22.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Pôst stavia hrádzu prúdu rečí, utišuje nepokoj, chráni poslušnosť, upokojuje spánok, uzdravuje telo a upokojuje dušu.

~Ján Klimak ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|
26.03.2005 -

Myšlienky... 98/2005
Téma: Štvrtok po Pasche / Jn 3, 1-15

761 / 0 
26.03.2005 -

Myšlienky... 99/2005
Téma: Piatok po Pasche / Jn 2, 12-22

903 / 0 
26.03.2005 -

Myšlienky... 100/2005
Téma: Sobota po Pasche / Sk 3, 11-16

613 / 0 
26.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 28, 8-15

1527 / 0 
26.03.2005 -

Homília
Téma: Pokoj / Jn 20, 19-31

1607 / 0 
26.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 14, 15-21

1336 / 0 
23.03.2005 -

Homília
Téma: Utorok Svetlého týždňa / Lk 24, 12-35

898 / 0 
23.03.2005 -

Homília
Téma: Utorok Svetlého týždňa / Lk 24, 12-35

1393 / 0 
23.03.2005 -

Homília
Téma: Lk 24, 13-35

1304 / 0 
23.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 10, 1-10

1340 / 0 
23.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 14, 1-12

1355 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 91/2005
Téma: 1 Kor 1, 31

644 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 92/2005
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Sk 1, 8

1235 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 93/2005
Téma: Tomášova nedeľa / Sk 5, 19-20

768 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 94/2005
Téma: Nedeľa myronosičiek / Sk 6, 4

748 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 95/2005
Téma: Prečo ľudia veria alebo neveria? / Viera

1386 / 0 
18.03.2005 -

Príhovor
Téma: Pascha 2005

1743 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 96/2005
Téma: Streda po Pasche / Jn 1, 35-51

786 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 97/2005
Téma: Štvrtok po Pasche / Sk 2, 38-43

639 / 0 
18.03.2005 -

Homília
Téma: Apoštolát / Mt 4, 12-23

2342 / 0 
18.03.2005 -

Homília
Téma: Výchova / Mt 5, 17-37

1535 / 0 
18.03.2005 -

Homília
Téma: Emauzy / Lk 24, 13-35

1884 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť / Jn 19,8-16

503 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia / Jn 19,16-22

481 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: III. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom / Mk 15,10-20

653 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: IV. Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou / Jn 19, 25-27

1717 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: V. Šimon Cyrénsky pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž / Mt 27, 32-34

469 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: VI. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

501 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž / Mk 15, 29-33

679 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: XII. Pán Ježiš na kríži zomiera / Lk 23,44-49

1819 / 0 
15.03.2005 -

Myšlienky... 89/2005
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Sk 1, 1-17

1054 / 0 
15.03.2005 -

Myšlienky... 90/2005
Téma: Streda po Pasche / Sk 2, 22-38a

623 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 20, 19–31

1183 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: Lk 24, 13–35

1247 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 10, 1-10

1283 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Krst ako nový život pre šírenie viery / „Je dôležité vydávať príklad pre dieťa, aby šírilo vieru“ / Krst dieťaťa „obdobie cez rok“ / Mt 3,13-17

5363 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Srdce je symbolom lásky / Ježiš nám ponúka pravú lásku Boha / Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho / Jn 19, 31-37

1798 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Pohreb muža „obdobie cez rok“ / Jn 11,21-27 / Vyznanie Ježiša Krista pred ľuďmi nám zaručuje večný život / „Je dôležité nebáť sa vyznať Krista“

3551 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: 50. výročie sobáša / Jn 15, 9-12

3128 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Sv. Mária Magdaléna 22. júl / Jn 20,1-2.11-18 / Kresťan a prázdny hrob / Prázdny hrob nespočíva na viere v zmŕtvychvstalého Krista.

2184 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Misijné poslanie kresťana

1762 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Pokoj v živote Kresťana

966 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Byť pripravený na príchod Pána

1026 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Eucharistia a kresťan

1747 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Láska v kresťanskom živote

1320 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Ruženec v duchovnom živote

499 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Božie milosrdenstvo

1794 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Modlitba

550 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Ježiš a jeho kráľovstvo

953 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Kresťan a kríž

1561 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Mária – príklad plnenia Božej vôle

1274 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Ako ma kresťan chápať vzkriesenie a večný život / Kristus nám dáva večný život a vzkriesenie / Piata pôstna nedeľa - / Jn 11,1- 45

997 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Kríž / Ako mám prijímať svoj každodenný kríž. / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42

1375 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Eucharistia / Ježiš sa aj dnes sprítomňuje a rozdáva v Eucharistii / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

1760 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Kríž / Ako mám prijímať svoj každodenný kríž / Veľký piatok rok „B“ / Jn 3,13-17

1711 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Ako ma kresťan vnímať utrpenie / Najlepším príkladom ako zniesť utrpenie pre lásku druhého je Kristus / KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

797 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Povolanie / Mt 9, 9-13

2023 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Hnev / Mt 18, 21-35

1572 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 1, 29-34

1447 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

1543 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

982 / 0 
11.03.2005 -

Myšlienky... 88/2005
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Jn 1, 1-17

814 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 38-48

1149 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Starosť / Mt 6, 24-34

1477 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Odpustenie / Pokoj / Jn 20, 19-31

1533 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľká noc / Pascha / Mt 28, 1-10

1419 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľká noc / Pascha / Kol 3, 1-4

1019 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pascha / Jn 20, 1-9

1057 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26, 14–27,66

1295 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26,14 – 27-66

1199 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1286 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Jn 1, 1-17

1109 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svetlého týždňa / Jn 1, 18-28

1159 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

1142 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Jn 1, 1-17

1138 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svetlého týždňa / Jn 1, 18-28

1145 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1065 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Mt 27, 1-38; Lk 23, 39-43; Mt 27, 39-54; Jn 19, 31-37; Mt 27, 55-61

1408 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

1293 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26,14 – 27,66

1127 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Sv. Jozef, 19. marec / Mt 1, 16.18–21.24a

1502 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Zvestovanie Pána / Lk 1, 26–38

1346 / 0 
05.03.2005 -

Homilia
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 36-53

1648 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 82/2005
Téma: Piatok po 16. nedeli po ZSD / Klamstvo / Pravda / Ef 4, 17-25

798 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 83/2005
Téma: Gn 39, 9

829 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 84/2005
Téma: Gn 39, 21

868 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 85/2005
Téma: 2 Tim 4, 1-2

843 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 86/2005
Téma: Gn 24, 1

589 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 87/2005
Téma: VPD – piatok 6. týždňa Veľkého pôstu / Úspech / Gn 50, 20

2109 / 0 
05.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 25, 1-13

1497 / 0 
05.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 24, 37–44

1091 / 0 
05.03.2005 -

Homília
Téma: Jozef / Mt 1, 18-24

1882 / 0 
04.03.2005 -

Myšlienky... 80/2005
Téma: Vzájomná láska rieši mnohé problémy / Rodina

1249 / 0 
04.03.2005 -

Homilia
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1280 / 0 
04.03.2005 -

Myšlienky... 81/2005
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

917 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Štvrtá pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1096 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 9, 9–13

1449 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 1-12

1518 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Skutok / Mt 5, 13-16

1525 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 74/2005
Téma: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý“ (Jn 11, 3)

1147 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet