19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Ako napojiť život na radosť? Kde nájsť zdroj energie? Je iba jeden prostriedok: lojálne hľadieť na realitu a cez ňu na všetko, čo zjavuje, ale aj na všetko, čoho je znamením. Ak sa totiž zriekneme tajomstva, tak si priznajme, že všetko je zrazu absurdné a ty i ja existujeme bez dôvodu.”

~ABBÉ PIERRE~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
11.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš sa nerúha / Jn 10, 31-42

1388 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Aj Kajfáš je v rukách Božích / Jn 11, 45-57

2743 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Život má zmysel jedine v spojení s Kristom / Mk 8,34 – 9,1

1236 / 0 
10.02.2005 -

Myšlienky... 39/2005
Téma: Sobota po 9. nedeli po ZSD / Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Modlitba / Rim 15, 30-32

698 / 0 
10.02.2005 -

Myšlienky... 40/2005
Téma: VPD – piatok 1. týždňa / Gn 3, 1-19

716 / 0 
10.02.2005 -

Myšlienky... 41/2005
Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1270 / 0 
10.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš hovorí o účinku jeho smrti / Jn 8, 21-30

1259 / 0 
10.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš nás chce urobiť slobodnými / Jn 8, 31-42

1200 / 0 
10.02.2005 -

Homília
Téma: Kto je väčší: Abrahám alebo Ježiš? / Jn 8, 51-59

1284 / 0 
09.02.2005 -

Myšlienky... 36/2005
Téma: Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Modlitba / Mt 7, 7-8

2353 / 0 
09.02.2005 -

Myšlienky... 37/2005
Téma: Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Mt 7, 7-8

2155 / 0 
09.02.2005 -

Myšlienky... 38/2005
Téma: Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Modlitba / Mt 7, 7-8 / 1 Jn 5, 15

2400 / 0 
09.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš vyžaduje správne rozhodnutie / Jn 7, 1-2; 10, 25-30

1237 / 0 
09.02.2005 -

Homília
Téma: Roztržka pre Ježiša / Jn 7, 40-53

1246 / 0 
09.02.2005 -

Homília
Téma: Vidíš hriech len u druhého? / Jn 8, 1-11

1250 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 33/2005
Téma: VPD – streda 1 týždňa / Prís 2, 6

1736 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 34/2005
Téma: VPD – streda 1 týždňa / Výchova / Prís 2, 1-6

1978 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 35/2005
VPD – streda 1 týždňa / Sväté písmo / Prís 2, 1-6

2404 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Rast našej viery / Jn 4, 43-54

1422 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Správne pochopiť / Jn 5, 1-3; 5-16

1197 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Autorita / Jn 5, 17-30

1601 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš vydáva svedectvo o sebe / Jn 5, 31-47

1228 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš i dnes čaká od nás odpoveď / Mk 8, 27-33

1245 / 0 
04.02.2005 -

Homíla
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1446 / 0 
04.02.2005 -

Homíla
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1827 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Postupne rásť vo viere / Mk 8, 22-26

1387 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Správne pochopiť / Mt 5, 17-19

1782 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Nepodceňujme moc zla / Lk 11, 14-23

1852 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 28/2005
Téma: Mt 5, 13-20

1077 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 29/2005
Téma: 2 Kor 5, 17

935 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 30/2005
Téma: Nádej / Viera / 2 Krn 32, 1-8

1306 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 31/2005
Téma: Mt 5, 16

1079 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 32/2005
Téma: Mt 15, 1-20

1168 / 0 
28.01.2005 -

Myšlienky... 26/2005
Téma: Kto je Teofil? / Lk 1, 3

1078 / 0 
28.01.2005 -

Myšlienky... 27/2005
Téma: Moc Svätého písma / Lk 4, 1-12

1338 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1689 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1151 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Zomreli za pravdu a dobro / Mk 6, 14-29

1470 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Ľud túži po ozdravení / Mk 6, 53-56

1245 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Božie prikázania nie sú vecou vkusu / Mk 7, 1-13

1691 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Vážne varovanie / Mk 8, 14-21

1355 / 0 
25.01.2005 -

Myšlienky... 25/2005
Téma: Chlieb, ktorý dáva svetu život / Eucharistia

1579 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

1024 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1493 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

977 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1582 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána / Na ceste poslušnosti k viere / Lk 2, 22-40

1328 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Viera uzdravuje a lieči / Mk 5, 21-43

1730 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Vedieť pochopiť, uznať / Mk 6, 1-6

1306 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Boh ich začal posielať / Mk 6, 7-13

1305 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1052 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1460 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 3, 1–12

1451 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Život kresťana zaväzuje k vydávaniu svedectva / Jn 1, 29-34

1854 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Svedomie / Mt 5, 17-37

1676 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 10, 26-33

1261 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 25-30

1507 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 13, 44-52

1299 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 21/2005
Téma: 1 Kor 8, 8-9

632 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 22/2005
Téma: Rim 13, 11

749 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 23/2005
Téma: Mt 5, 37

1378 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 24/2005
Téma: Modlitba / Mt 7, 7-8

1849 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš učí o Božom kráľovstve / Mk 4, 26-34

1514 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš poučuje apoštolov / Mk 4, 35-41

1280 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Množstvo hriechu / Mk 5, 1-26

1150 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 4, 12-23

1644 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 1-12

1357 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 13-16

1104 / 0 
18.01.2005 -

Myšlienky... 18/2005
Téma: Naučme sa odpúšťať! / Odpustenie / Lk 23, 34

1660 / 0 
18.01.2005 -

Myšlienky... 19/2005
Téma: „Tým, čo uverili v jeho meno...“ / Jn 1, 12

868 / 0 
18.01.2005 -

Myšlienky... 20/2005
Téma: Ježiš je Mesiáš / Mt 1, 1-17

1393 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Buď vôľa tvoja... / Mk 3, 31-35

1426 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Ochota počúvať Božie slovo / Mk 4, 1-20

1773 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Pred Bohom nič neskryješ / Mk 4, 21-25

1431 / 0 
17.01.2005 -

Myšlienky... 15/2005
Téma: Ikony v živote kresťana / Ikona / Umenie

1187 / 0 
17.01.2005 -

Myšlienky... 16/2005
Téma: Jn 1, 1-2

1063 / 0 
17.01.2005 -

Myšlienky... 17/2005
Téma: Jn 1, 3

832 / 0 
17.01.2005 -

Homília
Téma: Bláznovstvo kríža / Mk 3, 20-21

1704 / 0 
17.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš miluje a odpúšťa / Mk 3, 20-21

1193 / 0 
17.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš je víťaz nad pokušiteľom / Mk 3, 22-30

1552 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

1957 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

1072 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Dôveruj Ježišovi! / Mk 3, 7-12

1324 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš volá i dnes / Mk 3, 13-19

1345 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Zrada viery / Mk 3, 13-19

1540 / 0 
11.01.2005 -

Myšlienky... 12/2005
Téma: Nedeľa pred Povýšením svätého kríža / Jn 3, 14-15

1167 / 0 
11.01.2005 -

Myšlienky... 13/2005
Téma: Jn 10, 11

1240 / 0 
11.01.2005 -

Myšlienky... 14/2005
Téma: Jn 18, 36

1127 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 18, 9-14

1150 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 18, 9-14

978 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 19, 1-10

1192 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 19, 1-10

1210 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Naučme sa správne pochopiť / Mk 2, 18-22

1423 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Čo je viac? Čo je podstatné? / Mk 2, 23-28

1566 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Kedy je dovolené robiť dobre? / Mk 3, 1-6

1167 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Oplatí sa robiť dobro? / Mk 3, 1-6

1574 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Ježišov život je činný / Mk 3, 7-12

1219 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 5/2005
Téma: Kol 2, 9-10

829 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 6/2005
Téma: Tít 2, 14

386 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 7/2005
Téma: 2 Tim 3, 12

878 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet