28.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ten, kto nepočúva najprv Boha, nemá čo svetu povedať.

~Hans Urs von Balthasar~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.12.2004 -

Myšlienky... 270/2004
Téma: Mk 16, 1

961 / 0 
20.12.2004 -

Myšlienky... 271/2004
Téma: Jn 5, 14

1148 / 0 
20.12.2004 -

Myšlienky... 272/2004
Téma: Jn 7, 18

992 / 0 
20.12.2004 -

Myšlienky... 273/2004
Téma: Lk 12, 20

1133 / 0 
20.12.2004 -

Myšlienky... 274/2004
Téma: Lk 2, 15

703 / 0 
18.12.2004 -

Homília
Téma: 29. nedeľa po ZSD / Lk 17, 12-19

1366 / 0 
18.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých Otcov / Mt 1, 1-25

1862 / 0 
18.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých Otcov / Mt 1, 1-25

2950 / 0 
18.12.2004 -

Homília
Téma: 29. nedeľa po ZSD / Lk 17, 12-19

1904 / 0 
18.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 1, 18–24

1527 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 20, 1-16

1307 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 22, 15-21

1161 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Lk 15, 11-32

1219 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Lk 15, 11-32

1296 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Lk 15, 11-32

1098 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 256/2004
Téma: Jednota vedie k pravému spoločenstvu / Jn 17, 6-26

1330 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 257/2004
Téma: Cesta k večnému životu

915 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 258/2004
Téma: Naša príprava / Večný život

950 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky / Nový rok / Lk 2, 16-21

1100 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 259/2004
Téma: Mt 25, 31-40

1070 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 1, 18-23

1493 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 260/2004
Téma: Sk 9, 4-5

911 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Nový rok / Lk 2, 16–21

1080 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Vďačnosť / Silvester / Jn 1, 1-18

3006 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 261/2004
Téma: Sväté písmo / Mt 12, 3

1957 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 262/2004
Téma: Mt 5, 21-48

1271 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 249/2004
Téma: Kríž / 1 Kor 1, 18 / Mt 16, 18

1757 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 250/2004
Téma: Povolanie / 1 Kor 1, 27

1209 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 251/2004
Téma: Strach / 1 Kor 2, 3-4

1052 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 252/2004
Téma: 1 Kor 2, 10 / Ž 119, 18

866 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 253/2004
Téma: Čítanie / Sväté písmo / 2 Pt 3, 16 / Lk 24, 45 / 1 Kor 2, 10-16

1467 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 254/2004
Téma: Talent / Rim 12, 6 / 1 Kor 4, 2

1038 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 255/2004
Téma: Duchovný boj / Kresťanstvo

1605 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 14, 13-21

1265 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 14, 22-33

2010 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 15, 21-28

1199 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 16, 21-27

1402 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 18, 15-20

1239 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Sv. Ján, apoštol a evanjelista / Jn 20, 2-8

1563 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Neviniatka, mučeníci / Herodesove vraždy / Mt 2, 13-18

1374 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Simeonovo proroctvo / Lk 2, 22-35

1442 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Svedectvo / Lk 2, 36-40

1510 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: 28. nedeľa po ZSD / Lk 14, 16-24

1140 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Praotcov / Lk 14, 16-24

1655 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: 28. nedeľa po ZSD / Lk 14, 16-24

1684 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Praotcov / Lk 14, 16-24

2102 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Vezmite a jedzte... / Eucharistia

1669 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Božia láska je v tom... / 1 Jn 4, 9-10

1428 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Úcta k svojmu menu / Lk 1, 57-66

1355 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Čas navštívenia je tu / Vianoce / Lk 1, 67-79

1476 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Uprostred noci zažiarilo svetlo / Vianoce / Lk 2, 10-11 / Iz 9, 1-3.5-6

1563 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Vianočné posilnenie vo viere / Vianoce / Jn 1, 1-18

1569 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Čo alebo kto hovorí z nás / Sv. Štefan / Sk 6 – 7 / Mt 10, 17-22

1255 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 243/2004
Téma: Nový rok / Novoročné prianie

1220 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 244/2004
Téma: Jn 15, 1-10

1409 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 245/2004
Téma: Adopcia / Ef 1, 5

1599 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 246/2004
Téma: Sk 16, 31-34

739 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 247/2004
Téma: Tít 2, 1-10

410 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 248/2004
Téma: Modlitba / Dan 6, 11

1540 / 0 
08.12.2004 -

Myšlienky... 242/2004
Téma: Reaguj!!! / Masmédia / Lk 16, 8 / 2 Tim 4, 2-4

1213 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 235/2004
Téma: Jn 1, 12. 14 / Vianoce

1165 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 236/2004
Téma: Sväté písmo si vyžaduje našu pozornosť / Lk 1, 31-33

1225 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 237/2004
Téma: Požehnanie / Ťažkosti života / Lk 1, 46-47

1359 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 238/2004
Téma: Kríž / Gal 6, 14

1296 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 239/2004
Téma: Klamstvo / Lož / Jn 18, 37

1212 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 240/2004
Téma: Viera / Vzkriesenie / Jn 20, 16

1748 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 241/2004
Téma: Dávajme si pozor pred modloslužbou / Modla

936 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Ježiš potrebuje pred svetom otca / Mt 1, 18-24

1370 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Postava Zachariáša / Lk 1, 5-25

1477 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Zvestovanie / Lk 1, 26-38

1631 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Význam stretnutia / Lk 1, 39-45

1399 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Mária je plná vďaky k Bohu / Lk 1, 43-56

1282 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: 27. nedeľa po ZSD / Lk 13, 10-17

1107 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: Nášho otca svätého Mikuláša / Lk 6, 17-23

1598 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

1545 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: 27. nedeľa po ZSD / Lk 13, 10-17

1633 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: Svätý otec Mikuláš / Lk 6, 17-23

2156 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

1889 / 0 
03.12.2004 -

Homilia
Téma: Jn 17, 1-13

1456 / 0 
03.12.2004 -

Myšlienky... 231/2004
Téma: Príprava na Vianoce / Lk 1, 26-45

989 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Advent / Mt 24, 37–44

1625 / 0 
03.12.2004 -

Myšlienky... 232/2004
Téma: Príprava na Vianoce / Lk 1, 40-41

1011 / 0 
03.12.2004 -

Myšlienky... 233/2004
Téma: Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky

956 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Čo čakám od Vianoc? / Mt 11, 2–11

817 / 0 
03.12.2004 -

Myšlienky... 234/2004
Téma: Boh sa o nás stará / Prozreteľnosť

920 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Uverme Jánovým slovám / Mt 21, 28-32

1114 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Ján chce mať istotu / Lk 7, 19-23

1205 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Svedectvo Pána Ježiša o Jánovi / Lk 7, 24-30

1261 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Ježiš hovorí o sebe / Jn 5, 33-36

1196 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Rodokmeň / Mt 1, 1-17

1508 / 0 
01.12.2004 -

Myšlienky... 228/2004
Téma: Rodina je domáca cirkev

1367 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 21, 28-32

1264 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 22, 1-14

1394 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 25, 1–13

1187 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Bdelosť / Mt 24, 37-44

1484 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 3, 1-12

1338 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie Panny Márie / Lk 1, 26-38

1778 / 0 
01.12.2004 -

Myšlienky... 229/2004
Téma: Lk 2, 7

1670 / 0 
01.12.2004 -

Myšlienky... 230/2004
Téma: Mt 6, 1-4

1437 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 11, 2-11

1487 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet