27.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Kresťanské tajomstvá tvoria nerozdielny celok. Keď sa človek zahĺbi do jedného, je vedený k ostatným.”

~SV. EDITA STEINOVÁ ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
30.03.2006 -

Homília
Téma: 8. jún sv. Medard, biskup / Mt 5,13-16

605 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 9. jún sv. Efrém, diakon a učiteľ Cirkvi / Lk 6,43-45

1038 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 10. jún blahoslavený Bohumil, arcibiskup / Mt 5,27-32

631 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 11. jún sv. Barnabáš, apoštol / Mt 10,7-13

1234 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 13. jún sv. Anton Paduánsky, učiteľ Cirkvi / Lk 10,1-9

1147 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 14. jún sv. Agnesa Rímska, panna a mučenica / Mt 5,43-48

1077 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 15. jún sv. Vít, mučeník / Mt 6,1-6.16-18 / Mária a politika

1303 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 16. jún sv. Benon, biskup / Mt 6,7-15

1280 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 17. jún sv. Alena / Mt 6,19-23

1221 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 18. jún sv. Specióza / Mk 4,35-41

1095 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 19. jún sv. Romuald / Mk 4,35-41 / Samovražda a viera

1203 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 20. jún sv. Valéria / Mt 7,1-5 / Boj o čistotu

1172 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 21. jún sv. Alojz z Gonzagy, rehoľník / Mt 7,6.12-14

1466 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 22. jún sv. Paulín z Noly; Ján Fisher; Tomáš Morus / Mt 10,34-9

1034 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 23. jún sv. Jozef Cafasso / Mt 7,15-20

1304 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 24. jún Narodenia Jána Krstiteľa / 1 Pt 1,8-12

908 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 25. jún sv. Viliam / Mk 5,21-43

1282 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 27. jún sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi / Mt 8,18-22

1423 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 28. jún sv. Irenej, biskup a mučeník / Jn 17,20-26

1262 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 29. jún / Mt 8,28-34

1352 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 30. jún sv. Melánia/ Mt 9,1-8

1255 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 1. júl / Mt 9,1-8 / Prázdniny a svätosť

3116 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 2. júl sv. Bernardín Realino, kňaz/ Mt 9,14-17

1178 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 4. júl sv. Prokop, opát / Mt 9,18-26

1255 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 5. júl sv. Cyril a Metod, spolupatróni Európy / Mt 28,16-20

1874 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 6. júl sv. Mária Goretti, panna a mučenica / Mt 10,1-7

1418 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 7. júl sv. Anton Mária Zaccaria / Mt 10,7-15

1227 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 8. júla sv. Kilián; Edgar / Mt 10,7-15

1208 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 9. júl sv. Veronika Giuliani / Mt 10,24-33

1299 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 11. júl sv. Alojz / Mt 10,34-42

1094 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 12. júl sv. Ján Gualbert, opát / Mt 11,20-24

1344 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 13. júl sv. Henrich II., cisár / Mt 11,25-27

1295 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 14. júl sv. Kamil z Lellis, kňaz / Mt 11,28-30

1253 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 15. júl sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi / Mt 12,1-8

1186 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 16. júl Panna Mária Karmelská / Mt 12,14-21

1256 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 18. júl sv. Fridrich, biskup a mučeník / Mt 12,38-42

996 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 19. júl sv. Makrína Mladšia / Mt 12,46-50

1090 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 20. júl sv. Eliáš / Mt 13,1-9

1913 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 21. júl sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi / Mt 13,10-17

676 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 22. júl sv. Mária Magdaléna / Mt 13,18-23

1408 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 23. júl sv. Brigita Švédska / Mt 13,24-30

768 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 25. júl sv. Jakub, apoštol / Mt 13,31-35

1315 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 26. júl sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie / Mt 13,36-43

1672 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 27. júl sv. Gorazd a spoločníci / Mt 13,44-46

715 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 28. júl sv. Nazarius a Celzus / Mt 13,44-46

614 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 29. júl sv. Marta / Mt 13,54-58

1180 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 30. júl sv. Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi / Mt 14,1-12

1089 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 31. júl sv. Ignác z Loyoly, kňaz / Jn 6,24-35

1127 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

969 / 0 
30.03.2006 -

Myšlienky... 114/2006
Téma: Jn 12, 15-16

1299 / 0 
30.03.2006 -

Myšlienky... 115/2006
Téma: Mt 24, 3

1033 / 0 
30.03.2006 -

Myšlienky... 116/2006
Téma: Mt 24, 36

1077 / 0 
30.03.2006 -

Myšlienky... 117/2006
Téma: Mt 26, 14-15

1033 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 100/2006
Téma: Prísľub Eucharistie

469 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 101/2006
Téma: V tú noc, keď bol zradený

442 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 102/2006
Téma: Eucharistia v živote rodiny

1727 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 103/2006
Téma: Eucharistia – zdroj a vrchol kresťanského života

1707 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 104/2006
Téma: Eucharistia – vrchol kresťanského života

1597 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 105/2006
Téma: Prehĺbme svoj vzťah k Najsvätejšej Eucharistii

1607 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 106/2006
Téma: Cirkev žije z Eucharistie

1521 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 107/2006
Téma: Eucharistické zázraky

1695 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 108/2006
Téma: Tajomná prítomnosť

1501 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 109/2006
Téma: Eucharistia v živote bl. biskupa mučeníka Pavla Gojdiča

1793 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 110/2006
Téma: Eucharistia v živote bl. Vasiľa Hopka

1436 / 0 
24.03.2006 -

Homília
Téma: Štvrtá pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1021 / 0 
24.03.2006 -

Homília
Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

696 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 111/2006
Téma: Mk 8, 31

1280 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 112/2006
Téma: Mk 10, 35

1076 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 113/2006
Téma: Jn 11, 3

1102 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 81/2006
Téma: Kol 2, 9-10

834 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 82/2006
Téma: Tít 2, 14

429 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 83/2006
Téma: 2 Tim 3, 12

866 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 84/2006
Téma: 1 Kor 6, 20

795 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 85/2006
Téma: 1 Kor 8, 8-9

674 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 86/2006
Téma: Rim 13, 11

754 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 87/2006
Téma: Gal 6, 14

960 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 88/2006
Téma: 1 Kor 1, 18

755 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 89/2006
Téma: Gal 2, 19

761 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 90/2006
Téma: Hebr 13, 7

792 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 91/2006
Téma: Kol 1, 13

1356 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 92/2006
Téma: Hebr 9, 2; 4

887 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 93/2006
Téma: Flp 2, 8

889 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 94/2006
Téma: Kol 3, 4

923 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 95/2006
Téma: Gal 4, 4

822 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 96/2006
Téma: Gal 1, 15-16

882 / 0 
17.03.2006 -

Homília
Téma: Tretia pôstna nedeľa, krížupoklonná / Mk 8,34 - 9,1

1513 / 0 
17.03.2006 -

Homília
Téma: Tretia pôstna nedeľa, krížupoklonná / Mk 8,34 - 9,1

1621 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 97/2006
Téma: Lk 22, 42

970 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 98/2006
Téma: Lk 23, 1-2

1194 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 99/2006
Téma: Mt 6, 1

1369 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Lk 20,27-38 / Posilňujme vieru vo večný život!

1124 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Lk 21,1-4 / Ježiš chce všetko

1319 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Lk 21,5-19 / Zachránime si život, ak vytrváme s Kristom

1285 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Lk 21,20-28 / Pripomeňme si blížiace sa vykúpenie

1412 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Nanebovzatie Panny Márie / Lk 1,39-56

2292 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Spomienka na zosnulých / Zj 7,2-4.9-1 / Prebuďme svoje svedomie

620 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 71/2006
Téma: Utorok po Pasche / Sk 2, 14-21

686 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 72/2006
Téma: Pondelok po Pasche / Sk 1, 12-17; 21-26

689 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 73/2006
Téma: Nedeľa o Tomášovi / Jn 20, 19-31

1257 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 74/2006
Téma: Streda po nedeli Myronosičiek / Sk 8, 18-25

620 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet