549 / 0 
01.01.2005 -

Myšlienky... 1/2005
Téma: Nový rok / Predsavzatie

2369 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: 31. nedeľa po ZSD / Lk 18, 35-43

1403 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Bohozjavením / Mk 1, 1-8

1156 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: 31. nedeľa po ZSD / Lk 18, 35-43

1753 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Pomenovanie nášho Pána Ježiša Krista – Občiansky Nový rok / Lk 2, 20-21; 2, 40-52

1386 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Bohozjavením / Mk 1, 1-8

1944 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Nájsť Ježiša – vážna úloha doby / Jn 1, 35-43

1669 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Odkiaľ ma poznáš? / Jn 1, 43-51

1812 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Od začiatku žiť naplno / Nový rok / Jn 1, 19-28

1425 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Objavovať Boha vo svojom živote / Jn 1, 29-34

1082 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 276/2004
Téma: Mt 6, 22

1498 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 277/2004
Téma: Lk 1, 11-12

1015 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 278/2004
Téma: Mt 8, 8

1424 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 279/2004
Téma: Mt 8, 28

1526 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 280/2004
Téma: Mt 9, 2

1178 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet