22.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Namiesto toho, aby sme ukazovali Pannu Máriu ako nedosiahnuteľný vzor, pridŕžajme sa jej ako nasledovaniahodný príklad praktizovania skrytých čnosti a prežívania viery.

~Svätá Terézia z Lisieux~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|
24.11.2004 -

Myšlienky... 217/2004
Téma: Zmierenie / 2 Kor 5, 18-19

992 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 218/2004
Téma: Hriech / Nový začiatok / 2 Kor 5, 17-21

1156 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 219/2004
Téma: 1 Kor 10, 5

905 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 220/2004
Téma: Mk 10, 32

1160 / 0 
23.11.2004 -

Myšlienky... 212/2004
Téma: Hľadajme pravdu o sebe! / Pokrytectvo

935 / 0 
23.11.2004 -

Myšlienky... 213/2004
Téma: Lk 15, 7

845 / 0 
23.11.2004 -

Myšlienky... 214/2004
Téma: Kresťanstvo / Kristus Kráľ / Viera / Lk 23, 42-43

2010 / 0 
23.11.2004 -

Myšlienky... 215/2004
Téma: Múdrosť / Múd 7, 7-12

958 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 8, 5-11

1525 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Ponúkaná radosť / Lk 10, 21-24

1472 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Sviatosť zmierenia / Mt 15, 29-37

1412 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Snaha o zhodu medzi slovami a skutkami / Mt 7, 21. 24-27 / Mt 10, 33

1486 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 9, 27-31

1599 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Kňazské poslanie laika v dnešnom svete / Zodpovednosť / Mt 9, 37-38

1478 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Božie kráľovstvo sa začína tu na zemi / Lk 17, 20-25

2166 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 13, 24-43

1220 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 13, 44-52

1227 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 14, 13-21

1274 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Odvaha / Viera / Mt 14, 22-33

1970 / 0 
22.11.2004 -

Myšlienky... 207/2004
Téma: Mt 21, 35

1006 / 0 
22.11.2004 -

Myšlienky... 208/2004
Téma: Mt 28, 11-13

1248 / 0 
22.11.2004 -

Myšlienky... 209/2004
Téma: Mk 1, 4

871 / 0 
22.11.2004 -

Myšlienky... 210/2004
Téma: Mk 6, 27

1050 / 0 
22.11.2004 -

Myšlienky... 211/2004
Téma: Mk 8, 34

1335 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: Zostaňme verní / Nedeľa Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

2475 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

1315 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: 25. nedeľa po ZSD / Lk 10, 25-37

1615 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: Kto žije s Kristom, nech nemá strach / Lk 21, 12-19

1477 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: Ježišove slová sa nepominú / Lk 21, 29-33

1264 / 0 
20.11.2004 -

Myšlienky... 206/2004
Téma: Dôležitosť lásky k Bohu / Láska

1116 / 0 
19.11.2004 -

Myšlienky... 204/2004
Téma: Mt 27, 31

819 / 0 
19.11.2004 -

Homilia
Téma: Lk 14, 16-24

1325 / 0 
19.11.2004 -

Homilia
Téma: Vďačnosť / Lk 17, 12-19

1727 / 0 
19.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 22, 15-21

1190 / 0 
19.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 22, 34-40

1140 / 0 
19.11.2004 -

Myšlienky... 205/2004
Téma: Mt 16, 26

1319 / 0 
18.11.2004 -

Myšlienky... 202/2004
Téma: Kristus Kráľ

1208 / 0 
18.11.2004 -

Myšlienky... 203/2004
Téma: Mt 16, 13

1230 / 0 
18.11.2004 -

Homília
Téma: Pokiaľ som na zemi, nemám istotu / Lk 17, 26-37

1417 / 0 
18.11.2004 -

Homília
Téma: Ježiš zaplakal nad Jeruzalemom / Lk 19, 41-44

1178 / 0 
18.11.2004 -

Homília
Téma: Pokora ako znak veľkosti / Lk 18, 35-43

1325 / 0 
18.11.2004 -

Homília
Téma: Učme sa bedliť / Bdelosť / Mk 13, 33-38

1214 / 0 
17.11.2004 -

Homilia
Téma: Uvedenie presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie do chrámu / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

1666 / 0 
17.11.2004 -

Homília
Téma: Uvedenie Presvätej Bohorodičky do chrámu / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

2304 / 0 
17.11.2004 -

Homília
Téma: Uvedenie Presvätej Bohorodičky do chrámu / Lk 10,

1712 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 198/2004
Téma: Pokánie / Tragédia / Terorizmus / Zlo / Lk 13, 1-5

1307 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 199/2004
Téma: Pokánie / Tragédia / Zlo / Lk 13, 1-5 / Jn 3, 15-18 / Zjv 20, 14

1573 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 200/2004
Téma: Mt 5, 13; 14

679 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 201/2004
Téma: Mt 5, 16

764 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
Úvod

372 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
Bez komentára

527 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
1. Blažený Vasiľ, statočný pastier Božieho ľudu...

488 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
2. Blažený Vasiľ, neúnavný rozsievač Božieho slova...

619 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
3. Blažený Vasiľ, poslušný Cirkvi a Svätému Otcovi...

441 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
4. Blažený Vasiľ, ktorého srdce nepoškvrnila ani pomsta ani nenávisť...

487 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
5. Blažený Vasiľ, tíšil si búrky vášní, nezhôd a sporov...

386 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
6. Blažený Vasiľ, vyprosuješ nám ducha pokoja a jednoty...

883 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
7. Blažený Vasiľ, pôstom a utrpením si nás zbavil bolestí...

452 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
8. Blažený Vasiľ, vyprosuješ pokánie hriešnikom...

513 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
9. Blažený Vasiľ, ty si bol mužom čistého a jednoduchého srdca...

418 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
10. Blažený Vasiľ, Eucharistia ti bola prameňom svätosti...

664 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
11. Blažený Vasiľ, modlitbou meníš naše srdcia na úrodnú pôdu...

405 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
12. Blažený Vasiľ, s láskou nás vedieš do nebeského Jeruzalema...

421 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
Blažený otec a mučeník Vasiľ, pros Boha za nás

470 / 0 
16.11.2004 -

Homilia
Téma: Nedeľa Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

1340 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 14, 25-35

1256 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 10, 25-37

1254 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 12, 13-21

1306 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 12, 32-48

1328 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 193/2004
Téma: Lk 8, 5-7

893 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 194/2004
Téma: Lk 6, 31

1203 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 195/2004
Téma: Lk 11, 29

1197 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 196/2004
Téma: Lk 11, 29

1190 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 197/2004
Téma: Lk 12, 20

1101 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1047 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1585 / 0 
13.11.2004 -

Myšlienky... 191/2004
Téma: Duchovný život / Ž 1, 2

860 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: Eucharistia / Lk 14, 15-24

1814 / 0 
13.11.2004 -

Myšlienky... 192/2004
Téma: Spása / Večný život / Rim 6, 23 / Rim 8, 28-39 / Jn 1, 14

1265 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 188/2004
Téma: Sk 6, 1-2

833 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 189/2004
Téma: 1 Tim 6, 11-16

895 / 0 
12.11.2004 -

Homília
Téma: Spomni, aby si deň sviatočný svätil / Lk 14, 1-6

1145 / 0 
12.11.2004 -

Homília
Téma: Boh ich začal posielať / Povolanie / Lk 9, 1-6

1537 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 190/2004
Téma: Lk 8, 42-44

849 / 0 
10.11.2004 -

Myšlienky... 185/2004
Téma: Lk 11, 27

1126 / 0 
10.11.2004 -

Myšlienky... 186/2004
Téma: Lk 11, 41

1061 / 0 
10.11.2004 -

Homília
Téma: Čnosť / Poníženosť / Pýcha / Lk 14, 12-14

1599 / 0 
10.11.2004 -

Homília
Téma: Nepohodlný Ježiš / Lk 13, 31-35

1502 / 0 
10.11.2004 -

Myšlienky... 187/2004
Téma: Mt 25, 31-40

1139 / 0 
09.11.2004 -

Myšlienky... 182/2004
Téma: Nádej / Viera / Ž 42, 6.12 / Ž 43, 5 / Sk 27, 25

1241 / 0 
09.11.2004 -

Myšlienky... 183/2004
Téma: Mt 4, 17

1524 / 0 
09.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 11, 37-41

1211 / 0 
09.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 11, 47-54

1274 / 0 
09.11.2004 -

Myšlienky... 184/2004
Téma: Mt 17, 19-20

1228 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
Úvod

395 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
Bez komentára

405 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
1. Blažený Pavol, nástupca apoštolov podľa hodnosti, i v utrpení...

469 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
2. Blažený Pavol, horlivý nasledovník svätého Bazila Veľkého...

424 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
3. Blažený Pavol, ty si všetkých udivoval príkladom svojej jednoduchosti, pokory a lásky...

500 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
4. Blažený Pavol, sýtil si sa modlitbou sťa chlebom...

486 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet