27.september 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Obyčajní smrteľníci si nepoložia otázku o zmysle života. Žijú podľa svojich pudov, riadených spoločenskými zvykmi. To je dobré, čo sa pokladá za také v ich prostredí. Sú veci, "ktoré sa robia" a iné "ktoré sa nerobia". Stále pobádaní bezprostrednými cieľmi, nerozmýšľajú o celku, nesnažia sa spoznať jediný cieľ, ku ktorému všetko smeruje.

~Chanoine Leclercq~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
22.12.2005 -

Myšlienky... 295/2005
Téma: Lk 7, 4

1190 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 296/2005
Téma: Lk 16, 19-21

1231 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 297/2005
Téma: Lk 10, 23-24

1192 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana / Mt 21, 33-42

1424 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa po Kristovom narodení / Mt 2, 13-23

1514 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 20-21;40-52

923 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Mt 2, 1-12

1680 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Zbor Presvätej Bohorodičky / Mt 2, 13-23

1632 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 298/2005
Téma: Mk 11, 25

990 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 299/2005
Téma: Mk 11, 33

909 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 300/2005
Téma: Mk 12, 1

1297 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 17,14-20 / Čo spôsobuje nedostatok našej viery?

1735 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 17,22-27 / Chráňte sa pohoršenia

1805 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 18,l-5;10,12-14 / Nie je dieťa ako dieťa

1266 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 18,15-20 / Nádherná a užitočná služba

1315 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 18,21-19,1 / Správny pohľad na odpustenie

1326 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 19,3-12 / Veľkosť manželstva

1322 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 19,16-22 / Cítiť núdzu svoju i núdzu blížneho

1270 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 19,23-30 / Pozvanie ku kresťanskej dokonalosti

1289 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 20,1-16 / Pane, idem

1301 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 22,1-14 / Pozvanie na kráľovskú svadbu v nebi

1272 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 22,34-40 / Nezaškodí si zopakovať

1208 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 23,1-12 / Nielen hovoriť, ale aj konať

1189 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 23,13-22 / Pán Ježiš vyslovuje: „Beda!“

1477 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 23,23-26 / Čo je potrebné, a čo sa nemusí

4566 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 23,27-32 / Vážny pohľad na život

1259 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 24,42-51 / Pán Ježiš nás vyzýva bdieť a byť pripravení

1167 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 25,1-13 / Ako sme pripravení?

834 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 25,14-38 / Zamyslenie

664 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 4,16-38 / Odmietnutie Ježiša

1398 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 4,31-37 / Kto pochopí toho, čo učil ako ten, čo má moc?

1509 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 4,38-44 / Ježišova starosť o človeka

1394 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 5,1-11 / Povzbudzujme sa v láske k Cirkvi

1442 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 5,33-39 / Vždy verní Bohu

1499 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,17-19 / Modlil sa celú noc

1328 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,20-26 / Návod na šťastný život

1007 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,27-38 / Akou mierou budete merať, takou sa nameria aj vám

1023 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,39-42 / Človek plný tajomstiev

1303 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,43-49 / Hodnota zbožnosti

1035 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 9,57-62 / Odmietnutý Ježiš

1327 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,1-12 / Aj naša doba potrebuje kňazov

1454 / 0 
20.12.2005 -

Homília

457 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,17-24 / Laicky apoštolát

1663 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,25-37 / Kto je môj blížny?

1519 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,38-42 / Len jedno je potrebné

1461 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,5-13 / Proste a dostanete

1390 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,15-26 / Veriaci človek musí byť realista

1300 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,27-28 / Sobota je deň Panny Márie

1254 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,29-32 / Aj my čakáme znamenie?

1661 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,1-7 / Keď sme s Ježišom, nemajme strach

1397 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,8-12 / Vážnosť priznania

1383 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,13-21 / Správny vzťah k hmotným veciam

1327 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,35-38 / Aj vy buďte pripravení

1512 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 14,1.7-11 / Pýcha a pokora

1561 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 14,25-33 / Ježiš volá a oslobodzuje

1419 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 17,1-6 / Vedieť odpustiť

1396 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 17,7-10 / Uvažujme o svojej viere

1425 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 17,11-19 / Potreba vďačnosti

1594 / 0 
20.12.2005 -

Myšlienky... 286/2005
Téma: Lk 18, 35

1227 / 0 
20.12.2005 -

Myšlienky... 287/2005
Téma: Mk 10, 52

1094 / 0 
20.12.2005 -

Myšlienky... 288/2005
Téma: Mk 11, 22

997 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Lk 15, 18 / Objavenie Božieho milosrdenstva 1/2

1098 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Lk 15, 18 / Objavenie Božieho milosrdenstva 2/2

1108 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Lk 1, 50 / Kresťan a obavy dnešného človeka 1/2

1496 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Lk 1, 50 / Kresťan a obavy dnešného človeka 2/2

1210 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Ž 16, 2 / Spoločné a osobné šťastie bez Boha? 1/2

602 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Ž 16, 2 / Spoločné a osobné šťastie bez Boha? 2/2

545 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,2-12 / Vernosť až do smrti?

1455 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,17-30 / Pozvanie ku kresťanskej dokonalosti

1379 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,28-31 / Cítiť núdzu svoju i núdzu blížneho

1189 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,35-45 / Ježiš - vzor služby

1428 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,46-52 / Pane, otvor nám oči!

1118 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,1-12 / Spravodlivý Boh

1450 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,13-17 / Vedieť rozlíšiť

1387 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,18-27 / Pravda vzkriesenia

1398 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,28b-34 / Milovať Boha i blížneho

1377 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,38-44 / Správny pohľad na nábožnosť

1348 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 4,21-30 / Zvíťazí len skutočná láska

1516 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – Svätých Otcov / Mt 1, 1-25

1675 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 282/2005
Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých Otcov / Mt 1, 1-25

1784 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 283/2005
Téma: Mk 10, 21

1000 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 284/2005
Téma: Mk 10, 28

1210 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 285/2005
Téma: Lk 16, 10

1353 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 20,1-9 / Vstal, ako predpovedal, aleluja!

1337 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 28,8-15 / Oznámte mojim bratom, že ma uvidia

1494 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 20,11-18 / Videla som Pána

1329 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 24,13-35 / Stretnutie možné i dnes

1343 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 24,35-48 / Dielo Krista pokračuje

1432 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 21,1-14 / Rybolov s apoštolmi

1256 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 16,9-15 / Neustály zápas

1144 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,1-8 / Krst je sviatosť znovuzrodenia

2076 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,7-15 / Krst je odpustenie hriechov

2107 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,14-21 / Uverme v Krista Spasiteľa

1315 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,31-36 / Krst nám pomáha poznať osobnosť Krista

1198 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,1-15 / Čo to znamená nasýtiť sa?

1553 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 14,22-33 / Mária, pomôž mi prísť k Ježišovi

1552 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,22-29 / Vyhľadávajme Krista

1068 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,30-35 / Eucharistia - chlieb pre našu dušu

2365 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,35-40 / Zvláštne nasýtenie

1084 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-52 / Chlieb, ktorý zostúpil z neba

1288 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet