27.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Láska je predovšetkým načúvanie v mlčaní. Milovať znamená rozjímať.

~Antoine de Saint-Exupéry ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-51 / Viďme hodnotu v Eucharistii

1280 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-59 / Všetci sme pozvaní

1372 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-58 / Večne mladý Ježiš

1226 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Žriedla kríz v našej viere

1107 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Cesta za Kristom je ťažká

1128 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,11-18 / Pane, daj nám dobrých kňazov!

1471 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,22-30 / Ježiš prináša svetlo

1462 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 12,44-50 / Nevera v Krista - úžasná zrada

1256 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 13,16-20 / Sme reprezentantmi Krista

1269 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,1-6 / Ježiš - naša cesta

1378 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,7-14 / Čo vidí svet v kresťanoch?

1250 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,21-26 / Veriaci nie je nikdy sám

1222 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,27-31a / Pokoj má úžasnú moc

1329 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,1-8 / Snažme sa udržať spojenie s Kristom

1377 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,9-11 / Spoločenstvo lásky

1288 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,12-17 / Kto miluje najviac?

1358 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,18-21 / Láska je silnejšia ako nenávisť

1279 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,26-16,4a / Spojení s Kristom nemáme strach

1208 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,5-11 / Môj odchod bude vaším obohatením

1155 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,12-15 / Predpoveď o Duchu Svätom

1043 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,20-23a / Radujme sa, že patríme Kristovi

1153 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,23b-28 / Bohatstvo a láska ukryté v modlitbe

1158 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,29-33 / Dôverovať Ježišovi - prínos pre náš život

1082 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17, 1-11a / Ježiš Kristus -príklad modlitby

1582 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,11b-19 / V jednote je veľkosť

1253 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,20-26 / Krása, sila, ale i istý cieľ je v jednote

1351 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 21,15-19 / Peter sa stáva hlavou Cirkvi

1186 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,23-26 / Cirkev sa pohla z miesta

1351 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 5,1-12 / Moderné ticho

1274 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 7,21-27 / Ježišu, svoju vieru chcem prejaviť skutkami

1248 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,1-4 / Všimnime si chorých v našom okolí

1475 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,5-17 / Iba pravú vieru môžeme obdivovať

1512 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,18-22 / Nasledovanie Ježiša v laickom apoštoláte

1515 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,23-27 / Zverme sa Kristovi, ktorý hovorí: „Nebojte sa!“

1555 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,28-34 / Kristus - zmysel života

1472 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,1-8 / Potreba pomáhať iným

1408 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,9-13 / Sila povolania

1437 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,14-17 / Vedieť prejaviť svoju vďaku

1319 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 276/2005
Téma: Lk 14, 7-8

1180 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 278/2005
Téma: Lk 18, 23

540 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 279/2005
Téma: Mk 9, 50

1276 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 280/2005
Téma: Mk 10, 8

2124 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 281/2005
Téma: Mk 10, 15

1487 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1313 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1248 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1109 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1236 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1061 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1038 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1096 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1681 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1206 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1150 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1038 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1061 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1038 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1151 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1070 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1295 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1044 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1036 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1210 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1244 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1071 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1194 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1357 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1072 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 271/2005
Téma: Mk 8, 15

1288 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 272/2005
Téma: Mk 8, 22

1238 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 273/2005
Téma: Mk 8, 34

1326 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 274/2005
Téma: Mk 9, 15

1183 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 275/2005
Téma: Mk 9, 35

1279 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,18-26 / Stretnutie s Kristom

1436 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,32-38 / Otvorme sa pre Ježiša!

1422 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,1-7 / Človek najúčinnejšie apoštoluje úprimným pokáním

1542 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,7-15 / Ohlasujme Božiu pravdu

1327 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,16-23 / Pocit zodpovednosti voči Božiemu slovu

1318 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,24-33 / Nebojme sa tých, čo zabíjajú telo

1223 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,34-11,1 / Ježišove požiadavky

1189 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 20-24 / Vážne slová Pána Ježiša

1183 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 25-27 / Pochopme povzbudenie Pána Ježiša

1446 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11,28-30 / Kde hľadať skutočný odpočinok?

1553 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,1-8 / Sobota je pre človeka, a nie človek pre sobotu

1130 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,14-21 / Na Ježišovi sa plnia prorokove slová

1035 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,38-42 / Správne pochopiť

1101 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,46-50 / Opravdivá rodina

1297 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,1-9 / Slovko na zamyslenie

1166 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,10-17 / Prečo Pán Ježiš hovorí v podobenstvách?

1199 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,18-23 / Výklad je potrebný

1130 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,24-30 / Osobný príklad je vážna vec

1131 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,31-35 / Niečo o kontrastoch

978 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,36-43 / Rozvaha na ceste k Bohu

682 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,44-46 / Poklad Cirkvi

1075 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,47-53 / Pohľad na rybársku sieť

679 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,54-58 / Nepochopený Ježiš

1413 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 14,1-12 / Zomreli za pravdu a dobro

1253 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: 30. nedeľa po ZSD / Lk 18, 18-27

980 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Praotcov / Lk 14, 16-24

1426 / 0 
09.12.2005 -

Myšlienky... 268/2005
Téma: Lk 21, 38

1090 / 0 
09.12.2005 -

Myšlienky... 269/2005
Téma: Lk 13, 27

1100 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet