19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ľudský život je v istom zmysle neustálym návratom do domu nášho Otca. Návrat s ľútosťou, obrátením srdca, ktorý znamená túžbu zmeniť sa a pevné predsavzatie polepšiť svoj život. Prejaví sa obetami a sebazapieraním. Návrat do domu svojho otca vo sviatosti zmierenia, keď vyznaním svojich hriechov si obliekame Krista a stávame sa tak jeho bratmi, členmi Božej rodiny.

~bl. Josemaría Escrivá ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
28.05.2005 -

Homília
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

2106 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Prameň života a svätosti / Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho / Mt 11, 25-30

4165 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Slávnosť Božieho Tela a Krvi / Mk 14,12-16,22-26

1105 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba a úcta k svätým / Slávnosť všetkých svätých / Mt 5, 1-12

1368 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých / Mt 5, 1-12

1396 / 0 
21.05.2005 -

Myšlienky... 126/2005
Téma: Jn 11, 26

1038 / 0 
21.05.2005 -

Myšlienky... 127/2005
Téma: Jn 13, 17

1070 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých - 1. nedeľa po ZSD / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1483 / 0 
21.05.2005 -

Homilia
Téma: Všetkých svätých / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1518 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých - 1. nedeľa po ZSD / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1768 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšej Eucharistie

1170 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Kňazské povolanie / Mt 9,36 – 10,8

1785 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Niečo o adorácii / Adorácia / Jn 6, 1-15

1684 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Spoločná modlitba / Jn 17,11

2421 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Dieťa a Najsvätejšia Trojica / Slávnosť Najsvätejšej Trojice / Prvé sväté prijímanie / Mt 28,16-20

2528 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Sviatok Najsvätejšej Trojice / Jn 3, 16–18

1351 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšej Trojice / Jn 3, 16-18

1185 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšia Trojica / Jn 3, 16-18

1240 / 0 
12.05.2005 -

Myšlienky... 125/2005
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1121 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1223 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20 a Mt 28, 18-20

1600 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Slávnostné klaňanie sa prečistým tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista / Jn 6, 48-54

1581 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1612 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20 a Mt 28, 18-20

1877 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Jn 14, 15-21

1349 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba vyžaduje celého človeka / Mk 1,29-39

1907 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Dôvera v Boha a modlitba / Mk 5,21-13

2138 / 0 
08.05.2005 -

Homília
Téma: Štvrtá veľkonočná nedeľa / Kristus – Dobrý pastier

1502 / 0 
08.05.2005 -

Homília
Téma: Tretia veľkonočná nedeľa / Emauzy / Sklamanie

1661 / 0 
07.05.2005 -

Myšlienky... 124/2005
Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu / Jn 17, 1-13

1147 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu Jn 17, 1-13

1400 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu Jn 17, 1-13

1604 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: Potreba vnútornej modlitby / Mk 3 ,20-35

1507 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: Spomni, aby si deň sviatočný svätil / Mk 2,23-3,6

1312 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: O kvalite modlitby / Jn 14,23-26

1228 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Ducha Svätého / Turice / Modlime sa v Duchu Svätom / Jn 20,19-23

1316 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Ducha Svätého / Jn 20, 19–23

1430 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Ducha Svätého / Jn 20, 19-23

1174 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Ducha Svätého / Jn 20, 19-23

1298 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Manželstvo a modlitba / Mk 10,2-16

1786 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Krása ruženca / Sk 1,12-14

1017 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Tvoje srdce nech patri Bohu / Mk 10, 17-30

1425 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Odmena za modlitbu / Mk 10, 35-45

1041 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba nám pomáha vidieť / Mk 10,46-52

1360 / 0 
03.05.2005 -

Myšlienky... 119/2005
Téma: Najvyšší titul / Lk 1, 6

613 / 0 
03.05.2005 -

Myšlienky... 120/2005
Téma: Sklamanie vyvoláva pochybnosť / Lk 1, 18

945 / 0 
03.05.2005 -

Myšlienky... 121/2005
Téma: Bázeň pre Pánom / Lk 1, 12

738 / 0 
03.05.2005 -

Myšlienky... 122/2005
Téma: Skúšky sú testom viery / Gn 17, 18 / Lk 1, 18

823 / 0 
03.05.2005 -

Myšlienky... 123/2005
Téma: Zachariášov trest / Lk 1, 19-20

956 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 36-53

1494 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 36-53

2007 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Situačná modlitba / Mk 7, 31-37

1324 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba dieťaťa / Mk 9, 30-37

1756 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba lieči / Mk 9,38-43,45,47,48

2362 / 0 
29.04.2005 -

Homília
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Učme sa radostne modliť / Mk 16, 15-20

1714 / 0 
29.04.2005 -

Homília
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Mt 28, 16-20

1650 / 0 
29.04.2005 -

Homília
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Mt 28, 16–20

1931 / 0 
29.04.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa uzdravenia slepého / Jn 9, 1-38

1269 / 0 
29.04.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa uzdravenia slepého / Jn 9, 1-38

1865 / 0 
29.04.2005 -

Homília
Téma: Ticho neznamená nečinnosť / Mk 6, 30-34

1444 / 0 
29.04.2005 -

Homília
Téma: Modlitba a umŕtvenosť / Mk 6, 7-13

1798 / 0 
29.04.2005 -

Homília
Téma: Nepohŕdajme modlitbou / Modlitba / Mk 6, 1-6

1838 / 0 
21.04.2005 -

Myšlienky... 114/2005
Téma: Čo sa skrýva za Božím mlčaním? / Lk 1, 6-12

637 / 0 
21.04.2005 -

Myšlienky... 115/2005
Téma: Boh je špecialista na bezvýchodiskové situácie / Ž 121, 1-2

433 / 0 
21.04.2005 -

Myšlienky... 116/2005
Téma: Manželstvo je vážna vec / Lk 1, 6

979 / 0 
21.04.2005 -

Myšlienky... 117/2005
Téma: Skúška – dôkaz Božej priazne / Lk 1, 6-7

743 / 0 
21.04.2005 -

Myšlienky... 118/2005
Téma: Nedeľa Samaritánky / Jn 4, 5-42

1173 / 0 
21.04.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa Samaritánky / Jn 4, 5-42

1408 / 0 
21.04.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa Samaritánky / Jn 4, 5-42

2000 / 0 
21.04.2005 -

Homília
Téma: Nieje šomranie ako šomranie / Eucharistia / Jn 6,41-51

1865 / 0 
21.04.2005 -

Homília
Téma: Skvalitnime svoju účasť na Eucharistii / Eucharistia / Jn 6, 24-35

1898 / 0 
21.04.2005 -

Homília
Téma: Uvedomujeme si hodnotu Eucharistie? / Eucharistia / Jn 6,51-58

2409 / 0 
18.04.2005 -

Myšlienky... 110/2005
Téma: Svedectvo Zachariáša a Alžbety / Lk 1, 6

803 / 0 
18.04.2005 -

Myšlienky... 111/2005
Téma: Neplodnosť / Lk 1, 6-7

566 / 0 
18.04.2005 -

Myšlienky... 112/2005
Téma: Herodes / Lk 1, 5

1091 / 0 
18.04.2005 -

Myšlienky... 113/2005
Téma: Neodpovedá Boh na modlitby? / Lk 1, 6

622 / 0 
18.04.2005 -

Homília
Téma: Svätého slávneho veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja / Jn 15,17 – 16,2

1591 / 0 
18.04.2005 -

Homília
Téma: Svätý veľkomučeník Juraj / Jn 15, 17-27; 16, 1-2

1637 / 0 
18.04.2005 -

Homília
Téma: Duchovné cvičenia / Mk 4, 35-41

1315 / 0 
18.04.2005 -

Homília
Téma: Význam adorácie / Mk 4, 26-34

1701 / 0 
18.04.2005 -

Homília
Téma: Sej v modlitbe a vzrast dá Boh / Mk 4, 26-34

1445 / 0 
15.04.2005 -

Myšlienky... 109/2005
Téma: Nedeľa uzdravenia ochrnutého / Jn 5, 1-15

1241 / 0 
15.04.2005 -

Homília
Nedeľa uzdravenia ochrnutého / Jn 5, 1-15

1591 / 0 
15.04.2005 -

Homília
Nedeľa uzdravenia ochrnutého / Jn 5, 1-15

2419 / 0 
15.04.2005 -

Homília
Téma: Boh nás pozýva k modlitbe a v modlitbe nás chce zmeniť / Jn 1, 35-42

1379 / 0 
15.04.2005 -

Homília
Téma: Úcta k Sviatosti oltárnej / Eucharistia / Jn 6,60-69

2160 / 0 
15.04.2005 -

Homília
Téma: Žiť s Kristom / Eucharistia / Jn 6,51-58

1939 / 0 
09.04.2005 -

Myšlienky... 108/2005
Téma: Nedeľa myronosičiek / 1 Kor 15, 22

874 / 0 
09.04.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa myronosičiek / Mk 15,42 - 16,8

1760 / 0 
09.04.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa myronosičiek / Mk 15,42 - 16,8

2422 / 0 
09.04.2005 -

Homília
Téma: Čo nepatrí k modlitbe / Jn 15, 1-8

1533 / 0 
09.04.2005 -

Homília
Téma: Modlitba ako liečivý faktor / Jn 15, 9-17

1669 / 0 
09.04.2005 -

Homília
Téma: V modlitbe je moc, pred ktorou sa aj nebo otvára / Mk 1, 21-28

1744 / 0 
04.04.2005 -

Myšlienky... 105/2005
Téma: Streda po 1. nedeli po ZSD / Rim 4, 13-25

605 / 0 
04.04.2005 -

Myšlienky... 106/2005
Téma: Streda po 2. nedeli po ZSD / Rim 8, 2-13

662 / 0 
04.04.2005 -

Myšlienky... 107/2005
Téma: Pondelok po 4. nedeli po ZSD / Rim 12, 4-5.15-21

613 / 0 
04.04.2005 -

Homília
Téma: Ťažkosti s modlitbou / Jn 20, 19-31

1241 / 0 
04.04.2005 -

Homília
Téma: Spoznali Ježiša pri lámaní chleba / Lk 24, 35

1355 / 0 
04.04.2005 -

Homília
Téma: Ježiš je Dobrý pastier / Jn 10, 11-18

1546 / 0 
02.04.2005 -

Homília
Téma: Viera a kresťan / Vieru môžeme upevňovať náboženským vzdelávaním / Jn 20, 19-31

1893 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet