22.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Tí, ktorí nechcú pochopiť, že viera vyžaduje službu Cirkvi a dušiam, skôr alebo neskôr prekrútia pojmy a napokon používajú Cirkev a duše na osobné ciele.”

~SV. JOSEMARÍA ESCRIVÁ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|
10.09.2005 -

Homília
Téma: Mária ako hodnota pre náš život. / Mária nám predstavuje hodnoty, ktoré nás privedú k Ježišovi. / Nanebovzatie Panny Márie / Lk 1,39-56

1773 / 0 
10.09.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a svadobné rúcho / Svadobné rúcho my Kristus ponúka vo sviatostiach / Mt 21, 1-14

1132 / 0 
10.09.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a dávanie sa Bohu / Bohu sa môžeme odovzdávať aj spoluprácou na misiách / Mt 22,15-21

1368 / 0 
10.09.2005 -

Homília
Téma: Ako sa kresťan môže obetovať pre svojich blížnych a ako ma vnímať lásku vo svojom živote / Boh je pre kresťana tvorcom lásky / Mt 22, 15-21

1543 / 0 
10.09.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a bdelosť – oleje milosti / Ježiš nám ponúka olej milosti na dobrú prípravu a stretnutie s ním / Mt 25,1-13

1798 / 0 
10.09.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a farizej / Ježiš ostro kritizuje farizeja / Mt 23, 1-12

1770 / 0 
06.09.2005 -

Homília
Téma: 17. nedeľa po ZSD / Mt 15, 21-28

1111 / 0 
06.09.2005 -

Homília
Téma: Narodenie Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

916 / 0 
06.09.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Povýšením úctyhodného a životodarného kríža / Jn 3, 13b-17

781 / 0 
06.09.2005 -

Myšlienky... 145/2005
Téma: Nedeľa pred Povýšením úctyhodného a životodarného kríža / Jn 3, 13b-17

767 / 0 
06.09.2005 -

Homília
Téma: 17. nedeľa po ZSD / Mt 15, 21-28

1572 / 0 
06.09.2005 -

Homília
Téma: Narodenie Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

1247 / 0 
06.09.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Povýšením úctyhodného a životodarného kríža / Jn 3, 13b-17

1214 / 0 
27.08.2005 -

Homília
Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

1103 / 0 
27.08.2005 -

Homília
Téma: 16. nedeľa po ZSD / Mt 25, 14-30

1078 / 0 
27.08.2005 -

Myšlienky... 143/2005
Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

877 / 0 
27.08.2005 -

Myšlienky... 144/2005
Téma: 16. nedeľa po ZSD / Mt 25, 14-30

1143 / 0 
27.08.2005 -

Homília
Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

1628 / 0 
27.08.2005 -

Homília
Téma: 16. nedeľa po ZSD / Mt 25, 14-30

2518 / 0 
23.08.2005 -

Myšlienky... 142/2005
Téma: Utorok po 14. nedeli po ZSD / Viera / Mk 6, 1-7

1015 / 0 
17.08.2005 -

Homília
Téma: 14. nedeľa po ZSD / Mt 22, 2-14

1075 / 0 
17.08.2005 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

1628 / 0 
17.08.2005 -

Myšlienky... 138/2005
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-23a

1120 / 0 
17.08.2005 -

Myšlienky... 139/2005
Téma: 11. nedeľa po ZSD / Mt 18, 23-35

1023 / 0 
17.08.2005 -

Myšlienky... 140/2005
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

928 / 0 
17.08.2005 -

Myšlienky... 141/2005
Téma: 14. nedeľa po ZSD / Mt 22, 2-14

995 / 0 
17.08.2005 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

1860 / 0 
17.08.2005 -

Homília
Téma: 14. nedeľa po ZSD / Mt 22, 2-14

1969 / 0 
12.08.2005 -

Myšlienky... 134/2005
Téma: Mt 19, 16-26

1384 / 0 
12.08.2005 -

Myšlienky... 135/2005
Téma: Mt 21, 33-42

1685 / 0 
12.08.2005 -

Myšlienky... 136/2005
Téma: Mt 22, 1-14

1856 / 0 
12.08.2005 -

Myšlienky... 137/2005
Téma: Mt 22, 35- 46

1343 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-23a

1222 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 11. nedeľa po ZSD / Mt 18, 23-35

1077 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

1051 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 13. nedeľa po ZSD / Mt 21, 33-42

1121 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

1306 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

1155 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

1222 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

1195 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-23a

2254 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 11. nedeľa po ZSD / Mt 18, 23-35

1648 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

1345 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 13. nedeľa po ZSD / Mt 21, 33-42

1917 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Slávnosť prvého svätého prijímania / Mt 9,36 -10. 8 / Túžba po Eucharistii / Eucharistiu máme s horlivosťou prijímať

1607 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána / Lk 1, 24-25;57-68;76;80

562 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13-19

1747 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda / Mt 5, 14-19

1510 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Pamiatka svätých Otcov šiestich všeobecných koncilov

721 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätého slávneho proroka Eliáša / Lk 4, 22-30

1436 / 0 
09.07.2005 -

Myšlienky... 132/2005
Téma: 8. nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22

1129 / 0 
09.07.2005 -

Myšlienky... 133/2005
Téma: 9. nedeľa po ZSD / Mt 14, 22-34

1074 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: 8. nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22

1201 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: 9. nedeľa po ZSD / Mt 14, 22-34

1143 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána / Lk 1, 24-25;57-68;76;80

966 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13-19

1475 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda / Mt 5, 14-19

2013 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätého slávneho proroka Eliáša / Lk 4, 22-30

1893 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: 9. nedeľa po ZSD / Mt 14, 22-34

1740 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: 8. nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22

2778 / 0 
11.06.2005 -

Myšlienky... 131/2005
Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

1149 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 4. nedeľa po ZSD / Mt 8, 5-13

1618 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 5. nedeľa po ZSD / Mt 8,28 - 9,1

1397 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

1205 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 7. nedeľa po ZSD / Mt 9, 27-35

1408 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 4. nedeľa po ZSD / Mt 8, 5-13

1980 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 5. nedeľa po ZSD / Mt 8,28 - 9,1

2243 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

2052 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 7. nedeľa po ZSD / Mt 9, 27-35

2304 / 0 
04.06.2005 -

Myšlienky... 130/2005
Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

1131 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

1407 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

2191 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: Čo je viac: právo Božie, alebo ľudská tradícia? / Mk 7,1-8,14-15,21-23

1257 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: Čo je najpotrebnejšie k modlitbe? / Mk 12, 28b-34

1243 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: Ako dlho sa modliť? / Mk 12, 38-44

1402 / 0 
28.05.2005 -

Homilia
Téma: Zostúpenie Svätého Ducha / Jn 7,37-52 a 8,12 / Sk 2, 1-11

1117 / 0 
28.05.2005 -

Myšlienky... 128/2005
Téma: 1. nedeľa po ZSD - Všetkých svätých / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

3026 / 0 
28.05.2005 -

Myšlienky... 129/2005
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

1532 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

941 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

1452 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

1071 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

2035 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Prameň života a svätosti / Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho / Mt 11, 25-30

3981 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Slávnosť Božieho Tela a Krvi / Mk 14,12-16,22-26

1085 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba a úcta k svätým / Slávnosť všetkých svätých / Mt 5, 1-12

1353 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých / Mt 5, 1-12

1375 / 0 
21.05.2005 -

Myšlienky... 126/2005
Téma: Jn 11, 26

1022 / 0 
21.05.2005 -

Myšlienky... 127/2005
Téma: Jn 13, 17

1044 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých - 1. nedeľa po ZSD / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1419 / 0 
21.05.2005 -

Homilia
Téma: Všetkých svätých / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1476 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých - 1. nedeľa po ZSD / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1688 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšej Eucharistie

1143 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Kňazské povolanie / Mt 9,36 – 10,8

1736 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Niečo o adorácii / Adorácia / Jn 6, 1-15

1630 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Spoločná modlitba / Jn 17,11

2385 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Dieťa a Najsvätejšia Trojica / Slávnosť Najsvätejšej Trojice / Prvé sväté prijímanie / Mt 28,16-20

2440 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Sviatok Najsvätejšej Trojice / Jn 3, 16–18

1288 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšej Trojice / Jn 3, 16-18

1109 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšia Trojica / Jn 3, 16-18

1192 / 0 
12.05.2005 -

Myšlienky... 125/2005
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1070 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet