8.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ten, kto nepočúva najprv Boha, nemá čo svetu povedať.

~Hans Urs von Balthasar~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
18.03.2005 -

Homília
Téma: Výchova / Mt 5, 17-37

1572 / 0 
18.03.2005 -

Homília
Téma: Emauzy / Lk 24, 13-35

2010 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť / Jn 19,8-16

515 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia / Jn 19,16-22

509 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: III. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom / Mk 15,10-20

682 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: IV. Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou / Jn 19, 25-27

1786 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: V. Šimon Cyrénsky pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž / Mt 27, 32-34

488 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: VI. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

574 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž / Mk 15, 29-33

694 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: XII. Pán Ježiš na kríži zomiera / Lk 23,44-49

1881 / 0 
15.03.2005 -

Myšlienky... 89/2005
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Sk 1, 1-17

1102 / 0 
15.03.2005 -

Myšlienky... 90/2005
Téma: Streda po Pasche / Sk 2, 22-38a

637 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 20, 19–31

1215 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: Lk 24, 13–35

1286 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 10, 1-10

1340 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Krst ako nový život pre šírenie viery / „Je dôležité vydávať príklad pre dieťa, aby šírilo vieru“ / Krst dieťaťa „obdobie cez rok“ / Mt 3,13-17

5448 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Srdce je symbolom lásky / Ježiš nám ponúka pravú lásku Boha / Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho / Jn 19, 31-37

1978 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Pohreb muža „obdobie cez rok“ / Jn 11,21-27 / Vyznanie Ježiša Krista pred ľuďmi nám zaručuje večný život / „Je dôležité nebáť sa vyznať Krista“

3690 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: 50. výročie sobáša / Jn 15, 9-12

3216 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Sv. Mária Magdaléna 22. júl / Jn 20,1-2.11-18 / Kresťan a prázdny hrob / Prázdny hrob nespočíva na viere v zmŕtvychvstalého Krista.

2399 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Misijné poslanie kresťana

1819 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Pokoj v živote Kresťana

992 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Byť pripravený na príchod Pána

1062 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Eucharistia a kresťan

1812 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Láska v kresťanskom živote

1351 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Ruženec v duchovnom živote

548 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Božie milosrdenstvo

1859 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Modlitba

601 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Ježiš a jeho kráľovstvo

990 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Kresťan a kríž

1602 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Mária – príklad plnenia Božej vôle

1326 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Ako ma kresťan chápať vzkriesenie a večný život / Kristus nám dáva večný život a vzkriesenie / Piata pôstna nedeľa - / Jn 11,1- 45

1078 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Kríž / Ako mám prijímať svoj každodenný kríž. / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42

1423 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Eucharistia / Ježiš sa aj dnes sprítomňuje a rozdáva v Eucharistii / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

1832 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Kríž / Ako mám prijímať svoj každodenný kríž / Veľký piatok rok „B“ / Jn 3,13-17

1830 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Ako ma kresťan vnímať utrpenie / Najlepším príkladom ako zniesť utrpenie pre lásku druhého je Kristus / KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

820 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Povolanie / Mt 9, 9-13

2089 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Hnev / Mt 18, 21-35

1648 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 1, 29-34

1472 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

1620 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

1020 / 0 
11.03.2005 -

Myšlienky... 88/2005
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Jn 1, 1-17

849 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 38-48

1201 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Starosť / Mt 6, 24-34

1533 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Odpustenie / Pokoj / Jn 20, 19-31

1602 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľká noc / Pascha / Mt 28, 1-10

1575 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľká noc / Pascha / Kol 3, 1-4

1063 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pascha / Jn 20, 1-9

1084 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26, 14–27,66

1394 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26,14 – 27-66

1245 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1340 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Jn 1, 1-17

1148 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svetlého týždňa / Jn 1, 18-28

1230 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

1182 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Jn 1, 1-17

1180 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svetlého týždňa / Jn 1, 18-28

1202 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1147 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Mt 27, 1-38; Lk 23, 39-43; Mt 27, 39-54; Jn 19, 31-37; Mt 27, 55-61

1472 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

1344 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26,14 – 27,66

1185 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Sv. Jozef, 19. marec / Mt 1, 16.18–21.24a

1724 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Zvestovanie Pána / Lk 1, 26–38

1425 / 0 
05.03.2005 -

Homilia
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 36-53

1726 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 82/2005
Téma: Piatok po 16. nedeli po ZSD / Klamstvo / Pravda / Ef 4, 17-25

830 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 83/2005
Téma: Gn 39, 9

849 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 84/2005
Téma: Gn 39, 21

889 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 85/2005
Téma: 2 Tim 4, 1-2

865 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 86/2005
Téma: Gn 24, 1

630 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 87/2005
Téma: VPD – piatok 6. týždňa Veľkého pôstu / Úspech / Gn 50, 20

2147 / 0 
05.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 25, 1-13

1598 / 0 
05.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 24, 37–44

1140 / 0 
05.03.2005 -

Homília
Téma: Jozef / Mt 1, 18-24

1972 / 0 
04.03.2005 -

Myšlienky... 80/2005
Téma: Vzájomná láska rieši mnohé problémy / Rodina

1280 / 0 
04.03.2005 -

Homilia
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1373 / 0 
04.03.2005 -

Myšlienky... 81/2005
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

953 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Štvrtá pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1158 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 9, 9–13

1489 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 1-12

1571 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Skutok / Mt 5, 13-16

1563 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 74/2005
Téma: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý“ (Jn 11, 3)

1174 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 75/2005
Téma: 5. pôstna nedeľa / Hebr 9, 11; 14

715 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 76/2005
Téma: Flp 4, 4

913 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 77/2005
Téma: Streda po 26. nedeli po ZSD / 1 Tim 5,22 – 6,11a

641 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 78/2005
Téma: Utorok po 27. nedeli po ZSD / 2 Tim 3,16 – 4,4

622 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 79/2005
Téma: VPD - piatok 4. týždňa Veľkého pôstu / Gn 12, 2

660 / 0 
01.03.2005 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

2323 / 0 
01.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 18, 15-20

1274 / 0 
01.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 18, 15-20

1306 / 0 
26.02.2005 -

Myšlienky... 71/2005
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

882 / 0 
26.02.2005 -

Myšlienky... 72/2005
Téma: Tretia pôstna nedeľa - poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

1188 / 0 
26.02.2005 -

Myšlienky... 73/2005
Téma: Tretia pôstna nedeľa - poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

1089 / 0 
26.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 20, 1-16

1416 / 0 
26.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 21, 1-14

1169 / 0 
26.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 23, 1-12

1287 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Tretia pôstna nedeľa, poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

1181 / 0 
24.02.2005 -

Myšlienky... 70/2005
Téma: Tretia pôstna nedeľa - poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

1011 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Tretia pôstna nedeľa, poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

1762 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 23, 1-12

1371 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 25, 1-13

1302 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 25, 14-30

1411 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet