4.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nie je ľahké žiť po smrti. Niekedy kvôli tomu treba stratiť i celý pozemský život...

~Stanislav Jerzý Lec ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,14-21 / Uverme v Krista Spasiteľa

1173 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,31-36 / Krst nám pomáha poznať osobnosť Krista

1073 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,1-15 / Čo to znamená nasýtiť sa?

1355 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 14,22-33 / Mária, pomôž mi prísť k Ježišovi

1412 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,22-29 / Vyhľadávajme Krista

935 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,30-35 / Eucharistia - chlieb pre našu dušu

2120 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,35-40 / Zvláštne nasýtenie

959 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-52 / Chlieb, ktorý zostúpil z neba

1114 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-51 / Viďme hodnotu v Eucharistii

1222 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-59 / Všetci sme pozvaní

1313 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-58 / Večne mladý Ježiš

1148 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Žriedla kríz v našej viere

1045 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Cesta za Kristom je ťažká

1079 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,11-18 / Pane, daj nám dobrých kňazov!

1390 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,22-30 / Ježiš prináša svetlo

1373 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 12,44-50 / Nevera v Krista - úžasná zrada

1198 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 13,16-20 / Sme reprezentantmi Krista

1170 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,1-6 / Ježiš - naša cesta

1285 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,7-14 / Čo vidí svet v kresťanoch?

1180 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,21-26 / Veriaci nie je nikdy sám

1168 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,27-31a / Pokoj má úžasnú moc

1254 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,1-8 / Snažme sa udržať spojenie s Kristom

1291 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,9-11 / Spoločenstvo lásky

1215 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,12-17 / Kto miluje najviac?

1302 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,18-21 / Láska je silnejšia ako nenávisť

1175 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,26-16,4a / Spojení s Kristom nemáme strach

1151 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,5-11 / Môj odchod bude vaším obohatením

1060 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,12-15 / Predpoveď o Duchu Svätom

945 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,20-23a / Radujme sa, že patríme Kristovi

1075 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,23b-28 / Bohatstvo a láska ukryté v modlitbe

1035 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,29-33 / Dôverovať Ježišovi - prínos pre náš život

967 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17, 1-11a / Ježiš Kristus -príklad modlitby

1487 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,11b-19 / V jednote je veľkosť

1168 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,20-26 / Krása, sila, ale i istý cieľ je v jednote

1287 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 21,15-19 / Peter sa stáva hlavou Cirkvi

1083 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,23-26 / Cirkev sa pohla z miesta

1270 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 5,1-12 / Moderné ticho

1218 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 7,21-27 / Ježišu, svoju vieru chcem prejaviť skutkami

1203 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,1-4 / Všimnime si chorých v našom okolí

1367 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,5-17 / Iba pravú vieru môžeme obdivovať

1438 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,18-22 / Nasledovanie Ježiša v laickom apoštoláte

1449 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,23-27 / Zverme sa Kristovi, ktorý hovorí: „Nebojte sa!“

1457 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,28-34 / Kristus - zmysel života

1381 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,1-8 / Potreba pomáhať iným

1290 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,9-13 / Sila povolania

1377 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,14-17 / Vedieť prejaviť svoju vďaku

1244 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 276/2005
Téma: Lk 14, 7-8

1134 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 278/2005
Téma: Lk 18, 23

521 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 279/2005
Téma: Mk 9, 50

1236 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 280/2005
Téma: Mk 10, 8

2011 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 281/2005
Téma: Mk 10, 15

1437 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1229 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1198 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1063 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1200 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1014 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

975 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1053 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1634 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1165 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1111 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1001 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1021 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

994 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1106 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1030 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1232 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1000 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1002 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1173 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1192 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1039 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1148 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1304 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1022 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 271/2005
Téma: Mk 8, 15

1238 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 272/2005
Téma: Mk 8, 22

1181 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 273/2005
Téma: Mk 8, 34

1247 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 274/2005
Téma: Mk 9, 15

1137 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 275/2005
Téma: Mk 9, 35

1220 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,18-26 / Stretnutie s Kristom

1349 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,32-38 / Otvorme sa pre Ježiša!

1296 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,1-7 / Človek najúčinnejšie apoštoluje úprimným pokáním

1449 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,7-15 / Ohlasujme Božiu pravdu

1247 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,16-23 / Pocit zodpovednosti voči Božiemu slovu

1246 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,24-33 / Nebojme sa tých, čo zabíjajú telo

1137 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,34-11,1 / Ježišove požiadavky

1128 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 20-24 / Vážne slová Pána Ježiša

1119 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 25-27 / Pochopme povzbudenie Pána Ježiša

1367 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11,28-30 / Kde hľadať skutočný odpočinok?

1472 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,1-8 / Sobota je pre človeka, a nie človek pre sobotu

1053 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,14-21 / Na Ježišovi sa plnia prorokove slová

965 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,38-42 / Správne pochopiť

1014 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,46-50 / Opravdivá rodina

1218 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,1-9 / Slovko na zamyslenie

1105 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,10-17 / Prečo Pán Ježiš hovorí v podobenstvách?

1125 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,18-23 / Výklad je potrebný

1085 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,24-30 / Osobný príklad je vážna vec

1051 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,31-35 / Niečo o kontrastoch

909 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,36-43 / Rozvaha na ceste k Bohu

617 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet