4.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Až potrebuje vašu službu niektorý chorý a vy sa práve modlite, nechajte modlitbu a s väčšou láskou slúžte Bohu v chorom.“

~sv. Vincent de Paul ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
06.09.2005 -

Homília
Téma: Narodenie Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

1249 / 0 
06.09.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Povýšením úctyhodného a životodarného kríža / Jn 3, 13b-17

1215 / 0 
27.08.2005 -

Homília
Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

1105 / 0 
27.08.2005 -

Homília
Téma: 16. nedeľa po ZSD / Mt 25, 14-30

1080 / 0 
27.08.2005 -

Myšlienky... 143/2005
Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

879 / 0 
27.08.2005 -

Myšlienky... 144/2005
Téma: 16. nedeľa po ZSD / Mt 25, 14-30

1144 / 0 
27.08.2005 -

Homília
Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

1630 / 0 
27.08.2005 -

Homília
Téma: 16. nedeľa po ZSD / Mt 25, 14-30

2527 / 0 
23.08.2005 -

Myšlienky... 142/2005
Téma: Utorok po 14. nedeli po ZSD / Viera / Mk 6, 1-7

1017 / 0 
17.08.2005 -

Homília
Téma: 14. nedeľa po ZSD / Mt 22, 2-14

1076 / 0 
17.08.2005 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

1630 / 0 
17.08.2005 -

Myšlienky... 138/2005
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-23a

1121 / 0 
17.08.2005 -

Myšlienky... 139/2005
Téma: 11. nedeľa po ZSD / Mt 18, 23-35

1026 / 0 
17.08.2005 -

Myšlienky... 140/2005
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

929 / 0 
17.08.2005 -

Myšlienky... 141/2005
Téma: 14. nedeľa po ZSD / Mt 22, 2-14

995 / 0 
17.08.2005 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

1860 / 0 
17.08.2005 -

Homília
Téma: 14. nedeľa po ZSD / Mt 22, 2-14

1971 / 0 
12.08.2005 -

Myšlienky... 134/2005
Téma: Mt 19, 16-26

1385 / 0 
12.08.2005 -

Myšlienky... 135/2005
Téma: Mt 21, 33-42

1689 / 0 
12.08.2005 -

Myšlienky... 136/2005
Téma: Mt 22, 1-14

1858 / 0 
12.08.2005 -

Myšlienky... 137/2005
Téma: Mt 22, 35- 46

1346 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-23a

1224 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 11. nedeľa po ZSD / Mt 18, 23-35

1080 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

1054 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 13. nedeľa po ZSD / Mt 21, 33-42

1122 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

1319 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

1155 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

1231 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

1198 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-23a

2259 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 11. nedeľa po ZSD / Mt 18, 23-35

1652 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

1348 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 13. nedeľa po ZSD / Mt 21, 33-42

1921 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Slávnosť prvého svätého prijímania / Mt 9,36 -10. 8 / Túžba po Eucharistii / Eucharistiu máme s horlivosťou prijímať

1607 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána / Lk 1, 24-25;57-68;76;80

564 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13-19

1748 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda / Mt 5, 14-19

1515 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Pamiatka svätých Otcov šiestich všeobecných koncilov

721 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätého slávneho proroka Eliáša / Lk 4, 22-30

1438 / 0 
09.07.2005 -

Myšlienky... 132/2005
Téma: 8. nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22

1129 / 0 
09.07.2005 -

Myšlienky... 133/2005
Téma: 9. nedeľa po ZSD / Mt 14, 22-34

1076 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: 8. nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22

1201 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: 9. nedeľa po ZSD / Mt 14, 22-34

1144 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána / Lk 1, 24-25;57-68;76;80

966 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13-19

1478 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda / Mt 5, 14-19

2021 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätého slávneho proroka Eliáša / Lk 4, 22-30

1896 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: 9. nedeľa po ZSD / Mt 14, 22-34

1740 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: 8. nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22

2784 / 0 
11.06.2005 -

Myšlienky... 131/2005
Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

1152 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 4. nedeľa po ZSD / Mt 8, 5-13

1620 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 5. nedeľa po ZSD / Mt 8,28 - 9,1

1398 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

1206 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 7. nedeľa po ZSD / Mt 9, 27-35

1411 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 4. nedeľa po ZSD / Mt 8, 5-13

1982 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 5. nedeľa po ZSD / Mt 8,28 - 9,1

2250 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

2054 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 7. nedeľa po ZSD / Mt 9, 27-35

2307 / 0 
04.06.2005 -

Myšlienky... 130/2005
Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

1132 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

1409 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

2194 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: Čo je viac: právo Božie, alebo ľudská tradícia? / Mk 7,1-8,14-15,21-23

1259 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: Čo je najpotrebnejšie k modlitbe? / Mk 12, 28b-34

1246 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: Ako dlho sa modliť? / Mk 12, 38-44

1407 / 0 
28.05.2005 -

Homilia
Téma: Zostúpenie Svätého Ducha / Jn 7,37-52 a 8,12 / Sk 2, 1-11

1121 / 0 
28.05.2005 -

Myšlienky... 128/2005
Téma: 1. nedeľa po ZSD - Všetkých svätých / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

3037 / 0 
28.05.2005 -

Myšlienky... 129/2005
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

1534 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

941 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

1454 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

1071 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

2039 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Prameň života a svätosti / Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho / Mt 11, 25-30

3993 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Slávnosť Božieho Tela a Krvi / Mk 14,12-16,22-26

1087 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba a úcta k svätým / Slávnosť všetkých svätých / Mt 5, 1-12

1355 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých / Mt 5, 1-12

1381 / 0 
21.05.2005 -

Myšlienky... 126/2005
Téma: Jn 11, 26

1028 / 0 
21.05.2005 -

Myšlienky... 127/2005
Téma: Jn 13, 17

1045 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých - 1. nedeľa po ZSD / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1421 / 0 
21.05.2005 -

Homilia
Téma: Všetkých svätých / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1478 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých - 1. nedeľa po ZSD / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1690 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšej Eucharistie

1144 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Kňazské povolanie / Mt 9,36 – 10,8

1741 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Niečo o adorácii / Adorácia / Jn 6, 1-15

1645 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Spoločná modlitba / Jn 17,11

2388 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Dieťa a Najsvätejšia Trojica / Slávnosť Najsvätejšej Trojice / Prvé sväté prijímanie / Mt 28,16-20

2444 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Sviatok Najsvätejšej Trojice / Jn 3, 16–18

1288 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšej Trojice / Jn 3, 16-18

1111 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšia Trojica / Jn 3, 16-18

1193 / 0 
12.05.2005 -

Myšlienky... 125/2005
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1074 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1172 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20 a Mt 28, 18-20

1522 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Slávnostné klaňanie sa prečistým tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista / Jn 6, 48-54

1553 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1542 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20 a Mt 28, 18-20

1793 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Jn 14, 15-21

1316 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba vyžaduje celého človeka / Mk 1,29-39

1878 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Dôvera v Boha a modlitba / Mk 5,21-13

2100 / 0 
08.05.2005 -

Homília
Téma: Štvrtá veľkonočná nedeľa / Kristus – Dobrý pastier

1490 / 0 
08.05.2005 -

Homília
Téma: Tretia veľkonočná nedeľa / Emauzy / Sklamanie

1640 / 0 
07.05.2005 -

Myšlienky... 124/2005
Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu / Jn 17, 1-13

1093 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet