22.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ateizmus nemá nikde domovské právo. Je tulákom, vždy a všade väčšina ľudí sa ho zrieka: nikde ani jedna z veľkých ľudských rás, ani len dôležitejšia čiastka týchto rás nie je ateistická.

~Quatrefages~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|
15.12.2004 -

Myšlienky... 259/2004
Téma: Mt 25, 31-40

1054 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 1, 18-23

1476 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 260/2004
Téma: Sk 9, 4-5

900 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Nový rok / Lk 2, 16–21

1063 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Vďačnosť / Silvester / Jn 1, 1-18

2966 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 261/2004
Téma: Sväté písmo / Mt 12, 3

1908 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 262/2004
Téma: Mt 5, 21-48

1243 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 249/2004
Téma: Kríž / 1 Kor 1, 18 / Mt 16, 18

1721 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 250/2004
Téma: Povolanie / 1 Kor 1, 27

1186 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 251/2004
Téma: Strach / 1 Kor 2, 3-4

1033 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 252/2004
Téma: 1 Kor 2, 10 / Ž 119, 18

846 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 253/2004
Téma: Čítanie / Sväté písmo / 2 Pt 3, 16 / Lk 24, 45 / 1 Kor 2, 10-16

1436 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 254/2004
Téma: Talent / Rim 12, 6 / 1 Kor 4, 2

1021 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 255/2004
Téma: Duchovný boj / Kresťanstvo

1592 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 14, 13-21

1212 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 14, 22-33

1928 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 15, 21-28

1150 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 16, 21-27

1354 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 18, 15-20

1171 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Sv. Ján, apoštol a evanjelista / Jn 20, 2-8

1525 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Neviniatka, mučeníci / Herodesove vraždy / Mt 2, 13-18

1343 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Simeonovo proroctvo / Lk 2, 22-35

1416 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Svedectvo / Lk 2, 36-40

1491 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: 28. nedeľa po ZSD / Lk 14, 16-24

1129 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Praotcov / Lk 14, 16-24

1646 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: 28. nedeľa po ZSD / Lk 14, 16-24

1665 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Praotcov / Lk 14, 16-24

2054 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Vezmite a jedzte... / Eucharistia

1633 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Božia láska je v tom... / 1 Jn 4, 9-10

1404 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Úcta k svojmu menu / Lk 1, 57-66

1331 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Čas navštívenia je tu / Vianoce / Lk 1, 67-79

1461 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Uprostred noci zažiarilo svetlo / Vianoce / Lk 2, 10-11 / Iz 9, 1-3.5-6

1537 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Vianočné posilnenie vo viere / Vianoce / Jn 1, 1-18

1552 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Čo alebo kto hovorí z nás / Sv. Štefan / Sk 6 – 7 / Mt 10, 17-22

1243 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 243/2004
Téma: Nový rok / Novoročné prianie

1211 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 244/2004
Téma: Jn 15, 1-10

1385 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 245/2004
Téma: Adopcia / Ef 1, 5

1591 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 246/2004
Téma: Sk 16, 31-34

727 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 247/2004
Téma: Tít 2, 1-10

403 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 248/2004
Téma: Modlitba / Dan 6, 11

1524 / 0 
08.12.2004 -

Myšlienky... 242/2004
Téma: Reaguj!!! / Masmédia / Lk 16, 8 / 2 Tim 4, 2-4

1198 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 235/2004
Téma: Jn 1, 12. 14 / Vianoce

1157 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 236/2004
Téma: Sväté písmo si vyžaduje našu pozornosť / Lk 1, 31-33

1216 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 237/2004
Téma: Požehnanie / Ťažkosti života / Lk 1, 46-47

1334 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 238/2004
Téma: Kríž / Gal 6, 14

1281 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 239/2004
Téma: Klamstvo / Lož / Jn 18, 37

1192 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 240/2004
Téma: Viera / Vzkriesenie / Jn 20, 16

1727 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 241/2004
Téma: Dávajme si pozor pred modloslužbou / Modla

926 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Ježiš potrebuje pred svetom otca / Mt 1, 18-24

1361 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Postava Zachariáša / Lk 1, 5-25

1444 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Zvestovanie / Lk 1, 26-38

1603 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Význam stretnutia / Lk 1, 39-45

1382 / 0 
07.12.2004 -

Homília
Téma: Mária je plná vďaky k Bohu / Lk 1, 43-56

1263 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: 27. nedeľa po ZSD / Lk 13, 10-17

1089 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: Nášho otca svätého Mikuláša / Lk 6, 17-23

1586 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

1515 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: 27. nedeľa po ZSD / Lk 13, 10-17

1617 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: Svätý otec Mikuláš / Lk 6, 17-23

2134 / 0 
04.12.2004 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

1862 / 0 
03.12.2004 -

Homilia
Téma: Jn 17, 1-13

1408 / 0 
03.12.2004 -

Myšlienky... 231/2004
Téma: Príprava na Vianoce / Lk 1, 26-45

980 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Advent / Mt 24, 37–44

1599 / 0 
03.12.2004 -

Myšlienky... 232/2004
Téma: Príprava na Vianoce / Lk 1, 40-41

1001 / 0 
03.12.2004 -

Myšlienky... 233/2004
Téma: Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky

940 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Čo čakám od Vianoc? / Mt 11, 2–11

809 / 0 
03.12.2004 -

Myšlienky... 234/2004
Téma: Boh sa o nás stará / Prozreteľnosť

910 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Uverme Jánovým slovám / Mt 21, 28-32

1072 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Ján chce mať istotu / Lk 7, 19-23

1195 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Svedectvo Pána Ježiša o Jánovi / Lk 7, 24-30

1244 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Ježiš hovorí o sebe / Jn 5, 33-36

1182 / 0 
03.12.2004 -

Homília
Téma: Rodokmeň / Mt 1, 1-17

1501 / 0 
01.12.2004 -

Myšlienky... 228/2004
Téma: Rodina je domáca cirkev

1355 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 21, 28-32

1222 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 22, 1-14

1337 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 25, 1–13

1166 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Bdelosť / Mt 24, 37-44

1457 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 3, 1-12

1327 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie Panny Márie / Lk 1, 26-38

1760 / 0 
01.12.2004 -

Myšlienky... 229/2004
Téma: Lk 2, 7

1658 / 0 
01.12.2004 -

Myšlienky... 230/2004
Téma: Mt 6, 1-4

1374 / 0 
01.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 11, 2-11

1460 / 0 
30.11.2004 -

Myšlienky... 223/2004
Téma: Príprava na príchod Spasiteľa / Hriech / Kristus / Spoveď / Lk 1, 67-79

1657 / 0 
30.11.2004 -

Myšlienky... 224/2004
Téma: Sila viery

603 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Znova v náručí Otca / Mt 18, 12-14

1293 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Ježiš volá všetkých / Mt 11, 8-30

1084 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Kto je pred Bohom väčší? / Mt 11, 11-15

1232 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Neprotivme sa pravde / Mt 11, 16-19

1370 / 0 
30.11.2004 -

Homilia
Téma: Lk 13, 10-17

1311 / 0 
30.11.2004 -

Myšlienky... 225/2004
Téma: 1 Pt 2, 15

503 / 0 
30.11.2004 -

Myšlienky... 226/2004
Téma: Mt 5, 29

759 / 0 
30.11.2004 -

Myšlienky... 227/2004
Téma: Lk 1, 28; 30

824 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Poznáte Ján Krstiteľa? / Mt 17, 10-13

1620 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Kto dal moc Ježišovi / Mt 21, 23-27

1243 / 0 
27.11.2004 -

Homília
Téma: Svätý Mikuláš / detská kázeň / Lk 10, 1-9

3169 / 0 
27.11.2004 -

Homília
Téma: 26. nedeľa po ZSD / Lk 12, 16-21

1115 / 0 
27.11.2004 -

Homília
Téma: 26. nedeľa po ZSD / Lk 12, 16-21

1669 / 0 
27.11.2004 -

Homília
Téma: Kto chce, vidí úžasné veci / Lk 5, 17-26

1207 / 0 
27.11.2004 -

Myšlienky... 221/2004
Téma: Lk 1, 11-12

1362 / 0 
27.11.2004 -

Myšlienky... 222/2004
Téma: Šťastie / Ž 144, 15

1082 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 216/2004
Téma: Hriech / Jn 3, 16 / 2 Kor 5, 17 / 1 Jn 7

1631 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet