19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Ty a ja sme jedno. Nemôžem ti ublížiť bez toho, žeby som poranil seba.”

~MAHATHMÁ GÁNDHÍ ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
09.03.2005 -

Homília
Téma: Zvestovanie Pána / Lk 1, 26–38

1375 / 0 
05.03.2005 -

Homilia
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 36-53

1718 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 82/2005
Téma: Piatok po 16. nedeli po ZSD / Klamstvo / Pravda / Ef 4, 17-25

813 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 83/2005
Téma: Gn 39, 9

842 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 84/2005
Téma: Gn 39, 21

881 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 85/2005
Téma: 2 Tim 4, 1-2

860 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 86/2005
Téma: Gn 24, 1

601 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 87/2005
Téma: VPD – piatok 6. týždňa Veľkého pôstu / Úspech / Gn 50, 20

2127 / 0 
05.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 25, 1-13

1522 / 0 
05.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 24, 37–44

1120 / 0 
05.03.2005 -

Homília
Téma: Jozef / Mt 1, 18-24

1910 / 0 
04.03.2005 -

Myšlienky... 80/2005
Téma: Vzájomná láska rieši mnohé problémy / Rodina

1262 / 0 
04.03.2005 -

Homilia
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1312 / 0 
04.03.2005 -

Myšlienky... 81/2005
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

934 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Štvrtá pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1121 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 9, 9–13

1469 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 1-12

1551 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Skutok / Mt 5, 13-16

1545 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 74/2005
Téma: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý“ (Jn 11, 3)

1164 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 75/2005
Téma: 5. pôstna nedeľa / Hebr 9, 11; 14

702 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 76/2005
Téma: Flp 4, 4

906 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 77/2005
Téma: Streda po 26. nedeli po ZSD / 1 Tim 5,22 – 6,11a

633 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 78/2005
Téma: Utorok po 27. nedeli po ZSD / 2 Tim 3,16 – 4,4

608 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 79/2005
Téma: VPD - piatok 4. týždňa Veľkého pôstu / Gn 12, 2

650 / 0 
01.03.2005 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

2281 / 0 
01.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 18, 15-20

1255 / 0 
01.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 18, 15-20

1279 / 0 
26.02.2005 -

Myšlienky... 71/2005
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

864 / 0 
26.02.2005 -

Myšlienky... 72/2005
Téma: Tretia pôstna nedeľa - poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

1156 / 0 
26.02.2005 -

Myšlienky... 73/2005
Téma: Tretia pôstna nedeľa - poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

1075 / 0 
26.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 20, 1-16

1385 / 0 
26.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 21, 1-14

1142 / 0 
26.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 23, 1-12

1277 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Tretia pôstna nedeľa, poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

1154 / 0 
24.02.2005 -

Myšlienky... 70/2005
Téma: Tretia pôstna nedeľa - poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

995 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Tretia pôstna nedeľa, poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

1729 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 23, 1-12

1353 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 25, 1-13

1268 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 25, 14-30

1350 / 0 
23.02.2005 -

Myšlienky... 68/2005
Téma: Zádušná sobota / Jn 5, 24

1414 / 0 
23.02.2005 -

Myšlienky... 69/2005
Téma: Zádušná sobota / Jn 5, 24-30

1578 / 0 
23.02.2005 -

Homilia
Téma: Jn 4, 5-42

889 / 0 
23.02.2005 -

Homilia
Téma: Jn 9, 1-38

1153 / 0 
23.02.2005 -

Homília
Téma: Vedzme, akí sme nedokonalí / Mt 7, 1-5

1273 / 0 
23.02.2005 -

Homília
Téma: Náš príklad vo viere je otvorenou Bibliou pre neveriacich / Mt 7, 6; 12-14

1310 / 0 
23.02.2005 -

Homília
Téma: Ovocie je rozhodujúce / Mt 7, 15-20

1848 / 0 
21.02.2005 -

Myšlienky... 64/2005
Téma: Nedeľa Samaritánky / Naučiť sa prijímať! / Jn 4, 6-7

868 / 0 
21.02.2005 -

Myšlienky... 65/2005
Téma: Nedeľa Samaritánky / Povinnosť / Jn 4, 4

897 / 0 
21.02.2005 -

Myšlienky... 66/2005
Téma: Nedeľa Samaritánky / Evanjelizácia / Jn 4, 5-26

1119 / 0 
21.02.2005 -

Myšlienky... 67/2005
Téma: Nedeľa Samaritánky / Jn 4, 5-39

1039 / 0 
21.02.2005 -

Homília
Téma: Modlitba nám nesmie zovšednieť / Mt 6, 7-15

1693 / 0 
21.02.2005 -

Homília
Téma: Modlitba bez lásky k bratovi nič neznamená / Mt 6, 19-23

1550 / 0 
21.02.2005 -

Homília
Téma: Prečo toľko strachu? / Mt 6, 24-34

1715 / 0 
19.02.2005 -

Myšlienky... 58/2005
Téma: Tretia pôstna nedeľa, poklona krížu / Hebr 4,14 – 5,6

972 / 0 
19.02.2005 -

Myšlienky... 59/2005
Téma: Náš život sa má stať darom pre iných / Mt 1, 1-17

1140 / 0 
19.02.2005 -

Myšlienky... 60/2005
Téma: Pôvod zaväzuje / Mt 1, 1-17

1153 / 0 
19.02.2005 -

Myšlienky... 61/2005
Téma: Naplnenie proroctiev... / Mt 1, 22-25

949 / 0 
19.02.2005 -

Myšlienky... 62/2005
Téma: Boh je pravým kráľom v Izraeli / Mt 1, 1-17

914 / 0 
19.02.2005 -

Myšlienky... 63/2005
Téma: Boh dáva nášmu životu perspektívu / Mt 1, 1-17

1003 / 0 
19.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 3, 1-12

1343 / 0 
19.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 25, 14-30

1432 / 0 
19.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 15, 21-28

1361 / 0 
18.02.2005 -

Myšlienky... 54/2005
Téma: Tretia pôstna nedeľa - poklona krížu / Hebr 4, 14

879 / 0 
18.02.2005 -

Myšlienky... 55/2005
Téma: Štvrta pôstna nedeľa / Hebr 6, 18

1739 / 0 
18.02.2005 -

Myšlienky... 56/2005
Téma: 29. nedeľa po ZSD / Škaredá reč / Slovo / Kol 3, 8 / Kol 4, 6 / Ž 141, 3

1154 / 0 
18.02.2005 -

Myšlienky... 57/2005
Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1015 / 0 
18.02.2005 -

Homília
Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1150 / 0 
18.02.2005 -

Homília
Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1386 / 0 
18.02.2005 -

Homília
Téma: Pochopenie s blížnym / Mt 5, 38-48

1471 / 0 
18.02.2005 -

Homília
Téma: Ťažký príkaz / Mt 5, 43-48

1409 / 0 
18.02.2005 -

Homília
Téma: V čom spočíva zbožnosť? / Mt 6, 1-6; 16-18

1392 / 0 
16.02.2005 -

Myšlienky... 52/2005
Téma: VPD – piatok 2. týždňa Veľkého pôstu / Prís 6, 20-31

446 / 0 
16.02.2005 -

Myšlienky... 53/2005
Téma: VPD – piatok 2. týždňa Veľkého pôstu / Gn 6, 1-8

1912 / 0 
16.02.2005 -

Homília
Téma: Poďme s úprimnosťou k Ježišovi! / Mt 5, 20-26

1601 / 0 
16.02.2005 -

Homília
Téma: Jeden z najťažších príkazov / Mt 5, 27-32

1685 / 0 
16.02.2005 -

Homília
Téma: Neprisahaj! / Mt 5, 33-37

1076 / 0 
15.02.2005 -

Myšlienky... 49/2005
Téma: VPD – streda 2. týždňa Veľkého pôstu / Gn 4, 16-26

530 / 0 
15.02.2005 -

Myšlienky... 50/2005
Téma: VPD – streda 2. týždňa Veľkého pôstu / Gn 4, 16-26

564 / 0 
15.02.2005 -

Myšlienky... 51/2005
Téma: VPD – streda 2. týždňa Veľkého pôstu / Gn 4, 16-26

546 / 0 
15.02.2005 -

Homília
Téma: Hľadať spoločnú reč / Mk 9, 39-40

1256 / 0 
15.02.2005 -

Homília
Téma: Osobnosť Ježiša Krista / Mk 12, 35-37

1118 / 0 
15.02.2005 -

Homília
Téma: Vážne upozornenie / Mt 5, 13-16

1289 / 0 
14.02.2005 -

Homília
Téma: Jn 3, 22-36

1128 / 0 
14.02.2005 -

Homília
Téma: Jn 20, 19-31

1323 / 0 
14.02.2005 -

Homilia
Téma: Jn 5, 1-15

1539 / 0 
14.02.2005 -

Myšlienky... 46/2005
Téma: Streda po 15. ned. po ZSD / Utorok 2. týždňa Veľkého pôstu / Gal 6, 2-10

723 / 0 
14.02.2005 -

Myšlienky... 47/2005
Téma: VPD – piatok 5. týždňa / Poslušnosť / Viera / Gn 12, 1-4

571 / 0 
14.02.2005 -

Myšlienky... 48/2005
Téma: VPD – piatok 5. týždňa / Poslušnosť / Viera / Gn 12, 1-4

557 / 0 
14.02.2005 -

Homília
Téma: Uvedomme si potrebu našej premeny / Premenenie Pána / Mk 9, 2-13

1217 / 0 
14.02.2005 -

Homília
Téma: Verím, Pane. Pomôž mojej never! / Mk 9, 14-29

1221 / 0 
14.02.2005 -

Homília
Téma: Kto je v očiach Ježiša prvý? / Mk 9, 30-37

1370 / 0 
11.02.2005 -

Myšlienky... 42/2005
Téma: Príklad rodičov / Výchova

922 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Poďakujme sa Ježišovi / Jn 12, 1-11

1249 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Naše zaváhania / Jn 13, 21-33; 36-38

1509 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Beda tomu, kto zrádza Syna človeka! / Mt 26, 14-25

1025 / 0 
11.02.2005 -

Myšlienky... 43/2005
Téma: Jn 10, 10

1232 / 0 
11.02.2005 -

Myšlienky... 44/2005
Téma: Streda po 15. nedeli po ZSD / Utorok 2. týždňa Veľkého pôstu / Gal 6, 2-10

714 / 0 
11.02.2005 -

Myšlienky... 45/2005
Téma: Prvá pôstna nedeľa / Hebr 11, 24-26; 32-40

690 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Prvá pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

1791 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Prvá pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

1125 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet