27.júl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nádej, ktorá sa obáva rizika, nie je nijaká nádej... Dúfať znamená: veriť v lásku, dôverovať ľuďom, skočiť do neznáma a celkom sa spoľahnúť na Boha.

~Helder Camara ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
17.08.2005 -

Homília
Téma: 14. nedeľa po ZSD / Mt 22, 2-14

1153 / 0 
17.08.2005 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

1727 / 0 
17.08.2005 -

Myšlienky... 138/2005
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-23a

1205 / 0 
17.08.2005 -

Myšlienky... 139/2005
Téma: 11. nedeľa po ZSD / Mt 18, 23-35

1101 / 0 
17.08.2005 -

Myšlienky... 140/2005
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

985 / 0 
17.08.2005 -

Myšlienky... 141/2005
Téma: 14. nedeľa po ZSD / Mt 22, 2-14

1081 / 0 
17.08.2005 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

1965 / 0 
17.08.2005 -

Homília
Téma: 14. nedeľa po ZSD / Mt 22, 2-14

2105 / 0 
12.08.2005 -

Myšlienky... 134/2005
Téma: Mt 19, 16-26

1451 / 0 
12.08.2005 -

Myšlienky... 135/2005
Téma: Mt 21, 33-42

1771 / 0 
12.08.2005 -

Myšlienky... 136/2005
Téma: Mt 22, 1-14

2001 / 0 
12.08.2005 -

Myšlienky... 137/2005
Téma: Mt 22, 35- 46

1400 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-23a

1315 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 11. nedeľa po ZSD / Mt 18, 23-35

1156 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

1131 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 13. nedeľa po ZSD / Mt 21, 33-42

1225 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

1392 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

1222 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

1335 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

1270 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-23a

2396 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 11. nedeľa po ZSD / Mt 18, 23-35

1753 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

1449 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 13. nedeľa po ZSD / Mt 21, 33-42

2058 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Slávnosť prvého svätého prijímania / Mt 9,36 -10. 8 / Túžba po Eucharistii / Eucharistiu máme s horlivosťou prijímať

1674 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána / Lk 1, 24-25;57-68;76;80

608 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13-19

1861 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda / Mt 5, 14-19

1673 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Pamiatka svätých Otcov šiestich všeobecných koncilov

761 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätého slávneho proroka Eliáša / Lk 4, 22-30

1573 / 0 
09.07.2005 -

Myšlienky... 132/2005
Téma: 8. nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22

1224 / 0 
09.07.2005 -

Myšlienky... 133/2005
Téma: 9. nedeľa po ZSD / Mt 14, 22-34

1190 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: 8. nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22

1291 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: 9. nedeľa po ZSD / Mt 14, 22-34

1266 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána / Lk 1, 24-25;57-68;76;80

1030 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13-19

1601 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda / Mt 5, 14-19

2434 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätého slávneho proroka Eliáša / Lk 4, 22-30

2092 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: 9. nedeľa po ZSD / Mt 14, 22-34

1874 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: 8. nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22

2971 / 0 
11.06.2005 -

Myšlienky... 131/2005
Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

1258 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 4. nedeľa po ZSD / Mt 8, 5-13

1776 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 5. nedeľa po ZSD / Mt 8,28 - 9,1

1508 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

1298 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 7. nedeľa po ZSD / Mt 9, 27-35

1551 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 4. nedeľa po ZSD / Mt 8, 5-13

2158 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 5. nedeľa po ZSD / Mt 8,28 - 9,1

2436 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

2259 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 7. nedeľa po ZSD / Mt 9, 27-35

2514 / 0 
04.06.2005 -

Myšlienky... 130/2005
Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

1239 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

1561 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

2419 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: Čo je viac: právo Božie, alebo ľudská tradícia? / Mk 7,1-8,14-15,21-23

1302 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: Čo je najpotrebnejšie k modlitbe? / Mk 12, 28b-34

1291 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: Ako dlho sa modliť? / Mk 12, 38-44

1467 / 0 
28.05.2005 -

Homilia
Téma: Zostúpenie Svätého Ducha / Jn 7,37-52 a 8,12 / Sk 2, 1-11

1281 / 0 
28.05.2005 -

Myšlienky... 128/2005
Téma: 1. nedeľa po ZSD - Všetkých svätých / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

3268 / 0 
28.05.2005 -

Myšlienky... 129/2005
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

1648 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

1036 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

1578 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

1152 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

2193 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Prameň života a svätosti / Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho / Mt 11, 25-30

4349 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Slávnosť Božieho Tela a Krvi / Mk 14,12-16,22-26

1157 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba a úcta k svätým / Slávnosť všetkých svätých / Mt 5, 1-12

1408 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých / Mt 5, 1-12

1434 / 0 
21.05.2005 -

Myšlienky... 126/2005
Téma: Jn 11, 26

1050 / 0 
21.05.2005 -

Myšlienky... 127/2005
Téma: Jn 13, 17

1102 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých - 1. nedeľa po ZSD / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1562 / 0 
21.05.2005 -

Homilia
Téma: Všetkých svätých / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1623 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých - 1. nedeľa po ZSD / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1869 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšej Eucharistie

1209 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Kňazské povolanie / Mt 9,36 – 10,8

1822 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Niečo o adorácii / Adorácia / Jn 6, 1-15

1798 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Spoločná modlitba / Jn 17,11

2509 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Dieťa a Najsvätejšia Trojica / Slávnosť Najsvätejšej Trojice / Prvé sväté prijímanie / Mt 28,16-20

2643 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Sviatok Najsvätejšej Trojice / Jn 3, 16–18

1471 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšej Trojice / Jn 3, 16-18

1248 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšia Trojica / Jn 3, 16-18

1313 / 0 
12.05.2005 -

Myšlienky... 125/2005
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1197 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1309 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20 a Mt 28, 18-20

1689 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Slávnostné klaňanie sa prečistým tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista / Jn 6, 48-54

1636 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1730 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20 a Mt 28, 18-20

1976 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Jn 14, 15-21

1374 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba vyžaduje celého človeka / Mk 1,29-39

1958 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Dôvera v Boha a modlitba / Mk 5,21-13

2222 / 0 
08.05.2005 -

Homília
Téma: Štvrtá veľkonočná nedeľa / Kristus – Dobrý pastier

1531 / 0 
08.05.2005 -

Homília
Téma: Tretia veľkonočná nedeľa / Emauzy / Sklamanie

1687 / 0 
07.05.2005 -

Myšlienky... 124/2005
Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu / Jn 17, 1-13

1229 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu Jn 17, 1-13

1447 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu Jn 17, 1-13

1705 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: Potreba vnútornej modlitby / Mk 3 ,20-35

1545 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: Spomni, aby si deň sviatočný svätil / Mk 2,23-3,6

1343 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: O kvalite modlitby / Jn 14,23-26

1259 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Ducha Svätého / Turice / Modlime sa v Duchu Svätom / Jn 20,19-23

1374 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Ducha Svätého / Jn 20, 19–23

1499 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Ducha Svätého / Jn 20, 19-23

1227 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Ducha Svätého / Jn 20, 19-23

1403 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet