10.december 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    K tomu, aby sme milovali svojich blížnych, je potrebné len sa tomu poddať: stačí len pohliadnuť na to množstvo biedy. Aby sme nemilovali svojho blížneho, museli by si robiť násilie... konať proti sebe samým. Pôsobiť si bolesť. Meniť svoju prirodzenosť, plávať proti prúdu. Láska je úplne prirodzená, pôvodná, celkom jednoduchá, rýchlo sa ponáhľa vlastnou cestou. Je prvým hnutím srdca. Prvé hnutie je vždy správne. Aby sme nemilovali blížnych, museli by sme zavrieť oči i uši pred mnohorakým volaním núdze.

~Charles Péguy ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
28.01.2005 -

Homília
Téma: Ľud túži po ozdravení / Mk 6, 53-56

1492 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Božie prikázania nie sú vecou vkusu / Mk 7, 1-13

1827 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Vážne varovanie / Mk 8, 14-21

1494 / 0 
25.01.2005 -

Myšlienky... 25/2005
Téma: Chlieb, ktorý dáva svetu život / Eucharistia

1748 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

1082 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1636 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

1034 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1716 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána / Na ceste poslušnosti k viere / Lk 2, 22-40

1437 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Viera uzdravuje a lieči / Mk 5, 21-43

1923 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Vedieť pochopiť, uznať / Mk 6, 1-6

1419 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Boh ich začal posielať / Mk 6, 7-13

1412 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1134 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1547 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 3, 1–12

1542 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Život kresťana zaväzuje k vydávaniu svedectva / Jn 1, 29-34

1968 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Svedomie / Mt 5, 17-37

1764 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 10, 26-33

1333 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 25-30

1611 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 13, 44-52

1372 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 21/2005
Téma: 1 Kor 8, 8-9

665 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 22/2005
Téma: Rim 13, 11

796 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 23/2005
Téma: Mt 5, 37

1442 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 24/2005
Téma: Modlitba / Mt 7, 7-8

2045 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš učí o Božom kráľovstve / Mk 4, 26-34

1623 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš poučuje apoštolov / Mk 4, 35-41

1393 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Množstvo hriechu / Mk 5, 1-26

1245 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 4, 12-23

1768 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 1-12

1431 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 13-16

1161 / 0 
18.01.2005 -

Myšlienky... 18/2005
Téma: Naučme sa odpúšťať! / Odpustenie / Lk 23, 34

1740 / 0 
18.01.2005 -

Myšlienky... 19/2005
Téma: „Tým, čo uverili v jeho meno...“ / Jn 1, 12

988 / 0 
18.01.2005 -

Myšlienky... 20/2005
Téma: Ježiš je Mesiáš / Mt 1, 1-17

1501 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Buď vôľa tvoja... / Mk 3, 31-35

1536 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Ochota počúvať Božie slovo / Mk 4, 1-20

1949 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Pred Bohom nič neskryješ / Mk 4, 21-25

1575 / 0 
17.01.2005 -

Myšlienky... 15/2005
Téma: Ikony v živote kresťana / Ikona / Umenie

1240 / 0 
17.01.2005 -

Myšlienky... 16/2005
Téma: Jn 1, 1-2

1123 / 0 
17.01.2005 -

Myšlienky... 17/2005
Téma: Jn 1, 3

889 / 0 
17.01.2005 -

Homília
Téma: Bláznovstvo kríža / Mk 3, 20-21

1824 / 0 
17.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš miluje a odpúšťa / Mk 3, 20-21

1279 / 0 
17.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš je víťaz nad pokušiteľom / Mk 3, 22-30

1651 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

2101 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

1214 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Dôveruj Ježišovi! / Mk 3, 7-12

1414 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš volá i dnes / Mk 3, 13-19

1515 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Zrada viery / Mk 3, 13-19

1689 / 0 
11.01.2005 -

Myšlienky... 12/2005
Téma: Nedeľa pred Povýšením svätého kríža / Jn 3, 14-15

1245 / 0 
11.01.2005 -

Myšlienky... 13/2005
Téma: Jn 10, 11

1330 / 0 
11.01.2005 -

Myšlienky... 14/2005
Téma: Jn 18, 36

1213 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 18, 9-14

1229 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 18, 9-14

1074 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 19, 1-10

1288 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 19, 1-10

1295 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Naučme sa správne pochopiť / Mk 2, 18-22

1513 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Čo je viac? Čo je podstatné? / Mk 2, 23-28

1731 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Kedy je dovolené robiť dobre? / Mk 3, 1-6

1286 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Oplatí sa robiť dobro? / Mk 3, 1-6

1689 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Ježišov život je činný / Mk 3, 7-12

1311 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 5/2005
Téma: Kol 2, 9-10

877 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 6/2005
Téma: Tít 2, 14

429 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 7/2005
Téma: 2 Tim 3, 12

913 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 8/2005
Téma: 1 Kor 6, 20

817 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 9/2005
Téma: Mt 13, 44 / Lk 1, 1-2 / Flp 3, 7-12

2075 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 10/2005
Téma: A Slovo sa telom stalo... / Jn 1, 14

1017 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 11/2005
Téma: Nechať sa inšpirovať / Sväté písmo

1091 / 0 
08.01.2005 -

Homília
Téma: Cením si dušu viac ako telo? / Mk 2, 1-12

1367 / 0 
08.01.2005 -

Homília
Téma: Hriech a odpustenie / Mk 2, 13-17

2095 / 0 
08.01.2005 -

Homília
Téma: Ticho – bohatstvo duší / Mk 2, 13-17

1562 / 0 
07.01.2005 -

Myšlienky... 2/2005
Téma: Jn 1, 29

1066 / 0 
07.01.2005 -

Myšlienky... 3/2005
Téma: Jn 1, 32

968 / 0 
07.01.2005 -

Myšlienky... 4/2005
Téma: Dbajme o vzrast svojej viery!/ Viera

674 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

1067 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

1600 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

1507 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

2221 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: Zdravie duše i tela / Mk 2, 1-12

1511 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

1869 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

1811 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Najväčší objav v dejinách sveta / Mt 2, 1-12

1174 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Čo od nás chce Ježiš? / Mk 1, 14-20

1514 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš má moc / Mk 1, 21-28

1619 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Ježišov príklad / Mk 1, 29-39

1673 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Vďačnosť / Mk 1, 40-45

1843 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Potreba byť čistý / Mk 1, 40-45

1567 / 0 
01.01.2005 -

Myšlienky... 1/2005
Téma: Nový rok / Predsavzatie

2390 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: 31. nedeľa po ZSD / Lk 18, 35-43

1645 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Bohozjavením / Mk 1, 1-8

1168 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: 31. nedeľa po ZSD / Lk 18, 35-43

1784 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Pomenovanie nášho Pána Ježiša Krista – Občiansky Nový rok / Lk 2, 20-21; 2, 40-52

1400 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Bohozjavením / Mk 1, 1-8

1969 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Nájsť Ježiša – vážna úloha doby / Jn 1, 35-43

1693 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Odkiaľ ma poznáš? / Jn 1, 43-51

1852 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Od začiatku žiť naplno / Nový rok / Jn 1, 19-28

1446 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Objavovať Boha vo svojom živote / Jn 1, 29-34

1095 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 276/2004
Téma: Mt 6, 22

1534 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 277/2004
Téma: Lk 1, 11-12

1039 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 278/2004
Téma: Mt 8, 8

1451 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 279/2004
Téma: Mt 8, 28

1608 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 280/2004
Téma: Mt 9, 2

1201 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet