11.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Panenstvo udržiava v Cirkvi živé vedomie tajomstva manželstva a chráni ho pre akýmkoľvek znehodnotením a ochudobnením. Tým, že robí srdce človeka osobitným spôsobom voľným... panenstvo svedčí o tom, že Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť sú tou vzácnou perlou, ktorá je najžiadanejšia a najhodnotnejšia, ktorú má človek hľadať ako jedinú konečnú hodnotu. Preto Cirkev v celých dejinách vždy bránila prvenstvo tejto charizmy vo vzťahu k charizme manželstva vzhľadom na jeho osobitnú väzbu na Božie kráľovstvo.Hoci sa panenský človek vzdáva fyzickej plodnosti, bude duševne plodným a stane sa otcom i matkou mnohým a bude spolupracovať pri budovaní rodín podľa Božieho ustanovenia.

~Ján Pavol II. ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 21,1-14 / Rybolov s apoštolmi

1147 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 16,9-15 / Neustály zápas

1061 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,1-8 / Krst je sviatosť znovuzrodenia

1907 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,7-15 / Krst je odpustenie hriechov

1931 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,14-21 / Uverme v Krista Spasiteľa

1185 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,31-36 / Krst nám pomáha poznať osobnosť Krista

1080 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,1-15 / Čo to znamená nasýtiť sa?

1381 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 14,22-33 / Mária, pomôž mi prísť k Ježišovi

1437 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,22-29 / Vyhľadávajme Krista

947 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,30-35 / Eucharistia - chlieb pre našu dušu

2163 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,35-40 / Zvláštne nasýtenie

965 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-52 / Chlieb, ktorý zostúpil z neba

1134 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-51 / Viďme hodnotu v Eucharistii

1227 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-59 / Všetci sme pozvaní

1328 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-58 / Večne mladý Ježiš

1166 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Žriedla kríz v našej viere

1050 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Cesta za Kristom je ťažká

1089 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,11-18 / Pane, daj nám dobrých kňazov!

1409 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,22-30 / Ježiš prináša svetlo

1392 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 12,44-50 / Nevera v Krista - úžasná zrada

1206 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 13,16-20 / Sme reprezentantmi Krista

1193 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,1-6 / Ježiš - naša cesta

1311 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,7-14 / Čo vidí svet v kresťanoch?

1207 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,21-26 / Veriaci nie je nikdy sám

1186 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,27-31a / Pokoj má úžasnú moc

1278 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,1-8 / Snažme sa udržať spojenie s Kristom

1306 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,9-11 / Spoločenstvo lásky

1223 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,12-17 / Kto miluje najviac?

1317 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,18-21 / Láska je silnejšia ako nenávisť

1189 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,26-16,4a / Spojení s Kristom nemáme strach

1167 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,5-11 / Môj odchod bude vaším obohatením

1088 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,12-15 / Predpoveď o Duchu Svätom

962 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,20-23a / Radujme sa, že patríme Kristovi

1110 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,23b-28 / Bohatstvo a láska ukryté v modlitbe

1070 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,29-33 / Dôverovať Ježišovi - prínos pre náš život

996 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17, 1-11a / Ježiš Kristus -príklad modlitby

1528 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,11b-19 / V jednote je veľkosť

1187 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,20-26 / Krása, sila, ale i istý cieľ je v jednote

1300 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 21,15-19 / Peter sa stáva hlavou Cirkvi

1118 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,23-26 / Cirkev sa pohla z miesta

1289 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 5,1-12 / Moderné ticho

1226 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 7,21-27 / Ježišu, svoju vieru chcem prejaviť skutkami

1217 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,1-4 / Všimnime si chorých v našom okolí

1398 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,5-17 / Iba pravú vieru môžeme obdivovať

1469 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,18-22 / Nasledovanie Ježiša v laickom apoštoláte

1459 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,23-27 / Zverme sa Kristovi, ktorý hovorí: „Nebojte sa!“

1478 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,28-34 / Kristus - zmysel života

1406 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,1-8 / Potreba pomáhať iným

1304 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,9-13 / Sila povolania

1390 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,14-17 / Vedieť prejaviť svoju vďaku

1270 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 276/2005
Téma: Lk 14, 7-8

1144 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 278/2005
Téma: Lk 18, 23

523 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 279/2005
Téma: Mk 9, 50

1245 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 280/2005
Téma: Mk 10, 8

2021 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 281/2005
Téma: Mk 10, 15

1444 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1236 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1202 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1074 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1204 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1020 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

983 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1061 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1638 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1169 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1116 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1004 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1030 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

997 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1110 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1036 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1237 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1007 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1007 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1181 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1200 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1042 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1155 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1311 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1028 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 271/2005
Téma: Mk 8, 15

1248 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 272/2005
Téma: Mk 8, 22

1191 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 273/2005
Téma: Mk 8, 34

1253 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 274/2005
Téma: Mk 9, 15

1143 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 275/2005
Téma: Mk 9, 35

1229 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,18-26 / Stretnutie s Kristom

1387 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,32-38 / Otvorme sa pre Ježiša!

1327 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,1-7 / Človek najúčinnejšie apoštoluje úprimným pokáním

1484 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,7-15 / Ohlasujme Božiu pravdu

1273 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,16-23 / Pocit zodpovednosti voči Božiemu slovu

1282 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,24-33 / Nebojme sa tých, čo zabíjajú telo

1164 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,34-11,1 / Ježišove požiadavky

1138 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 20-24 / Vážne slová Pána Ježiša

1127 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 25-27 / Pochopme povzbudenie Pána Ježiša

1380 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11,28-30 / Kde hľadať skutočný odpočinok?

1488 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,1-8 / Sobota je pre človeka, a nie človek pre sobotu

1067 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,14-21 / Na Ježišovi sa plnia prorokove slová

975 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,38-42 / Správne pochopiť

1028 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,46-50 / Opravdivá rodina

1227 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,1-9 / Slovko na zamyslenie

1119 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,10-17 / Prečo Pán Ježiš hovorí v podobenstvách?

1140 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet