4.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

     „Dňom krstu sa pre každého začalo veľké životné dobrodružstvo ako proces postupného premieňania sa v ukrižovaného a vzkrieseného Krista.”

~Ján Pavol II.~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
03.02.2005 -

Myšlienky... 30/2005
Téma: Nádej / Viera / 2 Krn 32, 1-8

1294 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 31/2005
Téma: Mt 5, 16

1065 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 32/2005
Téma: Mt 15, 1-20

1127 / 0 
28.01.2005 -

Myšlienky... 26/2005
Téma: Kto je Teofil? / Lk 1, 3

1067 / 0 
28.01.2005 -

Myšlienky... 27/2005
Téma: Moc Svätého písma / Lk 4, 1-12

1323 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1675 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1146 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Zomreli za pravdu a dobro / Mk 6, 14-29

1421 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Ľud túži po ozdravení / Mk 6, 53-56

1227 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Božie prikázania nie sú vecou vkusu / Mk 7, 1-13

1673 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Vážne varovanie / Mk 8, 14-21

1343 / 0 
25.01.2005 -

Myšlienky... 25/2005
Téma: Chlieb, ktorý dáva svetu život / Eucharistia

1543 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

1020 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1479 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

971 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1573 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána / Na ceste poslušnosti k viere / Lk 2, 22-40

1319 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Viera uzdravuje a lieči / Mk 5, 21-43

1693 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Vedieť pochopiť, uznať / Mk 6, 1-6

1296 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Boh ich začal posielať / Mk 6, 7-13

1292 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1042 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1437 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 3, 1–12

1438 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Život kresťana zaväzuje k vydávaniu svedectva / Jn 1, 29-34

1829 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Svedomie / Mt 5, 17-37

1653 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 10, 26-33

1212 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 25-30

1473 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 13, 44-52

1275 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 21/2005
Téma: 1 Kor 8, 8-9

622 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 22/2005
Téma: Rim 13, 11

740 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 23/2005
Téma: Mt 5, 37

1363 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 24/2005
Téma: Modlitba / Mt 7, 7-8

1834 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš učí o Božom kráľovstve / Mk 4, 26-34

1500 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš poučuje apoštolov / Mk 4, 35-41

1260 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Množstvo hriechu / Mk 5, 1-26

1134 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 4, 12-23

1623 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 1-12

1339 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 13-16

1087 / 0 
18.01.2005 -

Myšlienky... 18/2005
Téma: Naučme sa odpúšťať! / Odpustenie / Lk 23, 34

1640 / 0 
18.01.2005 -

Myšlienky... 19/2005
Téma: „Tým, čo uverili v jeho meno...“ / Jn 1, 12

863 / 0 
18.01.2005 -

Myšlienky... 20/2005
Téma: Ježiš je Mesiáš / Mt 1, 1-17

1388 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Buď vôľa tvoja... / Mk 3, 31-35

1414 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Ochota počúvať Božie slovo / Mk 4, 1-20

1746 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Pred Bohom nič neskryješ / Mk 4, 21-25

1412 / 0 
17.01.2005 -

Myšlienky... 15/2005
Téma: Ikony v živote kresťana / Ikona / Umenie

1178 / 0 
17.01.2005 -

Myšlienky... 16/2005
Téma: Jn 1, 1-2

1056 / 0 
17.01.2005 -

Myšlienky... 17/2005
Téma: Jn 1, 3

823 / 0 
17.01.2005 -

Homília
Téma: Bláznovstvo kríža / Mk 3, 20-21

1680 / 0 
17.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš miluje a odpúšťa / Mk 3, 20-21

1171 / 0 
17.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš je víťaz nad pokušiteľom / Mk 3, 22-30

1535 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

1948 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

1068 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Dôveruj Ježišovi! / Mk 3, 7-12

1307 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš volá i dnes / Mk 3, 13-19

1309 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Zrada viery / Mk 3, 13-19

1507 / 0 
11.01.2005 -

Myšlienky... 12/2005
Téma: Nedeľa pred Povýšením svätého kríža / Jn 3, 14-15

1156 / 0 
11.01.2005 -

Myšlienky... 13/2005
Téma: Jn 10, 11

1225 / 0 
11.01.2005 -

Myšlienky... 14/2005
Téma: Jn 18, 36

1117 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 18, 9-14

1125 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 18, 9-14

969 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 19, 1-10

1184 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 19, 1-10

1202 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Naučme sa správne pochopiť / Mk 2, 18-22

1386 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Čo je viac? Čo je podstatné? / Mk 2, 23-28

1541 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Kedy je dovolené robiť dobre? / Mk 3, 1-6

1157 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Oplatí sa robiť dobro? / Mk 3, 1-6

1564 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Ježišov život je činný / Mk 3, 7-12

1206 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 5/2005
Téma: Kol 2, 9-10

825 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 6/2005
Téma: Tít 2, 14

383 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 7/2005
Téma: 2 Tim 3, 12

866 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 8/2005
Téma: 1 Kor 6, 20

682 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 9/2005
Téma: Mt 13, 44 / Lk 1, 1-2 / Flp 3, 7-12

1919 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 10/2005
Téma: A Slovo sa telom stalo... / Jn 1, 14

934 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 11/2005
Téma: Nechať sa inšpirovať / Sväté písmo

1039 / 0 
08.01.2005 -

Homília
Téma: Cením si dušu viac ako telo? / Mk 2, 1-12

1280 / 0 
08.01.2005 -

Homília
Téma: Hriech a odpustenie / Mk 2, 13-17

1968 / 0 
08.01.2005 -

Homília
Téma: Ticho – bohatstvo duší / Mk 2, 13-17

1432 / 0 
07.01.2005 -

Myšlienky... 2/2005
Téma: Jn 1, 29

982 / 0 
07.01.2005 -

Myšlienky... 3/2005
Téma: Jn 1, 32

907 / 0 
07.01.2005 -

Myšlienky... 4/2005
Téma: Dbajme o vzrast svojej viery!/ Viera

593 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

952 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

1447 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

1393 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

1956 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: Zdravie duše i tela / Mk 2, 1-12

1350 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

1696 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

1533 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Najväčší objav v dejinách sveta / Mt 2, 1-12

1098 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Čo od nás chce Ježiš? / Mk 1, 14-20

1382 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš má moc / Mk 1, 21-28

1480 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Ježišov príklad / Mk 1, 29-39

1543 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Vďačnosť / Mk 1, 40-45

1709 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Potreba byť čistý / Mk 1, 40-45

1453 / 0 
01.01.2005 -

Myšlienky... 1/2005
Téma: Nový rok / Predsavzatie

2254 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: 31. nedeľa po ZSD / Lk 18, 35-43

1239 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Bohozjavením / Mk 1, 1-8

1063 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: 31. nedeľa po ZSD / Lk 18, 35-43

1589 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Pomenovanie nášho Pána Ježiša Krista – Občiansky Nový rok / Lk 2, 20-21; 2, 40-52

1287 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Bohozjavením / Mk 1, 1-8

1758 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Nájsť Ježiša – vážna úloha doby / Jn 1, 35-43

1537 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet