26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Častejšie nás oklame nedôvera ako dôvera.”

~Kardinál Retz ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,18-22 / Nasledovanie Ježiša v laickom apoštoláte

1475 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,23-27 / Zverme sa Kristovi, ktorý hovorí: „Nebojte sa!“

1495 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,28-34 / Kristus - zmysel života

1414 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,1-8 / Potreba pomáhať iným

1325 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,9-13 / Sila povolania

1403 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,14-17 / Vedieť prejaviť svoju vďaku

1274 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 276/2005
Téma: Lk 14, 7-8

1153 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 278/2005
Téma: Lk 18, 23

528 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 279/2005
Téma: Mk 9, 50

1249 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 280/2005
Téma: Mk 10, 8

2039 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 281/2005
Téma: Mk 10, 15

1450 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1260 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1214 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1086 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1211 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1030 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

996 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1070 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1649 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1178 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1122 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1010 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1036 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1004 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1120 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1040 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1249 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1015 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1010 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1187 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1210 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1048 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1167 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1323 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1040 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 271/2005
Téma: Mk 8, 15

1254 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 272/2005
Téma: Mk 8, 22

1198 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 273/2005
Téma: Mk 8, 34

1265 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 274/2005
Téma: Mk 9, 15

1154 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 275/2005
Téma: Mk 9, 35

1235 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,18-26 / Stretnutie s Kristom

1401 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,32-38 / Otvorme sa pre Ježiša!

1357 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,1-7 / Človek najúčinnejšie apoštoluje úprimným pokáním

1491 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,7-15 / Ohlasujme Božiu pravdu

1279 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,16-23 / Pocit zodpovednosti voči Božiemu slovu

1286 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,24-33 / Nebojme sa tých, čo zabíjajú telo

1171 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,34-11,1 / Ježišove požiadavky

1154 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 20-24 / Vážne slová Pána Ježiša

1137 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 25-27 / Pochopme povzbudenie Pána Ježiša

1393 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11,28-30 / Kde hľadať skutočný odpočinok?

1499 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,1-8 / Sobota je pre človeka, a nie človek pre sobotu

1080 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,14-21 / Na Ježišovi sa plnia prorokove slová

994 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,38-42 / Správne pochopiť

1046 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,46-50 / Opravdivá rodina

1251 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,1-9 / Slovko na zamyslenie

1127 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,10-17 / Prečo Pán Ježiš hovorí v podobenstvách?

1146 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,18-23 / Výklad je potrebný

1107 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,24-30 / Osobný príklad je vážna vec

1083 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,31-35 / Niečo o kontrastoch

934 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,36-43 / Rozvaha na ceste k Bohu

652 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,44-46 / Poklad Cirkvi

1040 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,47-53 / Pohľad na rybársku sieť

637 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,54-58 / Nepochopený Ježiš

1371 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 14,1-12 / Zomreli za pravdu a dobro

1208 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: 30. nedeľa po ZSD / Lk 18, 18-27

965 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Praotcov / Lk 14, 16-24

1358 / 0 
09.12.2005 -

Myšlienky... 268/2005
Téma: Lk 21, 38

1046 / 0 
09.12.2005 -

Myšlienky... 269/2005
Téma: Lk 13, 27

1071 / 0 
09.12.2005 -

Myšlienky... 270/2005
Téma: Lk 17, 17-18

1046 / 0 
07.12.2005 -

Homília
Téma: Sviatok svätého Cyrila a Metoda / Mt 28, 16–20

1579 / 0 
07.12.2005 -

Homília
Téma: Slávnosť svätého Cyrila a Metoda / Mt 28, 16-20

1705 / 0 
07.12.2005 -

Homília
Téma: Nanebovzatie Panny Márie / Mária a modlitba / Lk 1, 39-56

1411 / 0 
07.12.2005 -

Homília
Téma: Premenenie Pána / Potreba premeny / Mk 9, 2-10

1605 / 0 
07.12.2005 -

Homília
Téma: Modlitba pomáha k duchovnému životu / Narodenie Jána Krstiteľa / Lk 1,57-66,80

1775 / 0 
07.12.2005 -

Homília
Téma: S Ježišom a Máriou do nového roka / Lk 2, 16-21

965 / 0 
07.12.2005 -

Homília
Téma: Hľadajme Pána, aby sme sa mu poklonili / Mt 2,1-12

1016 / 0 
07.12.2005 -

Homília
Téma: Sviatok Krista Kráľa / Amen / Jn 18, 33b-37

1355 / 0 
07.12.2005 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

779 / 0 
07.12.2005 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

769 / 0 
07.12.2005 -

Myšlienky... 265/2005
Téma: Lk 21, 16

1087 / 0 
07.12.2005 -

Myšlienky... 266/2005
Téma: Lk 21, 11

1026 / 0 
07.12.2005 -

Myšlienky... 267/2005
Téma: Lk 21, 31

1044 / 0 
03.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Jn 7, 45-49

1019 / 0 
03.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Mt 16, 14-15

1156 / 0 
03.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Mt 16, 16

1205 / 0 
03.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Mt 16, 21

1335 / 0 
03.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Mt 16, 22

1075 / 0 
03.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Mt 16, 23

1099 / 0 
03.12.2005 -

Myšlienky... 260/2005
Téma: Téma: Nasledovanie Krista / Obrátenie / Svedectvo / 1 Kor 11, 1

1869 / 0 
03.12.2005 -

Myšlienky... 261/2005
Téma: Sobota po 28. nedeli po ZSD / Lk 13, 19-29

860 / 0 
03.12.2005 -

Homília
Téma: 29. nedeľa po ZSD / Lk 17, 12-19

1097 / 0 
03.12.2005 -

Homília
Téma: Nášho otca svätého Mikuláša / Lk 6, 17-23

1640 / 0 
03.12.2005 -

Homília
Téma: Nášho otca svätého Mikuláša / Lk 6, 17-23

1601 / 0 
03.12.2005 -

Myšlienky... 262/2005
Téma: Lk 20, 13-15

947 / 0 
03.12.2005 -

Myšlienky... 263/2005
Téma: Lk 20, 25

914 / 0 
03.12.2005 -

Myšlienky... 264/2005
Téma: Lk 12, 37

1146 / 0 
01.12.2005 -

Myšlienky... 252/2005
Téma: Pondelok po 33. nedeli po ZSD / 2 Pt 1, 20 – 2, 9

484 / 0 
01.12.2005 -

Myšlienky... 253/2005
Téma: Utorok po 33. nedeli / 2 Pt 2, 9-22 // Lakomstvo

665 / 0 
01.12.2005 -

Myšlienky... 254/2005
Téma: Pondelok po 8. nedeli po ZSD / Mt 18, 1-11 // Pohoršenie / Svedectvo

1102 / 0 
01.12.2005 -

Myšlienky... 255/2005
Téma: Streda po 28. nedeli po ZSD / Lk 21, 5-8a.11.20-24

915 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet