4.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Keď Kristus prišiel na svet, priniesol nám poznanie Boha. Keď prichádza do nášho vnútra ako pokrm, zjavuje nám skryté veci, nebo. Keď prijímam Krista, vnikám do neviditeľných vecí, vstupujem do neba. Začína sa tak vo mne nesmierny proces poznávania Boha, ktorým sa mám v plnej miere stať jeho synom.”

~Carlo Carretto~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
23.11.2004 -

Homília
Téma: Snaha o zhodu medzi slovami a skutkami / Mt 7, 21. 24-27 / Mt 10, 33

1492 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 9, 27-31

1599 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Kňazské poslanie laika v dnešnom svete / Zodpovednosť / Mt 9, 37-38

1479 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Božie kráľovstvo sa začína tu na zemi / Lk 17, 20-25

2176 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 13, 24-43

1221 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 13, 44-52

1229 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 14, 13-21

1275 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Odvaha / Viera / Mt 14, 22-33

1973 / 0 
22.11.2004 -

Myšlienky... 207/2004
Téma: Mt 21, 35

1009 / 0 
22.11.2004 -

Myšlienky... 208/2004
Téma: Mt 28, 11-13

1249 / 0 
22.11.2004 -

Myšlienky... 209/2004
Téma: Mk 1, 4

872 / 0 
22.11.2004 -

Myšlienky... 210/2004
Téma: Mk 6, 27

1052 / 0 
22.11.2004 -

Myšlienky... 211/2004
Téma: Mk 8, 34

1337 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: Zostaňme verní / Nedeľa Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

2480 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

1319 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: 25. nedeľa po ZSD / Lk 10, 25-37

1620 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: Kto žije s Kristom, nech nemá strach / Lk 21, 12-19

1481 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: Ježišove slová sa nepominú / Lk 21, 29-33

1273 / 0 
20.11.2004 -

Myšlienky... 206/2004
Téma: Dôležitosť lásky k Bohu / Láska

1117 / 0 
19.11.2004 -

Myšlienky... 204/2004
Téma: Mt 27, 31

820 / 0 
19.11.2004 -

Homilia
Téma: Lk 14, 16-24

1327 / 0 
19.11.2004 -

Homilia
Téma: Vďačnosť / Lk 17, 12-19

1730 / 0 
19.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 22, 15-21

1191 / 0 
19.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 22, 34-40

1141 / 0 
19.11.2004 -

Myšlienky... 205/2004
Téma: Mt 16, 26

1321 / 0 
18.11.2004 -

Myšlienky... 202/2004
Téma: Kristus Kráľ

1211 / 0 
18.11.2004 -

Myšlienky... 203/2004
Téma: Mt 16, 13

1239 / 0 
18.11.2004 -

Homília
Téma: Pokiaľ som na zemi, nemám istotu / Lk 17, 26-37

1420 / 0 
18.11.2004 -

Homília
Téma: Ježiš zaplakal nad Jeruzalemom / Lk 19, 41-44

1217 / 0 
18.11.2004 -

Homília
Téma: Pokora ako znak veľkosti / Lk 18, 35-43

1331 / 0 
18.11.2004 -

Homília
Téma: Učme sa bedliť / Bdelosť / Mk 13, 33-38

1222 / 0 
17.11.2004 -

Homilia
Téma: Uvedenie presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie do chrámu / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

1670 / 0 
17.11.2004 -

Homília
Téma: Uvedenie Presvätej Bohorodičky do chrámu / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

2312 / 0 
17.11.2004 -

Homília
Téma: Uvedenie Presvätej Bohorodičky do chrámu / Lk 10,

1714 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 198/2004
Téma: Pokánie / Tragédia / Terorizmus / Zlo / Lk 13, 1-5

1313 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 199/2004
Téma: Pokánie / Tragédia / Zlo / Lk 13, 1-5 / Jn 3, 15-18 / Zjv 20, 14

1578 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 200/2004
Téma: Mt 5, 13; 14

682 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 201/2004
Téma: Mt 5, 16

764 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
Úvod

374 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
Bez komentára

531 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
1. Blažený Vasiľ, statočný pastier Božieho ľudu...

490 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
2. Blažený Vasiľ, neúnavný rozsievač Božieho slova...

633 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
3. Blažený Vasiľ, poslušný Cirkvi a Svätému Otcovi...

447 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
4. Blažený Vasiľ, ktorého srdce nepoškvrnila ani pomsta ani nenávisť...

492 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
5. Blažený Vasiľ, tíšil si búrky vášní, nezhôd a sporov...

388 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
6. Blažený Vasiľ, vyprosuješ nám ducha pokoja a jednoty...

884 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
7. Blažený Vasiľ, pôstom a utrpením si nás zbavil bolestí...

458 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
8. Blažený Vasiľ, vyprosuješ pokánie hriešnikom...

517 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
9. Blažený Vasiľ, ty si bol mužom čistého a jednoduchého srdca...

420 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
10. Blažený Vasiľ, Eucharistia ti bola prameňom svätosti...

665 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
11. Blažený Vasiľ, modlitbou meníš naše srdcia na úrodnú pôdu...

408 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
12. Blažený Vasiľ, s láskou nás vedieš do nebeského Jeruzalema...

424 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
Blažený otec a mučeník Vasiľ, pros Boha za nás

478 / 0 
16.11.2004 -

Homilia
Téma: Nedeľa Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

1342 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 14, 25-35

1259 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 10, 25-37

1255 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 12, 13-21

1310 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 12, 32-48

1330 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 193/2004
Téma: Lk 8, 5-7

898 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 194/2004
Téma: Lk 6, 31

1209 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 195/2004
Téma: Lk 11, 29

1210 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 196/2004
Téma: Lk 11, 29

1207 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 197/2004
Téma: Lk 12, 20

1105 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1049 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1587 / 0 
13.11.2004 -

Myšlienky... 191/2004
Téma: Duchovný život / Ž 1, 2

862 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: Eucharistia / Lk 14, 15-24

1819 / 0 
13.11.2004 -

Myšlienky... 192/2004
Téma: Spása / Večný život / Rim 6, 23 / Rim 8, 28-39 / Jn 1, 14

1268 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 188/2004
Téma: Sk 6, 1-2

834 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 189/2004
Téma: 1 Tim 6, 11-16

895 / 0 
12.11.2004 -

Homília
Téma: Spomni, aby si deň sviatočný svätil / Lk 14, 1-6

1145 / 0 
12.11.2004 -

Homília
Téma: Boh ich začal posielať / Povolanie / Lk 9, 1-6

1544 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 190/2004
Téma: Lk 8, 42-44

851 / 0 
10.11.2004 -

Myšlienky... 185/2004
Téma: Lk 11, 27

1127 / 0 
10.11.2004 -

Myšlienky... 186/2004
Téma: Lk 11, 41

1062 / 0 
10.11.2004 -

Homília
Téma: Čnosť / Poníženosť / Pýcha / Lk 14, 12-14

1603 / 0 
10.11.2004 -

Homília
Téma: Nepohodlný Ježiš / Lk 13, 31-35

1504 / 0 
10.11.2004 -

Myšlienky... 187/2004
Téma: Mt 25, 31-40

1144 / 0 
09.11.2004 -

Myšlienky... 182/2004
Téma: Nádej / Viera / Ž 42, 6.12 / Ž 43, 5 / Sk 27, 25

1245 / 0 
09.11.2004 -

Myšlienky... 183/2004
Téma: Mt 4, 17

1526 / 0 
09.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 11, 37-41

1211 / 0 
09.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 11, 47-54

1275 / 0 
09.11.2004 -

Myšlienky... 184/2004
Téma: Mt 17, 19-20

1231 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
Úvod

395 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
Bez komentára

405 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
1. Blažený Pavol, nástupca apoštolov podľa hodnosti, i v utrpení...

469 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
2. Blažený Pavol, horlivý nasledovník svätého Bazila Veľkého...

424 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
3. Blažený Pavol, ty si všetkých udivoval príkladom svojej jednoduchosti, pokory a lásky...

501 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
4. Blažený Pavol, sýtil si sa modlitbou sťa chlebom...

486 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
5. Blažený Pavol, s Božou pomocou si dosiahol vysoký stupeň dokonalosti...

474 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
6. Blažený Pavol, ozdoba veľkňazov a svätiteľov...

399 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
7. Blažený Pavol, vrúcny ctiteľ Najsvätejšieho Srdca nášho Pána...

483 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
8. Blažený Pavol, otec sirôt a pomocník beznádejných...

459 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
10. Blažený Pavol, ukázal si nám cestu, ako odpúšťať svojim nepriateľom...

486 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
11. Blažený Pavol, už za svojho pozemského života nazývaný „biskup zlatého srdca“...

359 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
12. Blažený Pavol, po mnohom utrpení prijal si víťazný veniec od nebeského kráľa...

462 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
„Vy teda buďte dokonalí...“ (Mt 5, 48)

405 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 174/2004
Téma: Mt 1, 1

1337 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 175/2004
Téma: Mt 2, 1; 11

1170 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 176/2004
Téma: Mt 2, 14

1361 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet