28.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Len ak bude mať človek blízko k iným ľuďom, priblíži sa sám k sebe.

~Marcus Aurelius~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
01.04.2005 -

Myšlienky... 104/2005
Téma: Nedeľa o Tomášovi / Jn 20, 19-31

1097 / 0 
01.04.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa o Tomášovi / Jn 20, 19-31

1262 / 0 
01.04.2005 -

Homília
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Mt 28, 16-20

1516 / 0 
01.04.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa o Tomášovi / Jn 20, 19-31

1801 / 0 
01.04.2005 -

Homília
Téma: Jn 17, 1-11

1373 / 0 
01.04.2005 -

Homília
Téma: Mt 22, 34-40

1210 / 0 
31.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Moja Veľká noc v našom živote / Pascha

3653 / 0 
31.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Moje veľkonočné stretnutie s Kristom / Pascha / Jn 20, 11-17.18

1734 / 0 
31.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Moja veľkonočná viera / Pascha

1452 / 0 
31.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Veľkonočná Láska / Pascha / Jn 13, 34

2182 / 0 
31.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Zmŕtvychvstanie a život kresťana / Pascha / Lk 24, 5-9 / 1 Kor 15,12-14.20

2359 / 0 
31.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Naša životná cesta za Kristom

981 / 0 
30.03.2005 -

Myšlienky... 101/2005
Téma: Štvrtok po nedeli Samaritánky / Jn 9,39 - 10,9

814 / 0 
30.03.2005 -

Myšlienky... 102/2005
Téma: Nedeľa uzdravenia slepého / Sk 16, 16-34

677 / 0 
30.03.2005 -

Myšlienky... 103/2005
Téma: Štvrtok po nedeli sv. Otcov / Jn 16, 23-33

951 / 0 
30.03.2005 -

Homília
Téma: Christos voskrese! / Pascha / Veľká noc

1341 / 0 
30.03.2005 -

Homília
Téma: Hriech / Odpustenie / Mt 9, 9-13

1808 / 0 
30.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 17, 1-11

1381 / 0 
30.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 14, 1-12

1435 / 0 
26.03.2005 -

Myšlienky... 98/2005
Téma: Štvrtok po Pasche / Jn 3, 1-15

784 / 0 
26.03.2005 -

Myšlienky... 99/2005
Téma: Piatok po Pasche / Jn 2, 12-22

918 / 0 
26.03.2005 -

Myšlienky... 100/2005
Téma: Sobota po Pasche / Sk 3, 11-16

622 / 0 
26.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 28, 8-15

1555 / 0 
26.03.2005 -

Homília
Téma: Pokoj / Jn 20, 19-31

1635 / 0 
26.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 14, 15-21

1381 / 0 
23.03.2005 -

Homília
Téma: Utorok Svetlého týždňa / Lk 24, 12-35

920 / 0 
23.03.2005 -

Homília
Téma: Utorok Svetlého týždňa / Lk 24, 12-35

1428 / 0 
23.03.2005 -

Homília
Téma: Lk 24, 13-35

1330 / 0 
23.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 10, 1-10

1376 / 0 
23.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 14, 1-12

1388 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 91/2005
Téma: 1 Kor 1, 31

659 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 92/2005
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Sk 1, 8

1262 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 93/2005
Téma: Tomášova nedeľa / Sk 5, 19-20

788 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 94/2005
Téma: Nedeľa myronosičiek / Sk 6, 4

761 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 95/2005
Téma: Prečo ľudia veria alebo neveria? / Viera

1401 / 0 
18.03.2005 -

Príhovor
Téma: Pascha 2005

1764 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 96/2005
Téma: Streda po Pasche / Jn 1, 35-51

796 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 97/2005
Téma: Štvrtok po Pasche / Sk 2, 38-43

643 / 0 
18.03.2005 -

Homília
Téma: Apoštolát / Mt 4, 12-23

2369 / 0 
18.03.2005 -

Homília
Téma: Výchova / Mt 5, 17-37

1561 / 0 
18.03.2005 -

Homília
Téma: Emauzy / Lk 24, 13-35

1962 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť / Jn 19,8-16

509 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia / Jn 19,16-22

493 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: III. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom / Mk 15,10-20

670 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: IV. Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou / Jn 19, 25-27

1767 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: V. Šimon Cyrénsky pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž / Mt 27, 32-34

482 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: VI. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

534 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž / Mk 15, 29-33

688 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: XII. Pán Ježiš na kríži zomiera / Lk 23,44-49

1859 / 0 
15.03.2005 -

Myšlienky... 89/2005
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Sk 1, 1-17

1064 / 0 
15.03.2005 -

Myšlienky... 90/2005
Téma: Streda po Pasche / Sk 2, 22-38a

630 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 20, 19–31

1192 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: Lk 24, 13–35

1266 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 10, 1-10

1311 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Krst ako nový život pre šírenie viery / „Je dôležité vydávať príklad pre dieťa, aby šírilo vieru“ / Krst dieťaťa „obdobie cez rok“ / Mt 3,13-17

5400 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Srdce je symbolom lásky / Ježiš nám ponúka pravú lásku Boha / Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho / Jn 19, 31-37

1900 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Pohreb muža „obdobie cez rok“ / Jn 11,21-27 / Vyznanie Ježiša Krista pred ľuďmi nám zaručuje večný život / „Je dôležité nebáť sa vyznať Krista“

3621 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: 50. výročie sobáša / Jn 15, 9-12

3175 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Sv. Mária Magdaléna 22. júl / Jn 20,1-2.11-18 / Kresťan a prázdny hrob / Prázdny hrob nespočíva na viere v zmŕtvychvstalého Krista.

2302 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Misijné poslanie kresťana

1785 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Pokoj v živote Kresťana

974 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Byť pripravený na príchod Pána

1037 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Eucharistia a kresťan

1788 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Láska v kresťanskom živote

1335 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Ruženec v duchovnom živote

510 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Božie milosrdenstvo

1836 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Modlitba

572 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Ježiš a jeho kráľovstvo

968 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Kresťan a kríž

1585 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Mária – príklad plnenia Božej vôle

1292 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Ako ma kresťan chápať vzkriesenie a večný život / Kristus nám dáva večný život a vzkriesenie / Piata pôstna nedeľa - / Jn 11,1- 45

1023 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Kríž / Ako mám prijímať svoj každodenný kríž. / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42

1401 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Eucharistia / Ježiš sa aj dnes sprítomňuje a rozdáva v Eucharistii / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

1791 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Kríž / Ako mám prijímať svoj každodenný kríž / Veľký piatok rok „B“ / Jn 3,13-17

1748 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Ako ma kresťan vnímať utrpenie / Najlepším príkladom ako zniesť utrpenie pre lásku druhého je Kristus / KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

808 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Povolanie / Mt 9, 9-13

2064 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Hnev / Mt 18, 21-35

1617 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 1, 29-34

1456 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

1566 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

999 / 0 
11.03.2005 -

Myšlienky... 88/2005
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Jn 1, 1-17

825 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 38-48

1192 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Starosť / Mt 6, 24-34

1513 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Odpustenie / Pokoj / Jn 20, 19-31

1560 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľká noc / Pascha / Mt 28, 1-10

1512 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľká noc / Pascha / Kol 3, 1-4

1037 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pascha / Jn 20, 1-9

1070 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26, 14–27,66

1340 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26,14 – 27-66

1223 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1310 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Jn 1, 1-17

1125 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svetlého týždňa / Jn 1, 18-28

1185 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

1158 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Jn 1, 1-17

1148 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svetlého týždňa / Jn 1, 18-28

1174 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1077 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Mt 27, 1-38; Lk 23, 39-43; Mt 27, 39-54; Jn 19, 31-37; Mt 27, 55-61

1434 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

1315 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26,14 – 27,66

1165 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Sv. Jozef, 19. marec / Mt 1, 16.18–21.24a

1564 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet