27.júl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Čítam staré modlitby, nie aby som sa opäť modlil, ale aby som sa nimi naučil modliť.”

~KARL BARTH~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
03.05.2005 -

Homília
Téma: Manželstvo a modlitba / Mk 10,2-16

1819 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Krása ruženca / Sk 1,12-14

1044 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Tvoje srdce nech patri Bohu / Mk 10, 17-30

1458 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Odmena za modlitbu / Mk 10, 35-45

1063 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba nám pomáha vidieť / Mk 10,46-52

1393 / 0 
03.05.2005 -

Myšlienky... 119/2005
Téma: Najvyšší titul / Lk 1, 6

629 / 0 
03.05.2005 -

Myšlienky... 120/2005
Téma: Sklamanie vyvoláva pochybnosť / Lk 1, 18

971 / 0 
03.05.2005 -

Myšlienky... 121/2005
Téma: Bázeň pre Pánom / Lk 1, 12

763 / 0 
03.05.2005 -

Myšlienky... 122/2005
Téma: Skúšky sú testom viery / Gn 17, 18 / Lk 1, 18

842 / 0 
03.05.2005 -

Myšlienky... 123/2005
Téma: Zachariášov trest / Lk 1, 19-20

971 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 36-53

1571 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 36-53

2117 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Situačná modlitba / Mk 7, 31-37

1374 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba dieťaťa / Mk 9, 30-37

1806 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba lieči / Mk 9,38-43,45,47,48

2418 / 0 
29.04.2005 -

Homília
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Učme sa radostne modliť / Mk 16, 15-20

1853 / 0 
29.04.2005 -

Homília
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Mt 28, 16-20

1741 / 0 
29.04.2005 -

Homília
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Mt 28, 16–20

2018 / 0 
29.04.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa uzdravenia slepého / Jn 9, 1-38

1340 / 0 
29.04.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa uzdravenia slepého / Jn 9, 1-38

1963 / 0 
29.04.2005 -

Homília
Téma: Ticho neznamená nečinnosť / Mk 6, 30-34

1489 / 0 
29.04.2005 -

Homília
Téma: Modlitba a umŕtvenosť / Mk 6, 7-13

1846 / 0 
29.04.2005 -

Homília
Téma: Nepohŕdajme modlitbou / Modlitba / Mk 6, 1-6

1888 / 0 
21.04.2005 -

Myšlienky... 114/2005
Téma: Čo sa skrýva za Božím mlčaním? / Lk 1, 6-12

667 / 0 
21.04.2005 -

Myšlienky... 115/2005
Téma: Boh je špecialista na bezvýchodiskové situácie / Ž 121, 1-2

447 / 0 
21.04.2005 -

Myšlienky... 116/2005
Téma: Manželstvo je vážna vec / Lk 1, 6

1002 / 0 
21.04.2005 -

Myšlienky... 117/2005
Téma: Skúška – dôkaz Božej priazne / Lk 1, 6-7

771 / 0 
21.04.2005 -

Myšlienky... 118/2005
Téma: Nedeľa Samaritánky / Jn 4, 5-42

1220 / 0 
21.04.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa Samaritánky / Jn 4, 5-42

1466 / 0 
21.04.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa Samaritánky / Jn 4, 5-42

2075 / 0 
21.04.2005 -

Homília
Téma: Nieje šomranie ako šomranie / Eucharistia / Jn 6,41-51

1894 / 0 
21.04.2005 -

Homília
Téma: Skvalitnime svoju účasť na Eucharistii / Eucharistia / Jn 6, 24-35

1964 / 0 
21.04.2005 -

Homília
Téma: Uvedomujeme si hodnotu Eucharistie? / Eucharistia / Jn 6,51-58

2491 / 0 
18.04.2005 -

Myšlienky... 110/2005
Téma: Svedectvo Zachariáša a Alžbety / Lk 1, 6

844 / 0 
18.04.2005 -

Myšlienky... 111/2005
Téma: Neplodnosť / Lk 1, 6-7

582 / 0 
18.04.2005 -

Myšlienky... 112/2005
Téma: Herodes / Lk 1, 5

1119 / 0 
18.04.2005 -

Myšlienky... 113/2005
Téma: Neodpovedá Boh na modlitby? / Lk 1, 6

636 / 0 
18.04.2005 -

Homília
Téma: Svätého slávneho veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja / Jn 15,17 – 16,2

1681 / 0 
18.04.2005 -

Homília
Téma: Svätý veľkomučeník Juraj / Jn 15, 17-27; 16, 1-2

1733 / 0 
18.04.2005 -

Homília
Téma: Duchovné cvičenia / Mk 4, 35-41

1378 / 0 
18.04.2005 -

Homília
Téma: Význam adorácie / Mk 4, 26-34

1793 / 0 
18.04.2005 -

Homília
Téma: Sej v modlitbe a vzrast dá Boh / Mk 4, 26-34

1494 / 0 
15.04.2005 -

Myšlienky... 109/2005
Téma: Nedeľa uzdravenia ochrnutého / Jn 5, 1-15

1306 / 0 
15.04.2005 -

Homília
Nedeľa uzdravenia ochrnutého / Jn 5, 1-15

1682 / 0 
15.04.2005 -

Homília
Nedeľa uzdravenia ochrnutého / Jn 5, 1-15

2562 / 0 
15.04.2005 -

Homília
Téma: Boh nás pozýva k modlitbe a v modlitbe nás chce zmeniť / Jn 1, 35-42

1422 / 0 
15.04.2005 -

Homília
Téma: Úcta k Sviatosti oltárnej / Eucharistia / Jn 6,60-69

2219 / 0 
15.04.2005 -

Homília
Téma: Žiť s Kristom / Eucharistia / Jn 6,51-58

1999 / 0 
09.04.2005 -

Myšlienky... 108/2005
Téma: Nedeľa myronosičiek / 1 Kor 15, 22

895 / 0 
09.04.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa myronosičiek / Mk 15,42 - 16,8

1839 / 0 
09.04.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa myronosičiek / Mk 15,42 - 16,8

2524 / 0 
09.04.2005 -

Homília
Téma: Čo nepatrí k modlitbe / Jn 15, 1-8

1590 / 0 
09.04.2005 -

Homília
Téma: Modlitba ako liečivý faktor / Jn 15, 9-17

1715 / 0 
09.04.2005 -

Homília
Téma: V modlitbe je moc, pred ktorou sa aj nebo otvára / Mk 1, 21-28

1810 / 0 
04.04.2005 -

Myšlienky... 105/2005
Téma: Streda po 1. nedeli po ZSD / Rim 4, 13-25

618 / 0 
04.04.2005 -

Myšlienky... 106/2005
Téma: Streda po 2. nedeli po ZSD / Rim 8, 2-13

677 / 0 
04.04.2005 -

Myšlienky... 107/2005
Téma: Pondelok po 4. nedeli po ZSD / Rim 12, 4-5.15-21

630 / 0 
04.04.2005 -

Homília
Téma: Ťažkosti s modlitbou / Jn 20, 19-31

1274 / 0 
04.04.2005 -

Homília
Téma: Spoznali Ježiša pri lámaní chleba / Lk 24, 35

1393 / 0 
04.04.2005 -

Homília
Téma: Ježiš je Dobrý pastier / Jn 10, 11-18

1625 / 0 
02.04.2005 -

Homília
Téma: Viera a kresťan / Vieru môžeme upevňovať náboženským vzdelávaním / Jn 20, 19-31

1930 / 0 
01.04.2005 -

Myšlienky... 104/2005
Téma: Nedeľa o Tomášovi / Jn 20, 19-31

1128 / 0 
01.04.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa o Tomášovi / Jn 20, 19-31

1347 / 0 
01.04.2005 -

Homília
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Mt 28, 16-20

1564 / 0 
01.04.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa o Tomášovi / Jn 20, 19-31

1882 / 0 
01.04.2005 -

Homília
Téma: Jn 17, 1-11

1404 / 0 
01.04.2005 -

Homília
Téma: Mt 22, 34-40

1262 / 0 
31.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Moja Veľká noc v našom živote / Pascha

3722 / 0 
31.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Moje veľkonočné stretnutie s Kristom / Pascha / Jn 20, 11-17.18

1772 / 0 
31.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Moja veľkonočná viera / Pascha

1494 / 0 
31.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Veľkonočná Láska / Pascha / Jn 13, 34

2285 / 0 
31.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Zmŕtvychvstanie a život kresťana / Pascha / Lk 24, 5-9 / 1 Kor 15,12-14.20

2394 / 0 
31.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Naša životná cesta za Kristom

1007 / 0 
30.03.2005 -

Myšlienky... 101/2005
Téma: Štvrtok po nedeli Samaritánky / Jn 9,39 - 10,9

850 / 0 
30.03.2005 -

Myšlienky... 102/2005
Téma: Nedeľa uzdravenia slepého / Sk 16, 16-34

697 / 0 
30.03.2005 -

Myšlienky... 103/2005
Téma: Štvrtok po nedeli sv. Otcov / Jn 16, 23-33

1048 / 0 
30.03.2005 -

Homília
Téma: Christos voskrese! / Pascha / Veľká noc

1387 / 0 
30.03.2005 -

Homília
Téma: Hriech / Odpustenie / Mt 9, 9-13

1842 / 0 
30.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 17, 1-11

1421 / 0 
30.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 14, 1-12

1479 / 0 
26.03.2005 -

Myšlienky... 98/2005
Téma: Štvrtok po Pasche / Jn 3, 1-15

830 / 0 
26.03.2005 -

Myšlienky... 99/2005
Téma: Piatok po Pasche / Jn 2, 12-22

971 / 0 
26.03.2005 -

Myšlienky... 100/2005
Téma: Sobota po Pasche / Sk 3, 11-16

637 / 0 
26.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 28, 8-15

1586 / 0 
26.03.2005 -

Homília
Téma: Pokoj / Jn 20, 19-31

1673 / 0 
26.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 14, 15-21

1405 / 0 
23.03.2005 -

Homília
Téma: Utorok Svetlého týždňa / Lk 24, 12-35

972 / 0 
23.03.2005 -

Homília
Téma: Utorok Svetlého týždňa / Lk 24, 12-35

1464 / 0 
23.03.2005 -

Homília
Téma: Lk 24, 13-35

1369 / 0 
23.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 10, 1-10

1435 / 0 
23.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 14, 1-12

1447 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 91/2005
Téma: 1 Kor 1, 31

672 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 92/2005
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Sk 1, 8

1302 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 93/2005
Téma: Tomášova nedeľa / Sk 5, 19-20

825 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 94/2005
Téma: Nedeľa myronosičiek / Sk 6, 4

783 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 95/2005
Téma: Prečo ľudia veria alebo neveria? / Viera

1433 / 0 
18.03.2005 -

Príhovor
Téma: Pascha 2005

1797 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 96/2005
Téma: Streda po Pasche / Jn 1, 35-51

823 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 97/2005
Téma: Štvrtok po Pasche / Sk 2, 38-43

659 / 0 
18.03.2005 -

Homília
Téma: Apoštolát / Mt 4, 12-23

2434 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet