20.máj 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Svetlo večné nedáva príčiny životu a práci, ale plnosť, ktorá dovoľuje zaobísť sa bez tých príčin.

~Simone Weilová ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-51 / Viďme hodnotu v Eucharistii

1303 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-59 / Všetci sme pozvaní

1393 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-58 / Večne mladý Ježiš

1246 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Žriedla kríz v našej viere

1124 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Cesta za Kristom je ťažká

1142 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,11-18 / Pane, daj nám dobrých kňazov!

1493 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,22-30 / Ježiš prináša svetlo

1490 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 12,44-50 / Nevera v Krista - úžasná zrada

1277 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 13,16-20 / Sme reprezentantmi Krista

1296 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,1-6 / Ježiš - naša cesta

1401 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,7-14 / Čo vidí svet v kresťanoch?

1268 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,21-26 / Veriaci nie je nikdy sám

1257 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,27-31a / Pokoj má úžasnú moc

1360 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,1-8 / Snažme sa udržať spojenie s Kristom

1394 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,9-11 / Spoločenstvo lásky

1306 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,12-17 / Kto miluje najviac?

1385 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,18-21 / Láska je silnejšia ako nenávisť

1304 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,26-16,4a / Spojení s Kristom nemáme strach

1227 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,5-11 / Môj odchod bude vaším obohatením

1168 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,12-15 / Predpoveď o Duchu Svätom

1052 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,20-23a / Radujme sa, že patríme Kristovi

1173 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,23b-28 / Bohatstvo a láska ukryté v modlitbe

1180 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,29-33 / Dôverovať Ježišovi - prínos pre náš život

1099 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17, 1-11a / Ježiš Kristus -príklad modlitby

1594 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,11b-19 / V jednote je veľkosť

1287 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,20-26 / Krása, sila, ale i istý cieľ je v jednote

1377 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 21,15-19 / Peter sa stáva hlavou Cirkvi

1232 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,23-26 / Cirkev sa pohla z miesta

1370 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 5,1-12 / Moderné ticho

1292 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 7,21-27 / Ježišu, svoju vieru chcem prejaviť skutkami

1266 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,1-4 / Všimnime si chorých v našom okolí

1503 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,5-17 / Iba pravú vieru môžeme obdivovať

1527 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,18-22 / Nasledovanie Ježiša v laickom apoštoláte

1547 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,23-27 / Zverme sa Kristovi, ktorý hovorí: „Nebojte sa!“

1605 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,28-34 / Kristus - zmysel života

1495 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,1-8 / Potreba pomáhať iným

1432 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,9-13 / Sila povolania

1456 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,14-17 / Vedieť prejaviť svoju vďaku

1335 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 276/2005
Téma: Lk 14, 7-8

1204 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 278/2005
Téma: Lk 18, 23

552 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 279/2005
Téma: Mk 9, 50

1300 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 280/2005
Téma: Mk 10, 8

2154 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 281/2005
Téma: Mk 10, 15

1522 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1333 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1266 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1123 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1253 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1069 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1072 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1109 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1698 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1218 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1164 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1052 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1072 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1049 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1162 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1085 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1313 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1058 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1051 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1222 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1261 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1079 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1212 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1366 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1083 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 271/2005
Téma: Mk 8, 15

1329 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 272/2005
Téma: Mk 8, 22

1283 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 273/2005
Téma: Mk 8, 34

1372 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 274/2005
Téma: Mk 9, 15

1220 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 275/2005
Téma: Mk 9, 35

1302 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,18-26 / Stretnutie s Kristom

1452 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,32-38 / Otvorme sa pre Ježiša!

1436 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,1-7 / Človek najúčinnejšie apoštoluje úprimným pokáním

1553 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,7-15 / Ohlasujme Božiu pravdu

1337 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,16-23 / Pocit zodpovednosti voči Božiemu slovu

1341 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,24-33 / Nebojme sa tých, čo zabíjajú telo

1241 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,34-11,1 / Ježišove požiadavky

1206 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 20-24 / Vážne slová Pána Ježiša

1197 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 25-27 / Pochopme povzbudenie Pána Ježiša

1475 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11,28-30 / Kde hľadať skutočný odpočinok?

1575 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,1-8 / Sobota je pre človeka, a nie človek pre sobotu

1150 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,14-21 / Na Ježišovi sa plnia prorokove slová

1055 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,38-42 / Správne pochopiť

1113 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,46-50 / Opravdivá rodina

1311 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,1-9 / Slovko na zamyslenie

1176 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,10-17 / Prečo Pán Ježiš hovorí v podobenstvách?

1222 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,18-23 / Výklad je potrebný

1142 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,24-30 / Osobný príklad je vážna vec

1143 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,31-35 / Niečo o kontrastoch

993 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,36-43 / Rozvaha na ceste k Bohu

690 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,44-46 / Poklad Cirkvi

1091 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,47-53 / Pohľad na rybársku sieť

691 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,54-58 / Nepochopený Ježiš

1426 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 14,1-12 / Zomreli za pravdu a dobro

1270 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: 30. nedeľa po ZSD / Lk 18, 18-27

1035 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Praotcov / Lk 14, 16-24

1479 / 0 
09.12.2005 -

Myšlienky... 268/2005
Téma: Lk 21, 38

1123 / 0 
09.12.2005 -

Myšlienky... 269/2005
Téma: Lk 13, 27

1122 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet