26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Priveľa ľudí sa teraz šplhá na kríž len preto, aby ich bolo vidieť z väčšej vzdialenosti, a nehľadia na to, či pritom nepošliapu toho, ktorý je na kríži už tak dávno.

~Albert Camus ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
12.03.2005 -

Homília
Téma: Ako ma kresťan chápať vzkriesenie a večný život / Kristus nám dáva večný život a vzkriesenie / Piata pôstna nedeľa - / Jn 11,1- 45

1025 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Kríž / Ako mám prijímať svoj každodenný kríž. / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42

1407 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Eucharistia / Ježiš sa aj dnes sprítomňuje a rozdáva v Eucharistii / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

1794 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Kríž / Ako mám prijímať svoj každodenný kríž / Veľký piatok rok „B“ / Jn 3,13-17

1751 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Ako ma kresťan vnímať utrpenie / Najlepším príkladom ako zniesť utrpenie pre lásku druhého je Kristus / KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

808 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Povolanie / Mt 9, 9-13

2072 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Hnev / Mt 18, 21-35

1622 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 1, 29-34

1459 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

1568 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

1000 / 0 
11.03.2005 -

Myšlienky... 88/2005
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Jn 1, 1-17

825 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 38-48

1194 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Starosť / Mt 6, 24-34

1522 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Odpustenie / Pokoj / Jn 20, 19-31

1568 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľká noc / Pascha / Mt 28, 1-10

1515 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľká noc / Pascha / Kol 3, 1-4

1040 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pascha / Jn 20, 1-9

1071 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26, 14–27,66

1344 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26,14 – 27-66

1224 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1311 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Jn 1, 1-17

1127 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svetlého týždňa / Jn 1, 18-28

1186 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

1158 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Jn 1, 1-17

1150 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svetlého týždňa / Jn 1, 18-28

1174 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1078 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Mt 27, 1-38; Lk 23, 39-43; Mt 27, 39-54; Jn 19, 31-37; Mt 27, 55-61

1436 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

1318 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26,14 – 27,66

1165 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Sv. Jozef, 19. marec / Mt 1, 16.18–21.24a

1576 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Zvestovanie Pána / Lk 1, 26–38

1376 / 0 
05.03.2005 -

Homilia
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 36-53

1720 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 82/2005
Téma: Piatok po 16. nedeli po ZSD / Klamstvo / Pravda / Ef 4, 17-25

820 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 83/2005
Téma: Gn 39, 9

845 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 84/2005
Téma: Gn 39, 21

884 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 85/2005
Téma: 2 Tim 4, 1-2

863 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 86/2005
Téma: Gn 24, 1

603 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 87/2005
Téma: VPD – piatok 6. týždňa Veľkého pôstu / Úspech / Gn 50, 20

2130 / 0 
05.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 25, 1-13

1550 / 0 
05.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 24, 37–44

1123 / 0 
05.03.2005 -

Homília
Téma: Jozef / Mt 1, 18-24

1913 / 0 
04.03.2005 -

Myšlienky... 80/2005
Téma: Vzájomná láska rieši mnohé problémy / Rodina

1265 / 0 
04.03.2005 -

Homilia
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1317 / 0 
04.03.2005 -

Myšlienky... 81/2005
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

935 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Štvrtá pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1124 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 9, 9–13

1476 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 1-12

1555 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Skutok / Mt 5, 13-16

1547 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 74/2005
Téma: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý“ (Jn 11, 3)

1166 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 75/2005
Téma: 5. pôstna nedeľa / Hebr 9, 11; 14

706 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 76/2005
Téma: Flp 4, 4

908 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 77/2005
Téma: Streda po 26. nedeli po ZSD / 1 Tim 5,22 – 6,11a

637 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 78/2005
Téma: Utorok po 27. nedeli po ZSD / 2 Tim 3,16 – 4,4

611 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 79/2005
Téma: VPD - piatok 4. týždňa Veľkého pôstu / Gn 12, 2

651 / 0 
01.03.2005 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

2283 / 0 
01.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 18, 15-20

1257 / 0 
01.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 18, 15-20

1281 / 0 
26.02.2005 -

Myšlienky... 71/2005
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

865 / 0 
26.02.2005 -

Myšlienky... 72/2005
Téma: Tretia pôstna nedeľa - poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

1159 / 0 
26.02.2005 -

Myšlienky... 73/2005
Téma: Tretia pôstna nedeľa - poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

1076 / 0 
26.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 20, 1-16

1398 / 0 
26.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 21, 1-14

1149 / 0 
26.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 23, 1-12

1280 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Tretia pôstna nedeľa, poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

1154 / 0 
24.02.2005 -

Myšlienky... 70/2005
Téma: Tretia pôstna nedeľa - poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

997 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Tretia pôstna nedeľa, poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

1733 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 23, 1-12

1357 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 25, 1-13

1285 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 25, 14-30

1388 / 0 
23.02.2005 -

Myšlienky... 68/2005
Téma: Zádušná sobota / Jn 5, 24

1425 / 0 
23.02.2005 -

Myšlienky... 69/2005
Téma: Zádušná sobota / Jn 5, 24-30

1591 / 0 
23.02.2005 -

Homilia
Téma: Jn 4, 5-42

889 / 0 
23.02.2005 -

Homilia
Téma: Jn 9, 1-38

1155 / 0 
23.02.2005 -

Homília
Téma: Vedzme, akí sme nedokonalí / Mt 7, 1-5

1277 / 0 
23.02.2005 -

Homília
Téma: Náš príklad vo viere je otvorenou Bibliou pre neveriacich / Mt 7, 6; 12-14

1313 / 0 
23.02.2005 -

Homília
Téma: Ovocie je rozhodujúce / Mt 7, 15-20

1851 / 0 
21.02.2005 -

Myšlienky... 64/2005
Téma: Nedeľa Samaritánky / Naučiť sa prijímať! / Jn 4, 6-7

873 / 0 
21.02.2005 -

Myšlienky... 65/2005
Téma: Nedeľa Samaritánky / Povinnosť / Jn 4, 4

899 / 0 
21.02.2005 -

Myšlienky... 66/2005
Téma: Nedeľa Samaritánky / Evanjelizácia / Jn 4, 5-26

1120 / 0 
21.02.2005 -

Myšlienky... 67/2005
Téma: Nedeľa Samaritánky / Jn 4, 5-39

1039 / 0 
21.02.2005 -

Homília
Téma: Modlitba nám nesmie zovšednieť / Mt 6, 7-15

1704 / 0 
21.02.2005 -

Homília
Téma: Modlitba bez lásky k bratovi nič neznamená / Mt 6, 19-23

1554 / 0 
21.02.2005 -

Homília
Téma: Prečo toľko strachu? / Mt 6, 24-34

1720 / 0 
19.02.2005 -

Myšlienky... 58/2005
Téma: Tretia pôstna nedeľa, poklona krížu / Hebr 4,14 – 5,6

973 / 0 
19.02.2005 -

Myšlienky... 59/2005
Téma: Náš život sa má stať darom pre iných / Mt 1, 1-17

1142 / 0 
19.02.2005 -

Myšlienky... 60/2005
Téma: Pôvod zaväzuje / Mt 1, 1-17

1154 / 0 
19.02.2005 -

Myšlienky... 61/2005
Téma: Naplnenie proroctiev... / Mt 1, 22-25

950 / 0 
19.02.2005 -

Myšlienky... 62/2005
Téma: Boh je pravým kráľom v Izraeli / Mt 1, 1-17

915 / 0 
19.02.2005 -

Myšlienky... 63/2005
Téma: Boh dáva nášmu životu perspektívu / Mt 1, 1-17

1004 / 0 
19.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 3, 1-12

1351 / 0 
19.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 25, 14-30

1460 / 0 
19.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 15, 21-28

1364 / 0 
18.02.2005 -

Myšlienky... 54/2005
Téma: Tretia pôstna nedeľa - poklona krížu / Hebr 4, 14

881 / 0 
18.02.2005 -

Myšlienky... 55/2005
Téma: Štvrta pôstna nedeľa / Hebr 6, 18

1741 / 0 
18.02.2005 -

Myšlienky... 56/2005
Téma: 29. nedeľa po ZSD / Škaredá reč / Slovo / Kol 3, 8 / Kol 4, 6 / Ž 141, 3

1156 / 0 
18.02.2005 -

Myšlienky... 57/2005
Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1017 / 0 
18.02.2005 -

Homília
Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1151 / 0 
18.02.2005 -

Homília
Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1392 / 0 
18.02.2005 -

Homília
Téma: Pochopenie s blížnym / Mt 5, 38-48

1477 / 0 
18.02.2005 -

Homília
Téma: Ťažký príkaz / Mt 5, 43-48

1411 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet