19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Človek nie je hotová danosť, človek je poslanie, človek je úloha. Človek má úlohu spolupracovať so Svätým Duchom na svojom dokončení podľa Božieho plánu.

~Guevart~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
10.02.2006 -

Myšlienky... 18/2006
Téma: Piatok po 14. nedeli po ZSD / Gal 4, 8-21 / Poverčivosť

672 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 19/2006
Téma: Piatok po 29. nedeli po ZSD / Hebr 11, 8-16

641 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 20/2006
Téma: Piatok po 32. nedeli po ZSD / 2 Pt 1, 1-10

511 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 21/2006
Téma: Márnotratného syna / Lk 15, 11-32

786 / 0 
10.02.2006 -

Homília
Téma: Márnotratného syna / Lk 15, 11-32

962 / 0 
10.02.2006 -

Homília
Téma: Márnotratného syna / Lk 15, 11-32

939 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 22/2006
Téma: Mk 13, 9

1146 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 23/2006
Téma: Mk 13, 14

1248 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 24/2006
Téma: Mk 13, 17

1094 / 0 
07.02.2006 -

Homília
Téma: Kresťan a vďačnosť / Bohu mám vždy preukazovať vďačnosť za jeho dary / Lk 17,15-18

1668 / 0 
07.02.2006 -

Homília
Téma: Kresťan a modlitba / Modlitba dokáže uzdravovať / Mk 1,29-39

1593 / 0 
07.02.2006 -

Myšlienky... 13/2006
Téma: Mk 13, 1

1141 / 0 
07.02.2006 -

Myšlienky... 14/2006
Téma: Lk 18, 1

1125 / 0 
07.02.2006 -

Myšlienky... 15/2006
Téma: Lk 18, 11

962 / 0 
01.02.2006 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

1834 / 0 
01.02.2006 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1223 / 0 
01.02.2006 -

Homília
Téma: Mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

1045 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 3/2006
Téma: 30. nedeľa po ZSD / Lk 18, 18-27

861 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 4/2006
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

844 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 5/2006
Téma: Mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

934 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 6/2006
Téma: Lk 17, 10

1072 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 7/2006
Téma: Lk 19, 5

970 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 8/2006
Téma: Mk 12, 17

1105 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 9/2006
Téma: Mk 12, 24

1043 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 10/2006
Téma: Mk 12, 28

1229 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 11/2006
Téma: Mk 12, 41

1059 / 0 
05.01.2006 -

Myšlienky... 1/2006
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

1734 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Bohozjavením / Mk 1, 1-8

1146 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

1497 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

1525 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Lk 19,1-10 / Zachej ako Zachej?

1990 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Lk 19,11-28 / Znásobujme svoje talenty!

1582 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 289/2005
Téma: Lk 8, 5

856 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 290/2005
Téma: Lk 9, 18

1096 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 291/2005
Téma: Lk 9, 23

1212 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 292/2005
Téma: Lk 9, 46

1050 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 293/2005
Téma: Lk 9, 50

1055 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 294/2005
Téma: Lk 10, 2a

1024 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 295/2005
Téma: Lk 7, 4

1123 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 296/2005
Téma: Lk 16, 19-21

1141 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 297/2005
Téma: Lk 10, 23-24

1094 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana / Mt 21, 33-42

1308 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa po Kristovom narodení / Mt 2, 13-23

1298 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 20-21;40-52

823 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Mt 2, 1-12

1567 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Zbor Presvätej Bohorodičky / Mt 2, 13-23

1476 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 298/2005
Téma: Mk 11, 25

890 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 299/2005
Téma: Mk 11, 33

830 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 300/2005
Téma: Mk 12, 1

1185 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 17,14-20 / Čo spôsobuje nedostatok našej viery?

1587 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 17,22-27 / Chráňte sa pohoršenia

1662 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 18,l-5;10,12-14 / Nie je dieťa ako dieťa

1139 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 18,15-20 / Nádherná a užitočná služba

1224 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 18,21-19,1 / Správny pohľad na odpustenie

1250 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 19,3-12 / Veľkosť manželstva

1209 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 19,16-22 / Cítiť núdzu svoju i núdzu blížneho

1173 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 19,23-30 / Pozvanie ku kresťanskej dokonalosti

1206 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 20,1-16 / Pane, idem

1229 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 22,1-14 / Pozvanie na kráľovskú svadbu v nebi

1179 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 22,34-40 / Nezaškodí si zopakovať

1128 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 23,1-12 / Nielen hovoriť, ale aj konať

1082 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 23,13-22 / Pán Ježiš vyslovuje: „Beda!“

1214 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 23,23-26 / Čo je potrebné, a čo sa nemusí

4322 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 23,27-32 / Vážny pohľad na život

1159 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 24,42-51 / Pán Ježiš nás vyzýva bdieť a byť pripravení

1046 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 25,1-13 / Ako sme pripravení?

726 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 25,14-38 / Zamyslenie

619 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 4,16-38 / Odmietnutie Ježiša

1315 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 4,31-37 / Kto pochopí toho, čo učil ako ten, čo má moc?

1416 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 4,38-44 / Ježišova starosť o človeka

1244 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 5,1-11 / Povzbudzujme sa v láske k Cirkvi

1298 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 5,33-39 / Vždy verní Bohu

1378 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,17-19 / Modlil sa celú noc

1105 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,20-26 / Návod na šťastný život

916 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,27-38 / Akou mierou budete merať, takou sa nameria aj vám

944 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,39-42 / Človek plný tajomstiev

1137 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,43-49 / Hodnota zbožnosti

939 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 9,57-62 / Odmietnutý Ježiš

1227 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,1-12 / Aj naša doba potrebuje kňazov

1332 / 0 
20.12.2005 -

Homília

429 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,17-24 / Laicky apoštolát

1579 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,25-37 / Kto je môj blížny?

1439 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,38-42 / Len jedno je potrebné

1341 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,5-13 / Proste a dostanete

1260 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,15-26 / Veriaci človek musí byť realista

1185 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,27-28 / Sobota je deň Panny Márie

1166 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,29-32 / Aj my čakáme znamenie?

1397 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,1-7 / Keď sme s Ježišom, nemajme strach

1252 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,8-12 / Vážnosť priznania

1259 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,13-21 / Správny vzťah k hmotným veciam

1244 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,35-38 / Aj vy buďte pripravení

1341 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 14,1.7-11 / Pýcha a pokora

1458 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 14,25-33 / Ježiš volá a oslobodzuje

1341 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 17,1-6 / Vedieť odpustiť

1294 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 17,7-10 / Uvažujme o svojej viere

1351 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 17,11-19 / Potreba vďačnosti

1490 / 0 
20.12.2005 -

Myšlienky... 286/2005
Téma: Lk 18, 35

1152 / 0 
20.12.2005 -

Myšlienky... 287/2005
Téma: Mk 10, 52

1034 / 0 
20.12.2005 -

Myšlienky... 288/2005
Téma: Mk 11, 22

923 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Lk 15, 18 / Objavenie Božieho milosrdenstva 1/2

1039 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet