31.január 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „V tichu siedmeho dňa má človek zložiť svoju korunu a má sa pozdvihnúť k obrazu skutočného Pána. Boh sa má stať viditeľným v tajomstve pokoja siedmeho dňa. Tento deň má nanovo objasniť základný poriadok vecí: že Boh je Pánom bytostne, my sme však z milosti. Preto útoky na deň Pána sú útokmi na Boha.”

~ROMANO GUARDINI ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-51 / Viďme hodnotu v Eucharistii

1336 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-59 / Všetci sme pozvaní

1432 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-58 / Večne mladý Ježiš

1282 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Žriedla kríz v našej viere

1160 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Cesta za Kristom je ťažká

1167 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,11-18 / Pane, daj nám dobrých kňazov!

1523 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,22-30 / Ježiš prináša svetlo

1538 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 12,44-50 / Nevera v Krista - úžasná zrada

1306 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 13,16-20 / Sme reprezentantmi Krista

1328 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,1-6 / Ježiš - naša cesta

1468 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,7-14 / Čo vidí svet v kresťanoch?

1296 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,21-26 / Veriaci nie je nikdy sám

1302 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,27-31a / Pokoj má úžasnú moc

1396 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,1-8 / Snažme sa udržať spojenie s Kristom

1430 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,9-11 / Spoločenstvo lásky

1343 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,12-17 / Kto miluje najviac?

1424 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,18-21 / Láska je silnejšia ako nenávisť

1336 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,26-16,4a / Spojení s Kristom nemáme strach

1264 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,5-11 / Môj odchod bude vaším obohatením

1217 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,12-15 / Predpoveď o Duchu Svätom

1099 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,20-23a / Radujme sa, že patríme Kristovi

1235 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,23b-28 / Bohatstvo a láska ukryté v modlitbe

1229 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,29-33 / Dôverovať Ježišovi - prínos pre náš život

1180 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17, 1-11a / Ježiš Kristus -príklad modlitby

1655 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,11b-19 / V jednote je veľkosť

1325 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,20-26 / Krása, sila, ale i istý cieľ je v jednote

1426 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 21,15-19 / Peter sa stáva hlavou Cirkvi

1293 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,23-26 / Cirkev sa pohla z miesta

1421 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 5,1-12 / Moderné ticho

1332 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 7,21-27 / Ježišu, svoju vieru chcem prejaviť skutkami

1304 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,1-4 / Všimnime si chorých v našom okolí

1539 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,5-17 / Iba pravú vieru môžeme obdivovať

1573 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,18-22 / Nasledovanie Ježiša v laickom apoštoláte

1591 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,23-27 / Zverme sa Kristovi, ktorý hovorí: „Nebojte sa!“

1652 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,28-34 / Kristus - zmysel života

1549 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,1-8 / Potreba pomáhať iným

1485 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,9-13 / Sila povolania

1505 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,14-17 / Vedieť prejaviť svoju vďaku

1381 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 276/2005
Téma: Lk 14, 7-8

1246 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 278/2005
Téma: Lk 18, 23

576 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 279/2005
Téma: Mk 9, 50

1344 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 280/2005
Téma: Mk 10, 8

2193 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 281/2005
Téma: Mk 10, 15

1580 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1375 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1304 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1155 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1281 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1091 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1097 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1132 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1738 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1248 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1192 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1086 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1100 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1081 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1189 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1105 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1337 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1087 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1082 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1258 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1300 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1115 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1246 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1400 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1123 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 271/2005
Téma: Mk 8, 15

1368 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 272/2005
Téma: Mk 8, 22

1331 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 273/2005
Téma: Mk 8, 34

1406 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 274/2005
Téma: Mk 9, 15

1252 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 275/2005
Téma: Mk 9, 35

1338 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,18-26 / Stretnutie s Kristom

1488 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,32-38 / Otvorme sa pre Ježiša!

1475 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,1-7 / Človek najúčinnejšie apoštoluje úprimným pokáním

1603 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,7-15 / Ohlasujme Božiu pravdu

1442 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,16-23 / Pocit zodpovednosti voči Božiemu slovu

1443 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,24-33 / Nebojme sa tých, čo zabíjajú telo

1282 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,34-11,1 / Ježišove požiadavky

1238 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 20-24 / Vážne slová Pána Ježiša

1237 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 25-27 / Pochopme povzbudenie Pána Ježiša

1525 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11,28-30 / Kde hľadať skutočný odpočinok?

1628 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,1-8 / Sobota je pre človeka, a nie človek pre sobotu

1200 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,14-21 / Na Ježišovi sa plnia prorokove slová

1100 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,38-42 / Správne pochopiť

1166 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,46-50 / Opravdivá rodina

1379 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,1-9 / Slovko na zamyslenie

1212 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,10-17 / Prečo Pán Ježiš hovorí v podobenstvách?

1280 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,18-23 / Výklad je potrebný

1164 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,24-30 / Osobný príklad je vážna vec

1191 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,31-35 / Niečo o kontrastoch

1029 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,36-43 / Rozvaha na ceste k Bohu

716 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,44-46 / Poklad Cirkvi

1132 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,47-53 / Pohľad na rybársku sieť

730 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,54-58 / Nepochopený Ježiš

1471 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 14,1-12 / Zomreli za pravdu a dobro

1304 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: 30. nedeľa po ZSD / Lk 18, 18-27

1103 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Praotcov / Lk 14, 16-24

1561 / 0 
09.12.2005 -

Myšlienky... 268/2005
Téma: Lk 21, 38

1165 / 0 
09.12.2005 -

Myšlienky... 269/2005
Téma: Lk 13, 27

1169 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet