24.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Možno sa presvedčiť, ako sa kráča v noci za hlbokej tmy s očami upretými na svetlo, ktoré vychádza z domu vo veľkej diaľke. Ako ťažko sa dá odhadnúť vzdialenosť! Do cieľa našej cesty môže byť pár kilometrov rovnako ako niekoľko sto kilometrov. Práve v takejto situácii boli proroci, keď hľadeli do budúcnosti v očakávaní vykúpenia svojho ľudu. Nemohli ani približne určiť, kedy príde Mesiáš: či o sto rokov, alebo aj o päťsto rokov. Vedeli len, že v určitom momente sa Dávidov rod obrodí, že raz sa nájde kľúč, ktorým sa otvoria brány väzenia; že svetlo, ktoré sotva vidieť na vzdialenom horizonte ako malý bod, určitý deň zablysne a napokon sa prejaví v celej veľkosti. Boží ľud musí zotrvávať v očakávaní.

~Roland Knox ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
27.12.2004 -

Myšlienky... 313/2004
Téma: Lk 4, 23

1349 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 314/2004
Téma: Lk 6, 20

951 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 315/2004
Téma: Lk 10, 20

982 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 316/2004
Téma: Lk 10, 21

1292 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 317/2004
Téma: Jn 10, 14

1133 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 318/2004
Téma: Lk 10, 41-42

2082 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 319/2004
Téma: Správne rozhodnutie / Boh / Kristus

1111 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 320/2004
Téma: Vďačnosť

1276 / 0 
27.12.2004 -

Homília
Téma: Silvestrovské zakončenie / Silvester / Jn 1, 1-18

1715 / 0 
27.12.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Márie Bohorodičky / Pod vedením Márie / Nový rok / Lk 2, 16-21

1038 / 0 
27.12.2004 -

Homília
Téma: Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Nový rok / Lk 2, 20-21;40-52

1217 / 0 
23.12.2004 -

Myšlienky... 275/2004
Téma: Vianoce

1165 / 0 
20.12.2004 -

Homília
Téma: 30. nedeľa po ZSD / Lk 18, 18-27

1056 / 0 
20.12.2004 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Mt 2, 1-12

1221 / 0 
20.12.2004 -

Homília
Téma: Zbor presvätej Bohorodičky / Mt 2, 13-23

1561 / 0 
20.12.2004 -

Homília
Téma: Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana / Mt 21, 33-42

1237 / 0 
20.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa po Kristovom narodení / Mt 2, 13-23

1418 / 0 
20.12.2004 -

Homília
Téma: 30. nedeľa po ZSD / Lk 18, 18-27

1091 / 0 
20.12.2004 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Mt 2, 1-12

1240 / 0 
20.12.2004 -

Homília
Téma: Zbor presvätej Bohorodičky / Mt 2, 13-23

1463 / 0 
20.12.2004 -

Homília
Téma: Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana / Mt 21, 33-42

1201 / 0 
20.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa po Kristovom narodení / Mt 2, 13-23

1328 / 0 
20.12.2004 -

Homília
Téma: Nový rok / Lk 2, 16-21

1166 / 0 
20.12.2004 -

Myšlienky... 263/2004
Téma: Mk 8, 36-37

1176 / 0 
20.12.2004 -

Myšlienky... 264/2004
Téma: Mk 9, 17-18

1313 / 0 
20.12.2004 -

Myšlienky... 265/2004
Téma: Jn 1, 47-48

767 / 0 
20.12.2004 -

Myšlienky... 266/2004
Téma: Mk 2, 1; 3-4

1163 / 0 
20.12.2004 -

Myšlienky... 267/2004
Téma: Mk 2, 6-7

1072 / 0 
20.12.2004 -

Myšlienky... 268/2004
Téma: Mk 10, 32

1142 / 0 
20.12.2004 -

Myšlienky... 269/2004
Téma: Jn 12, 1-5

1079 / 0 
20.12.2004 -

Myšlienky... 270/2004
Téma: Mk 16, 1

963 / 0 
20.12.2004 -

Myšlienky... 271/2004
Téma: Jn 5, 14

1152 / 0 
20.12.2004 -

Myšlienky... 272/2004
Téma: Jn 7, 18

993 / 0 
20.12.2004 -

Myšlienky... 273/2004
Téma: Lk 12, 20

1145 / 0 
20.12.2004 -

Myšlienky... 274/2004
Téma: Lk 2, 15

704 / 0 
18.12.2004 -

Homília
Téma: 29. nedeľa po ZSD / Lk 17, 12-19

1368 / 0 
18.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých Otcov / Mt 1, 1-25

1862 / 0 
18.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých Otcov / Mt 1, 1-25

2957 / 0 
18.12.2004 -

Homília
Téma: 29. nedeľa po ZSD / Lk 17, 12-19

1907 / 0 
18.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 1, 18–24

1530 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 20, 1-16

1309 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 22, 15-21

1180 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Lk 15, 11-32

1222 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Lk 15, 11-32

1296 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Lk 15, 11-32

1102 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 256/2004
Téma: Jednota vedie k pravému spoločenstvu / Jn 17, 6-26

1334 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 257/2004
Téma: Cesta k večnému životu

920 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 258/2004
Téma: Naša príprava / Večný život

952 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky / Nový rok / Lk 2, 16-21

1102 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 259/2004
Téma: Mt 25, 31-40

1077 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 1, 18-23

1497 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 260/2004
Téma: Sk 9, 4-5

914 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Nový rok / Lk 2, 16–21

1081 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Vďačnosť / Silvester / Jn 1, 1-18

3010 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 261/2004
Téma: Sväté písmo / Mt 12, 3

1961 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 262/2004
Téma: Mt 5, 21-48

1274 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 249/2004
Téma: Kríž / 1 Kor 1, 18 / Mt 16, 18

1759 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 250/2004
Téma: Povolanie / 1 Kor 1, 27

1209 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 251/2004
Téma: Strach / 1 Kor 2, 3-4

1053 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 252/2004
Téma: 1 Kor 2, 10 / Ž 119, 18

867 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 253/2004
Téma: Čítanie / Sväté písmo / 2 Pt 3, 16 / Lk 24, 45 / 1 Kor 2, 10-16

1470 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 254/2004
Téma: Talent / Rim 12, 6 / 1 Kor 4, 2

1039 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 255/2004
Téma: Duchovný boj / Kresťanstvo

1606 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 14, 13-21

1269 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 14, 22-33

2014 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 15, 21-28

1203 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 16, 21-27

1406 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 18, 15-20

1243 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Sv. Ján, apoštol a evanjelista / Jn 20, 2-8

1567 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Neviniatka, mučeníci / Herodesove vraždy / Mt 2, 13-18

1378 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Simeonovo proroctvo / Lk 2, 22-35

1446 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Svedectvo / Lk 2, 36-40

1511 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: 28. nedeľa po ZSD / Lk 14, 16-24

1143 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Praotcov / Lk 14, 16-24

1663 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: 28. nedeľa po ZSD / Lk 14, 16-24

1687 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Praotcov / Lk 14, 16-24

2110 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Vezmite a jedzte... / Eucharistia

1675 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Božia láska je v tom... / 1 Jn 4, 9-10

1431 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Úcta k svojmu menu / Lk 1, 57-66

1355 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Čas navštívenia je tu / Vianoce / Lk 1, 67-79

1478 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Uprostred noci zažiarilo svetlo / Vianoce / Lk 2, 10-11 / Iz 9, 1-3.5-6

1569 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Vianočné posilnenie vo viere / Vianoce / Jn 1, 1-18

1571 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Čo alebo kto hovorí z nás / Sv. Štefan / Sk 6 – 7 / Mt 10, 17-22

1256 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 243/2004
Téma: Nový rok / Novoročné prianie

1220 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 244/2004
Téma: Jn 15, 1-10

1413 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 245/2004
Téma: Adopcia / Ef 1, 5

1602 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 246/2004
Téma: Sk 16, 31-34

741 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 247/2004
Téma: Tít 2, 1-10

412 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 248/2004
Téma: Modlitba / Dan 6, 11

1542 / 0 
08.12.2004 -

Myšlienky... 242/2004
Téma: Reaguj!!! / Masmédia / Lk 16, 8 / 2 Tim 4, 2-4

1219 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 235/2004
Téma: Jn 1, 12. 14 / Vianoce

1169 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 236/2004
Téma: Sväté písmo si vyžaduje našu pozornosť / Lk 1, 31-33

1227 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 237/2004
Téma: Požehnanie / Ťažkosti života / Lk 1, 46-47

1363 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 238/2004
Téma: Kríž / Gal 6, 14

1299 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 239/2004
Téma: Klamstvo / Lož / Jn 18, 37

1213 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 240/2004
Téma: Viera / Vzkriesenie / Jn 20, 16

1753 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 241/2004
Téma: Dávajme si pozor pred modloslužbou / Modla

936 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Ježiš potrebuje pred svetom otca / Mt 1, 18-24

1374 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Postava Zachariáša / Lk 1, 5-25

1481 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Zvestovanie / Lk 1, 26-38

1634 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet